College van B en W
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/college-van-benw/
Ga naar de hoofdinhoud

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (de regering) voor een ambtsperiode van 6 jaar. Na deze 6 jaar kan een burgemeester nog een keer benoemd worden voor weer 6 jaar.

Wethouders

Het Rotterdamse college heeft 8 wethouders:

Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. De wethouders worden gekozen door leden van de gemeenteraad. In Rotterdam telt de gemeenteraad 45 leden. Het college van B en W is samen verantwoordelijk voor het door hen gevoerde beleid. Voor het college van B en W gelden een gedragscode en onderzoeksprotocol integriteit. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Klik op de links hieronder om ze te kunnen lezen.

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Vincent Roozen is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd.

Pers

Bekijk de contactgegevens van de woordvoerders, persberichten en downloadbare foto's van de wethouders op de perspagina.

City Government

The Municipal Executive Committee and the City Council jointly govern the city and make up the City Government. The City Council is the legislative body (sets out general policy and passes bills). The City Executive is the executive body.

The Municipal Executive Committee consists of Mayor Ahmed Aboutaleb and nine Vice Mayors.