Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 37 min

Assetmanagement

Assetmanagement is slim goed zorgen voor bruggen, wegen en andere eigendommen.

Onze eigendommen buiten willen we slim beheren. Bijvoorbeeld bruggen, wegen en lichtmasten. Door ze op tijd te onderhouden en door goed te kijken wat er op de lange termijn nodig is. Extra onderhoud misschien. Of vervanging. Daar reserveren we dan geld voor. Dit noemen we assetmanagement.

Assetmanagement is belangrijk voor een grote gemeente zoals Rotterdam. Want de gemeente heeft veel eigendommen. Daarvoor is veel geld nodig. De gemeente denkt goed na over de kosten, risico’s en het beste moment om iets te onderhouden of te vervangen. We kijken naar de korte en de lange termijn. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld fietspaden, stoplichten en ander materiaal veilig zijn. En dat we het geld voor onderhoud goed besteden.

Samenwerken met andere projecten

De gemeente combineert het onderhouden en vervangen zo veel mogelijk met andere projecten. Bijvoorbeeld de riolering vervangen in een wijk. Of een wijk aanpassen aan het veranderende klimaat.  

Het monumentale toegangshek van park Schoonoord wordt gerestaureerd. Er is een tijdelijke toegangshek geplaatst, zodat het monumentale hekwerk kon worden verwijderd. Het is naar de smederij vervoerd waar de restauratie plaatsvindt.  

Werkzaamheden

De restauratie bestaat uit het stralen van het hekwerk en het aanbrengen van een coating. Vervolgens wordt het hek geschilderd en het bladgoud opnieuw aangebracht. Naar verwachting zal het hekwerk begin januari weer worden teruggeplaatst.

Monumentaal

Het decoratief gesmeed negentiende-eeuws toegangshek is een monument. Het behoorde oorspronkelijk bij het landgoed Schoonoord met een oprijlaan aan de Parklaan. In 1928 is het hekwerk verplaatst naar de Kievitslaan waar het nu de toegang vormt tot het park Schoonoord. Het hek heeft hoge dubbele poortdeuren en aan weerszijden smeedijzeren 'vleugels'. Tussen de ijzeren hekpijlers is in goudkleurige letters, links het woord 'schoon' en rechts het woord 'oord' aangebracht.

Schoonoord

Historische Tuin Schoonoord is een uniek onderdeel van het groene erfgoed van Rotterdam. De tuin bevat een rijke verzameling aan flora en fauna. Oorspronkelijk is de voormalige buitenplaats ontworpen in Engelse landschapsstijl door J.D. Zocher. Door de historische elementen, unieke ligging en bijzondere beplanting is Schoonoord aangewezen als beschermd Rijksmonument.
Kijk voor meer informatie over het park op Tuinschoonoord.nl.

De Jan van Vuchtstraat in de wijk Middelland krijgt als eerste straat in Rotterdam een PlasticRoad. Er start in de straat een proef waarbij in een aantal parkeervakken de onderdelen van deze speciale weg worden toegepast. Deze onderdelen zijn gemaakt van hergebruikt plastic en dus duurzaam. De onderdelen worden aan elkaar bevestigd en zijn hol van binnen. Ze kunnen water opvangen, opslaan en vervolgens ook langzaam aan de ondergrond afgeven. PlasticRoad wordt al gebruikt in verschillende gemeenten in Nederland.

Proef

Beheerder Arjen Oostra: 'In de Jan van Vuchtstraat komen de onderdelen in parkeervakken te liggen en onderzoeken we hoe ze zich houden, hoe goed ze het water verzamelen en hoe het weer afgeven van water verloopt. Een PlasticRoad is licht en daarom goed bruikbaar op de slappe bodem in Rotterdam'.

Aangepast aan het klimaat, duurzaam en lichtgewicht

Een PlasticRoad is de meest duurzame wegconstructie ter wereld, volgens de bedenkers. De visie van de makers is dat de onderdelen van de speciale weg kunnen bijdragen aan het aanpassen van het klimaat en de uitstoot van uitlaatgassen kan laten verminderen. De leefomgeving (steden en dorpen) wordt zo verbeterd. De speciale weg wordt in Nederland al in verschillende gemeenten gebruikt. Het wordt ingezet voor licht verkeer, bijvoorbeeld in parkeervakken en fietspaden, maar ook trottoirs of sportvelden. De onderdelen zijn er in verschillende afmetingen en worden aan elkaar vastgemaakt tot het gewenste geheel.

Bekijk een video over het leggen van de speciale weg.

Weetjes

 • De elementen van de Plastic Road zijn gemaakt van hergebruikt plastic zoals koffiebekers, kwarkbekers en boterkuipjes. Als voorbeeld: in de 20 elementen in de 10 parkeervakken in de Jan van Vuchtstraat zijn zo’n 847.000 koffiebekertjes verwerkt (uitgaande van 0.002gr per stuk).
 • De elementen vangen per vierkante meter ongeveer 300 liter op. De Waterberging van de parkeervakken met Plastic Road is met 90 vierkante meter dan 27.000 liter.
 • Het water komt vervolgens in de ondergrond terecht waar het omliggend groen dit weer kan opnemen.

Het beeld van Piet Heyn in Delfshaven is in de afgelopen weken gerestaureerd. Het Rijksmonument staat op het Piet Heynsplein en was nodig aan een opknapbeurt toe. Het beeld is van zandsteen en was aangetast in de loop der tijd. De restauratoren, beeld- en steenhouwers hebben het beeld en de sokkel grondig aangepakt, waardoor het weer lange tijd mee kan.

Werkzaamheden

Zowel het standbeeld als de sokkel zijn gerestaureerd. Bij de sokkel, gemaakt van Belgisch hardsteen, zijn slechte stukken natuursteen en oude reparaties vervangen en slechte voegen hersteld of opnieuw aangebracht. De vervaagde teksten zijn opnieuw verguld met bladgoud.

Het standbeeld zelf is gemaakt van Udelfanger zandsteen. De restauratie is specialistisch werk en de Haagse kunstenaar die het heeft uitgevoerd is een vakman met zeer veel ervaring bij soortgelijke projecten. Oude restauraties en oppervlakkige beschadigingen zijn weggehakt en hersteld. Details die door weersinvloeden en ouderdom waren aangetast, zijn zoveel mogelijk hersteld. Zoals aan de knie, waar scheurvorming is waargenomen. Deze is nu door middel van een roestvast stalen pen verstevigd.

Als laatste is het beeld geschilderd in een kleurenpalet dicht bij de kleurtonen van het zandsteen, waarbij nuances geaccentueerd zijn. Door het schilderen is al het herstel gemaskeerd, zodat het beeld als kunstwerk beter zichtbaar is. Ook beschermd de verf het zandsteen tegen afzanding. Uit onderzoek vooraf bleek dat het beeld oorspronkelijk ook was geschilderd.

Nieuwe verlichting vanaf de bestrating zorgt ervoor dat het beeld weer mooi in de schijnwerpers komt te staan.  

Zilvervloot

Piet Heyn (1577-1629) dankt zijn standbeeld aan de verovering van de 'Zilvervloot' die zijn naam voorgoed vestigde. Heyn wist enkele Spaanse schepen te kapen die waren geladen met zilver uit Amerikaanse mijnen. Hoewel de verovering niet veel voorstelde, werd het behalen van de buit in Nederland als een heldendaad beschouwd.

