Hillegersberg-Schiebroek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-schiebroek/
Ga naar de hoofdinhoud

In het noorden van Rotterdam, boven de A20, ligt Hillegersberg-Schiebroek. Een gebied met veel natuur om te ontsnappen aan de stadsdrukte en met een rijke geschiedenis en monumentale panden.

Tot augustus 1941 waren Hillegersberg en Schiebroek zelfstandige gemeenten. Toen werden ze samen met IJsselmonde en Overschie toegevoegd aan de stad Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog ging de bouw van het gebied hard. Tussen 1950 en 1970 zijn de meeste huizen gebouwd. Inmiddels wonen er bijna 45.000 mensen. Voornamelijk gezinnen met (jonge) kinderen. Zij hebben, na de Rotterdammers in het centrum, gemiddeld het hoogste inkomen.

Hillegersberg-Schiebroek heeft vijf wijken:

 • Hillegersberg Noord
 • Hillegersberg Zuid
 • Schiebroek
 • Terbregge
 • Molenlaankwartier

Er gebeurt veel in Hillegersberg-Schiebroek. Bewoners organiseren evenementen, in de Huizen van de Wijk kunt u altijd terecht voor interessante cursussen en lessen.

Op sommige plaatsen in Hillegersberg-Schiebroek is het verboden om duiven, eenden, ganzen en andere vogels te voeren. Het Asserpad in Schiebroek is daar in augustus 2021 aan toegevoegd. Dat gebeurde via een aanwijsbesluit van het gemeentebestuur.

Veel mensen vinden het fijn om vogels te voeren. En het is vaak goed bedoeld. Maar het is niet goed voor de vogels om gevoerd te worden. U krijgt een boete als u vogels voert op plekken waar een voederverbod is. Kijk op de kaart waar voederen verboden is:

Als u de gemeente zoekt en u weet niet waar u moet zijn? Of heeft u vragen, zorgen over uw wijk of iets te melden over buitenruimte of veiligheid? Loop dan even binnen in onze Wijkhub.

Denk mee over horeca en winkelgebieden

Horeca kan een belangrijke impuls geven om Hillegersberg-Schiebroek te laten bruisen. Waar is nieuwe horeca mogelijk in het gebied? Welke ontwikkelingen zijn wenselijk? Het college heeft de gebiedscommissie gevraagd te kijken naar het voorstel voor het Horecagebiedsplan Hillegersberg-Schiebroek 2022-2024.

Ook is de gebiedscommissie gevraagd te adviseren over de visie op de ontwikkeling van de winkelgebieden. Deze heeft het college omschreven in de concept-gebiedskoersen van de winkelgebieden.

Uw mening via 'Mijn Rotterdam'

Voor zowel het horecagebiedsplan als de gebiedskoersen ging de gebiedscommissie in gesprek met ondernemers. Ook vroeg de gebiedscommissie bewoners hun mening te geven via de nieuwe digitale ontmoetingsplek mijn.rotterdam.nl. Het horecagebiedsplan is in concept vastgesteld door de gebiedscommissie en wordt nu richting het college van B en W gebracht ter vaststelling.

Ook kunt u het concept horecagebiedsplan, de 'was-wordtlijst' (hoe was het en hoe wordt het) en de concept-gebiedskoersen per e-mail opvragen. Het huidige horecagebiedsplan vindt u op de pagina Horeca.

De bewoners van Hillegersberg-Schiebroek worden vertegenwoordigd door de gebiedscommissie. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Vergadering online volgen?

U kunt de vergaderingen van de gebiedscommissie thuis volgen. Zodra de vergadering begint kunt u meekijken via gebiedscommissies.notubiz.nl. Op deze website vindt u ook de planning van de vergaderingen, de agenda en de vergaderstukken. Inspreken kan via e-mail tot 12 uur op de dag van de vergadering. Mail uw inspreektekst naar gebiedoverschie@rotterdam.nl U krijgt na afloop van de vergadering een schriftelijke reactie.

