Straatintimidatie
Gepubliceerd op: 04-03-2020
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/straatintimidatie/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam accepteert niet dat mensen op straat seksueel geïntimideerd worden. Rotterdam is een stad waar iedereen zich veilig moet kunnen bewegen en daar hoort seksuele straatintimidatie niet bij.

Uit onderzoek blijkt - helaas - dat straatintimidatie vaak voorkomt. Een aantal vrouwen gaf zelfs aan dat ze seksuele straatintimidatie niet meer opmerken of ervaren als overlast. Omdat ze eraan gewend zijn (geraakt).

Maar niet alleen vrouwen hebben last van straatintimidatie. Ook homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (samen met lesbische vrouwen samengevat onder de afkorting 'lhbti') voelen zich vaak niet veilig op straat. Uit een onderzoek van Radar blijkt dat Rotterdamse lhbti’ers hun gedrag nog te vaak aanpassen omdat ze zich niet veilig voelen. Dat geldt vooral voor transgenders en mensen die in drag naar feesten gaan.

Help de gemeente

De gemeente wil graag meer inzicht in het probleem seksuele straatintimidatie. We hopen op uw medewerking. Wilt u even tijd maken voor het anoniem beantwoorden van onderstaande vragen?

Dankuwel voor uw antwoorden. Als u wel eens slachtoffer bent (geweest), wilt u dan nog enkele extra vragen, anoniem, beantwoorden? De gemeente Rotterdam wil graag goed inzicht krijgen in het probleem seksuele straatintimidatie. 

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

StopApp

Slachtoffers kunnen via de StopApp melden dat ze (seksueel) geïntimideerd worden op straat. De gemeente gebruikt die meldingen om daders te lokaliseren en actief aan te spreken.

Wat is straatintimidatie?

Straatintimidatie is moeilijk af te bakenen. Veel van de verschijningsvormen die worden benoemd zoals staren, fluiten, sissen en roepen worden door sommige mensen als intimiderend ervaren. Anderen vinden de gedragingen onschuldig, vermakelijk of bij de normale omgangsvormen horen.

In het plan van aanpak hanteren wij de volgende definitie: '(seksuele) uitlatingen of gedragingen op straat waarmee zij u irriteren, tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen of beperken in uw gevoel van vrijheid'.

 • Pikpraat of andere (seksuele) straatintimidatie: meld het in de StopApp
 • Handtastelijkheid: bel 112 en doe aangifte!
 • Aanranding en verkrachting: bel 112 en doe aangifte!
 • Plekken waar u zich onveilig voelt: meld het in de StopApp of in de MeldR-app.

Soms fietst of loopt u ergens in Rotterdam waar u zich niet veilig voelt. Wellicht mijdt u soms zelfs deze plekken omdat u bang bent dat er wat vervelends kan gebeuren zoals straatintimidatie.

De gemeente wil dat iedereen in Rotterdam veilig over straat kan gaan. Ook als het daarvoor nodig om bijvoorbeeld de buitenruimte aan te passen door het verbeteren van straatverlichting of meer snoeien van bosjes. Deze meldingen helpen ons om de plekken in beeld te brengen, en waar mogelijk de buitenruimte aan te passen. Meld onveilige plekken dus via de StopApp of de MeldR-app.

Bij aanranding gaat het om een ongewenste seksuele aanraking zoals het aanraken of strelen van borsten, billen, geslachtsdelen of andere lichaamsdelen, ook wanneer dit boven de kleding gebeurt. Ook gedwongen zoenen of plegen van ontuchtige handelingen vallen hieronder. Van verkrachting is sprake als er een ‘fysieke binnendringen’ van het lichaam heeft plaatsgevonden. Aanranding en verkrachting zijn uiteraard strafbaar.

Bij straatintimidatie vindt dus geen fysieke aanraking plaats, maar gaat het om intimiderende, bedreigende of seksueel getinte opmerkingen en/of gedragingen. Wanneer u te maken hebt, of hebt gehad, met aanranding of verkrachting, kunt u contact opnemen met Centrum Seksueel Geweld, 0800 - 01 88. Zij kunnen u verder helpen met medische, psychische en juridische hulp. Zij doen niets zonder uw toestemming en ook als u geen aangifte wil doen, kunt u hier terecht voor hulp.

Download de StopApp en meld straatintimidatie!

Heeft u te maken met straatintimidatie? Download de StopApp.

Als u last heeft van gesis, naroepen of u wordt in het nauw gedreven kunt u dat op een veilige manier melden in de StopApp.  De gemeente Rotterdam pakt straatintimidatie aan. De StopApp biedt u de mogelijkheid om straatintimidatie te melden. Met één klik stuurt u uw huidige locatie door waar het gebeurt. Of tik op de gewenste locatie op de kaart om een eerdere situatie aan ons te melden. Wij willen graag weten waar het gebeurt om snel actie te kunnen ondernemen en de straat weer veiliger te maken. Iedereen moet zich in Rotterdam veilig voelen op straat!

