Rotterdams Weerwoord
Gepubliceerd op: 28-01-2019
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord/
Spring naar het artikel

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toeneemt. Om Rotterdam hierop voor te bereiden is er het Rotterdams Weerwoord.

Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is.

Nieuws

Op maandag  6 juli is het nieuwe groenblauwe peuterplein van de Agnesschool onthuld. De Agnesschool won de ontwerpwedstrijd voor een groenblauw schoolplein met een prachtig ontwerp voor een klimaatadaptief schoolplein, gemaakt door de bovenbouwleerlingen. Stichting RondomGWW en het Rotterdams WeerWoord schreven de wedstrijd uit tijdens de Infratech 2019.  

Een bouwteam, bestaande uit medewerkers van de Gemeente Rotterdam, Stichting Rondom GWW, Buro Bergh en de Agnesschool, werkte aan de droom van de kinderen. In februari 2020 startten de werkzaamheden. Met hulp van aannemers van Dijk en van der Werff werd een moestuin en peuterplein aangelegd.

De aanleg van het schoolplein mede mogelijk gemaakt met een financiële ondersteuning van de Wijk Feyenoord, Waterschap Hollandse Delta en het Prins Bernhardfonds.

Zaterdag 20 juni heeft '1000 geveltuinen' samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers bij De Kroon het record verbroken van de langste geveltuin van Nederland.

De 142 meter lange geveltuin staat vol met zo’n 600 gifvrije planten. Daar zijn we als Rotterdams WeerWoord superblij mee, want: meer groen is goed voor de biodiversiteit in de stad, het opnemen van regenwater, verkoeling en het staat heel erg leuk!

De nieuwe website van Rotterdams WeerWoord is live! U vindt daar tips en tricks om je huis en tuin klimaatbestendig te maken, uitleg over subsidies, verhalen van bewoners en professionals, en nog veel meer. Kom kijken en klikken: rotterdamsweerwoord.nl.

Donderdag 21 mei was de aftrap van het NK Tegelwippen. Wethouder Bert Wijbenga en zijn Amsterdamse evenknie trapten de strijd af tijdens de online editie van het ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’-festival. Het doel is om de steden biodiverser, groener, leefbaarder en klimaatadaptief te maken, door tegels te verwijderen en er planten voor in de plaats te zetten. In 010 gaan wij natuurlijk voor de winst! Mede dankzij de 1.000-geveltuinenactie van de Rotterdamse Raymond Landegent, die vrijdag 22 mei officieel van start is gegaan.

NK Tegelwippen

Rotterdammers en Amsterdammers kunnen meedoen aan het NK Tegelwippen via de webpagina NK Tegelwippen. Hierop staan de regels en het invulformulier waar je kunt aangeven hoeveel tegels je gewipt hebt. De tegelstand is de hele zomer te vinden op de digitale Tegelteller. Aan het einde van de zomer wordt in Blue City een gouden tegel uitgereikt aan de wethouder van de winnende stad.
Wethouder Bert Wijbenga: “Beste stadsgenoten, hierbij roep ik jullie op om de tegels in je geveltuin of tuin te verruilen voor planten, bloemen en/of struiken. Een groene geveltuin of tuin zorgt voor een fijnere leefomgeving. Het is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling op hete dagen en voor wateropvang tijdens hevige regenbuien. Daarnaast willen we als Rotterdam natuurlijk ook graag winnen van onze concurrent; Amsterdam. Dus pak je schep en schoffel en maak je geveltuin of tuin groener!”

Duizend geveltuinen

Berend van Zanten en Raymond Landegent zijn de actie ‘Samen leggen we duizend geveltuinen aan’ gestart. Doel is om vóór 30 september 1.000 geveltuinen aan te leggen.
Een geveltuin mag je zelf aanleggen, zonder toestemming van de gemeente. De organisatie achter het initiatief heeft hier een stappenplan voor gemaakt, je kunt ze eventueel ook inhuren voor de aanleg. Omdat niet iedereen de financiële middelen heeft om een geveltuintje aan te laten leggen of om het benodigde materiaal aan te schaffen, worden er 100 klimaatadaptieve en gifvrije tuintjes weggegeven. In de maanden juni, juli, augustus & september worden er per maand 25 aangelegd. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.1000geveltuinen.nl (geen beveiligde verbinding).

In de lente van 2020 leggen we met de buurt in de Afrikaanderwijk rond het Huis van de Wijk en het Gemaal een buurttuin aan: de Tuin van de Wijk. Als voorproefje daarop legden we samen met de Botanische Tuin Afrikaanderwijk en bewoners op donderdag 19 december een klein eetbaar tuintje aan naast Huis van de Wijk het Klooster, Afrikaanderplein 7.

