Rotterdams Weerwoord
Gepubliceerd op: 28-01-2019
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Het klimaat verandert. Extreem weer komt steeds vaker voor, waardoor de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toeneemt. Om Rotterdam hierop voor te bereiden is er het Rotterdams Weerwoord.

Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is.

Het Rotterdams WeerWoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Tuintips

Of u nu een balkon, tuin, geveltuin of buurttuin hebt, er is van alles wat u kunt doen om de stad voor te bereiden op een extremer klimaat. Beijk de voorbeelden en subsidiemogelijkheden op de website:

Nieuws

De Klimaattop 2021 is begonnen! Hier worden concrete plannen gesmeed om klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming van de aarde - liefst - onder de 1,5 graden te houden.

Bent u benieuwd wat u kunt doen? Bekijk dan uw klimaatlabel op rotterdamsweerwoord.nl/tuinscore. Door hier uw postcode in te vullen, ziet u hoe regenbestendig en groen uw buurt is en hoe groot het risico op hittestress is. Ook krijgt u hier tips over wat u zelf kunt doen om dit label te verbeteren.

Met een groene tuin draagt u bij aan een groene stad met meer variatie in plant en dier, meer verkoeling bij hitte en meer afvoer van water na stevige regenbuien. En niet te vergeten: een groene, klimaatbestendige tuin verhoogt de waarde van uw huis!

Vind een koele plek in uw buurt

Het is vaker en langer heet. En daarbij wordt het ook nog heter. De afgelopen jaren is de temperatuur in Rotterdam op zomerse dagen met zo’n acht graden toegenomen. Behalve dat dit onprettig kan aanvoelen, kan het bij ouderen en zieken ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Op dit moment geeft zo’n dertig procent van de Rotterdammers aan bij een hittegolf geen verkoeling te vinden in eigen huis of wijk. 

Maar daar is nu een oplossing voor: de koele kaart. Op deze kaart vind je de koele plekken in uw buurt. Denk aan koele buiten plekken zoals het park of koele binnen plekken en drinkwaterpunten in de stad.

Wat doet u met straattegels die u overhoudt als je een geveltuintje aanlegt of tegels in je tuin door groen vervangt? Kunt u ze zelf niet gebruiken, dan kunt u ze meegeven met de Tegeltaxi, de gemeentelijk ophaalservice voor gewipte straattegels.

Het klimaat verandert. Steeds heftigere buien en langdurige hitte wisselen elkaar af. Hierdoor krijgen we steeds vaker te maken met overlopende straten en snikhete plekken in de stad. De gemeente doet hier veel aan, bijvoorbeeld door waterpleinen aan te leggen en daken van gemeentepanden groen te maken. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door een geveltuin aan te leggen of door in uw tuin tegels door groen te vervangen. Want nieuw groen, is het oude grijs!

Ophaalservice gemeente

Maakt u een geveltuin of vervangt u tegels door groen in uw tuin, dan houdt u daarna tegels over. Niet iedereen heeft de ruimte om daarmee iets te doen een ophaalservice begonnen: de Tegeltaxi. In elke wijk van Rotterdam haalt de gemeente de tegels eenmaal per maand op maandag op.

Tegels aanmelden

Wil je van de ophaalservice gebruikmaken, vul dan het formulier op tegel.taxi in. Dit kan tot 16.00 uur op de zondag voor de ophaaldag in uw wijk. De tegels mag u vanaf zondag 16.00 uur neerleggen, op een plek waar een kleine vrachtwagen bij kan, bijvoorbeeld op een straathoek. De Tegeltaxi rijdt tot en met eind september.

Waarom meer groen?

Een groene tuin zorgt er niet alleen voor dat je straat er leuker uitziet. Minder tegels in uw straat of tuin heeft ook grote voordelen voor het klimaat. Zo gaat regenwater gelijk de grond en hoeft het niet via een putje en het riool afgevoerd te worden. Een ander voordeel is dat meer groen voor minder hitte op hete dagen zorgt. Klimplanten bijvoorbeeld houden het begroeide deel van de gevel, en dus ook uw woning, in de zomer koel.

