Rotterdams Weerwoord
Gepubliceerd op: 28-01-2019
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toeneemt. Om Rotterdam hierop voor te bereiden is er het Rotterdams Weerwoord.

Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is.

Het Rotterdams WeerWoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollande Delta, hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Nieuws

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Met hitte en droogte, maar ook met stortbuien. Om Rotterdam ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden moeten we nu al maatregelen nemen. Deze week presenteerde wethouder Wijbenga de Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord, een actieplan voor wat we op korte termijn gaan doen.

In mei moesten de groenvakmannen extra sproeien, in juni liepen door zware regenval kelders onder, in augustus werd met een reeks tropische dagen opnieuw een warmterecord gebroken. De verwachting is dat we in de toekomst veel vaker te maken krijgen met dit soort weersextremen. Dat geeft schade aan huizen, maar ook ongemak en gezondheidsrisico’s. Denk aan hete zomerdagen waarop vooral ouderen en zieken het zwaar hebben.

Kwetsbaar

In een dichtbebouwde stad als Rotterdam zijn we extra kwetsbaar. Stenen en asfalt houden warmte vast en bij hevige regenval kan het water niet makkelijk de bodem in. We moeten dus vergroenen en zorgen voor goede wateropvang. Op allerlei plekken zijn we al aan de slag gegaan. Mooie voorbeelden zijn het waterplein Benthemplein in Rotterdam-Noord en de ondergrondse waterbuffer bij het Sparta stadion. Deze zomer haalden Rotterdammers door de hele stad tienduizenden tegels weg en zijn honderden geveltuinen aangelegd. Maar er moet nog veel meer gebeuren. In de Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord staan de actiepunten voor de lopende collegeperiode, tot maart 2022.

Regenbestendig, groener en minder warm

Het belangrijkste actiepunt is het verminderen van wateroverlast.  Zo’n 15.000 panden hebben bij hevige regenval kans op natte vloeren. Het huidige college wil dat aantal de komende anderhalf jaar met 2.500 omlaag brengen. Daarnaast moet klimaatadaptatie vanzelfsprekend worden. Bij nieuwbouw, bij rioolwerkzaamheden, bij herinrichting van een plein, steeds kijken we hoe we de omgeving regenbestendig, minder warm en groener kunnen maken. Er komen eisen waaraan projecten moeten voldoen.

Iedereen doet mee

De gemeente kan het niet alleen. Omdat 60% van de Rotterdamse ruimte privaat bezit is, halen we onze klimaatdoelstellingen nooit met alleen maatregelen in de publieke ruimte. We hebben iedereen nodig: ook de woningcorporaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de Rotterdammers. In verschillende wijken worden nu al gesprekken gevoerd: wat zijn in deze buurt de risico’s en wat kunnen we er samen aan doen? Een belangrijk punt op de agenda is dan ook dat we komende jaren nog meer samen optrekken voor een klimaatbestendig Rotterdam.

Het was een spannende nek-aan-nek race maar Rotterdam heeft met bijna 1500 gewipte tegels meer de Gouden Tegel in ontvangst mogen nemen! De wethouder Wijbenga is erg trots op Rotterdam.

In mei trapten wethouder Wijbenga en zijn Amsterdamse evenknie Wethouder Ivens het NK tegelwippen af. Het NK tegelwippen is een onderdeel van de online editie van het festival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’. Tijdens het NK Tegelwippen werden ruim 90.000 stoeptegels verruild voor gras, bloemperken en geveltuinen om zo beide steden groener, leefbaarder, meer klimaatadaptief en biodivers te maken.

‘Het NK heeft het beste in de Rotterdammer naar boven gehaald. We hebben keihard gewerkt aan deze klus. Heel veel Rotterdammers hebben meegeholpen met het vrolijker maken van straten en pleinen, het beter opvangen van water, overal vergroening en gezonder maken van de stad. Het is ons gelukt, we hebben gewoon gewonnen! Samen maken we de Nederlandse steden en Nederland mooier, fraaier en gezonder’, aldus de wethouder Bert Wijbenga.

Meer groen dan in de Kuip

De hele zomer riepen we bewoners op tegels in zijn/haar geveltuin of tuin te verruilen voor planten, bloemen en/of struiken. Het programma 1.000 geveltuinen en het verspreiden van 1.300 sneeuwballen over de stad droegen hier zeker aan bij. 

Amsterdam wipte 46.484 tegels, Rotterdam 47942. Bij elkaar opgeteld zijn dat 94.426 tegels. Dat is ruim 1 hectare groen dat is aangelegd in beide steden, oftewel groter dan het voetbalveld van de Kuip!

Een groene geveltuin of tuin zorgt voor een fijnere leefomgeving. Het is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling op hete dagen en voor wateropvang tijdens hevige regenbuien.

Het NK Tegelwippen is een initiatief van Dus Wat Gaan Wij Doen, Rotterdams Weerwoord en Amsterdam Rainproof.