Giovani Bernadine

Giovani Bernadine

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ggd.bernadine@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan Sytze Bezemer

Jan Sytze Bezemer

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail jsb.bezemer@gebiedscommissierotterdam.nl

Ton van Eijsden

Ton van Eijsden

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail ap.vaneijsden@gebiedscommissierotterdam.nl

Rachid Elouachoun

Rachid Elouachoun

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail r.elouachoun@gebiedscommissierotterdam.nl

Jaco de Hoog

Jaco de Hoog

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 422 119 63

E-mail j.dehoog@gebiedscommissierotterdam.nl

Juliette van der Kolk

Juliette van der Kolk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail jaml.vanderkolk@gebiedscommissierotterdam.nl

Erik van der Kroft

Erik van der Kroft

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail em.vanderkroft@gebiedscommissierotterdam.nl

Dennis Mark

Dennis Mark

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail d.mark@gebiedscommissierotterdam.nl

Antoine van den Oever

Antoine van den Oever

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ja.vandenoever@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan Pierweijer

Jan Pierweijer

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail j.pierweijer@gebiedscommissierotterdam.nl

Adriaan Pieterson

Adriaan Pieterson

Gebiedscommissielid (februari 2019)

Telefoon 06 - 121 083 64

E-mail a.pieterson@gebiedscommissierotterdam.nl

Jiska Schimmelpennink

Jiska Schimmelpennink

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail jd.schimmelpennink@gebiedscommissierotterdam.nl

Bas Weerdmeester

Bas Weerdmeester

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail js.weerdmeester@gebiedscommissierotterdam.nl

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Ogen en oren van de wijk

In Hillegersberg-Schiebroek is wijkconciërge Jolanda van der Molen een bekende verschijning. Ze is de ogen en oren van haar wijk en weet wat er speelt. ‘Overal waar een deur openstaat, ga ik naar binnen.’

Jolanda van der Molen: ‘Als wijkconciërge bemoei ik me overal tegenaan. Ik informeer en stimuleer bewoners om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Soms help ik mensen door met mijn elektrische wagen grofvuil weg te brengen. Maar ik ga altijd met hen in gesprek, zodat ze het een volgende keer zelf doen. Dus als je een blikje ziet liggen, gooi het dan even in de prullenbak. Veeg je eigen straat aan en hou de speeltuin schoon.’

Altijd bereikbaar

‘Regelmatig verwijs ik mensen door naar 14 010 of de MeldR-app, maar ze mogen mij ook altijd bellen. Zo heb ik ervoor gezorgd dat er speciale afvalbakken voor brood in de wijk zijn geplaats. Dit brood wordt omgezet in groene energie. Ik heb contacten in de hele wijk, ook met diverse organisaties. Ik kijk altijd wat ik voor iemand kan betekenen. Ik ben bereikbaar via: 06 51 69 48 59.’
Kijk op deze pagina voor meer wijkconciërges in Rotterdam.

Binnen het gebied gebeuren er veel leuke dingen. Deze worden regelmatig door medebewoners georganiseerd. Denk aan buurtbarbecues, Sinterklaasintochten, feestjes tijdens Koningsdag of vuilprikdagen om de buurt schoon te maken. Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Huis van de wijk

In Hillegersberg-Schiebroek zijn twee Huizen van de Wijk. In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten. En er is ruimte voor initiatieven van bewoners.
Wijk Hillegersberg: Huis van de wijk Arcadia, Apollostraat 207-213, 3054 TA Rotterdam, Tel. 010 - 727 11 13
Wijk Schiebroek: Huis van de wijk Aafje/Schiehoven, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam, Tel. 06 - 388 246 75
Lees meer op de pagina Huizen van de Wijk.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Doorkijkje naar het Koeienplein, waar kinderen spelen tussen de struiken.