Het enorme kapitaal (bijna 12 miljoen gulden - omgerekend naar nu ongeveer een half miljard euro) kwam toe aan de WIC, haar aandeelhouders en stadhouder prins Frederik Hendrik. Op 17 juni 1629 werd hij, inmiddels benoemd tot admiraal van de Nederlandse marine, vol getroffen door een kanonskogel. De kogel werd afgeschoten van een schip met kapers uit Oostende. Heyn was op slag dood.

Marika Kerstens kreeg als assetregisseur bij Hoogheemraadschap Rijnland twee jaar geleden het verzoek om een strategisch assetmanagementplan te maken. Daar zag ze wel wat in! Ze ging voortvarend aan de slag en boekte resultaat.

Het strategisch plan van Rijnland is inmiddels klaar en is medio 2021 vastgesteld door de directie. In de Kennisgroep Assetmanagement van 20 januari deelt zij haar ervaringen met vakgenoten van gemeenten, provincies en waterschappen. Enthousiast vertelt ze hoe ze dit heeft aangepakt en wat ze in het proces om tot dit plan te komen tegen is gekomen.

Waar is een strategisch assetmanagementplan eigenlijk voor nodig?

Strategisch Assetmanagement (SAMP) gaat over het beheer van onze assets, waaronder alle gemalen, zuiveringen, transportleidingen en watergangen in ons werkgebied. Hier komen complexe vragen bij kijken: welke doelen en ambities hebben we als organisatie en hoe gaan we die realiseren met de middelen die we ter beschikking hebben? En welke prioriteiten stellen we? Wat moet wanneer worden onderhouden of vervangen? Het gaat in deze tijd niet uitsluitend om droge voeten, maar ook om maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, gezondheid, kosten en circulariteit. Dat vraagt om plannen voor de toekomst. Een strategisch assetmanagementplan is zo’n plan.

Wat staat er in een SAMP?

Het strategisch plan geeft voor de komende jaren de kaders aan. Het biedt bouwstenen voor ons waterbeheer. Het verbindt bedrijfswaarden, ambities, rollen en bevoegdheden tot een logisch geheel. De keuzes die we maken op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn zichtbaar en herleidbaar. Het draagt bij aan het aantoonbaar en transparant invullen van de zorgplicht van Rijnland. Dit leidt tot concrete maatregelen voor alle objecten die in beheer zijn bij Rijnland.

Marika: 'We willen een toonaangevend waterschap zijn op gebied van assetmanagement en assetmanagement in de hele organisatie borgen. Concreet hebben we onze ambities en strategie bepaald, per assetgroep KPI’s uitgewerkt. We hebben beheerprincipes omschreven en een risicomatrix ontwikkeld met onze bedrijfswaarden. De bedrijfswaarden zijn daarvoor vastgesteld door de VV (Verenigde Vergadering) en de risicomatrix is als hulpmiddel vastgesteld door D&H (Dijkgraaf en hoogheemraden). Bij elkaar is dat een hele klus.'

Hoe verliep het proces?

Sinds 2014 werkt Rijnland volgens de principes van Assetmanagement (AM) voor het uitvoeren van de kerntaken. Vanaf 2014 zijn er werkgroepen die actief werken met assetmanagement en bezig zijn met het zoeken naar keten brede verbinding. Deze zogenaamde vijfhoeken vormen de netwerkorganisatie voor assetmanagement. Kort gezegd betekent assetmanagement dat we bij het werk, zowel in exploitatie als in investeringstermen steeds kijken naar 'nut en noodzaak' van assets, onze bedrijfsmiddelen.

Marika: 'Daarna waren we toe aan een vervolgstap, een strategisch plan. Met de assetregisseurs zijn we gestart en een 'meeleesgroep' vanuit de vijfhoeken. In het begin hebben we niet iedereen erbij betrokken. Dat was een bewuste keuze. We hebben wel breed gedeeld dat we bezig waren met het plan om draagvlak krijgen. De komst van een nieuwe Directeur Water bij Rijnland was een natuurlijk moment en een mooie kans om het opdrachtgeverschap beter te beleggen. Dat heeft ons geholpen in het proces. Het onderwerp staat nog beter op de agenda in de hele organisatie en is één van de organisatie-speerpunten.'

Hoe hou je een SAMP levend?

Van de vakgenoten die bij deze kenniskring aanwezig waren vond 100% het lastig om de SAMP levend te houden. Marika herkent dit beeld: 'Het strategisch assetmanagementplan is voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de primaire (beheer) taken die Rijnland uitvoert in de waterketen en het watersysteem. Het is ook een plan in beweging, want we blijven leren en ontwikkelen als Rijnland door. Het is inderdaad van groot belang het ook in de praktijk levend te houden. Naast het rapport ontwikkelen we nu een folder en een video en delen we kennis via ons intranet. En er zijn plannen om een maand van het Assetmanagement te organiseren. Dat maakt het toegankelijk en leuk om mee te doen.'

Gouden tip voor succes

'Als ik één gouden tip mag geven zou het dit zijn: de sleutel voor het succes en het professionaliseren van ons waterbeheer is een brede blik, samenwerken, het smeden van allianties en het zoeken naar gedeelde belangen en kansen. Of het nu is met de mensen in ons gebied, de collega’s van Rijnland, met andere waterschappen en partijen die voor eenzelfde opgave staan.'

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over het SAMP van Rijnland? Het rapport is te vinden op iampro-portaal.nl: Strategisch Assetmanagement Plan Rijnland

Of neem contact op met Marika Kerstens van het Hoogheemraadschap van Rijnland: marika.kerstens@rijnland.net

Over de kennisgroep assetmanagement

De kennisgroep assetmanagement, onderdeel van het netwerk RegioIngenieur, is een regionaal platform waar professionals uit de wereld van het beheer van de buitenruimte elkaar ontmoeten. Vakgenoten van onder meer gemeenten, provincies en waterschappen delen hun kennis en ervaringen, met als doel van elkaar te leren en het beheer van de buitenruimte op strategisch niveau binnen hun organisatie verder te ontwikkelen.

Top 5 van redenen om een strategisch assetmanagementplan te maken

Van de 29 deelnemers aan deze kennisgroep bijeenkomst hebben er 6 een strategisch assetmanagementplan, 4 ontwikkelen er op dit moment een, 5 zijn van plan er een te maken en 13 organisaties hebben voorlopig nog geen plannen. Het merendeel, 22 vakgenoten, geeft aan een SAMP waardevol te vinden. Waarom vinden ze dat?

Een strategisch assetmanagementplan:

 1. maakt strategische keuzes en de langetermijnvisie van de organisatie inzichtelijk.
 2. maakt de verbinding tussen het strategische, tactische en operationele niveau (de 'line of sight'). Concrete beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gekoppeld aan de strategische doelen van de organisatie. Een SAMP zorgt voor verbinding en draagvlak in de 'keten'.
 3. is een belangrijk intern en extern communicatiemiddel en helpt bij de introductie van assetmanagement in de organisatie. Het helpt nieuwe medewerkers op weg.
 4. laat zien wat er nodig is (óók op organisatieniveau) om alle ambities te halen en kan zo helpen bij het op orde krijgen van de gewenste formatie.
 5. draagt bij aan het 'in control' zijn, ook op de lange termijn. Het SAMP is een startpunt voor een proces van continu verbeteren.