 

De uitslag van het NK tegelwippen is bijna bekend! In mei trapte wethouder Wijbenga en zijn Amsterdamse evenknie Wethouder Ivens het NK tegelwippen af. De hele zomer riepen we bewoners op tegels in zijn/haar geveltuin of tuin te verruilen voor planten, bloemen en/of struiken. Het NK tegelwippen is een onderdeel van de online editie van het festival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’. Zaterdag 10 oktober wordt tijdens dit festival bekend gemaakt welke stad er gewonnen heeft. Ook zal de uitslag te zien zijn op de website.

Een groene geveltuin of tuin zorgt voor een fijnere leefomgeving. Het is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling op hete dagen en voor wateropvang tijdens hevige regenbuien.

Het NK Tegelwippen is een initiatief van Dus Wat Gaan Wij Doen, Rotterdams Weerwoord en Amsterdam Rainproof.

Op 30 september is de actie 1.000 geveltuinen afgelopen. Raymond Landegent, de drijvende kracht achter de actie, heeft samen met een boel Rotterdammers bijna 950 geveltuinen aangelegd. Rotterdam is hierdoor een stuk groener. Helaas is het magische aantal van 1.000 geveltuinen net niet bereikt.  Raymond in een artikel van In de Buurt: 'maar het belangrijkste voor mij is dat de actie zo bekend is geworden, het is echt als een lopend vuurtje gegaan. En we hebben een heel mooi fysiek resultaat, want de geveltuinen blijven natuurlijk gewoon!

Zaterdag 26 september hebben 70 vrijwilligers het record voor de langste geveltuin van Nederland verbroken. Bij appartementencomplex de Peperklip in Rotterdam-zuid is een 210 meter lange tuin aangelegd. De actie is onderdeel van de campagne 1000 geveltuinen Rotterdam, die de stad dit jaar groener wil maken door het aanleggen van geveltuinen.

Geveltuin XXL

In de 210 meter lange geveltuin bij de Peperklip staan zo’n 1.000 bloemen en planten. De geveltuin XXL fleurt de straat op, biedt verkoeling op warme zomerdagen, vangt regenwater op en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Beheer en onderhoud

Woningcorporatie Vestia van de Peperklip neemt het eerste jaar de kosten voor het beheer en onderhoud van de geveltuinen op zich. In samenwerking met de tegenover gelegen Rotterdamse Munt, een stadskruidentuin met educatie-functie en sterke binding met de wijk wordt het onderhoud gedaan met bewoners uit en omwonenden van de Peperklip.

Actie 1000 geveltuinen

De langste geveltuin van Nederland is onderdeel van een initiatief om deze zomer 1000 nieuwe geveltuinen in Rotterdam te realiseren. De teller staat inmiddels (16 september 2020) op 735 geveltuinen. Eerder deze zomer werd al een geveltuin van 142 meter aangelegd in Rotterdam-West.

Dit initiatief wordt ondersteund door Rotterdams WeerWoord en Rotterdam gaat voor groen van de Gemeente Rotterdam en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Weerbaarheid door klimaatadaptatie

Een groene stad verhoogt de weerbaarheid tegen een veranderd klimaat met meer extreme regenbuien, hete en droge periodes. Ook zorgt het voor meer biodiversiteit en een gezonde en duurzame stedelijke leefomgeving. Zo draagt klimaatadaptatie bij aan de toekomstbestendigheid en weerbaarheid van de stad.

Rotterdams Weerwoord heeft zaterdag 19 september 1.300 sneeuwbalstruiken gekregen. Een deel van de planten is gebruikt om een bak aan te leggen bij het huis van de wijk in Schiemond. Verder zijn de plantenbakken op het schoolplein van de Boog opnieuw gevuld en is er een boomspiegel gemaakt.

In de komende weken wordt de rest van de planten verdeeld over projecten in de stad zoals Reyeroord en Opzoomermee. Zij zorgen er vervolgens voor dat de planten verdeeld worden over de stad, met als doel om de bewoners te stimuleren tegels te wippen. Meer groen is namelijk goed voor een regenbestendige stad, voor minder hitte en meer biodiversiteit.

Heeft u een tegel eruit gewipt en een struik ervoor terug geplaatst? Registreer dit dan via de website van het NK Tegelwippen.

Basisscholen in Rotterdam kunnen maximaal 80.000 euro subsidie krijgen als zij hun schoolplein ‘groenblauw’ inrichten: tegels eruit, groen en waterafvoer erin. Goed voor de concentratie en lichaamsbeweging van kinderen én klimaatvriendelijk. Bij hevige regen kan water namelijk worden opgevangen en zakt het beter weg. Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw.

Het totale beschikbare budget is 400.000 euro, goed voor minimaal vijf groenblauwe schoolpleinen. Het aanvragen van subsidie kan van 15 september tot en met 14 november.

Puntentelling

De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen,

Deze subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams WeerWoord. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen investeert de gemeente - samen met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties - in 20 hectare extra groen in de stad. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.

