Onderdak voor Oekraïners in Rotterdam
Gepubliceerd op: 21-07-2022
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huisvesting-oekrainers/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Een aantal noodopvanglocaties is niet geschikt om lang te verblijven en is binnenkort niet meer beschikbaar.

Daarom moeten we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Woonruimte voor langere termijn

Het woningtekort in Rotterdam is groot. Daarom zoeken we naar creatieve oplossingen om nieuw onderdak te creëren, zoals:

De gemeente bekijkt of er gebouwen zijn die momenteel leegstaan, maar omgebouwd kunnen worden tot woonruimte. Op dit moment brengen we in kaart welke panden in Rotterdam geschikt zijn. Het doel is om deze duurzamere, maar toch tijdelijke huisvesting te verdelen over de hele stad.

De gemeente heeft aan woningcorporaties gevraagd of zij woningen bezitten die zij niet langer verhuren, maar die wel te gebruiken zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Denk aan woningen die binnenkort gesloopt worden. Dit heeft gezorgd voor diverse woningen die ongeveer 1 jaar langer bewoonbaar blijven.

Ook aan vastgoedondernemers wordt gevraagd of zij kansen zien om woonruimte te creëren in hun gebouwen. De gemeente steunt initiatieven waar mogelijk en gaat graag in gesprek. Vanzelfsprekend is ons uitgangspunt dat de woonlocatie kostendekkend wordt, zonder grote winsten. Wilt u vastgoed aanbieden? Mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

Zo’n 40 procent van de Oekraïense vluchtelingen verblijft bij Rotterdammers thuis. Particulieren vangen met veel energie en liefde vluchtelingen op. De gemeente maakt graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers. Meer over particuliere opvang vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine.

Omwonenden

Rotterdammers kunnen in hun omgeving merken dat er aan huisvesting voor opvang van vluchtelingen gewerkt wordt.  Voordat aan een opvanglocatie gewerkt wordt, worden omwonenden altijd actief geïnformeerd over de plannen, ontwikkelingen en werkzaamheden. Zij kunnen altijd bij de gemeente of de verhuurder terecht met vragen, zorgen en opmerkingen.

Woonruimte is schaars

Naast vluchtelingen uit Oekraïne zijn er ook veel anderen die een woning nodig hebben. We proberen een goede verdeling te maken van beschikbare woningen voor alle mensen die een woning nodig hebben. Oekraïense vluchtelingen kunnen ongeveer 1 jaar gebruik maken van deze tijdelijke woonruimten. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam hoe de oorlogssituatie is en wat de verdere plannen voor de locaties zijn. Het gaat om (extra) locaties, en gaat zo min mogelijk ten koste van de bestaande woningen voor Rotterdammers en de vele andere woningprojecten die in aanbouw zijn.

Onderwijs en zorg

Langdurigere huisvesting gaat over meer dan een dak boven het hoofd. Vluchtelingen hebben ook voorzieningen als zorg, onderwijs en een zinvolle dagbesteding nodig. Voorzieningen die er ook zijn voor alle Rotterdammers. Denk aan de huisarts, taalcursussen en kinderopvang, Met onze partners in de stad proberen we extra voorzieningen te regelen om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl of bel naar telefoonnummer 14 010.