Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 17 min

Assetmanagement

De gemeente onderhoudt wegen, riolering, groen, speeltoestellen, bruggen en lichtmasten. Door ze op tijd te onderhouden en door goed te kijken wat er op de lange termijn nodig is. Extra onderhoud misschien. Of vervanging. Daar reserveren we geld voor.

Wat is assetmanagement?

We denken goed na over de kosten, risico’s en het beste moment om iets te onderhouden of te vervangen. En we bedenken steeds weer nieuwe dingen om dit beter of anders te doen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen die goed zijn voor het klimaat of het opnieuw gebruiken van materialen. 

Assetmanagement is de manier om ervoor te zorgen dat we dit beheer en onderhoud slim uitvoeren. Deze methode helpt bij het kiezen van de juiste maatregelen en het helder kunnen uitleggen ervan. Met 'assetmanagement' zorgen we er nog meer voor dat we ons geld inzetten daar waar dat het hardste nodig is. Het gaat om de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Maar ook om wat voor waarden we kunnen toevoegen aan de stad. Daarbij kijken we naar de opgaven en de kansen voor de stad. Geen aantrekkelijke stad zonder een buitenruimte die op orde is: veilig, beschikbaar en toegankelijk.

Rotterdamse kernwaarden

Assetmanagement koppelt de beheeropgave direct aan de bredere doelstellingen van de stad, de Rotterdamse kernwaarden. Beheer en onderhoud van alle objecten in de buitenruimte moeten bijdragen aan deze kernwaarden, afgeleid uit bestaande beleidsnota’s en visiedocumenten. Zo wordt vanuit de beheeropgave meegebouwd aan de gewenste ontwikkeling van de stad. De Rotterdamse kernwaarden zijn:

  • economie
  • beschikbaarheid
  • veiligheid
  • imago
  • wet- en regelgeving
  • kwaliteit van de leefomgeving
  • milieu en gezondheid en weerbaarheid

Onderwijs en wetenschap

Gemeente Rotterdam steunt de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van beheer van de buitenruimte in de stichting Managing Public Space. Link opent een externe pagina in samenwerking met universiteit Wageningen. Naast de ontwikkeling van een leerprogramma is een van de doelen om de kloof tussen de operationele beheerwereld en de wetenschap te verkleinen. 

Kennisdelen

Wij hechten veel waarde aan kennisuitwisseling met collega’s en vakgenoten in het land. En wij dragen met onze kennis graag bij aan de verdere ontwikkeling van assetmanagement in Nederland. 

Nieuwsberichten

21 februari 2024: Stadsbeheer bespaart 1.070 ton CO2 door hergebruik

Door stenen en tegels opnieuw te gebruiken in plaats van nieuw bestratingsmateriaal te kopen, bespaarde Stadsbeheer 1.070 ton aan CO2 in 2023. De energie die hiermee is bespaard, staat gelijk aan het verbruik van 9.800 huishoudens per jaar. Bij groot onderhoud van wegen haalt Stadsbeheer de oude tegels en stenen uit de straat. Vroeger werden die rechtstreeks naar de puinbreker vervoerd en kocht Stadsbeheer nieuw bestratingsmateriaal.  Dat was omdat er weinig verschil in kosten was tussen de aanschaf van nieuwe materialen en het hergebruiken van oude. 

Duurzame stad

Maar Rotterdam heeft de doelstelling om spullen en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken en zo bij te dragen aan een groene en duurzame stad. Daarom heeft de afdeling Wegen al in 2018 besloten om oude straatstenen en stoeptegels zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. Het resultaat is een forse vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen, zoals zand, grind en cement, maar ook minder transport. En dus ook minder CO2-uitstoot.

In de 177 projecten van 2023 is 85.000 m2 aan tegels en stenen opnieuw gelegd. Hierdoor was 10.000 ton minder grondstoffen nodig. Dit heeft een besparing opgeleverd van 1.070 ton CO2.

Voorbeelden van slim beheer

Assetmanagement is belangrijk voor een grote gemeente zoals Rotterdam. Want de gemeente heeft veel eigendommen. Daarvoor is veel geld nodig. De gemeente denkt goed na over de kosten, risico’s en het beste moment om iets te onderhouden of te vervangen. We kijken naar de korte en de lange termijn. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld fietspaden, stoplichten en ander materiaal veilig zijn. En dat we het geld voor onderhoud goed besteden.

We bedenken steeds weer nieuwe dingen om dit beter of anders te doen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen die goed zijn voor het klimaat. Of het opnieuw gebruiken van materialen. Hieronder staan een paar voorbeelden. 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in Assetmanagement Rotterdam en wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar  assetmanagement@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en praktijkvoorbeelden? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief #AssetAlert. Link opent een externe pagina.