Vrijdag 9 juli krijgt het Koeienplein een opknapbeurt. Dat gaan schoolkinderen van De Bergse Zonnebloem doen, onder begeleiding van leraren en de gemeente. 

Het Koeienplein ligt tussen de Elektroweg, Prins Frederik Hendrikstraat en Baroniestraat en heeft een opknapbeurt nodig. De kinderen van de Bergse Zonnebloem maken veel gebruik van het plein tijdens hun pauzes. Zeker de afgelopen tijd is het intensief gebruikt, omdat er in groepjes werd gepauzeerd. 

Voor de kinderen is het leerzaam om mee te helpen aan het opknappen, en het plein wordt weer wat mooier.

Wat wordt er opgeknapt?

De bankjes krijgen nieuwe planken en worden opnieuw geverfd. Het muurtje wordt gerepareerd. En een groot deel van het hekwerk wordt vervangen. In overleg met enkele bewoners is besloten dat het schuurtje wordt weggehaald, dat verkeert in zeer slechte staat. In het najaar komen er nieuwe planten, als het plantseizoen is aangebroken.

Koeienplein bewonersinitiatief

De speelplek op het Koeienplein is ontstaan als bewonersinitiatief. Dat houdt in dat bewoners ook verantwoordelijk waren voor het onderhoud. De bewoners hebben aangegeven het beheer aan de gemeente te willen overdragen. In de toekomst geven we het plein een grote onderhoudsbeurt. 

Het gemeentebestuur heeft zes aanwijzingsbesluiten van de voormalige deelgemeente gebundeld in het Algemene Aanwijzingsbesluit 30 december 2019. Met dit besluit verandert er ook een en ander in het hondenbeleid. Op enkele plaatsen waar uw hond eerst los mocht lopen, moet u hem nu aanlijnen. Denk aan de groenstrook ten oosten van de metrolijn, tussen de Melanchtonweg en het Wilgenplasplein, en de groenstrook ten zuiden van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Ook worden verschillende losloop- of uitlaatzones verkleind omdat er speeltuinen of sportfaciliteiten zijn aangelegd, bijvoorbeeld bij de geluidswal A20. Er verandert nog meer. U mag niet overal meer vogels voeren. Ook mag u op meerdere locaties, bijvoorbeeld in de buurt van metrostations, uw fiets niet langer dan vier weken onbeheerd laten staan.

De complete tekst van het aanwijsbesluit inclusief locaties vindt u op de website Officiële bekendmakingen.

'Alleen samen maken we Schiebroek-Zuid sterker'

Sinds de start van de gebiedscommissie in 2014 is er sprake van een gezamenlijke wijkaanpak in Schiebroek-Zuid. Maar ondanks alle inspanningen in de afgelopen jaren neemt het aantal kwetsbare bewoners niet af. 'Sommige problemen verhelp je niet in een jaar of twee', zegt wijkmanager Rolf Bleeker. 'Je hebt een lange adem nodig. En die krijgen we, want het buurtverbeterplan loopt tot en met 2024.'

'Het Buurtverbeterplan is gemaakt voor en door bewoners', zegt Rolf. 'In oktober 2020 en februari 2021 organiseerde de gebiedscommissie digitale bijeenkomsten met bewoners en organisaties in de wijk zoals scholen, kerken, moskeeën en woningcorporaties. Samen bedachten ze acties rondom verschillende thema’s: bewonersbetrokkenheid en sociale cohesie, buitenruimte en veiligheid, wonen, jeugd en onderwijs, werk en inkomen, en zorgstructuur kwetsbare bewoners. Rond die zes thema’s bouwden we het plan op.'