Met trots presenteren wij de onlangs bestuurlijk vastgestelde 'Nota vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2021-2071' aan ons externe netwerk. Een mooie stap in het slimmer beheren van onze stad: we kijken 50 jaar vooruit naar onze vervangingsopgave en weten wat nodig is om Rotterdam ook in de toekomst in conditie te houden.

Onder leiding van een kernteam hebben we deze nota ontwikkeld, samen met gemeentelijke collega's, assetmanagers en beheerders. Maar we konden niet zonder alle experts die hun kennis in de consultatiefase met ons hebben gedeeld. Wij willen al onze gesprekspartners hartelijk danken voor het delen van hun kennis en documenten, en vooral ook voor hun openheid en enthousiasme! 

De nota is niet geheel toegankelijk voor slechtzienden, met name door de tabellen. Neem met vragen hierover contact op met assetmanagement@rotterdam.nl.

De nota is een belangrijk fundament voor de verdere professionalisering van assetmanagement binnen de gemeente Rotterdam. Vanaf nu gaan we ons volop bezighouden met de uitwerking van de vervolgopgaven waarin de grote transities, zoals circulair, klimaat, bodem en digitalisering, centraal staan. 

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op via assetmanagement@rotterdam.nl.

De afdeling Water van de gemeente Rotterdam ontwikkelde de webapplicatie Pro-Inf (Proces Informatie). Pro-Inf meet hoe het afvalwatersysteem functioneert. Daardoor is verbeteren mogelijk: slim beheren dus. Een mooie stap in assetmanagement.

Prestaties berekenen

‘Pro-Inf berekent aan de hand van procesdata de prestaties van ons afvalwatersysteem’, vertelt Christian Bouwens, data scientist bij de afdeling Water. ‘Onze procesbeheerders doen elke week een check om te kijken hoe het systeem de afgelopen week gefunctioneerd heeft. Halen we onze doelen of niet? Als er afwijkingen of andere opvallende resultaten zijn, worden de objectbeheerder en accounthouders erbij betrokken. Zo kunnen we bijsturen en verbeteren: slim beheren dus. Daarbij leren we van deze informatie, zodat we ook in de toekomst betere keuzes kunnen maken door risico’s af te wegen. Een mooie stap in assetmanagement. Voordeel is ook dat je met deze applicatie minder kwetsbaar bent als organisatie, omdat je niet meer afhankelijk bent van één specialist. De hele afdeling kan via Pro-Inf met één druk op de knop maatwerkanalyses maken.’

Terabytes aan procesdata

Bouwens legt uit hoe Pro-Inf precies werkt: ‘Pro-Inf verwerkt terabytes aan procesdata en maakt er informatie van over het functioneren van ons afvalwatersysteem. Deze procesdata krijgen we continu binnen via sensoren in en rond de assets van ons afvalwatersysteem, zoals 1.000 gemalen, 2.500 km riolering, 350 km persleidingen, 600 overstorten, 10 waterpleinen en 400 duikers. De verzamelde data komen via koppelingen in Pro-Inf terecht. Pro-Inf laat er berekeningen op los en presenteert de resultaten in een dashboard. Het dashboard is een visuele weergave van het functioneren van het afvalwatersysteem. Via een zogenaamd stoplichtmodel is er op districts- of gebiedsniveau door een kleuraanduiding te zien wat er goed of fout gaat op basis van de geselecteerde kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en de geselecteerde periode. Door een gekleurd gebied aan te klikken, krijg je de achterliggende informatie te zien. Denk aan grafieken, ontwerpwaardes en andere instellingen.’

Maand- of jaarcheck

‘We kunnen kiezen uit verschillende KPI’s die stroken met onze prestatiedoelstellingen bij de afdeling Water’, vervolgt Bouwens. ‘Bijvoorbeeld: hebben de gemalen goed gefunctioneerd, hoe vaak hebben er overstorten plaatsgevonden en had dit überhaupt mogen gebeuren? Met Pro-Inf kun je ook een maand- of jaarcheck doen, maar dat kost aanzienlijk meer rekentijd omdat er miljoenen waardes verwerkt moeten worden.’

Assetmanagement en slim beheren

Christian Bouwens maakt met Jerôme Schepers en Jeroen Schoester deel uit van het kernteam digitalisering en automatisering. Assetmanager Wim van der Meer heeft de 'bouwstenen' voor slim rioolbeheer en diverse KPI’s ontworpen. Met deze 'bouwstenen' heeft het team vanaf begin 2018 de basisversie verbeterd naar Pro-Inf 2.0. Deze versie is nu klaar voor gebruik. Bouwens: 'We blijven werken aan de kwaliteit van de basisdata, dat is een on-going proces. Daarnaast gaan we het verbeteren van de basisdata projectmatig aanpakken; hiermee willen we een grote inhaalslag maken. Pro-Inf werkt dan ook nóg beter: de resultaten zijn immers afhankelijk van die basisdata. Doordat Pro-Inf gekoppeld is aan de basisdata in onze beheerbestanden, komen eventuele nieuwe gebreken in de data direct aan het licht. Zo borgen we dat onze data op orde blijft. Ook dat is assetmanagement en slim beheren.'

Gemeente Rotterdam heeft met haar langetermijn-investeringsstrategie 2020-2070 de jaarlijkse award van het Institute of Assetmanagement Nederland gewonnen.

Met deze award wordt het vakmanschap van de gemeente op het gebied van het assetmanagement in Nederland erkend. Een mooie blijk van waardering voor deze mijlpaal waaraan meer dan 50 collega’s hebben meegewerkt. En een compliment voor de manier waarop de openbare ruimte in Rotterdam wordt beheerd.

Doel

Het doel van De Langetermijninvesteringsstrategie 2020-2070 vervanging kapitaalgoederen is financieel in control zijn én blijven en ervoor zorgen dat budgetten na een afgewogen besluitvorming worden uitgegeven aan de juiste prioriteiten om de stad (ook op lange termijn) leefbaar te houden.
Voor het beoordelen van de winnaar zijn de volgende criteria aangehouden:

 • De context van het team; waar bevindt die zich in de organisatie en wat is zijn de verantwoordelijkheden.
 • Herkenbaar assetmanagement proces in de aanpak.
 •  Resultaten; zijn de resultaten gevalideerd en geborgd.
 • Leiderschap; wat was de rol en hoe is assetmanagement ingebed in de organisatie.

Het commentaar van de jury was als volgt: '50 jaar vooruitkijken, dat vergt lef. Er is in korte tijd inzicht gecreëerd op een herkenbaar, strategisch vraagstuk. Er is een link naar en samenwerking met het financiële domein georganiseerd. De aanpak is methodisch, bestuurlijk gedekt en leidt tot keuzes. De slag van focus op onderhoud naar waarde-optimalisatie is gemaakt en sorteert voor op juiste trends. De gemeente Rotterdam heeft een interessante insteek vanuit asset portfolio management/ planning. Een zeer bruikbaar kader voor verdere implementatie AM. En is daarom ook een mooi voorbeeld voor de community!'

Wiebe Oosterhoff heeft als projectleider bestuursopdracht de langetermijn-investeringstrategie gepresenteerd. 'Ik ben erg trots op alle collega’s die hebben meegewerkt aan het realiseren van de langetermijn-investeringsstrategie. We gaan aan de slag met het borgen en beschikbaar maken van de opgedane kennis en ervaring en onze kennis delen met anderen!' aldus Wiebe.

