Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 1 min

Geschenken college

Op deze pagina vindt u informatie over het geschenkenregister van het college. Geschenken en giften die de burgemeester en wethouders ontvangen vanuit hun functie met een waarde van meer dan € 75 zijn eigendom van de gemeente.

Deze geschenken en giften worden elk kwartaal geregistreerd in een openbaar register dat op deze webpagina staat.

Voor meer informatie over omgang met geschenken, diensten en uitnodigingen door het college van B&W, kunt u artikel 7 van de gedragscode Rotterdamse bestuurders 2022 raadplegen.

Geschenken 2022

In de periode tussen 3 februari 2022 en 31 maart 2022 ontvingen de collegeleden geen geschenken van meer dan € 75.

Datum ontvangstGelegenheidSchenkerGeschenkOntvangerRegistratienummer
------