Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Roseknoop

De Roseknoop is een belangrijke kruising in Rotterdam-Zuid en de toegangspoort naar Stadionpark. Half juli 2024 is het kruispunt na anderhalf jaar werkzaamheden opgeleverd, ruim 2 maanden eerder dan gepland. De Roseknoop is nu een veilig en groen stadsplein.

Klaar voor de toekomst

Op de Roseknoop komen de 2e Rosestraat, de Beijerlandselaan, Hilledijk, Laan op Zuid en het Varkenoordseviaduct samen. Het gebied verbindt de stadswijken Hillesluis, Bloemhof en de Afrikaanderwijk met het nieuwe Waterkant.

Grote opknapbeurt

Het gebied was toe aan een grote opknapbeurt. De grond was de laatste jaren verzakt. Daarom is de dijk opgehoogd en zijn kabels, leidingen, het riool en tramrails vernieuwd. Ook is ervoor gezorgd dat nieuwbouwprojecten in de omgeving zoals gebouw de Roseknoop en Imagine goed aangesloten kunnen worden. Het Varkenoordseviaduct kreeg ook een onderhoudsbeurt.

De opknapbeurt van de Rozeknoop sluit aan bij de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak. De Roseknoop is een belangrijke toegangspoort naar Stadionpark, de grote gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid.

Veiliger voor verkeer

Het kruispunt was een zogenaamde ‘black spot’. Black spots zijn plekken waar 6 of meer verkeersongevallen in 3 aaneengesloten jaren hebben plaatsgevonden. Met de nieuwe inrichting is de kruising veiliger gemaakt voor al het verkeer. 

Meer groen en bomen

De Roseknoop kreeg ook een groene make-over. In totaal is er 3.000 m2 groen aangelegd: met 288 bomen en iets meer dan 13.000 planten. De verschillende boomsoorten- en planten zorgen voor een goede biodiversiteit.

Veilig bij hoogwater

De dijk onder de Roseknoop is in de jaren 1950 gebouwd. De dijk loopt vanaf de Brede Hilledijk via de Hilledijk over de 2e Rosestraat. Even na de kruising met de Laan op Zuid buigt de dijk af en gaat daar onder het spoor door. De dijk is nauwelijks te zien, maar heeft een belangrijke functie. De dijk zorgt ervoor dat Rotterdammers in de omliggende wijken veilig zijn bij hoogwater.

Grote impact, toch eerder open

De werkzaamheden aan de Roseknoop duurden van januari 2023 tot half juli 2024. Het was een ingrijpend project met langdurige afsluitingen voor autoverkeer, openbaar vervoer en impact voor bewoners en ondernemers. 

Door een goede samenwerking en afstemming van de gemeente met de aannemer en alle betrokken partijen werd ingelopen op de planning. Zo gingen de Laan op Zuid en het Varkenoordseviaduct in 2023 een maand eerder open. En de 2e Rosestraat, kop van de Beijerlandselaan en Hilledijk werden in de zomer van 2024 maar liefst ruim 2 maanden eerder opgeleverd.

Klankbordgroep

Voor de start van de renovatie werd de Klankbordgroep Roseknoop opgericht. De Klankbordgroep bestond uit bewoners, wijkraadsleden, ondernemers, medewerkers van Team Roseknoop en de gemeente. De klankbordgroep kwam regelmatig bij elkaar. Hierdoor kon er snel geschakeld worden bij klachten, overlast of als verkeerssituaties moesten worden bijgesteld.

Ogen en oren van de wijk

De leden van de klankbordgroep Roseknoop waren de ogen en de oren van de wijk bij bereikbaarheid en hinder. De klankbordgroep bestond uit wijkraadsleden en bewoners van de wijken:

  • Hillesluis
  • Bloemhof
  • Vreewijk
  • Afrikaanderwijk
  • Entrepot-Noordereiland
  • Katendrecht-Wilhelminapier
  • Lombardijen
  • Groot- en Oud-IJsselmonde

Verder zaten er ondernemers in van de Winkelboulevard op Zuid, Vuurplaat, Laan op Zuid, Stadionweg en het Cor Kieboomplein. 
Vanuit de gemeente en de RET schoven medewerkers aan om vragen te beantwoorden of om extra uitleg te geven. Bijvoorbeeld over mobiliteit, tijdelijke verkeersmaatregelen, de werkzaamheden of het openbaar vervoer.

Nieuws

Webcam

Volg de gerenoveerde Roseknoop via de live webcam. Link opent een externe pagina (YouTube).

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar roseknoop@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.