Hulp bij kiezen planten

De gemeente geeft steeds meer aandacht aan biodiversiteit bij het inrichten en beheren van openbaar groen. Door voor inheemse planten - planten die hier van nature voorkomen – in uw tuin te kiezen, levert u hieraan ook een bijdrage. Insecten en andere dieren zijn bijvoorbeeld afhankelijk van deze planten voor hun voedsel.
Op de pagina Inheemse planten vindt u een lijst waarop u ziet welke planten van nature hier thuishoren en makkelijk te planten zijn in uw tuin en waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Ideeën voor gewipte tegels

De tegels die u verwijdert, kunt u hergebruiken. Bijvoorbeeld om een tafeltje voor in uw tuin, een rand langs een bloemperk of een insectenhotel mee te maken.

NK Tegelwippen

Rotterdam doet ook dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen en elke tegel telt. Maakt u gebruik van de tegeltaxi, dan hoeft u zelf niet door te geven hoeveel tegels u gewipt heeft. Dit doen wij voor u.

Rotterdam beschermt zich steeds beter tegen wateroverlast bij hevige regen. Het percentage panden dat geen verhoogde kans heeft op wateroverlast, neemt toe tot 89,5 procent. Dit meldde het college deze week in de voortgangsnotitie 'In de Weer' van Rotterdams WeerWoord.

Maatregelen

In november 2020 is de Uitvoeringsagenda Rotterdam WeerWoord door het college vastgesteld. Hier in staan de maatregelen die de gemeente neemt om Rotterdam voor te bereiden op de verandering van het klimaat. De gemeente doet samen met bewoners, woningcorporaties en de waterschappen. Wethouder Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) is blij met deze eerste resultaten: 'Met het Rotterdams Weerwoord geven we antwoord op een extremer klimaat. De samenwerking met zowel Rotterdammers als ook andere partijen zit in een positieve vlucht. Kleine en grote projecten hebben ertoe geleid dat we er nu al zo goed voor staan. En komende jaren gaan we er volop mee door!'

Extreme regen

Bij de start van Rotterdams WeerWoord lag het aantal panden dat geen last heeft van extreme regen op 86,7 procent. Dit aantal is nu al toegenomen tot 89,5 procent. Hier komen de resultaten van de projecten van dit en volgend jaar nog bij. De verwachting is dat het de 90 procent, die het college als doel heeft gesteld, daarmee ruim gehaald wordt.  Deze toename is onder andere het resultaat van de aanleg van vijf groenblauwe schoolpleinen en het succes van de subsidieregeling klimaatadaptie. Het budget van 500.000 euro hiervan was in 2020 bijna volledig uitgekeerd. Met de subsidie is onder andere 932 m3 waterberging gerealiseerd en bijna 12.000 nieuw groen toegevoegd, waaronder 64 groene daken.

Groen

Zowel met de subsidieregeling als de aanleg van groenblauwe schoolpleinen gaat de gemeente dit jaar door. De komende twee jaar staan er daarnaast nog veertien andere projecten gepland, zoals de Kop van Feijenoord en de Urban Water Buffer Ahoy. In Feijenoord worden 2 hectare tegels vervangen door groen. Onder Ahoy en een deel van Zuidplein komt een ondergrondse waterberging.

Tegelwippen

Ook Rotterdammers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door mee te doen aan het NK Tegelwippen. Hierbij vervangen bewoners tegels voor hun woning door een geveltuintje.  Het doel voor dit jaar is om 100.000 tegels te vervangen. Bewoners die meedoen, kunnen op www.tegelwippen.nl doorgeven hoeveel tegels ze vervangen hebben.

Een andere manier waarop inwoners kunnen helpen, is door het opvangen van regenwater in een regenton. Samen met de drie waterschappen heeft de gemeente zeshonderd regentonnen beschikbaar die particulieren kunnen aanvragen voor hun eigen waterberging. Dit najaar tekent de gemeente met de waterschappen ook nog een bestuursakkoord water en klimaat. Het doel is om de samenwerking te versterken en de opgave gezamenlijk aan te pakken.

Woningcorporaties

Behalve met de waterschappen werkt de gemeente ook samen met de woningcorporaties. Op 22 maart is een intentieovereenkomst getekend met Woonbron, Woonstad Rotterdam, Havensteder en Vestia. Hierin staat dat zij zich samen met de gemeente inspannen om Rotterdam voor te bereiden op het toekomstig klimaat. Door bijvoorbeeld samen te werken aan groene daken, groene tuinen, koele plekken en wateropvang in de stad.

Meer info? Zie rotterdamsweerwoord.nl.

Rotterdammers over klimaatverandering?

