Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Onkostenvergoeding college

Op deze pagina vindt u informatie over de vaste onkostenvergoeding en declaraties van het college. De burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun werk.

Er zijn 3 soorten kosten:

 1. Bedrijfsvoeringskosten: zoals ondersteunend personeel, ICT-middelen, kantoormeubilair en ontvangsten van delegaties op het stadhuis.
 2. Bestuurskosten: zoals geschenken bij werkbezoeken, buitenlandse dienstreizen, verhuiskosten en deelname aan bijeenkomsten en opleidingen.
 3. Functionele kosten voor eigen rekening: zoals representatiekosten, ontvangsten van zakelijke relaties aan huis, abonnementen van kranten op het thuisadres, huur en reiniging van kleding voor speciale momenten en een presentje voor een collega.

Voor 'functionele kosten voor eigen rekening' krijgt elk collegelid een maandelijkse onkostenvergoeding. De hoogte hiervan is vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Voor de burgemeester is deze vergoeding vanaf 1 januari 2024 € 489,83 per maand. Een wethouder krijgt een vergoeding van € 450,65 per maand.

Declaraties college van B en W

Een collegelid kan het geld dat hij of zij vooraf heeft betaald voor 'bestuurskosten' terug vragen. De burgemeester en wethouders kunnen geen geld voor privé-uitgaven of functionele kosten voor eigen rekening terugvragen. Het geld dat zij terugvragen staat in een declaratieoverzicht. Het declaratieoverzicht staat op deze webpagina.

Declaratieoverzicht per kalenderjaar

 • 2023: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2022: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2021: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • ​2020: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2019: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2018: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2017: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2016: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2015: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W
 • 2014: er zijn geen declaraties ingediend door het college van B en W