Veilige en gezonde straten
Gepubliceerd op: 08-08-2022
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilige-gezonde-straten/
Ga naar de hoofdinhoud

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2021 besloten de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u (kilometer per uur).

Waarom 30 km/u veiliger is:

 • 90% kleinere kans op dodelijke ongevallen.
 • De gevolgen van een ongeluk zijn met 30 km/u vaak veel minder ernstig.
 • Met 30 km/u heeft u als bestuurder meer reactietijd.
 • Met 30 km/u heeft u als bestuurder een breder blikveld.
 • Verkeerslawaai wordt gehalveerd.

Inrichting van straten

Het is veel werk om alle straten in Rotterdam aan te passen naar de geldende normen voor een 30 km per uur-straat.  De gemeente werkt daarom aan twee lijnen:

 1. De eerste lijn
  Doorpakken en versnellen: een programma dat gericht is op deinvoering 30 km/u wegen voor 2022 en 2023. Dit gebeurt vanuit het beleidsprogramma Rotterdam Veilig Vooruit en bij plannen voor onderhoud en verandering van straten.
 2. De tweede lijn
  30 de norm: voorbereiding op de komst van nieuwe landelijke kaders. Hierbij is 30 km/u binnen de bebouwde kom de norm en 50 km/u de uitzondering.

Overzichtelijker en veiliger

De snelheidsverlaging naar 30 km/u zorgt voor een veilige en aantrekkelijke stad. De lagere snelheid maakt het verkeer namelijk overzichtelijker. Uiteraard blijft de stad voor iedereen bereikbaar met de auto.

Met deze snelheidsverlaging sluit Rotterdam zich aan bij de Stockholm Declaration die door ministers van 140 landen in 2020 is ondertekend. In Nederland zijn ook andere steden bezig met plannen om de snelheidsverlaging door te voeren.

Een aantal straten worden nu al 30 km/u

In 2022 en 2023 veranderen een aantal straten in Rotterdam. Dit zijn straten waar veel ongelukken gebeuren of waar bewoners hebben aangegeven dat het niet veilig is in het verkeer. In deze straten wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km/u.

Fietsers op de rijweg van de Walenburgerweg.

Uit onderzoek blijkt dat de Walenburgerweg in Rotterdam Noord opnieuw ingericht moet worden om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Daarnaast is er besloten om de maximumsnelheid te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Dit maakt de straat veiliger en fijner voor iedereen.

Wat gaat er veranderen?

Om te zorgen dat auto’s en vrachtwagens ook daadwerkelijk 30 km/u kunnen rijden, passen we de straat aan. Dit gaat er veranderen:

 • De fietsstroken worden breder en krijgen rood asfalt.
 • Op oversteekplaatsen voor voetgangers worden verkeersdrempels aangelegd.
 • De stoep tussen Schieweg en Spoorsingel wordt opgehoogd.
 • En de hele Walenburgerweg wordt opnieuw geasfalteerd.

Tijdens de wegwerkzaamheden worden steeds delen van de Walenburgerweg afgesloten. Omleidingsroutes en actuele informatie over de werkzaamheden zijn te vinden op Rotterdamonderweg.nl/walenburgerweg.

Gemeentewerkers hangen een 30 km per uur bord op in de Witte de Withstraat.

Op de Witte de Withstraat geldt sinds februari 2022 30 km/u voor auto’s en vrachtverkeer. De Witte de Withstraat is de eerste straat uit een stadsbrede 30 km-aanpak die dit jaar start.

Door de snelheid te verlagen, is het verkeer in de straat veiliger voor voetgangers en fietsers. Extra belijning op Witte de Withstraat reserveert ruimte voor fietsers zorgt ervoor dat autoverkeer minder snel kan rijden. Om aan de wettelijke inrichtingsvoorwaarden voor een 30 km/u straat te voldoen, zijn er ook drempels op de kruispunten aangelegd.