Hoe denken Rotterdammers dat klimaatverandering de stad in de toekomst zal beïnvloeden? En wat denken ze dat zij en de gemeente kunnen doen om de stad leefbaar te houden? De gemeente heeft dit laten onderzoeken. Tweehonderdvijftig Rotterdammers deden hieraan mee.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar Rotterdam voor staat. Om de stad en de economie in stand te houden, is het noodzakelijk om nu al in actie te komen. Omdat 60 procent van de stad van particuliere eigenaren is, kan de gemeente dit niet alleen, maar is samenwerking met bewoners, organisaties en ondernemers noodzakelijk.

In 2020 deed de gemeente daarom een oproep aan de bewoners om mee te doen aan een online-onderzoek over klimaatverandering. In het rapport ‘De toekomst van Rotterdam in een veranderend klimaat’ leest u onder andere wat de deelnemers ervan in hun eigen omgeving merken en wat ze nodig hebben om zelf actie te ondernemen.

Meer lezen? Kijk op www.rotterdamsweerwoord.nl

Extreem weer geeft overlast, met grote droogte en juist extreme regen. Ook in Rotterdam. Help mee onze stad klimaatbestendig te maken en koop een regenton. Zo’n ton vangt water op voor planten én het bespaart drinkwater. Vanaf 25 maart helpt een team vanuit het project Het Regent Tonnen u bij de aanschaf én het aansluiten van een regenton. Makkelijk en voordelig.

Een ton uitzoeken en bestellen, de transport en het aansluiten regelen; de aankoop van een regenton is best veel werk. Daarom biedt het team u alle gemak. Op Hetregenttonnen.nl kiest u een ton uit zes modellen, met uitleg en prijzen. U vult uw gegevens in en na een intakegesprek brengt een teammedewerker de ton en sluit deze aan op uw regenpijp. Dat gebeurt altijd op donderdag.

Gemakkelijk en goedkoper

De aanschaf van een regenton via Hetregenttonnen is heel gemakkelijk én u bespaart kosten. De betrokken organisaties leveren allemaal een bijdrage, waardoor de kosten laag blijven. De regenton plus aansluitmateriaal kost hetzelfde als in de (internet)winkel. Maar voor het bestellen, transport en aansluiten betaalt u in totaal maar 50 euro per ton. De medewerker die de ton aansluit, beantwoordt ook uw vragen over watergebruik, bijvoorbeeld over geveltuinen, groene daken, infiltratie, afkoppelen en tuininrichting.

Waardevol

Met een regenton levert u een waardevolle bijdrage aan de stad én de natuur. Het project Het Regent Tonnen begeleidt mensen naar werk. En bewuster omgaan met water en regenwater gebruiken voor planten en bomen, helpt de stadsnatuur. Het zorgt voor verkoeling, verfraaiing en een betere biodiversiteit. Ook kunt u met een vrijwillige bijdrage twee relevante sociale doelen steunen; een gift voor mensen die zelf geen ton kunnen betalen, en een jaarlijks wisselend project. Meer weten? Kijk dan op Hetregenttonnen.nl.

Ons klimaat verandert. Steeds heftigere buien en langdurige hitte wisselen elkaar af. De gemeente en woningcorporaties Havensteder, Woonbron, Woonstad Rotterdam en Vestia hebben de handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.  Met deze overeenkomst gaan zij zich samen inspannen in een unieke samenwerking om onze stad voor te bereiden op het toekomstige klimaat

'Door onze handtekening te zetten onder deze intentieverklaring, samen met de corporaties, zijn we als Rotterdammers weer een stap verder richting een stad die klaar is voor de toekomst! Hier tekenen wij voor', aldus wethouder Wijbenga en wethouder Kurvers.

Rotterdams Weerwoord

Laat u inspireren door mede-Rotterdammers op rotterdamsweerwoord.nl over wat u kunt doen om uw huis en tuin bestand te maken tegen het steeds extremer wordende weer.

Direct de handen uit de mouwen steken? Bekijk de mogelijkheden.

Risicoscan

Gemeente Rotterdam maakt gebruik van BlueLabel, een digitale risicoscan regenwateroverlast. BlueLabel is het eerste digitale model ter wereld dat in kaart brengt hoe hoog de kans is op wateroverlast in huis door extreme regen. Dit inzicht geeft niet alleen ons, maar ook onze samenwerkingspartners, de mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Lees meer over BlueLabel op de C40 website.

Video 'Deltaplan maakt Rotterdam hoosbuiproof' (januari 2019):

Samenwerking

Het Rotterdams Weerwoord is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf.

Documenten

Meer informatie

Heeft u een idee of heeft u vragen over klimaatadaptatie? Mail dan naar rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.