'De meeste maatregelen gaan over de buitenruimte en veiligheid', zegt wijknetwerker Esther van Harskamp. 'Want dat zijn hele concrete zaken die bewoners dagelijks zien. Problemen zoals naastplaatsingen of zwerfvuil kan je direct aanpakken. Maar een thema zoals onderwijs is ingewikkelder en heeft meer tijd nodig. Hier ondersteunen we leerlingen door het aanbieden van leerondersteuning en huiswerkbegeleiding bij bijvoorbeeld stichting JAN. Binnenkort kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs en het mbo daar elke zondag terecht voor extra hulp. En we zoeken naar een uitbreiding op andere plekken. Dit is maar een van de vele acties.'

Een sociale wijk

'We denken dat het plan compleet is', zegt Rolf. 'Maar het staat en valt met de bewoners. Daarom roepen we iedereen op om onze wijk vooruit te helpen. Elk jaar organiseren we twee bijeenkomsten met bewoners om te meten hoe het verloopt. Dus doe mee, want alleen samen maken we Schiebroek-Zuid sterker.'

Doe ook mee

Bekijk hieronder het buurtverbeterplan. Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties of wilt u ergens aan mee helpen of in mee denken? Stuur dan een mail naar gebiedhillegersbergschiebroek@rotterdam.nl.

Jaarlijks controleert de gemeente de bomen in het openbaar groen. We checken de bomen op hun gezondheid en levensvatbaarheid. Bomen die ziek zijn en/of een veiligheidsrisico gaan vormen, worden op deze manier in kaart gebracht.

De afgelopen periode heeft die controle plaatsgevonden in Hillegersberg-Schiebroek. Bij 49 bomen is gebleken dat ze een veiligheidsrisico kunnen vormen. Daarom kappen (rooien) we deze bomen de komende periode. Bomen die een acuut risico vormen, worden uiteraard direct gekapt.

Bekijk de bomen waarom het gaat op de plattegrond:

Rekening houden met dieren

Voordat een kapvergunning wordt verleend, én direct voor de kap, controleert een deskundige altijd of er geen broedende vogels of vleermuizen in de boom zitten. Als die worden aangetroffen, stellen we de kap uit (mits dat veilig is).

Nieuwe bomen

Waar een boom gerooid wordt, planten we een nieuwe boom terug. Tenzij het echt niet kan, bijvoorbeeld wanneer de gerooide boom te dicht op een erfgrens stond. De komende periode worden de herplantlocaties geïnventariseerd. De nieuwe bomen worden geplant in het aankomend plantseizoen (in de winter van 2021/2022).

Stronk blijft staan

We kappen de boom tot er alleen nog een stronk staat. Pas als we de nieuwe boom planten, halen we de stronk eruit. Daarmee voorkomen we dat we twee keer gaan graven.

Vergunning

Om de bomen te mogen rooien heeft Stadsbeheer twee omgevingsvergunningen aangevraagd. De vergunningen zijn op 11 en 16 maart 2021 verleend. Deze besluiten zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl onder kenmerk OMV.20.12.00616 en OMV21.02.00601. Elk besluit bevat een lijst met locaties om welke bomen het precies gaat.

Bezwaar

Vanaf de datum waarop het besluit is genomen geldt een periode van 6 weken bezwaartermijn. Binnen deze termijn is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar onze wijkregisseur, mevrouw B. Flanderijn via gebiedskantoornoordwest@rotterdam.nl of hb.flanderijn@rotterdam.nl.

 

Welzijnsorganisatie DOCK zocht al een tijdje een nieuwe locatie voor het Huis van de Wijk. De sluiting van verzorgingstehuis Aafje/Schiehoven, waar het Huis van de Wijk nu zit, maakte die zoektocht urgenter. Gelukkig vond Dock een nieuwe ruimte in dezelfde straat als de huiskamer voor jeugdactiviteiten: Wijkie. Voor de zomer wordt de Teldersweg 239 de nieuwe huiskamer van Schiebroek-Zuid.