Op rotterdamsweerwoord.nl kunnen Rotterdammers op een luchtige manier zien wat andere Rotterdammers in hun eigen omgeving hebben ondernomen om hun huis of tuin beter bestand te maken tegen de steeds extremer wordende weersomstandigheden. De filmpjes, foto’s en korte teksten zijn bedoeld om te inspireren en Rotterdammers enthousiast te maken om aan de slag te gaan. De filmpjes die op de website staan, zijn al eerder verspreid op lokale platforms van bewonersorganisaties in de gebieden. Zo worden de lokale acties in het gebied zichtbaar voor buurtbewoners en kunnen Rotterdammers die meer voorbeelden door de hele stad willen zien, dat terugvinden op rotterdamsweerwoord.nl.

De aanleg van meer groen en het nemen van maatregelen om regenwater af te koppelen, op te vangen en te benutten wordt gestimuleerd met een subsidieregeling. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het toegevoegde aantal vierkante meters groen, afgekoppeld oppervlak en liters waterberging. Meer groen op het dak of in de tuin levert een verkoeling op in het gebouw en van de buitenruimte en draagt bij aan het voorkomen van hittestress. De regenpijp afkoppelen van het riool ontlast het riool en voorkomt dat schoon water naar de afvalwaterzuivering gaat. Waterberging draagt bij aan zowel minder wateroverlast op straat als waterschade aan gebouwen en ontlast het riool bij hevige regenbuien.

U kunt de subsidie aanvragen via de pagina Duurzame regelingen.

Op maandag 4 november 2019 is het boek Living with Water: Lessons from Singapore and Rotterdam gelanceerd tijdens de Amsterdam International Water Week. De havensteden Singapore en Rotterdam hebben dezelfde uitdagingen op het gebied van water en klimaatadaptatie. Daarom wisselen de steden al jarenlang kennis uit. De belangrijkste principes, inzichten en innovatieve oplossingen uit de adaptatie strategieën van de beiden steden zijn vastgelegd in het boek. Principes, inzichten en oplossingen die helpen bouwen aan een onzekere toekomst met zeespiegelstijging en hevige regenbuien.

Het Rotterdams Weerwoord staat voor: samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Het Oude Noorden (Noord) is een pilotwijk van de wijkaanpak van het Rotterdams Weerwoord. Op 11 juli 2019 was er in het Oude Noorden Noord een informatiemarkt, waar de bewoners ook bij de Rotterdams Weerwoord-kraam langs konden komen. Daar kregen ze meer informatie over het Rotterdams Weerwoord en wat zij zelf kunnen doen om hun huis en omgeving ook in de toekomst prettig leefbaar te houden. Een voorbeeld van een maatregel is het plaatsen van een regenton in de tuin, op het dakterras of (niet overdekt) balkon. Bewoners konden zich tijdens de informatiemarkt inschrijven voor het ontvangen van een regenton. Zeker 25 bewoners hebben zich hiervoor ingeschreven. De regentonnen worden in samenwerking met Wijkcoop010 in oktober en november bij de bewoners geplaatst. Als alle regentonnen zijn geplaatst, draagt het Oude Noorden Noord bij aan ongeveer 6250 liter waterberging, gelijk aan 41 badkuipen! Een goede start en een mooi voorbeeld.

Op 22 februari ondertekenden vijf partijen een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord.

Extremer weer

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn sneller en meer ingrepen noodzakelijk in openbaar gebied en op particulier terrein. Nu maatregelen nemen vermindert schade straks. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau.

Waterbuffer

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. De buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, ene mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Rotterdams Weerwoord

Het logo van Rotterdams weerwoord

Laat u inspireren door mede-Rotterdammers op www.rotterdamsweerwoord.nl over wat u kunt doen om uw huis en tuin bestand te maken tegen het steeds extremer wordende weer.

Direct de handen uit de mouwen steken? Bekijk de mogelijkheden.

Risicoscan

Gemeente Rotterdam maakt gebruik van BlueLabel, een digitale risicoscan regenwateroverlast. BlueLabel is het eerste digitale model ter wereld dat in kaart brengt hoe hoog de kans is op wateroverlast in huis door extreme regen. Dit inzicht geeft niet alleen ons, maar ook onze samenwerkingspartners, de mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Lees meer over BlueLabel op de C40 website.

Samenwerking

Het Rotterdams Weerwoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Documenten

Meer informatie

Heeft u een idee of heeft u vragen over klimaatadaptatie? Mail dan naar rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

\