Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 13 min

Digitale Stad

Digitalisering is meer dan een trend. Naast de fysieke en de sociale dimensies krijgen we er een geheel nieuwe derde digitale dimensie bij. Niet een dimensie die ernaast bestaat, maar een die verweven is met de andere twee.

Gemeente Rotterdam onderzoekt in het programma Digitale Stad de mogelijkheden hiervan voor de toekomstige stad. De kern van dit programma is de ontwikkeling van een digitaal Open Urban Platform met een drie dimensionale digitale kopie van de stad. Met projecten en pilots wordt nu kennis opgedaan waarmee deze ontwikkelingen verder gestimuleerd kunnen worden.

Bekijk een filmpje over de ontwikkelingen Digitale Stad op Vimeo. Link opent een externe pagina.

Samenwerken aan de 3D Digital Twin

Er zijn nog veel vragen. En om daarop antwoorden te vinden, denkt Digitale Stad samen met onderzoek- en opleidingsinstituten na over hoe we de nieuwe digitale werkelijkheid een plaats willen geven in onze huidige stad. Dat willen we zodanig doen dat iedereen daarvan profiteert.

In een gezamenlijk experiment wordt er aan een web-omgeving gebouwd; de 3D Digital Twin. De basis hiervan is een 3D-model van de hele stad, waarin alle vaste fysieke objecten (huizen, bomen, bankjes, enzovoort) zijn opgenomen. Dit model wordt aangevuld met ‘live’ data over het gebruik van de stad; Brandt die lantaarnpaal? Is die parkeerplaats bezet? Is die vuilniscontainer vol? Enzovoort. Al deze informatie is vervolgens weer de basis voor de ontwikkeling van allerlei nieuwe slimme toepassingen.

Proefprojecten

Door met diverse andere partijen samen te werken in pilotprojecten wordt stap-voor-stap het Open Urban Platform samengesteld. Voorbeelden van pilotprojecten waar Digitale Stad momenteel aan werkt zijn:

Co-creatie

Er wordt gewerkt aan een app waarmee, los van tijdstip en plaats, participatie en inspraak rond ruimtelijke inrichting mogelijk is. Inwoners kunnen hiermee straks zelf voorstellen maken en indienen bij de gemeente. Hierbij kan ook direct al rekening gehouden worden met mogelijke kosten of fysieke obstakels.

Vergunningentraject

Aansluitend hierop werkt Digitale Stad aan een applicatie met 3D modellen waardoor een Omgevingsvergunning sneller afgegeven kan worden. Door een deel van de regels en afspraken in code om te zetten, wordt het doen van een aanvraag efficiënter en kan de gemeente sneller toetsen en een uitspraak doen.

Safe Rotterdam 3D

Met deze pilot werkt het programma aan het vergroten van de veiligheid in en om gebouwen door een 3D-versie van gebouwen en hun omgevingen te maken. Hiermee kan een beter veiligheidsbeleid gemaakt worden en calamiteiten gerichter worden aangepakt.

3D Nieuwbouwplannen app

Digitale Stad werkt ook aan een toepassing om bij bouwprojecten 3D-gebouwinformatie te gebruiken voor communicatie- en promotiedoeleinden. Met Augmented Reality kan al vóór (en tijdens) een bouwproject het eindresultaat op de bouwplaats zichtbaar worden gemaakt. Door met een smartphone een code te scannen wordt het geplande gebouw op ware grootte in de werkelijkheid zichtbaar.

Toelichting bij de infographics

Nieuws

De toekomst

Wat de digitale ontwikkeling nog meer in petto heeft is nog niet te overzien. Met de ontwikkelingen van het programma Digitale Stad loopt Rotterdam hierin, ook internationaal, voorop. Met de ontwikkeling van een 3D Digital Twin wordt hierin een belangrijke stap gezet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar digitalestadBCO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.