Spring naar het artikel

Hillegersberg-Schiebroek telt zo'n 43.000 inwoners, verdeeld over vijf wijken: Hillegersberg-Noord, Hillegersberg-Zuid, Molenlaankwartier, Schiebroek en Terbregge.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

De gebiedscommissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied een plan. Een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 2014-2018

Bekijk de film waarin verschillende mensen vertellen wat de gebiedscommissie van Hillegersberg-Schiebroek in vier jaar tijd voor de wijken en hun bewoners heeft kunnen doen:

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Nieuws en achtergrondinformatie

Eerdmans@ is een reeks bewoners-bijeenkomsten waar wethouder Joost Eerdmans in gesprek gaat met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk, op het gebied van de buitenruimte en veiligheid. De bijeenkomsten worden in de avond georganiseerd door Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de gebiedsorganisatie. In het informatieblad kunt u meer lezen over deze bewonersavonden.

Op 13 september 2016 en 27 juni 2017 zijn in het Kleiwegkwartier en Oud-Hillegersberg-110Morgen bewonersavonden gehouden. Alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens deze Eerdmans@ in de genoemde wijken door bewoners zijn genoemd, zijn te vinden in het detail-overzicht (actielijsten).  Ook is te zien hoe de gemeente acties heeft opgepakt en hoe het daar nu mee staat.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen uitvoeringsplannen gemaakt. Deze gaan over de onderwerpen

  • stadsbeheer
  • stadsontwikkeling
  • maatschappelijke ontwikkeling
  • veiligheid.

De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.