25.800 lantaarnpalen vervangen
Gepubliceerd op: 01-03-2022
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mastvervanging/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam vervangt 25.800 van de bijna 93.000 lantaarnpalen. Het gaat om palen die 40 jaar of ouder zijn en vanwege hun levensduur aan vervanging toe zijn. Dit begint in april 2022 en duurt tot eind 2030.

In Rotterdam staan bijna 93.000 lantaarnpalen (ook wel lichtmasten genoemd), langs wegen, in woonwijken, winkelgebieden en plantsoenen. Een kwart zijn masten uit de jaren '70 en '80. Deze masten zijn nodig aan vervanging toe. De komende 9 jaar vervangt de gemeente deze 25.800 lantaarnpalen.

Van de lantaarnpaal vervangt de gemeente de mast met de zogeheten uithouder. De bestaande armatuur (het gedeelte waar de lamp in zit) komt op de nieuwe masten.

Het vervangen van de lantaarnpalen gebeurt in fases in heel Rotterdam.

Lantaarnpalen vervangen voor veiligheid

De vervangingstermijn van een lantaarnpaal is 40 jaar. Een kwart van de Rotterdamse lantaarnpalen is 40 jaar of ouder. Ook is de norm voor veiligheid aan de elektrische installatie de laatste jaren aangepast. Veel van deze oude masten voldoen niet meer aan deze norm (NEN1010; norm voor het aanleggen en gebruik van veilige laagspanningsinstallaties).

Dit betekent niet dat deze oude lantaarnpalen direct vervangen moéten worden. Wel controleert de gemeente deze lantaarnpalen vaker. Daarnaast had de gemeente de afgelopen jaren niet genoeg budget, waardoor achterstallig onderhoud is ontstaan.

Sinds bekend is dat veel masten niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm, heeft gemeente Rotterdam maatregelen genomen om de installatie veiliger te maken en de lichtmasten/armaturen dubbel geïsoleerd.

Twee fases

De eerste fase bestaat uit het vervangen van de lantaarnpalen die het minst goed uit de inspectierondes naar voren komen. Het vervangen van deze masten duurt ongeveer 2 jaar. In de tweede fase zijn de overige lichtmasten uit de jaren 70 en 80 aan de beurt.

In beide fases gebeurt de vervanging per gebied en wijk voor wijk. Het streven is dat deze vervanging in 2030 klaar is.

Planning

  • Overschie: week 36 tot en met week 38 (6 tot en met 23 september).
  • Hillegersberg/Schiebroek: vanaf week 39 tot en met week 43 (eind september tot en met eind oktober).
  • Daarna zijn Hoek van Holland en Prins Alexander aan de beurt. De planning hiervan volgt later.

Vragen en antwoorden

De vervanging van de masten uit de jaren 70 en 80 duurt ongeveer 9 jaar tot eind 2030. In de eerste 2 jaar vervangt de gemeente de lantaarnpalen die het minst goed uit de inspectie komen. Daarna de overige lantaarnpalen uit de jaren 70 en 80. In totaal 25.800 lantaarnpalen.

De vervanging vindt plaats van 7.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags. Op een enkele locatie gebeurt dit ook in de avond of nacht. Omwonenden ontvangen op tijd informatie.

Dat is afhankelijk van de locatie. Vervangt de gemeente meerdere lantaarnpalen op één plek, dan zet de gemeente de straat af. Als bewoner, winkelier of ondernemer ontvangt u een brief als er werkzaamheden in uw buurt zijn. In de brief staat informatie over de werkzaamheden. Daarnaast vraagt de gemeente u uw auto op een andere plek te parkeren. En om eigendommen die vaststaan aan een lantaarnpaal weg te halen, zoals een fiets. Gaat het om het vervangen van 1 lantaarnpaal, dan is dat sneller gebeurd en ontvangt u geen brief.

Dat is afhankelijk van de situatie. De verwachting is dat de gemeente per werkdag 8 tot 10 lantaarnpalen vervangt.

Het gaat om meer dan een kwart van alle lantaarnpalen, namelijk 25.800 lantaarnpalen uit de jaren 70 en 80.

Een lantaarnpaal heeft een vervangingstermijn van 40 jaar. Dit betekent niet dat deze dan direct vervangen moét worden. Wel controleert de gemeente deze lantaarnpaal vaker. Omdat de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties (NEN1010) aangepast is, voldoen veel van de oude lantaarnpalen niet meer aan deze norm. Daarom nu de inhaalslag om deze lantaarnpalen de komende 9 jaar te vervangen.

Nee, deze lantarenpalen leveren nu geen gevaar op. De gemeente controleert de lantaarnpalen uit de jaren 70 en 80 al regelmatig. En waar nodig, vervangt de gemeente de lantaarnpaal.

De gemeente Rotterdam heeft veiligheidsmaatregelen genomen nadat de veiligheidsnorm voor laagspanningsinstallaties (NEN1010) is aangepast en bekend is dat veel van deze lichtmasten daar niet aan voldoen. De gemeente heeft de lichtmasten/armaturen dubbel geïsoleerd.