 

Assetmanagement gaat nu nog vaak over onderhoud en vervanging op de korte termijn. Ideaal gezien zou het juist over de korte en de lange termijn moeten gaan. Gemeente Rotterdam zet daarin een belangrijke stap, met de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen.

Wiebe Oosterhoff, adviseur Stadsbeheer bij gemeente Rotterdam, schreef de nota. 'We kijken 50 jaar vooruit. Dat is nieuw voor Stadsbeheer.'

'Als Stadsbeheer schrijven we elke 4 jaar een nota onderhoud kapitaalgoederen die vier jaar vooruitkijkt’, vertelt Wiebe. ‘Maar bij de presentatie in 2019 vroeg het college of het ook mogelijk was om verder vooruit te kijken. Tot dan toe kwamen de grote investeringen in assets zoals voor de Maastunnel nogal ad hoc, terwijl je die natuurlijk wel langer van tevoren kunt voorspellen. En vooruitkijken, plannen en op tijd iets onderhouden of vervangen is meestal goedkoper dan ad hoc problemen oplossen.'

Omslag in denken en werken

Voor Rotterdam is zo ver vooruitkijken relatief nieuw. 'Wij zijn nogal van 'gelijk doen', maar we zien rond stadsbeheer de noodzaak van een lange termijnaanpak. Bovendien vraagt het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om een andere verantwoording van de kosten voor kapitaalgoederen. Je moet nu in je begroting een duidelijke scheiding maken tussen exploitatiekosten en investeringen. Terecht: zo is helderder wat iets kost en waar je op moet rekenen. Maar dit vraagt wel een omslag in denken en werken. Daar leggen we met de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen de basis voor.'

Rust in de begroting

De nieuwe aanpak geeft meer duidelijkheid. 'We weten nu hoeveel geld we op de lange termijn moeten reserveren voor vervangingsinvesteringen. Dat geeft rust in de begroting. Het college kan zo een financiële buffer opbouwen, omdat het weet welke investeringen er nog komen. Bovendien kun je beter relevante investeringen aan elkaar koppelen als je vooruitdenkt. We denken dat dat uiteindelijk ook goedkoper is, maar dat moeten we nog uitzoeken. Ook geeft het beter vooruitplannen meer duidelijkheid voor de stad, onze eigen organisatie en externe partijen.'

Assetgroepen met elkaar en met verandertrajecten combineren

'Assetmanagement gaat nu vaak nog vooral over aparte assets maar moet ideaal gezien ook over combinaties van assets gaan. Dat is ook de volgende stap in de Rotterdamse aanpak van vervangingsinvesteringen, aldus Wiebe. ‘Tot nu rekenden we per assetgroep uit hoeveel onderhoud en vervanging kostten. We gaan nu onderzoeken hoe we assetgroepen kunnen combineren. Bodemdaling heeft onder andere effect op de riolering, op groen en op wegen. Als je dan de ene asset aanpakt, kun je het beste ook de andere asset meenemen. Eind 2020 moet ons advies hierover klaar zijn. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we ‘onze’ vervangingsinvesteringen combineren met grote verandertrajecten, bijvoorbeeld de energietransitie, de klimaatadaptatie en wijkenvernieuwing.'

Assetmanagement Rotterdam

Rotterdam is in 2013 gestart met assetmanagement (link naar You-Tube). Eerst voor het beheer van de Rotterdamse infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan wegen, riolering, groen, speeltoestellen, bruggen en openbare verlichting. Maar om de buitenruimte écht integraal te kunnen oppakken, zet Rotterdam nu in op verbreding naar de sectoren Schone Stad en Toezicht & Handhaving. Assetmanagement moet gaan gelden voor het totale beheer van de openbare ruimte.

Rotterdamse kernwaarden

Assetmanagement koppelt de beheeropgave direct aan de bredere doelstellingen van de stad, de Rotterdamse kernwaarden. Beheer en onderhoud van alle objecten in de buitenruimte moeten bijdragen aan deze kernwaarden, afgeleid uit bestaande beleidsnota’s en visiedocumenten. Zo wordt vanuit de beheeropgave meegebouwd aan de gewenste ontwikkeling van de stad. De Rotterdamse kernwaarden zijn:

 • economie
 • beschikbaarheid
 • veiligheid
 • imago
 • wet- en regelgeving
 • kwaliteit leefomgeving
 • milieu en gezondheid
 • weerbaarheid.

Kennisuitwisseling

De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op het beheer van de openbare ruimte, vooral in de steden. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Gemeente Rotterdam steunt de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van beheer door de stichting Managing Public Space in samenwerking met universiteit Wageningen. Naast de ontwikkeling van een leerprogramma is een van de andere doelen om de kloof tussen de operationele beheerwereld en de wetenschap te verkleinen.

In dat kader spreken wij met collega's, vakgenoten, wetenschappers en andere betrokkenen over de toekomst van beheer, assetmanagement en daaraan gelinkte onderwerpen.

Wij hechten veel waarde aan kennisuitwisseling met collega’s en vakgenoten ergens anders in het land of experts bij instellingen of koepelorganisaties. Dat houdt ons scherp. Andersom dragen wij met onze kennis graag bij aan de verdere ontwikkeling van assetmanagement in Nederland. Wij verwijzen professionals die meer willen weten over risicogestuurd beheer of de Rotterdamse aanpak graag door naar onderstaande links.

Meer informatie voor professionals

 • Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte (2020)
 • Slim Beheer. Assetmanagement in Rotterdam (pdf)
 • Strategie SAMP Rotterdamse kernwaarden (pdf)

Op avontuur in het beheer van de openbare ruimte: promotieonderzoek Eva Duivenvoorden

Welk beheer van de openbare ruimte past het beste bij onze snel veranderende samenleving? En wat is er nodig om die manier van beheren in praktijk te brengen? Dat is de rode draad in het promotieonderzoek van Eva Duivenvoorden aan Wageningen University and Research. Eva’s onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting Managing Public Space, waarvan gemeente Rotterdam een partner is.

'Nu is het beheer vaak nog versnipperd,' legt Eva uit. 'Het wordt uitgevoerd door het Rijk, provincies, gemeenten en de waterschappen. Er zijn dus verschillende budgetten en verschillende visies. Maar bij een snel veranderende wereld als die van ons, past integraal beheer waarschijnlijk veel beter, zo lijkt het. Bij integraal beheer werken partijen zo effectief en efficiënt mogelijk samen aan hetzelfde doel. De vraag is natuurlijk of deze aanname klopt. En zo ja: hoe moet dat integrale beheer eruitzien en hoe zorgen we daarvoor?'

Pionierswerk

Eva is dit najaar gestart met haar onderzoek. 'Wat me allereerst opviel? Rond beheer is nog weinig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Je begint je promotieonderzoek altijd met een literatuurstudie, want in je onderzoek bouw je daarop verder. Maar ik heb maar 58 wetenschappelijke publicaties over beheer kunnen vinden. Over duurzaamheid zijn er wel 475.000.