'In het Buurtverbeterplan vragen bewoners om meer zichtbare ontmoetingsplekken in de wijk', zegt wijknetwerker Esther van Harskamp. 'Met de nieuwe locatie middenin de winkelstraat, geven DOCK en de gemeente hier gehoor aan. De oude locatie was wel ruimer, maar die is door Aafje verkocht. Bovendien waren ze al sinds de uitbraak van corona dicht ter bescherming van de bewoners. Hierdoor lagen de activiteiten van DOCK ook stil.

Doorstart van activiteiten

'Enkele activiteiten gingen online of op andere locaties door volgens de RIVM-richtlijnen', zegt Nicole Lemette, manager DOCK. 'Zoals in het Huis van de Wijk Arcadia, het financiële inloopspreekuur in Wilgenstaete, het geheugenpaleis in de Fonteinkerk, taal koter café in de bibliotheek en kinder- en jongerenactiviteiten in de buitenruimte. Binnenkort openen we een nieuwe plek voor activiteiten in de kerk aan de Larikslaan. De verhuizing en de nieuwe huiskamers in Schiebroek, geven die gestopte activiteiten een doorstart. En wij krijgen weer verbinding met de bewoners. Ook de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek heeft de intentie mee te verhuizen naar de Teldersweg.'

'In Aafje/Schiehoven blijven de opslagruimte en koeling voor voedselpakketten van de Voedselbank voorlopig beschikbaar', zegt Esther. 'In plaats van één huis met meerdere kamers, gaan we nu naar meerdere woonkamers op verschillende locaties. De Teldersweg is de eerste stap.'

Vragen?

Heeft u vragen over de activiteiten van het Huis van de Wijk? Bezoek dan dock.nl.

In de Le Fèvre de Montignylaan in Hillegersberg worden bomen geplant. Vorige gingen de eerste bomen de grond in: 48 fladderiepen. In totaal planten we er bijna 100 bomen.

Toekomstbestendige bomen

De aanleg van nieuwe riolering was aanleiding om de bomen in de straat te vervangen. De bomen die in de straat stonden waren oud en verkeerden niet meer in goede conditie. Ze zouden de werkzaamheden aan de riolering niet overleven. Daarom is gekozen voor het planten van nieuwe, toekomstbestendige fladderiepen. Deze iepsoort is bestand tegen de iepziekte, waar gewone iepen soms last van hebben. De keuze voor het soort bomen is tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep van bewoners.

94 bomen

Dit plantseizoen (november-april) planten we nog 30 fladderiepen. Als de rioolwerkzaamheden op de Le Fèvre de Montignylaan klaar zijn volgend jaar, planten we de laatste bomen. Dat doen we in het volgende plantseizoen, eind 2021-begin 2022. In totaal staan er dan 94 bomen.

Circulaire steunpalen

De steunpalen bij de bomen zijn gemaakt van hout dat uit het Kralingse Bos afkomstig is. Dat was een nieuw idee van de aannemer die de palen voorheen uit Denemarken haalde. Hout uit eigen stad gebruiken is niet alleen circulair, maar beperkt ook de CO2-uitstoot.

Meer info

Meer weten over bomen? Zie de pagina Bomen.
Lees ook meer over de werkzaamheden op de Le Fèvre de Montignylaan.

Schiebroek is over het algemeen een gewilde wijk om te wonen. Maar niet in alle delen van Schiebroek gaat het goed.

Schiebroek-Zuid loopt in sommige onderdelen achter op de rest van het gebied. In veel opzichten lijkt Schiebroek-Zuid  op wijken uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Denk aan de staat van de woningen, de buitenruimte, de veiligheid en de sociaal-economische positie van veel bewoners.

Buurtverbeterplan 2020-2023

Na het plan van aanpak 2017-2019 komt er voor de komende periode (2020-2023) een Buurtverbeterplan (BVP) voor Schiebroek-Zuid. Dit BVP houdt de aandacht en prioriteit op de hardnekkigste problemen in Schiebroek-Zuid.

Het college van B&W zet de wijkaanpak voort met het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam'.

