Rotterdams Weerwoord
Gepubliceerd op: 28-01-2019
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toeneemt. Om Rotterdam hierop voor te bereiden is er het Rotterdams Weerwoord.

Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is.

Het Rotterdams WeerWoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollande Delta, hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Nieuws

Extreem weer geeft overlast, met grote droogte en juist extreme regen. Ook in Rotterdam. Help mee onze stad klimaatbestendig te maken en koop een regenton. Zo’n ton vangt water op voor planten én het bespaart drinkwater. Vanaf 25 maart helpt een team vanuit het project Het Regent Tonnen u bij de aanschaf én het aansluiten van een regenton. Makkelijk en voordelig.

Een ton uitzoeken en bestellen, de transport en het aansluiten regelen; de aankoop van een regenton is best veel werk. Daarom biedt het team u alle gemak. Op Hetregenttonnen.nl kiest u een ton uit zes modellen, met uitleg en prijzen. U vult uw gegevens in en na een intakegesprek brengt een teammedewerker de ton en sluit deze aan op uw regenpijp. Dat gebeurt altijd op donderdag.

Gemakkelijk en goedkoper

De aanschaf van een regenton via Hetregenttonnen is heel gemakkelijk én u bespaart kosten. De betrokken organisaties leveren allemaal een bijdrage, waardoor de kosten laag blijven. De regenton plus aansluitmateriaal kost hetzelfde als in de (internet)winkel. Maar voor het bestellen, transport en aansluiten betaalt u in totaal maar 50 euro per ton. De medewerker die de ton aansluit, beantwoordt ook uw vragen over watergebruik, bijvoorbeeld over geveltuinen, groene daken, infiltratie, afkoppelen en tuininrichting.

Waardevol

Met een regenton levert u een waardevolle bijdrage aan de stad én de natuur. Het project Het Regent Tonnen begeleidt mensen naar werk. En bewuster omgaan met water en regenwater gebruiken voor planten en bomen, helpt de stadsnatuur. Het zorgt voor verkoeling, verfraaiing en een betere biodiversiteit. Ook kunt u met een vrijwillige bijdrage twee relevante sociale doelen steunen; een gift voor mensen die zelf geen ton kunnen betalen, en een jaarlijks wisselend project. Meer weten? Kijk dan op Hetregenttonnen.nl.

Vorig jaar heeft Rotterdam natuurlijk nipt gewonnen van Amsterdam, dus dat vroeg om een revanche. Bijna 48.000 tegels zijn in 2020 in Rotterdam vervangen voor groen; een prachtige score. Maar dit jaar gaan we het ambitieniveau opschroeven! Het Rotterdamse doel is 100.000 gewipte (30x30cm) tegels.

Dit jaar doen naast Rotterdam en Amsterdam nog zo’n 45 gemeentes mee. Daarmee is het NK een écht NK geworden. Breda, Tilburg, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Nijmegen zijn enkele gemeentes die meedoen.

Het doel? Onttegelen en vergroenen, want dat is hard nodig. Gedurende het NK worden in heel Nederland tegels vervangen voor groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor onze gezondheid.

Kijk op nk-tegelwippen.nl of op de Rotterdamse pagina NK Tegelwippen Groenemorgen.

Ons klimaat verandert. Steeds heftigere buien en langdurige hitte wisselen elkaar af. De gemeente en woningcorporaties Havensteder, Woonbron, Woonstad Rotterdam en Vestia hebben de handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.  Met deze overeenkomst gaan zij zich samen inspannen in een unieke samenwerking om onze stad voor te bereiden op het toekomstige klimaat

'Door onze handtekening te zetten onder deze intentieverklaring, samen met de corporaties, zijn we als Rotterdammers weer een stap verder richting een stad die klaar is voor de toekomst! Hier tekenen wij voor', aldus wethouder Wijbenga en wethouder Kurvers.

De gemeente Rotterdam stelt vanuit het project LIFE@Urban Roofs Rotterdam een dak beschikbaar als testlocatie voor duurzame pioniers. Doel van dit experimentendak is om investeringen in innovatieve klimaatadaptieve maatregelen op daken te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan waterberging in combinatie met groen en biodiversiteit. De beste gouden combinaties krijgen een plek op het dak.

Gouden combinaties

Het experimentendak ligt op een van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein en heeft een oppervlakte 500 m2. Er is ruimte voor 10 plots van 50 vierkante meter.  In een periode van minimaal 1 tot maximaal 5 jaar kunnen er nieuwe technologieën getest en gemonitord worden. We zoeken concepten en toepassingen van groene daken, biodiversiteit en waterberging in combinatie met andere functies. De beste gouden combinaties worden gehonoreerd met een plek op het dak.