Mijn onderzoek is dus een soort pionierswerk. In de eerste fase onderzoek ik hoe er precies wordt beheerd. Door de 4 grote steden en de wat kleinere steden, maar ook door andere organisaties. Ik kijk bijvoorbeeld hoe gemeenten het beheer georganiseerd hebben, en hoe afdelingen intern en extern samenwerken rond beheer. Daarnaast zijn er vragen rond het betrekken van burgers bij beheer. Een derde thema is: hoe denken we over beheer? Wat vinden we succesvol beheer?

Verder onderzoek ik ook wat grote transities, zoals de klimaatadaptatie en de energietransitie, voor het beheer betekenen. Financieel, in de samenwerking met andere partijen en voor de participatie van inwoners.'

Prettige leefomgeving

De precieze onderzoeksaanpak is nog in ontwikkeling; de fases kunnen ook door elkaar lopen. Eigenlijk is promotieonderzoek doen ook een soort 'op avontuur gaan'. Wat ik tegen ga komen, wat de uitkomsten zijn, hoe het onderzoek verloopt, dat ligt nu nog open. Het eindresultaat is in elk geval zeker geen handboek. De kern is het genereren van wetenschappelijke kennis. Ik laat bijvoorbeeld wel zien waar het beter kan, op grond van mijn onderzoek, maar ik vertel niet hoe het beter kan. Of wat de enige en beste oplossing is.

Ik krijg in elk geval veel energie van dit onderzoek en het is mijn manier om bij te dragen aan de maatschappij. Ik ben zelf opgegroeid in een dorp, in een prettige leefomgeving. Tijdens mijn studie Ruimtelijke planning en landschapsarchitectuur ben ik me steeds meer gaan interesseren voor de publieke ruimte. De publieke ruimte heeft zo veel invloed op de kwaliteit van leven van mensen en op hun gedrag. Ik wil graag weten hoe we daar zo goed mogelijk mee omgaan. Het is spannend dat er nog niet echt een onderzoeksbasis is, maar tegelijkertijd is dat ook een gave uitdaging.'

Publicaties in de media

Voorbeelden

Op 4 april wordt gestart met het leggen van zo’n 400 m2 circulaire betonsteen in de Marconistraat. Hier zijn al een aantal proefvakken met verschillende verhardingsmaterialen vanuit Lab op Straat. Een aantal vakken heeft schade en hierin komt ter vervanging de partij circulaire stenen.

Beheerder Arjen Oostra: 'Er is al eerder geëxperimenteerd met het hergebruik van beton. Er staat al een betonnen bankje van oud beton in het Vroesenpark. Maar in Rotterdam is het nu de eerste keer dat er circulaire betonstenen worden gebruikt. Wat bijzonder is aan deze stenen is dat ze in het reguliere productieproces zijn gemaakt en het KOMO-keurmerk hebben.'

Grondstoffen recycling

De stenen zijn gemaakt van twee vrachten stenen afkomstig uit een project in Prins Alexander. Deze zijn afgevoerd naar een GBN (Grondstoffen Recycling Hoorn) waar de steen is gebroken in drie fracties:

 • Circugrind - grove fractie >4 mm
 • Circuzand - fijne fractie <4 mm
 • Circument-– ultrafijne fractie <0,2 mm

Het Circugrind en Circuzand zijn hergebruikt in de nieuwe straatstenen gemaakt bij Verdoorn Beton in Gouda.

C2CA (Concrete to Cement & Aggregates) Technology

Oostra: 'Het idee komt voort uit een samenwerkingsverband van onder meer GBN en TU Delft. Zij hebben de technologie C2CA ontwikkeld. Collega Cor Luijten van Stadsontwikkeling is daar mee bezig. Het idee was om oud beton te scheiden in grind, zand en cement. Het zou helemaal leuk zijn als alle vrijkomende materialen in een nieuwe steen verwerkt worden, maar daar is veel meer onderzoek voor nodig. Dat is voor deze kleine partij geen doen. De huidige leverancier heeft nu 30% zand en grind hergebruikt en verder nieuwe zand, grind en cement'.

Er wordt gemonitord hoe de stenen zich houden. Bij een volgende partij kan er dan meer hergebruikt materiaal toegevoegd worden. Een mooie ontwikkeling!

Een ronde hoekoplossing in bestrating maakt het vegen met de veegmachine makkelijker. Door de ronde borstel blijft er in een haakse hoek altijd vuil liggen. Op aangeven van en bedacht door collega’s van Stadsbeheer is een speciale oplossing ontwikkeld in samenwerking met een leverancier, de hoeksteen met een ronding.

De nieuw ontwikkelde hoeksteen voldoet aan alle wensen. Een ronde hoek om makkelijker te kunnen vegen, maar ook een rechte hoek zodat het straatwerk goed aansluit. Twee vliegen in een klap dus.

Mooie innovatie

Reden van deze ontwikkeling was een vraag vanuit Schone Stad. De standaard haakse hoekstenen bemoeilijken het vegen van bijvoorbeeld parkeervakken met de veegmachine. De wens van Schone Stad was een ronde hoek in de trottoirbanden.  Deze hebben wel een nadeel, namelijk veel hakwerk voor het straatwerk. Het ziet er slordig uit en in de ruimtes tussen de stenen groeit makkelijk onkruid.

De nieuw ontwikkelde hoeksteen zal veel gemak opleveren bij het vegen, maar bovendien sluit het straatwerk er netjes op aan. Een mooie innovatie die vanaf nu in Rotterdam wordt toegepast.

Waar toegepast

De nieuwe hoekstenen worden inmiddels toegepast in de Grassenbuurt in Ommoord, en de volgende projecten zijn: Hudsons in Delfshaven, Zalmplaat Hoogvliet en Huniadijk in IJsselmonde.

Stenen die als spons werken. Het bestaat! Er is nu naast ZOAB in asfalt ook ZOAK, Zeer Open Afval Keramiek. De stenen zijn gemaakt van keramisch (rest)afval. Het bedrijf Tile Systems bedacht ze. Henny Amatsari, beheerder Wegen, zag een kans om deze stenen, als pilot, in Rotterdam toe te passen. De waterabsorberende klinkers zijn op de rijweg van een parkeerterrein gelegd aan de Hazelaarweg in Schiebroek. Tegels met dezelfde eigenschappen zijn al gebruikt op een trottoir aan de Parklaan.

Hazelaarweg

Deze keramische stenen worden als pilot toegepast op het parkeerterrein aan de Hazelaarweg. Tot nu toe zijn er alleen stenen van 55 mm dik leverbaar, maar voor dit project maakte het bedrijf speciaal stenen van 65 mm dik. Ook is speciaal voor Rotterdam een kleur gemaakt die lijkt op de standaard granito betonsteen.

Amatsari: 'De rijweg van het parkeerterrein aan de Hazelaarweg is voorzien met deze waterdoorlatende stenen.  In de parkeervakken zelf ligt groenverharding'. Arjen Oostra, beheerder Wegen: 'Deze bestaat uit zes verschillende type grasbetonstenen/platen. Op deze manier kunnen we in deze pilot testen welke grasbetonsteen we in de toekomst het best kunnen gebruiken'. Tijdens de pilot aan de Hazelaarweg wordt de verharding gemonitord op:

 1. Zijn deze stenen stabiel genoeg. Een normale straatsteen is 8 cm dik en deze stenen maar 6,5 cm. Dus is er al sneller als anders schade zoals spoorvorming of losliggende stenen te zien.
 2. Hoe blijft het uiterlijk van de steen onder invloed van verkeer, breken er stukjes af etc.
 3. Hoe gaat het met de doorlatendheid, hiervoor zal er jaarlijks gemeten worden door VLG (Veldmeet en Laboratoriumgroep) van Rotterdam.

