Toeslagenaffaire
Gepubliceerd op: 02-06-2021
Geprint op: 07-12-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toeslagenaffaire/
Ga naar de hoofdinhoud

Bij het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag is bij de Belastingdienst/Toeslagen en de rechtspraak veel misgegaan. Door strikte naleving van de wetgeving en hard optreden zijn veel ouders in de problemen geraakt.

Door de toeslagenaffaire raakten ook veel Rotterdammers in ernstige problemen. Zij kregen te maken met torenhoge schulden, stress en mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen. De gemeente Rotterdam maakt zich hard hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor de Rotterdamse gedupeerden is het Informatiepunt Toeslagenaffaire 010 opgericht.

Informatiepunt Toeslagenaffaire 010

Het Informatiepunt Toeslagenaffaire 010 is er voor Rotterdamse gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit informatiepunt helpt u verder met vragen die u kunt hebben als Rotterdamse gedupeerde.

Het Informatiepunt Toeslagenaffaire 010 is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 010 267 00 01. Of stuur een e-mail naar infopunttoeslagen010@rotterdam.nl.

Gedupeerd door de toeslagenaffaire? Geef uw private schulden door

Bent u een erkend gedupeerde ouder of gedupeerde toeslagpartner van de kinderopvang toeslagaffaire? Geef dan uw private schulden door aan Sociale Banken Nederland (SBN).

Pauzeknop voor betaalpauze

Loopt de pauzeknop voor u als erkend gedupeerde van de toeslagenaffaire af? Het kabinet heeft schuldeisers en deurwaarders opgeroepen om niet direct na afloop van de pauzeknop over te gaan tot invordering. Maar het is nog niet zeker of iedereen zich daaraan zal houden. Het is daarom mogelijk dat u als erkend gedupeerden iets gaat merken van het aflopen van de pauzeknop. Bent u erkend gedupeerde en staat er toch een deurwaarder op de stoep? Neem contact op met het Informatiepunt Toeslagen 010 via 010 267 00 01. U kunt ook contact met het Informatiepunt opnemen als u uw private schulden nog niet heeft ingediend. Of als u schulden heeft, maar nog niet erkend gedupeerd bent. We helpen u graag.

Brieven

Hieronder vindt u alle brieven over de toeslagenaffaire die de gemeente tot nu toe gestuurd heeft. Als u doorklikt vindt u daar de brief in verschillende talen.

Betaalpauze

De gemeente Rotterdam wil u als gedupeerde van de toeslagenaffaire graag helpen met een betaalpauze voor uw schulden. U leest in deze brief wat we voor u doen

Betaalpauze - Verhuisd

De gemeente wil u als gedupeerde helpen met een betaalpauze. Mogelijk bent u verhuisd en heeft u nog schulden bij de gemeente. U leest hier wat we voor u kunnen doen.

Kwijtschelding

De Belastingdienst heeft bepaald dat u gedupeerde bent van de toeslagenaffaire. De gemeente bekijkt welke schulden kwijtgescholden worden. U leest hier wat we voor u doen.

Kwijtschelding Kredietbank

U heeft een brief gekregen van de Kredietbank Rotterdam waarin staat dat uw schulden kwijtgescholden zijn. U leest in deze brief wat we voor u doen.

Kwijtschelding duurt langer

U heeft een brief gekregen van de gemeente over welke van uw schulden kwijtgescholden worden. Het versturen van de besluiten hierover duurt langer. U leest in deze brief wat we voor u doen.

Kwijtschelding afgerond

De gemeente uw schulden bij de gemeente Rotterdam die u niet meer hoeft te betalen, helemaal kwijtgescholden. U leest in deze brief die u heeft gekregen meer over wat u eventueel nog wel moet betalen.

De brief die ik heb gekregen staat niet (meer) op deze pagina

Het kan voorkomen dat de brief die u heeft gekregen er niet bij staat. Dat komt omdat wij onze brieven steeds vernieuwen. Bekijk alle brieven.

Klachten?

U kunt uw klacht over de gang van zaken indienen via de pagina Klacht indienen. Wilt u op het digitale formulier aangeven dat u een gedupeerde bent van de toeslagenaffaire? Uw klacht wordt dan zo snel mogelijk opgepakt door een klachtenfunctionaris die zich speciaal met de toeslagenaffaire bezighoudt.

De klachtenfunctionaris kan ook contact met u opnemen. Wilt u in dat geval uw contactgegevens via een persoonlijk bericht aan ons kenbaar maken?

Extraatje010

Is uw inkomen te laag voor sport en cultuur voor uw kinderen? Voor gezinnen met een laag inkomen vergoedt het jeugdfonds Sport en Cultuur sportlessen tot 280 euro per jaar.

Een overzicht van de regelingen vindt u op de pagina Hulp bij rondkomen - extraatje010.

Geldzorgen

Als u meer zorgen over geld heeft, kijk dan op de pagina Geldzorgen. Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Privacy

Bent u slachtoffer van de Toeslagenaffaire? Dan ontvangt de gemeente Rotterdam uw gegevens van de Belastingdienst. Via deze link leest u meer over hoe wij omgaan met uw gegevens: