Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Diversiteit groen

Beheeraanpak Openbaar Groen zorgt voor eenduidige ontwerp- en beheerbeelden van het groen in de stad. In Rotterdam worden de volgende drie beheerbeelden onderscheiden: exclusief, cultuurlijk en natuurlijk.

In een groen Rotterdam is het fijn wonen, werken en recreëren. De komende jaren gaat de gemeente, samen met de Rotterdammers, de stad verder vergroenen. Er komt bovendien meer verschillend groen in de stad.
Dat past bij de diversiteit van de Rotterdamse wijken en buurten, is fijn voor Rotterdammers en bezoekers van de stad maar ook voor de natuur, denk aan insecten en vogels. Meer verschil in het groen zorgt voor meer belevingswaarde, natuurwaarde en biodiversiteit.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Ontwerp en beheer

De ideeën voor meer eenduidigheid in het Rotterdamse groen zijn vastgelegd in de Beheeraanpak Openbaar Groen. Deze beheeraanpak is richtinggevend voor het ontwerp en beheer van het Rotterdamse groen. Zowel de gebruiks- en beeldkwaliteit van het groen als de consequenties voor beheer en onderhoud zijn in de aanpak uitgewerkt. De Beheeraanpak Openbaar Groen is een aanvulling op de Rotterdamse Stijl. De Rotterdamse Stijl is de basis voor ontwerp, uitvoering en beheer van de Rotterdamse openbare ruimte.

Stedelijk concept

Het centrum, de stadswijken rond het centrum en de wijken aan de randen van de stad krijgen ieder een eigen groene uitstraling. Die groene uitstraling wordt beschreven in beheerbeelden: een natuurlijk beheerbeeld voor de wijken aan de randen van de stad, een cultuurlijk beheerbeeld voor de stadswijken rond het centrum en een exclusief beheerbeeld voor het centrum. Het concept onderstreept de overgang van de verdichte stad naar het omliggende landschap. Voor elk beheerbeeld is een palet aan beplantingstypen ontwikkeld. Er zijn er veel mogelijkheden en variaties, die in het ontwerp en het beheer oplossingen kunnen bieden. In een groen Rotterdam is het fijn wonen, werken en recreëren.

In een groen Rotterdam is het fijn wonen, werken en recreëren.
-

Wijk- en buurtuitwerkingen

Groen moet passen in de omgeving. Voor elk gebied in de stad wordt het concept uitgewerkt tot op wijk- en buurtniveau.  Binnen de wijken wordt daarbij rekening gehouden met de ligging, functie en gebruik van het groen. Bij een fijn voetbalveld in de buurt hoort een strakke grasmat die regelmatig wordt gemaaid.  Bij het winkelcentrum passen mooie bloembakken, op andere plekken is meer plaats voor natuur. De diverse vormen van groen zijn uitgewerkt in drie beheerbeelden.

Hondenuitlaatzones

Op plekken waar hondenuitlaat- of losloopzones aanwezig zijn, wordt vaker gemaaid. Op andere plekken wordt gras minder vaak gemaaid en daar geldt meestal een opruimplicht. Hondenpoep verrijkt anders de bodem met mineralen en daarmee bereiken we niet het beoogde beheerbeeld met een bloemrijk grasland en variatie aan flora en fauna. Hondenbezitters kunnen hun hond gewoon blijven uitlaten in de uitlaatzones.