Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 18 min

Roseknoop

Sinds 9 januari 2023 is de renovatie van de Roseknoop in volle gang. De Roseknoop is een belangrijk en druk kruispunt. Hier komen de 2e Rosestraat, Beijerlandselaan, Laan op Zuid en het Varkenoordseviaduct samen. Het kruispunt krijgt een grote opknapbeurt. Een deel van de werkzaamheden is al klaar, zo zijn de Laan op Zuid en het Varkenoordseviaduct weer open voor al het verkeer.

Algemeen

Er zijn afsluitingen en omleidingen voor de auto, tram en bus. Een deel van de 2e Rosestraat/Beijerlandselaan/Hilledijk is langere tijd dicht en dat geeft overlast. Alles blijft bereikbaar, soms wel met een omweg en langere reistijd. Houd er rekening mee dat u mogelijk een andere route moet nemen. En dat het langer duurt om thuis, op school, werk of bij de winkels te komen. Eind september 2024 zijn de grote werkzaamheden klaar. Straks is het gebied beter bereikbaar en stroomt het verkeer beter door. En ligt er een veilig, groen en mooi stadsplein.

Verkeers- en reizigersinformatie

Kijk voor afsluitingen en omleidingen voor auto, fiets en voetganger op Rotterdamonderweg.nl. Link opent een externe pagina.

Kijk voor een overzicht voor omleidingen en gewijzigde routes van tram en bus op RET.nl/roseknoop. Link opent een externe pagina.

Extra manieren van vervoer

Klankbordgroep Roseknoop: ogen en oren van de wijk

Voor de start van de renovatie is de Klankbordgroep Roseknoop opgericht. De Klankbordgroep bestaat uit bewoners, wijkraadsleden, ondernemers, medewerkers van Team Roseknoop en de gemeente. De klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar. Hierdoor kan er snel geschakeld worden bij klachten, overlast of als verkeerssituaties moeten worden bijgesteld.

Ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u door de werkzaamheden minder omzet? Dan kunt u mogelijk nadeelcompensatie aanvragen. Dit is een gedeeltelijke vergoeding voor schade of het mislopen van inkomsten. Bijvoorbeeld doordat de gemeente tijdelijk een weg afsluit.

De Roseknoop Toolkit is een informatiepakket waarmee u klanten en bezoekers informeert over de bereikbaarheid.

Nieuws

Webcam

Volg de werkzaamheden op de bouwplaats via de live webcam. Link opent een externe pagina (YouTube).

Afsluitingen en omleidingen

Door de werkzaamheden zijn er afsluitingen voor auto, tram en bus. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

 • Tot eind december 2023
  • 2e Rosestraat: deel tussen de Laan op Zuid en het Albeda College.
 • Tot eind september 2024
  • 2e Rosestraat: deel tussen de Laan op Zuid en Putselaan.
  • Ingang Beijerlandselaan en ingang Hilledijk (beide richting Slaghekstraat).
  • Hilledijk: deel tussen Putselaan tot Martinus Steijnstraat.

Werkzaamheden: wanneer en wat?

De werkzaamheden voeren we per periode uit en koppelen we zoveel mogelijk aan elkaar. Hieronder in grote lijn informatie over de verschillende periodes.

Van oktober 2023 tot eind september 2024

 • Planten bomen Laan op Zuid (vanaf half november 2023)
 • Aanpassing fietspad Laan op Zuid – kant Beijerlandselaan: ondergrondse aanpassing en aanleg definitieve bestrating. Dit duurt tot het eind december 2023. Fietsers richting Varkenoordseviaduct moeten oversteken bij de Paul Krugerstraat. In januari 2024 wordt het fietspad aan de kant van woontoren Imagine aangepast en afgerond.  
 • Inklinken dijk: tussen de Laan op Zuid en de Beijerlandselaan is de dijk het meest verzakt. Dit stuk is opgehoogd met flugsand. De grond moet een paar maanden inzakken, oftewel inklinken. Dit versnellen we door er extra zand op te leggen, in bouwtermen heet dat voorbelasting. Iedere week wordt de grond gemeten. Als de ondergrond stevig genoeg is, halen we de voorbelasting weg en gaan we verder met de werkzaamheden.
 • Op de delen waar geen voorbelasting ligt, gaan we verder met werkzaamheden zoals aanleg van het riool.
 • Vanaf februari 2024 start de aanleg van de tramrails bij de Putselaan.
 • In april 2024 gaat de Marathon Rotterdam weer over de 2e Rosestraat, hiervoor leggen we tijdelijk asfalt aan.

Van 1 mei tot oktober 2023

De werkzaamheden waren een maand eerder klaar.

Afgeronde werkzaamheden:

 • Groot onderhoud Varkenoordseviaduct: vervangen betonnen stootplaten, repareren scheuren en versleten plekken op de voet- en fietspaden. Vervangen van voegen.
 • Vervangen tramspoor Laan op Zuid, vernieuwen asfalt.
 • Vervangen transportleidingen voor water, gas, riolering en stadsverwarming.
 • Vervangen kabels en leidingen voor o.a. elektriciteit en glasvezel.
 • Ophogen dijk.
 • Nieuw asfalt Laan op Zuid, Varkenoordseviaduct en Olympiakruising: het asfalt had over een paar jaar vernieuwd moeten worden. We hebben besloten om dit in de huidige renovatie van de Roseknoop mee te nemen. Zo voorkomen we meerdere afsluitingen en langer overlast voor bewoners en reizigers.

Van 9 januari tot eind april 2023

Afgeronde werkzaamheden:

 • Verwijderen kopsporen op het NS-rangeerterrein onder het Varkenoordseviaduct.
 • Verwijderen verharding Rosestraat en 2e Rosestraat.
 • Verwijderen tramrails 2e Rosestraat, stukje Beijerlandslaan en Putselaan.
 • Start vervangen kabels en leidingen, zoals grote transportleidingen voor water, gas, rioolpersleiding, stadsverwarming, glasvezel en midden- en hoogspanningstracé.
 • Aanleg kabels en leidingen en verharding voor het bouwblok op de hoek Hilledijk - 2e Rosestraat.

Achtergrond

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u de middelen uit de toolkit ontvangen? Mail naar roseknoop@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Kijk ook bij de vragen en antwoorden op deze pagina. Misschien vindt u daar het antwoord op uw vraag.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over hinder

Vragen en antwoorden over bereikbaarheid

Algemene vragen en antwoorden