De bestrating is een van de Rotterdamse Wijkverrijkers.

Parklaan

Oostra: 'Het trottoir van de Parklaan in het Scheepvaartkwartier moest herbestraat worden vanwege oneffenheden, maar ook de afwatering was niet in orde. Het trottoir is breed en er is te weinig hoogteverschil om het trottoir af te laten wateren op de rijweg/parkeerstroken. De kolken die bedacht waren, konden niet aangebracht worden in het trottoir vanwege de vele kabels en leidingen. Toen ontstond het idee om een strook van twee tegels breed aan te brengen met de waterdoorlatende (keramische) tegels. Via deze strook tegels kan het hemelwater afgevoerd worden naar het zandpakket onder de tegels'.
De pilot bestaat uit het toepassen van keramische tegels 30x30x5,5 cm, de kleur is lichtgrijs.
Onder de tegels is een laag drainagezand aangebracht en op plekken waar dat mogelijk is grindkoffers. Op 3 onderdelen zal de pilot worden gemonitord:

 1. Functioneert het, oftewel infiltreert de strook tegels voldoende?
 2. Zijn deze tegels bestand tegen het gebruik, blijft het verband goed en breken ze niet of springen er geen stukken vanaf?
 3. Hoe functioneren de tegels op de lange termijn? De pilot is geslaagd als het trottoir het water kan afvoeren en de tegels goed blijven.

Tile Systems

Het idee om klinkers en tegels van keramisch (rest)afval te maken is bedacht door het bedrijf Tile Systems uit Hegelsom in samenwerking met TU Delft, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Rotterdam en Citaverde College. Met de duurzame tegels hebben de bedenkers een oplossing bedacht voor een efficiënte opvang van regenwater, waarvan anders veel verloren gaat als het in het riool wegstroomt.

Voor meer informatie kijk op de website van Tilesystems.

Vanaf half december start een proef waarbij verschillende soorten halfverharding worden aangebracht in de boomspiegels van de bomen langs de Willemskade. Deze boomspiegels zijn nu grotendeels voorzien van boomroosters. Een aantal roosters zijn in de tussentijd al verwijderd en de boomspiegels zijn aangevuld met grond. Deze grond wordt nu vervangen door halfverharding. Elk type materiaal wordt toegepast rond een zestal bomen.

Vervolgens worden metingen verricht naar het zuurstofgehalte, de waterdoorlatendheid en het vochtgehalte na toepassing halfverharding. Het gaat hierbij om metingen van de bestaande situatie, na het aanbrengen materiaal en daarna jaarlijks voor een periode van 3 jaar.

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Deze halfverhardingen dragen bij tot een eenduidig beeld in de buitenruimte, zonder allerlei andere producten die niet of slecht gemonitord worden. Daarnaast streven wij naar makkelijk en minder onderhoud van de boomspiegels. Minder schoffelen en geen boomroosters in de toekomst meer toe te passen. Boomroosters zijn duur in aanschaf en hebben vaak een kortere omloop dan de boom. Halfverhardingen daarentegen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Verder treedt er minder schade (oneffenheden) op aan verharding door opdruk van bestrating door boomwortels.

Monitoring

Goede monitoring is belangrijk. Elk jaar verrichten we daarom metingen en kijken naar de kwaliteit van de verschillende materialen. In de loop van de drie jaar bekijken we welke soort(en) halfverharding het best ‘scoort’ en we in de toekomst rond boomspiegels gaan gebruiken. De verschillende typen halfverhardingen die toegepast worden: Padvast, Stabiliser, Grauwacke en Hansegrand.

De werkzaamheden brengen geen directe overlast met zich mee voor omwonenden. Alleen voor wandelaars. Hiervoor treft de gemeente voorzieningen, zoals hekken, borden enzovoorts.

Gemeente Rotterdam is een pilot gestart om bruggen vanaf het water te inspecteren met drones. 'Met deze aanpak krijgen we veel meer data die we weer kunnen koppelen aan andere gegevens. Dit gebruiken we in onze assetmanagementstrategie', zegt beheerder van de bruggen Robert Aartsen, gemeente Rotterdam.

De inspectie met drones is snel en geeft minimale overlast. Een ander belangrijk voordeel is dat de drones heel veel beelden kunnen maken, die verwerkt worden in een 3D-model van de brug. Ook gegevens van reguliere schade-inspectie, worden hierin verwerkt. Robert: 'Met dit model heb je een compleet pakket aan informatie van het hele object. Je kunt ieder detail bekijken en uitvergroten, bijvoorbeeld om schade en slijtage op te sporen.'

Keuzes

Het inspecteren van de bruggen is altijd al onderdeel van de gemeentelijke beheer- en onderhoudsstrategie van bruggen. Robert: 'We doen dit volgens een vaste methode en op vaste momenten. Op basis van de gegevens uit schouwrondes en inspecties, maken we keuzes in wat we wel en niet doen. Het koppelen van alle beschikbare gegevens (zoals aan schouw- en inspectiegegevens, meldingen, deformatie-metingen en onderhoudshistorie) aan het 3D-model, geeft ons beter inzicht in de technische staat van de brug. Dit helpt ons de juiste keuzes te maken. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat we door het koppelen van gegevens ook achterhalen of deze keuzes het gewenste effect hebben.

Andere mogelijkheden

Volgens Robert is er nog veel meer mogelijk met de drones. 'Ze kunnen bijvoorbeeld ook bomen, wegen en rioleringen scannen. Door ook deze informatie aan het model te koppelen, wordt de schat aan gegevens nog groter. Samen met onze afdeling Basisinformatie bekijken we dan ook wat er nog meer mogelijk is. We maken dus niet alleen verbindingen tussen beheerders van objecten, maar ook tussen vakgebieden. Het datagestuurd werken van de toekomst.'

In 2030 is circulair de maatstaf. Dat is een van de ambities van de gemeente Rotterdam. Zo ontstond de circulaire bezem na onderzoek naar het effect op het klimaat van verschillende soorten bezems en het gebruik ervan. Nu worden jaarlijks ruim 18.000 bezems van de afval hoop gered; gaan ze vier keer langer mee door het gebruik van water; en worden ze opnieuw ingezet in bijvoorbeeld heggen.

Circulair als uitdaging en inspiratie

Een van de ambities van de gemeente Rotterdam is om in 2030 volledig circulair te zijn. Dat betekent dat de gemeenteafval als grondstof gaat zien om zo het grondstoffengebruik te verminderen. Dat vraagt een andere manier van denken en een andere manier van kijken naar de stad. Ook de gemeente kijkt met een circulaire bril naar de stad.

Johan Bunk, praktijkopleider bij de Bedrijfsschool, nam de uitdaging aan om de ruim 18.000 bezems die jaarlijks worden weggegooid en verbrand een nieuw leven te geven. Met zijn initiatief draagt hij bij aan de Rotterdamse kernwaarden voor assetmanagement 'weerbaarheid', 'milieu en gezondheid' en 'imago'. 