Gezocht: innovatieve pioniers

Bent u productontwikkelaar, leverancier, pionier en heeft u een toepassing om op het dak zoveel mogelijk water te bergen, zo efficiënt mogelijk energie op te wekken, zo hoog mogelijke kwaliteit in groen en biodiversiteit te leveren op het dak of heeft u een totaal ander briljant idee waarbij meerdere functies op het dak gecombineerd worden, waarvan klimaatadaptatie er één is? Meld u dan nu aan voor één van de plots op het dak.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk alle informatie over hoe u kunt meedoen op de pagina Experimentendak. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 16 april 2021, 12.00 uur.

Rotterdams Dakenlandschap

Rotterdam heeft ruim 18 km2 aan platte daken. Dat biedt kansen om oplossingen voor fysieke en maatschappelijke uitdagingen ook op daken een plek te geven. Wij zoeken oplossingen op daken op het gebied van waterberging, meer groen, biodiversiteit, het opwekken van duurzame energie, het tegengaan van hitte stress en circulariteit. En hoe kunnen we slimme, duurzame combinaties maken van oplossingen die de multifunctionaliteit op daken stimuleert?

LIFE@Urban Roofs

Voor het project LIFE@Urban Roofs ontvingen de gemeente Rotterdam en haar partners subsidie van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Het doel van dit project is privépartijen inzicht te geven in de voordelen van multifunctionele daken. Zo komt er meer informatie beschikbaar om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren. Er worden nieuwe samenwerkingsvormen en investeringsmodellen onderzocht en gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is het Rotterdamse Experimentendak.

Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de waterveiligheid van het haven- en industriegebied behouden kan worden vanwege de zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw.

Rotterdam wordt als inspirerend voorbeeld aangehaald in het e-boek: ’Building Climate Resilience in Cities Worldwide: 10 Principles to Forge a Cooperative Ecosystem.’ Het e-boek biedt een kader en een praktische gids voor steden om hun klimaatbestendigheid te vergroten in samenwerking met de particuliere sector.

Op 25 januari wordt de online Climate Adaptation Summit 2021 door de Nederlandse overheid gelanceerd. Wereldwijd kunt u 24 uur lang inspirerende online activiteiten volgen die bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst.

Ruim een jaar werd er hard gewerkt aan de METEOPOLIS expositie van het Rotterdams WeerWoord als onderdeel van de 9e editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam IABR–DOWN TO EARTH.

In samenwerking met Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een interactieve tool ontwikkeld om de waarde van deze netwerken te tonen. Meer informatie over het onderzoek en de tool leest u op verdus.nl/project/het-nieuwe-normaal.

Op 26 november van 13.30 tot 17.30 uur kunt u het Rotterdams Weerwoord festival bijwonen. Voor meer informatie of aanmelden kijk op de website Rotterdamsweerwoord.nl.

Op 16 november start een onderzoek via een online platform waarin de Rotterdammer mee kan praten over de toekomst van Rotterdam in een veranderend klimaat. Het onderzoek heeft een looptijd van 4 weken.

De onderwerpen die onder andere ter sprake komen zijn: wat merkt de Rotterdammer van klimaatverandering in zijn directe omgeving? Hoe denken zij dat dit Rotterdam in de toekomst gaat beïnvloeden? Wat denken bewoners dat zij kunnen doen om de stad leefbaar te houden en wat verwachten zij hierin van de gemeente?

Dit onderzoek met ongeveer 300 Rotterdammers leert ons hoe klimaatverandering leeft onder Rotterdammers en wat zij nodig hebben om samen de stad voor te bereiden op een extremer klimaat.
Meedoen? Aanmelden kan tot 16 november via onderstaande link.

Basisschool De Margriet in Blijdorp heeft nu een groenblauw schoolplein. Leerlingen én kinderen uit de buurt zijn blij met dit plein. Het is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente.

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit kan goed zijn voor de concentratie en rust. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Maar ook betere afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk bij hevige regenval.

Ook dit jaar is 400.000 euro subsidie beschikbaar, maximaal 80.000 euro per school. Basisscholen die zo’n schoolplein willen kunnen nog tot en met 14 november een aanvraag indienen. De subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord.

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Met hitte en droogte, maar ook met stortbuien. Om Rotterdam ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden moeten we nu al maatregelen nemen. Deze week presenteerde wethouder Wijbenga de Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord, een actieplan voor wat we op korte termijn gaan doen.

In mei moesten de groenvakmannen extra sproeien, in juni liepen door zware regenval kelders onder, in augustus werd met een reeks tropische dagen opnieuw een warmterecord gebroken. De verwachting is dat we in de toekomst veel vaker te maken krijgen met dit soort weersextremen. Dat geeft schade aan huizen, maar ook ongemak en gezondheidsrisico’s. Denk aan hete zomerdagen waarop vooral ouderen en zieken het zwaar hebben.