 • Download de StopApp in uw Playstore.
 • Accepteer de locatievoorziening in de StopApp.
 • Meld straatintimidatie direct met één klik op uw telefoon.
 • Meldingen in Rotterdam worden met uw locatie direct doorgestuurd naar de gemeente Rotterdam.
 • Help ons en voeg extra informatie aan uw melding toe, zoals het aantal daders en wat er is gezegd of gebeurd.
 • Op basis van de meldingen wordt in kaart gebracht op welke locaties en tijdstippen straatintimidatie het meest voorkomt en komt de gemeente Rotterdam in actie tegen daders.
 • Achteraf melden kan ook, door op de kaart een locatie te kiezen.

Alle meldingen in Rotterdam worden door de gemeente Rotterdam bekeken en op basis daarvan gaan teams de straat op om in actie te komen tegen de daders. Alle meldingen in deze app zijn dus waardevol. U meldt straatintimidatie direct, wij pakken het aan.

De StopApp is geen formeel meldpunt. De meldingen bieden inzicht in de aard, locatie en frequentie van seksuele straatintimidatie. Dit levert waardevolle informatie op om aandacht te vragen voor dit probleem.

Privacy

Gebruikers van de StopApp kunnen zowel een anonieme melding maken als hun gegevens achterlaten. In het laatste geval kunnen zij in een toelichting op hun melding aangeven of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Ook krijgen ze dan een terugkoppeling van wat er met de melding gebeurt. In de melding kunnen zij sowieso aangeven of de intimidatie bijvoorbeeld lhbti-gerelateerd is, vanuit een auto gebeurt, en of het naroepen, sissen of intimideren betreft.

StopApp hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Om deze reden zal onze app nooit uw persoonlijke gegevens verzamelen of delen.

Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens bij het downloaden van de StopApp? Dan kunt u contact opnemen met het veiligheidsloket. 

Wijzigingen in ons privacybeleid

StopApp kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken, en daarom zou u deze pagina regelmatig moeten bekijken. Als we ons beleid om welke reden dan ook wijzigen, werken we de datum 'Laatst gewijzigd' bij.

Laatst gewijzigd op vrijdag 24 november 2017. 
Professionals zijn belangrijk bij het signaleren van seksuele straatintimidatie. Dit zijn vooral professionals die met jongeren werken, zoals docenten en jongerenwerkers.

Aanpak

Rotterdam richt zich bij de aanpak van straatintimidatie op de aanpak van plegers op straat. Daarnaast bieden we slachtoffers en omstanders een instrument om in actie te komen en laten we de bewoners van Rotterdam via campagnes weten dat we straatintimidatie niet accepteren. Verder maken we ons hard voor landelijke wetgeving die straatintimidatie strafbaar stelt.

APV gewijzigd

Sinds 1 januari 2018 is de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) gewijzigd in Rotterdam. Daarmee is seksuele straatintimidatie strafbaar. Het APV-artikel waar het om gaat, luidt als volgt: 'Het is verboden op of aan de weg of in een voor publiek toegankelijk gebouw individueel of in groepsverband een ander of anderen uit te jouwen of met aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen lastig te vallen'.

Handhaving

Het APV-artikel kan zowel door handhavers van de gemeente als de politie worden gebruikt. Wanneer zij zien - of een melding krijgen - dat een persoon op straat of in publiek gebouw seksueel wordt geïntimideerd, kunnen zij ingrijpen. Ze kunnen in gesprek gaan met de mogelijke daders en hen aanspreken op hun gedrag. Ze hebben ook de mogelijkheid om een proces-verbaal op te maken. Het Openbaar Ministerie bepaalt welke straf de overtreder krijgt.

Zoals bij veel APV-artikelen kan er alleen op heterdaad-handhaving plaatsvinden. Dit betekent dat de handhaver zelf moet zien of horen dat er seksuele straatintimidatie plaatsvindt. Handhavers mogen ook in burgerkleding surveilleren om zo op dit probleem te handhaven. De straf die wordt gegeven voor seksuele straatintimidatie is zoveel mogelijk maatwerk. Dit betekent dus dat het niet altijd een geldboete (richtbedrag: 190 euro) hoeft te zijn, maar ook bijvoorbeeld een verwijzing naar HALT (voor minderjarige daders).

Documenten

Meer informatie

De StopApp is een initiatief van de gemeente Rotterdam. U kunt de app downloaden via de App Store (Apple) of via Google Play (Android).