Effecten: forse besparingen

Effecten van de berkenrijsbezems:

 • Een vochtig gemaakte berkenrijsbezem gaat vier keer langer mee dan een droge
 • De inkoop kan met driekwart gereduceerd worden
 • Met een optimaal gebruiksproces levert dit een jaarlijkse financiële besparing van tienduizenden euro’s op; in vijf jaar levert dit een besparing van ruim anderhalve ton op.

Klimaatimpact en aantal veeguren: berkenrijsbezem wint

Rotterdam gebruikte al berkenrijsbezems. Toch wilde de gemeente weten wat de duurzaamste bezem is. Middels een pilot zijn de uitstoot van CO2, de klimaatimpact van productie, transportafstanden en verwerking na afdanking onderzocht. Hiervoor zijn drie soorten bezems onderzocht: de strobezem, de kunststofbezem en de (huidige) berkenrijsbezem.

De bezem van kunststof had, zoals verwacht, de meeste klimaatimpact. Daarna volgde de berkenrijsbezem met een impact die vijftien keer lager was dan de kunststof bezem. De strobezem had de laagste impact met een impact die 300 keer lager was dan de kunststofbezem. 

Gekeken naar het aantal veeguren per bezem, ging de kunststof bezem 120 uur mee. De strobezem hield het slechts 2 uur vol. Opvallend was dat een droge bezem van berkenrijs 3 uur gebruikt kon worden, maar een vochtig gemaakte 12 uur. In een pilot zijn medewerkers gevraagd deze bezems te testen op gebruik, levensduur en schoon resultaat. De berkenrijsbezem was de winnaar. Na een berekening met de klimaatimpact en het aantal veeguren per bezem bleek de vochtig gemaakte berkenrijsbezem de meest circulaire bezem.

Streven is om de klimaatimpact te verkleinen en om invulling te geven aan het circulaire gedachtengoed door de productie naar Rotterdam te halen. Dit is gestart in een Rotterdamse wijk met circulaire ambities: Reyeroord. Tijdens de boomfeestdag is berkenrijs in Reyeroord geplant. Vervolgens wordt het materiaal in de bezems verwerkt en aan het einde van de levensduur verschijnt er een mooie haag in de wijk. En daarmee is de cirkel rond.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Johan Bunk, praktijkopleider Bedrijfsschool. u kunt hem bereiken per e-mail.

Een depot waar gebruikte banken worden klaargestoomd voor een tweede leven. Of een proef met een nieuwe CO2-neutrale straatstenen in Prins Alexander en gebied Zuidwest.

Zomaar wat circulaire initiatieven in het wegbeheer. Arjen Oostra, beheerder wegen: 'We willen als grote gemeente vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen te komen.'

Bankendepot

Door de stad verspreid staan op dit moment bijna 10.000 banken waar Rotterdammers gretig gebruik van maken. Jaarlijks zijn er zo’n 100 aan vervanging toe. Hoe gaat dat nu? Ze vervallen aan de aannemer en worden in de meeste gevallen afgevoerd naar de puinbreker of stort. Vanuit de circulaire ambitie en de nadruk op duurzaamheid in Rotterdam is besloten om dit voortaan anders te organiseren. De levensduur van ‘oude’ banken wordt verlengd door ze in een bankendepot te repareren, schoon te maken en vervolgens weer klaar te maken voor een tweede leven ergens anders in de stad.

Besparing

Gerard Lindeman, beheerder straatmeubilair: 'Een bomendepot, maar dan voor banken. Deze kunnen na een opknapbeurt weer de volwaardige cyclus van 15 jaar mee.' Op basis van de onderhoudsbehoefte is bepaald dat er de komende vijf jaar 410 banken vervangen moeten worden; hiervan zijn er 348 geschikt voor hergebruik. 'We kunnen daarmee de komende vijf jaar ruim 55 ton CO2 besparen. De CO2 die gemoeid is met het hergebruik van een bank is maar 1 procent van de hoeveelheid die nodig is om een nieuwe bank te produceren.' Zie tabel 1 voor de CO2-besparing door het bankendepot.

CO2-neutrale stenen

Rotterdam is ook op zoek naar duurzame verharding. In twee gebieden in de stad (Prins Alexander en Zuidwest) loopt op dit moment een proef met CO2-neutrale straatstenen (6.000 m2) en trottoirbanden (1.500 meter). Van oudsher wordt beton gemaakt met cement als bindmiddel, maar de milieu-impact hiervan is hoog. Wereldwijd wordt daarom gezocht naar 'groenere' bindmiddelen. Arjen Oostra, beheerder wegen: 'Het bijzondere aan de gebruikte stenen is dat behalve in de toplaag van traditioneel beton geen cement wordt gebruikt. Het onderbeton bestaat uit betongranulaat (hergebruikt betonpuin) en industriële bijproducten (geopolymeren) die als bindmiddel zijn hergebruikt. We denken hiermee 33,4 ton CO2 te besparen.' Dit is ook te zien in tabel 2.

Monitoring

Arjan Oostra: 'Omdat het nieuw materiaal is, blijven we testen op sterkte en splijtweerstand. En we houden de ontwikkeling van de kosten in de gaten. Als het materiaal dichter bij Rotterdam geproduceerd kan worden, dan zullen de kosten dalen.'

Tabel 1: potentiële besparing CO2 door hergebruik bankjes

 

  Co2 per bank CO2 totaal (348 banken, komende vijf jaar)
Nieuwe banken 160,20 kilogram 55.749,6 kilogram
Hergebruik 1.412 kilogram 491,37 kilogram
Besparingspotentieel 158,78 kilogram 55.258,44 kilogram

Besparing in procenten: de besparing bij hergebruik is enorm. De CO2 die gemoeid is met het hergebruik van een bank is maar 1 procent van de hoeveelheid die nodig is om een nieuwe bank te produceren.

Tabel 2: potentiële besparing CO2 door geopoymeerbeton

  CO2 per steen / trottoirband CO2 totale proef (1500 meter trottoirband / 6000 m2 straatsteen)
Betonstraatsteen 10,81 kilogram 64,86 ton
Geopolymeerbetonstraatsteen 6,243 kilogram 37,46 ton
Besparingspotentieel 4,567 kilogram 27,4 ton
     
Betonnen trottoirband 8,116 kilogram 12,17 ton
Geopolymeertrottoirband 4,111 kilogram 6,17 ton
Besparingspotentieel 4,005 kilogram 6 ton
     
Totaal besparingspotentieel   33,4 ton

Besparing in procenten: met de geopolymeerstenen en banden besparen we 44 procent CO2.

Onderzoek op de grens van innovatie en assetmanagement. Dat sprak de heren wel aan. Niet het zoveelste standaardbeheerplan schrijven, maar de ontwikkeling in het vakgebied echt een stap verder helpen.

Erwin Albeda en Sjoerd Wiltjer, beiden student aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, zochten de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s in het beheer van stadsbomen. De grote vraag: in welke maatregelen moet je investeren als je wil dat stadsbomen een maximaal effect hebben voor de stad?

Assetmanagementbril

Assetmanagement, ook hun docent moest zich er even goed in verdiepen. De methode die in Rotterdam wordt toegepast voor het beheer van de buitenruimte is relatief nieuw en nog geen standaardonderdeel van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting aan de hogeschool. Maar Erwin en Sjoerd (afstudeerrichting Management Buitenruimte) lieten zich daardoor niet weerhouden en bekeken de Rotterdamse stadsboom het afgelopen jaar door een assetmanagement-bril. Wat hen meteen opviel? Hoe betrokken Rotterdammers zijn bij de bomen in hun stad. Sjoerd Wiltjer: 'Trek een oranje hesje aan, kijk naar een boom en je hebt aanspraak.'

