Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Cronesteinstraat

In 2022/23 vervangt de gemeente de riolering in de Cronesteinstraat, als onderdeel van een grootschalige rioolvervanging in de buurt: Overschie-Oost fase 2. Dan is er ook een kans om de straat beter in te richten. U dacht met ons mee. Hieronder ziet u de vragen die u heeft gesteld.

De Abtsweg valt niet in het plangebied fase 2, wel in het plangebied van fase 3 van de aanpak van Overschie-Oost. Daar wordt in 2021 een plan voor opgesteld. We komen dan op deze vraag terug.

Voor het invoeren van cameratoezicht is wettelijk vereist dat er sprake is van een structurele aantasting van de openbare orde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geweldsincidenten zoals schiet- of steekpartijen. Dat is hier vooralsnog niet het geval.

Ja dat kan. De laad- en loszone komt te vervallen en wordt parkeerruimte. Voor de ondernemers zal bij de expeditie-ingangen een kleine onderbreking tussen de parkeervakken worden gemaakt voor het bevoorraden.

Ja, er wordt een drempel geplaatst in de Cronesteinstraat.

In de toekomst (fase 3) krijgt de rotonde Abtsweg – Weerlanerstraat ook een aansluiting de wijk in. Om de Cronesteinstraat zo rustig mogelijk te maken zal eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting worden ingevoerd. Zo vervalt ook het probleem van het zicht.

Over de stoep voor de garages kan worden gereden. Zo ontstaat ruimte om te passeren of de garages in te draaien.

Klachten over stank kunt u melden bij DCMR.

De gaten ontstaan doordat er ruimte ontstaat tussen de fundering van de garages en de buitenmuur, omdat de grond onder de garages zakt. Zand onder de stoep kan bij regen de kelder in spoelen, waardoor er gaten vallen. Het is de verantwoordelijkheid van de pandeigenaren om dit op te lossen.

Tot 7 juli konden gebruikers van de Cronesteinstraat laten weten wat zij graag anders zouden zien.

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Bent u bewoner, winkelier of eigenaar/gebruiker van een opslag/garagebox?

Wat vindt van het idee om éénrichtingsverkeer in te stellen om meer ruimte te maken?

Wat vindt u dat er moet gebeuren met de laad- en losplaats?

Wat vindt u van het toevoegen van extra groen?

Heeft u nog andere wensen of ideeën voor de inrichting van de Cronesteinstraat?

Bewoner

Op zich geen slecht idee, zeker gezien het feit dat deze staat als racebaan gebruikt wordt, een flitspaal zal zijn geld snel opbrengen en men gaat langzamer rijden.

Deze is niet in gebruik voor het laden en lossen van vrachtauto’s want bij het einde van de straat wordt er gelost omdat de chauffeurs geen zin hebben om een halve straat door te lopen en direct bij de winkels lossen dus kan gewoon weg.

Neem aan onkruid zoals op de voormalige parkeerplaatsen in de straat te zien is, geen goed plan, zet er anders bloembakken neer zodat het een beetje opknapt.

Terugplaatsen van de containers in de straat, daar ze in de Hondsdijkstraat vaak vol zitten, te weinig capaciteit. Stuk onkruid weghalen waar nu meer afval ed in ligt en daar parkeerplekken maken, gezien de beperkte parkeergelegenheid voor de bewoners van de straat.
Bewoner

Het klinkt goed, maar de praktijk is dat je nu nog kan keren en de andere kant eruit als er een vrachtwagen aan het lossen is. De meeste bewoners werken dus kunnen zij geen Extra wachttijden Gebruiken. Liever niet dus.

De huidige laad- en losplaats is ooit aangevraagd door een (voormalige) buurman die met iedereen ruzie had, hij kon dan zijn bus daar zetten. Had dus zo een privé plek op moment van plaatsing en tot op heden maakt geen enkele winkel gebruik van deze plek. Daarom graag weghalen zodat wij weer legaal de auto daar mogen zetten. Het is drukker in de straat geworden en doordat er minder parkeerplaatsen zijn teruggekeerd is er altijd een parkeerprobleem.

In de huidige situatie is er al groen voor de flats in de plaats gekomen. Onkruid en afval in overvloed. Kinderen gebruiken het als crossveld met hun fietsen. Liever zou ik er bloembakken zien, bijv van die grote gekleurde bloempotten. En het stukje gras/onkruid vervangen door parkeerplaatsen en daarnaast weer de vuilcontainers terug.