Grote rol voor bewoners

De bewoners spelen een belangrijke rol bij het BVP. Dit plan bestaat dóór en vóór bewoners. Alle mensen, bedrijven en verenigingen uit de wijk helpen bij het plan. Want alleen samen maken we Schiebroek-Zuid beter.

Thema’s

In het plan staan de volgende thema’s, of pijlers, centraal:

 1. Bewonersbetrokkenheid/sociale cohesie
 2. Jeugd en Onderwijs
 3. Werk en Inkomen
 4. Buitenruimte en Veiligheid
 5. Wonen
 6. Zorgstructuur rondom kwetsbaren

De pijlers ‘bewonersbetrokkenheid/sociale cohesie’ en ‘de zorgstructuur rondom kwetsbaren’ vullen de andere vier uit het vorige plan van aanpak aan. De inbreng van alle mensen, bedrijven en verenigingen uit de wijk maken dit BVP.

Achtergrond: Plan van Aanpak 2017-2019

Het rapport ‘De schijn bedriegt’ uit 2015 vertoonde verbeterpunten in Schiebroek. Door dit rapport kreeg Schiebroek-Zuid extra middelen voor de aanpak tussen 2017-2019.

Het plan van aanpak richtte zich op vier hoofdthema’s (pijlers):

 • Jeugd en Opvoeden
 • Werk en Activering
 • Buitenruimte en Veiligheid
 • Wonen.

Vervolg op plan voor 2019-2022

Begin 2020 ging het de eindrapport over het plan van aanpak 2017-2019 naar de gemeenteraad. De periode van het plan van aanpak is voorbij, maar de wijkaanpak gaat verder. In het rapport staat dat een lange adem nodig is om dit deel van de wijk echt te helpen. Dus ook de komende jaren blijft er aandacht voor Schiebroek-Zuid. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek wijst Schiebroek-Zuid aan als één van de hoofdthema’s in de Wijkagenda 2019-2022.

Op donderdagavond 19 maart zou een informatieavond plaatsvinden over ‘Meeuwen in Schiebroek’. Hiervoor zijn alle bewoners in het gebied tussen de Wilgenplaslaan, Meidoornsingel, Donkersingel en Wilgenlei via een brief uitgenodigd. In verband met de landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is deze informatieavond helaas geannuleerd.

Om toch de relevante informatie met u te kunnen delen die tijdens de bijeenkomst aan u gepresenteerd zou worden, is alle informatie op deze website geplaatst. Bekijk de pagina Meeuwen in Schiebroek.

In delen van Schiebroek is er de afgelopen jaren overlast door meeuwen ontstaan. Dat komt omdat er steeds meer meeuwen in de stad gaan broeden. Platte (grind)daken in de stad zijn namelijk geschikte en veilige broedplekken voor meeuwen.

Om een goed beeld te krijgen van de ernst van de meeuwenoverlast en de exacte locaties, organiseerde Gemeente Rotterdam tijdens het broedseizoen van 2020 een digitale peiling. Bekijk de uitslag van de peiling op de pagina Meeuwen in Schiebroek.

Een levendige wijk waar het prettig wonen is, met veel groen en sport- en welzijnsvoorzieningen. Dat is het toekomstbeeld dat de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030, tuinstad van de 21e eeuw’ voor deze wijk laat zien. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie eind november 2019 goedgekeurd. De visie gaat uit van drie belangrijke punten:

 • meer en beter groen in Schiebroek
 • betere leefbaarheid in Schiebroek-Zuid
 • ontwikkeling van de spoorzone langs de metrostations Melanchtonweg en Meijersplein

Met leefbaarheid bedoelen we de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld: is een wijk rustig en veilig? Zijn er genoeg winkels, kunnen er kinderen spelen, hoe staat het met de bereikbaarheid?

Kijk voor berichtgeving uit 2018 en eerder op Archiefweb.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het tabblad gebiedscommissie vindt u staan de leden met hun contactgegevens.