Groeiplaatsuitputting

De studenten maakten met de kennis en ervaring van collega’s een 'risicoregister' voor stadsbomen. Hierin staan de belangrijkste risico’s die het positieve effect van bomen op de stad in de weg kunnen staan: gebrekkige groeiplaatsomstandigheden, zetting en (niet gefaseerde) ophoging, een eenzijdig bomenbestand en ziektes en plagen. Erwin Albeda: 'Een risicoregister laat zien welke risico’s je eigenlijk moet zien te voorkomen. Je kijkt naar wat er mis kan gaan en hoe erg dat is voor de Rotterdammer, maar ook hoe groot de kans is dat het gebeurt. Omdat groeiplaatsuitputting uit de analyse rolde als grootste risico, zijn we daarmee verder gegaan. Investeren om dit risico te voorkomen, loont.'

Oorzaak en gevolg

De volgende stap was het uiteenrafelen van het risico groeiplaatsuitputting in oorzaken en gevolgen voor de stad. De analyse helpt bij het kiezen van een beheeraanpak. Sjoerd Wiltjer: 'De belangrijkste oorzaken van groeiplaatsuitputting zijn: zetting, te weinig ruimte en het in een keer ophogen in plaats van in fases. Groeiplaatsverbetering is een van de belangrijkste maatregelen. Denk dan aan grond uitwisselen, mest toevoegen, de grond beluchten of stenen weghalen zodat er meer ruimte ontstaat.'

Kritisch kijken

Erwin Albeda: 'In dit onderzoek kijken we kritisch naar de inzet van budget, belangrijk in de verantwoording richting het bestuur. Als je risico’s en kansen tegen elkaar afweegt, dan loont het om te investeren in de groeiplaatsverbetering van stadsbomen. De gemeente kan een investering doen om het risiconiveau zo laag mogelijk te houden.'

Groen als asset

De studenten pleiten voor het toespitsen van de methodiek op groen. Tegelijkertijd moeten risico’s en maatregelen over alle assets heen wel onderling vergelijkbaar blijven. Dat is de kracht van assetmanagement. Sjoerd Wiltjer: 'Het lastige van het bekijken van een boom als ‘asset’ is dat het een levend organisme is. Je kunt hem wel opsplitsen in 'assetonderdelen' als wortel, stam en kroon, maar deze onderdelen hebben meer invloed op elkaar dan de bouten, moeren en stalen delen van bijvoorbeeld een brug.'

Bruikbaar

Het afstudeeronderzoek is goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Erwin: 'We hebben met ons onderzoek daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de verdere invulling van assetmanagement in Rotterdam.' Jos van de Vondervoort (objectbeheerder bomen) en Tony Pipping (assetmanager groen) bevestigen dit: 'De analyse van Sjoerd en Erwin kunnen wij goed gebruiken in onze assetmanagementplannen en bij het afwegen van mogelijke maatregelen. Ze zijn goed de diepte in gegaan op dit best complexe onderwerp.'

Conclusie

Ruud van der Hout, medewerker Beheer en Uitvoering: 'Met de kaart onder de arm zijn we een betere gesprekspartner voor management en politiek. De Beverwaard is een vrij stenige wijk die net als de rest van Rotterdam zakt. Dit draagt bij aan de problematiek. Op de kaart zie je dat de problemen met de hoogste prioriteit zich concentreren in een aantal straten. We kunnen hier bijvoorbeeld wortelkratten of –schermen plaatsen. Zo dwingen we wortels ergens anders heen te groeien. Vooral platanen en robinia’s zijn de boosdoeners.' Het oplossen van alle verstoringen in de Beverwaard kost naar schatting zo’n twee ton, dus het is belangrijk om slimme keuzes te maken. Ruud en collega’s gaan nu ook aan de slag in het groenere Reyeroord. Zo kan een vergelijking worden gemaakt tussen een stenige en een groene wijk.

Wortelopdruk van bomen. Een herkenbaar probleem voor collega’s die er een dagtaak aan hebben om stoepen en wegen comfortabel en veilig te houden. Maar ook een doorn in het oog van veel Rotterdammers.

Dagelijks komen er meldingen binnen over boomwortels. Otto van Breugel en Ruud van der Hout gingen met collega’s over tot actie. Met de nieuwe boomwortelapp maakten zij het probleem inzichtelijk voor de Beverwaard.

Boomwortelapp

Otto van Breugel, wijkservicemanager in Zuidoost: 'Rotterdammers ondervinden hinder en soms ook schade door losliggende tegels, veroorzaakt door boomwortels. Het oplossen van dit probleem is lastig en arbeidsintensief. Tot voor kort was niet echt goed bekend welke locaties de meeste overlast geven en hoe groot het probleem nu eigenlijk precies is. Om nog maar niet te spreken van de kosten om de verstoringen op te lossen. Daarom hebben we met een aantal collega’s de boomwortelapp ontwikkeld. Hiermee leggen we locaties, prioriteiten en kosten van de verstoringen vast.'

Digitale kaart

Weten waar je het over hebt, ook dat is assetmanagement. Want pas dan kun je bepalen welke maatregelen het beste zijn en hoeveel budget er nodig is. En kun je vervolgens gaan bijhouden wat het effect daarvan is. Heel de Beverwaard is daarom de afgelopen tijd geschouwd op boomwortelproblematiek. Het resultaat: een actuele digitale kaart die in één oogopslag duidelijk maakt hoe groot het probleem in dit stukje stad is.

Schouw

De complete schouw van 'hotspot Beverwaard' duurde een maand. Bij de schouw is gekeken naar drie dingen: is er gevaar om te struikelen? Is er gevaar voor de boom? En in welke omgeving staat de boom? Deze criteria bepalen het risico en daarmee de noodzaak om de situatie snel aan te pakken. Voor een bredere uitrol moet iedereen op dezelfde manier tegen deze risico’s aankijken.

Problemen voorkomen

Maar met een mooie app en een digitale kaart zijn we er nog niet: Otto: 'Binnenkort presenteren we de resultaten samen met onze aanpak aan het MT van Openbare Werken. In ons voorstel, dat we op dit moment aan het finetunen zijn na feedback van een aantal collega’s, zijn het opleiden van collega’s, het zoeken naar de beste maatregelen en het nadenken over manieren om het zware werk gemakkelijker te maken belangrijke punten.' Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling in de toekomst geen problemen op te lossen maar te voorkomen. Bijvoorbeeld door andere boomsoorten te planten of de openbare ruimte anders in te richten.

De pilot wortelopdruk bomen maakt onderdeel uit van het programma Gebiedsgerichte aanpak.
Arjan Medendorp is programmamanager. De pilot raakt daarnaast aan het programma Onderhoud bomen, waar Mart van Zijl trekker van is.

Oudere voorbeelden

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in Assetmanagement Rotterdam en wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op via assetmanagement@rotterdam.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook onze factsheets per asset uit 2019 opvragen.

Op de hoogte blijven van nieuws en praktijkvoorbeelden? Meld u dan aan voor onze #AssetAlert.