Op maandag  6 juli is het nieuwe groenblauwe peuterplein van de Agnesschool onthuld. De Agnesschool won de ontwerpwedstrijd voor een groenblauw schoolplein met een prachtig ontwerp voor een klimaatadaptief schoolplein, gemaakt door de bovenbouwleerlingen. Stichting RondomGWW en het Rotterdams WeerWoord schreven de wedstrijd uit tijdens de Infratech 2019.  

Een bouwteam, bestaande uit medewerkers van de Gemeente Rotterdam, Stichting Rondom GWW, Buro Bergh en de Agnesschool, werkte aan de droom van de kinderen. In februari 2020 startten de werkzaamheden. Met hulp van aannemers van Dijk en van der Werff werd een moestuin en peuterplein aangelegd.

De aanleg van het schoolplein mede mogelijk gemaakt met een financiële ondersteuning van de Wijk Feyenoord, Waterschap Hollandse Delta en het Prins Bernhardfonds.

Zaterdag 20 juni heeft '1000 geveltuinen' samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers bij De Kroon het record verbroken van de langste geveltuin van Nederland.

De 142 meter lange geveltuin staat vol met zo’n 600 gifvrije planten. Daar zijn we als Rotterdams WeerWoord superblij mee, want: meer groen is goed voor de biodiversiteit in de stad, het opnemen van regenwater, verkoeling en het staat heel erg leuk!

De nieuwe website van Rotterdams WeerWoord is live! U vindt daar tips en tricks om je huis en tuin klimaatbestendig te maken, uitleg over subsidies, verhalen van bewoners en professionals, en nog veel meer. Kom kijken en klikken: rotterdamsweerwoord.nl.

Donderdag 21 mei was de aftrap van het NK Tegelwippen. Wethouder Bert Wijbenga en zijn Amsterdamse evenknie trapten de strijd af tijdens de online editie van het ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’-festival. Het doel is om de steden biodiverser, groener, leefbaarder en klimaatadaptief te maken, door tegels te verwijderen en er planten voor in de plaats te zetten. In 010 gaan wij natuurlijk voor de winst! Mede dankzij de 1.000-geveltuinenactie van de Rotterdamse Raymond Landegent, die vrijdag 22 mei officieel van start is gegaan.

NK Tegelwippen

Rotterdammers en Amsterdammers kunnen meedoen aan het NK Tegelwippen via de webpagina NK Tegelwippen. Hierop staan de regels en het invulformulier waar je kunt aangeven hoeveel tegels je gewipt hebt. De tegelstand is de hele zomer te vinden op de digitale Tegelteller. Aan het einde van de zomer wordt in Blue City een gouden tegel uitgereikt aan de wethouder van de winnende stad.
Wethouder Bert Wijbenga: “Beste stadsgenoten, hierbij roep ik jullie op om de tegels in je geveltuin of tuin te verruilen voor planten, bloemen en/of struiken. Een groene geveltuin of tuin zorgt voor een fijnere leefomgeving. Het is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling op hete dagen en voor wateropvang tijdens hevige regenbuien. Daarnaast willen we als Rotterdam natuurlijk ook graag winnen van onze concurrent; Amsterdam. Dus pak je schep en schoffel en maak je geveltuin of tuin groener!”

Duizend geveltuinen

Berend van Zanten en Raymond Landegent zijn de actie ‘Samen leggen we duizend geveltuinen aan’ gestart. Doel is om vóór 30 september 1.000 geveltuinen aan te leggen.
Een geveltuin mag je zelf aanleggen, zonder toestemming van de gemeente. De organisatie achter het initiatief heeft hier een stappenplan voor gemaakt, je kunt ze eventueel ook inhuren voor de aanleg. Omdat niet iedereen de financiële middelen heeft om een geveltuintje aan te laten leggen of om het benodigde materiaal aan te schaffen, worden er 100 klimaatadaptieve en gifvrije tuintjes weggegeven. In de maanden juni, juli, augustus & september worden er per maand 25 aangelegd. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op www.1000geveltuinen.nl (geen beveiligde verbinding).

Rotterdams Weerwoord

Het logo van Rotterdams weerwoord

Laat u inspireren door mede-Rotterdammers op www.rotterdamsweerwoord.nl over wat u kunt doen om uw huis en tuin bestand te maken tegen het steeds extremer wordende weer.

Direct de handen uit de mouwen steken? Bekijk de mogelijkheden.

Risicoscan

Gemeente Rotterdam maakt gebruik van BlueLabel, een digitale risicoscan regenwateroverlast. BlueLabel is het eerste digitale model ter wereld dat in kaart brengt hoe hoog de kans is op wateroverlast in huis door extreme regen. Dit inzicht geeft niet alleen ons, maar ook onze samenwerkingspartners, de mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Lees meer over BlueLabel op de C40 website.

Samenwerking

Het Rotterdams Weerwoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Documenten

Meer informatie

Heeft u een idee of heeft u vragen over klimaatadaptatie? Mail dan naar rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.