Kwetsbaar

In een dichtbebouwde stad als Rotterdam zijn we extra kwetsbaar. Stenen en asfalt houden warmte vast en bij hevige regenval kan het water niet makkelijk de bodem in. We moeten dus vergroenen en zorgen voor goede wateropvang. Op allerlei plekken zijn we al aan de slag gegaan. Mooie voorbeelden zijn het waterplein Benthemplein in Rotterdam-Noord en de ondergrondse waterbuffer bij het Sparta stadion. Deze zomer haalden Rotterdammers door de hele stad tienduizenden tegels weg en zijn honderden geveltuinen aangelegd. Maar er moet nog veel meer gebeuren. In de Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord staan de actiepunten voor de lopende collegeperiode, tot maart 2022.

Regenbestendig, groener en minder warm

Het belangrijkste actiepunt is het verminderen van wateroverlast.  Zo’n 15.000 panden hebben bij hevige regenval kans op natte vloeren. Het huidige college wil dat aantal de komende anderhalf jaar met 2.500 omlaag brengen. Daarnaast moet klimaatadaptatie vanzelfsprekend worden. Bij nieuwbouw, bij rioolwerkzaamheden, bij herinrichting van een plein, steeds kijken we hoe we de omgeving regenbestendig, minder warm en groener kunnen maken. Er komen eisen waaraan projecten moeten voldoen.

Iedereen doet mee

De gemeente kan het niet alleen. Omdat 60% van de Rotterdamse ruimte privaat bezit is, halen we onze klimaatdoelstellingen nooit met alleen maatregelen in de publieke ruimte. We hebben iedereen nodig: ook de woningcorporaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én de Rotterdammers. In verschillende wijken worden nu al gesprekken gevoerd: wat zijn in deze buurt de risico’s en wat kunnen we er samen aan doen? Een belangrijk punt op de agenda is dan ook dat we komende jaren nog meer samen optrekken voor een klimaatbestendig Rotterdam.

Het was een spannende nek-aan-nek race maar Rotterdam heeft met bijna 1500 gewipte tegels meer de Gouden Tegel in ontvangst mogen nemen! De wethouder Wijbenga is erg trots op Rotterdam.

In mei trapten wethouder Wijbenga en zijn Amsterdamse evenknie Wethouder Ivens het NK tegelwippen af. Het NK tegelwippen is een onderdeel van de online editie van het festival ‘Dus Wat Gaan Wij Doen’. Tijdens het NK Tegelwippen werden ruim 90.000 stoeptegels verruild voor gras, bloemperken en geveltuinen om zo beide steden groener, leefbaarder, meer klimaatadaptief en biodivers te maken.

‘Het NK heeft het beste in de Rotterdammer naar boven gehaald. We hebben keihard gewerkt aan deze klus. Heel veel Rotterdammers hebben meegeholpen met het vrolijker maken van straten en pleinen, het beter opvangen van water, overal vergroening en gezonder maken van de stad. Het is ons gelukt, we hebben gewoon gewonnen! Samen maken we de Nederlandse steden en Nederland mooier, fraaier en gezonder’, aldus de wethouder Bert Wijbenga.

Meer groen dan in de Kuip

De hele zomer riepen we bewoners op tegels in zijn/haar geveltuin of tuin te verruilen voor planten, bloemen en/of struiken. Het programma 1.000 geveltuinen en het verspreiden van 1.300 sneeuwballen over de stad droegen hier zeker aan bij. 

Amsterdam wipte 46.484 tegels, Rotterdam 47942. Bij elkaar opgeteld zijn dat 94.426 tegels. Dat is ruim 1 hectare groen dat is aangelegd in beide steden, oftewel groter dan het voetbalveld van de Kuip!

Een groene geveltuin of tuin zorgt voor een fijnere leefomgeving. Het is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor verkoeling op hete dagen en voor wateropvang tijdens hevige regenbuien.

Het NK Tegelwippen is een initiatief van Dus Wat Gaan Wij Doen, Rotterdams Weerwoord en Amsterdam Rainproof.

 

Rotterdams Weerwoord

Het logo van Rotterdams weerwoord

Laat u inspireren door mede-Rotterdammers op www.rotterdamsweerwoord.nl over wat u kunt doen om uw huis en tuin bestand te maken tegen het steeds extremer wordende weer.

Direct de handen uit de mouwen steken? Bekijk de mogelijkheden.

Risicoscan

Gemeente Rotterdam maakt gebruik van BlueLabel, een digitale risicoscan regenwateroverlast. BlueLabel is het eerste digitale model ter wereld dat in kaart brengt hoe hoog de kans is op wateroverlast in huis door extreme regen. Dit inzicht geeft niet alleen ons, maar ook onze samenwerkingspartners, de mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Lees meer over BlueLabel op de C40 website.

Video 'Deltaplan maakt Rotterdam hoosbuiproof' (januari 2019)

Samenwerking

Het Rotterdams Weerwoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Documenten

Meer informatie

Heeft u een idee of heeft u vragen over klimaatadaptatie? Mail dan naar rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.