Stoepen voor de loodsen lijkt mij lastig. En als de stoep langs huizenkant dan ook nog breder wordt, dan kunnen ze misschien de loodsen moeilijker in, ook in verband met geparkeerde auto’s. Ik zou graag een gezellige, veilige, nette straat willen met genoeg (parkeer)plek voor de bewoners en mooie bloembakken op trottoirs tussen de nieuwe huizen of aan lantarenpalen. Ook graag weer ondergrondse containers in de straat. De oude zijn weggehaald. Nu straat verder en te vaak vol wat veel ergernis geeft.

Bewoner

Dit is een heel goed idee.

Het moet worden verwijderd en er moeten normale parkeerplaatsen worden aangelegd.

Een kleine speeltuin voor kinderen met kleine bankjes voor volwassenen.

- Om 's avonds een politiecamera neer te zetten. Er staan veel vreemden op straat en zijn de auto's niet druk voelen we ons onveilig

- Een Surinaamse levensmiddelenwinkel moet goed geventileerd zijn als de voedselproductie begint, het is niet mogelijk om het raam te openen of de deur, het stinkt

- Een speciale plek om fietsen te stallen

- Meer parkeerplaats voor auto's

- Afvalcontainer

Eigenaar/gebruiker van een opslag- of garagebox

Dat is een goed plan.

Bij de garages moet wel de schuine oprit gehandhaafd blijven zodat je er met een auto in kan rijden

Prima Kan bij de garages aan de voorzijden ook schotten geplaatst worden net als aan de achterzijden, zodat er gaan gaten meer kunnen vallen
Winkelier (mondeling)

Instelling van eenrichtingsverkeer in de Cronesteinstraat is wenselijk. De praktijk voor de rijrichting die nu in de straat het meest voorkomt, namelijk bij de Zouteveenstraat erin en bij de Weerlanerstraat eruit.

De huidige laad- en loszone die zich halverwege de Cronesteinstraat bevindt, wordt in de praktijk niet gebruikt wordt voor laad- en losdoeleinden en kan opgeheven worden. De behoefte van de winkeliers aan de Abtsweg die een expeditie-ingang in de Cronesteinstraat hebben, is om direct ter plaatse van die expeditie-ingang te kunnen laden en lossen. De winkeliers en expediteurs gaan in de praktijk namelijk niet tientallen meters met een pompwagen met pallets afleggen vanaf de centrale laad- en loszone naar de expeditie-ingangen. Ter plaatse van de betreffende expeditie-ingangen hebben winkeliers behoefte aan een onderbreking in de rij langsparkeervakken, die te allen tijde vrij blijft (in het verleden zijn deze onderbrekingen aangebracht en voorzien van gele markering op de band). Deze onderbreking hoeft slechts ca. 1,5 meter breed te zijn, en dient voorzien te zijn van inritbanden, zodat de bevoorrading op een vloeiende manier met een steek- of pompwagen vanaf de rijbaan naar de binnenzijde van de panden kan plaatsvinden, zonder hoge dorpels of stoepranden.   Een verbreding van het trottoir aan de oneven zijde lijkt een goede verbetering; daarmee wordt het trottoir beter begaanbaar en bruikbaar.
Bewoner (mondeling)  

Laad- en losplek voor nummer 33 kan weg, wordt nauwelijks gebruik van gemaakt, maak er gewone parkeerplekken van

Graag meer parkeerplekken, liever dan extra groen.

- Maak meer fietsnietjes, bijvoorbeeld voor nr. 9; fietsen worden nu zo op stoep geplaatst dat je er niet meer goed langs kan
- Maak een speelplek van het groene middenstuk tegenover nummer 33
- Graag een ondergrondse container, mensen moeten nu een eind lopen om huisvuil weg te gooien
- Stankoverlast in het weekend, doordat het Surinaamse restaurant slechte afzuiging heeft

Bewoner
Eigenaar/gebruiker van een opslag- of garagebox
Prima, beter van zuid naar noord

Niet nodig, daarvoor meer parkeerplaats

Prima, niet ten koste van extra parkeerplaatsen

- Vuilniscontainers voor de bewoners

- Kruising Cronesteinstraat Weerlanerstraat: stoep te hoog, verkeer uit de Weerlanerstraat niet te zien als je uit de Cronesteinstraat komt richting rotonde

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over fase 1 of fase 2?
Aannemer De Bruyn & Nelisse is uw contactpersoon tijdens de werkzaamheden. Neemt u contact op met Jaco Nelisse, telefoon 010 313 38 49 of e-mail overschie@debruynennelisse.nl.

Vragen over de werkzaamheden van Stedin?
E-mail pieter.schippers@stedin.net.
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het gratis storingsnummer van Stedin: 0800 90 09.

Vragen over de werkzaamheden van Evides?
E-mail r.vanbeek@evides.nl.
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Evides: 0900 07 87.