De gemeente onderzoekt welke masten het eerst vervangen moeten worden. De komende 2 jaar vervangt de gemeente de masten die het minst goed uit deze inspecties komen. Dit is de meest veilige aanpak.

De inspecteur kijkt met het oog hoe de lantaarnpaal eruitziet. Zitten er gaten in de lantaarnpaal, zijn er vervormingen? Deze lantaarnpalen leveren geen direct gevaar op, wel vervangt de gemeente ze binnen 2 jaar.

Van sommige objecten, zoals camera’s of borden, weet de gemeente van wie ze zijn. De gemeente laat de eigenaar weten dat het object tijdelijk weghaalt en, voor zover mogelijk, teruggeplaatst op de nieuwe paal.

Op objecten waarvan niet bekend is wie de eigenaar is, bevestigt de gemeente een mededeling dat de eigenaar het object moet weghalen voor het vervangen van de lantaarnpaal.  Voor het vastmaken van objecten aan een lantaarnpaal is sowieso toestemming nodig van de gemeente.

Vanwege verbeterde lichttechniek/LED (blijkt uit onderzoek) is het mogelijk lantaarnpalen van 10 meter te vervangen voor palen van 8 meter. De afstelling van de nieuwe lantaarnpaal en armatuur (kap met lichtbron) voldoet aan de geldende lichtnormen.

Tijdens de eerdere vervanging van straatverlichting naar duurzame ledverlichting, de ledtransitie, heeft de gemeente  al armaturen geplaatst, die bedoeld zijn voor lantaarnpalen van 8 meter. Door de juiste dimsterkte in te stellen, zijn de armaturen geschikt voor palen van 8 en van 10 meter.

In 2020 vond het college het belangrijk om het energieverbruik van straatverlichting te verminderen. Daarom is toen gestart met het vervangen van alle armaturen door zuinige ledverlichting, de ledtransitie. Bovendien worden bij het project Mastvervanging alleen de lantaarnpalen uit de jaren 70 en 80 vervangen en dat is een kwart van het totaal aantal lantaarnpalen in Rotterdam. Bij de ledtransitie worden de armaturen van alle lantaarnpalen vervangen.

De uithouder is het gedeelte wat zit tussen de paal en het armatuur (kap waar de lamp in zit). Alle lantaarnpalen uit de jaren 70 en 80 worden in dit project Mastvervanging vervangen door nieuwe. De palen zijn 40 jaar en ouder.

Al eerder startte het project Ledtransitie waarbij alle Rotterdamse lantaarnpalen worden voorzien van energiezuinige ledverlichting. Veel lantaarnpalen hebben al een ledarmatuur, maar er zijn ook nog een paar plekken waar de oude armaturen nog op de lantaarnpalen zitten.

De al geplaatste ledarmaturen passen niet direct op de nieuwe palen die in het project Mastvervanging worden geplaatst. Daarom wordt op alle palen, die in dit project worden vervangen, een tussenstuk gezet (de uithouder). Uiteindelijk heeft heel Rotterdam lantaarnpalen met uithouders. In de tussentijd kunt u (soms in één straat) verschillende soorten lantaarnpalen tegenkomen:

  • Oude lantaarnpalen met oude armaturen: die hebben wel een uithouder.
  • Oude lantaarnpalen met nieuwe led armaturen: die hebben geen uithouder.
  • Nieuwe lantaarnpalen met oude armaturen: die hebben geen uithouder.
  • Nieuwe lantaarnpalen met nieuwe led armaturen: die hebben wel een uithouder.

In sommige masten uit de jaren 70 en 80 zit een asbesthoudende aansluitrail/klemmenstrook. Deze zit verwerkt in het mastluikje. Voor bewoners en gebruikers van de openbare ruimte levert dit geen gevaar op. Maar bij het verwijderen van de lantarenpaal, is het belangrijk dat de medewerkers het onderdeel met asbest op een verantwoorde wijze verwijderen. Dat doen zij volgens de norm uit het handboek Arbo en Veiligheid 'omgaan met asbest'.

Voor de afvoer van oude lantaarnpalen doet de gemeente onderzoek naar een duurzame oplossing. De gemeente maakt ook afspraken met de aannemer om een bijdrage te leveren aan een duurzame bestemming voor het verwerken van oude lantarenpalen. Om geen vertraging op te lopen, wacht de gemeente niet op deze oplossing. De aannemer voert de lantaarnpalen af en laat ze verwerken volgens de zogeheten bestekvoorschriften. De aannemer moet alle grondstoffen afvoeren en verwerken/laten verwerken op een milieuverantwoorde wijze. Deze aanpak moet gecertificeerd te zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden? Staat het antwoord niet bij de vragen en antwoorden? Stuur uw vraag of klacht naar: lichtmastvervangingsb@rotterdam.nl of bel 14 010.