Samenwerking verkeersveiligheid
Gepubliceerd op: 25-05-2020
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/samenwerking-verkeersveiligheid/
Ga naar de hoofdinhoud

Verkeersveiligheid is een zaak van en voor de hele stad. Daarom breiden we de samenwerking uit.

Samenwerking met partijen is nodig om de stad veiliger, comfortabeler en aangenamer te maken. Dat doen we met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners. Van de landelijke politiek tot en met onze eigen inwoners. Samen maken we van verkeersveiligheid een Rotterdams belang!

In 2019 is een online verkeersveiligheidsenquête uitgezet bij bewoners. We vroegen hen hun top drie meest verkeersonveilige locaties aan te geven. Ook hebben er in 2019 twee participatieavonden plaatsgevon­den. Hier werden gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités in Rotterdam betrokken bij de inhoudelijke koers van Rotterdam Veilig Vooruit en de moge­lijkheid gegeven om verkeersonveilige locaties aan te duiden.

We starten in 2020 en 2021 met één locatie in ieder gebied.  Lijst met top 3 met locaties per gebied die als onveilig worden ervaren.

Ook zoeken we iedere maand de samenwerking via het Verkeersoverleg. Elk gebied in Rotterdam heeft een Verkeersoverleg waarin de gemeente (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, gebiedsorganisaties) en de politie mee­praten. Zo proberen we op straat direct actie te ondernemen.

In samenwerking met politie en OM zet de gemeente zich in voor handhaving. Daarbij hebben de gemeente, politie en OM eigen taken en bevoegdheden.

Gemeente

  • Signaleren locaties waar klachten van burgers wegkomen over te hard rijden / asociaal verkeersgedrag bij politie en OM.           
  • Gemeentelijke BOA's handhaven gemeentebreed op in overtreding zijnde stilstaande voertuigen.

Politie

Bepaling inzet op en uitvoering van handhavingsacties op straat zoals: te hard rijden, door rood rijden, opvoeren van voertuigen, alcohol- en drugsgebruik, smartphonegebruik, roekeloos en asociaal verkeersgedrag.

Openbaar Ministerie

  • Gaat over vervolging verkeersovertreders.
  • Gaat over plaatsing flitspalen en -camera's.

We werken samen met partijen die gespecialiseerd zijn in onderwijs, voorlichting en gedrag. Een ge­dragsactie die zich richt op bijvoorbeeld jongvolwassenen kan tenslotte alleen succesvol zijn als deze goed aansluit bij de bele­vingswereld van de groep. Zo werken we nauw samen met TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland, ANWB, SOAB, DTV, RaNed, Heer in het Verkeer, FietsNed, Tjinco, Wittenberg, App, Breed-Actief, Dansh Urban Gym en ZAT projectenbureau.

In de metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) wordt in een samenwerking met 23 gemeenten aan de verkeersveiligheid gewerkt. De MRDH werkt aan de Regionale Uitvoeringsagenda 2020-2025 (RUA). Landelijk is er nieuwe aandacht voor verkeersveiligheid. Het Rijk heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) begin 2019 gelanceerd. Rotterdam heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van dit plan, mede vanuit de betrokken rol in de verkeersveiligheidscoalitie.

Meer informatie

Heeft u een algemene vraag over verkeersveiligheid in Rotterdam? Bijvoorbeeld over de projecten die wij uitvoeren of over voorlichtingsmogelijkheden die wij aanbieden? Neem dan contact met ons op via ons loket. Uw vraag of melding komt dan terecht bij de afdeling Verkeersveiligheid. Ook met klachten over onveilige verkeerssituaties kunt u hier terecht.