Hillegersberg-Schiebroek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-schiebroek/
Spring naar het artikel

Hillegersberg-Schiebroek telt zo'n 43.000 inwoners, verdeeld over vijf wijken: Hillegersberg-Noord, Hillegersberg-Zuid, Molenlaankwartier, Schiebroek en Terbregge.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Het gemeentebestuur heeft zes aanwijzingsbesluiten van de voormalige deelgemeente gebundeld in het Algemene Aanwijzingsbesluit 30 december 2019. Met dit besluit verandert er ook een en ander in het hondenbeleid. Op enkele plaatsen waar uw hond eerst los mocht lopen, moet u hem nu aanlijnen. Denk aan de groenstrook ten oosten van de metrolijn, tussen de Melanchtonweg en het Wilgenplasplein, en de groenstrook ten zuiden van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Ook worden verschillende losloop- of uitlaatzones verkleind omdat er speeltuinen of sportfaciliteiten zijn aangelegd, bijvoorbeeld bij de geluidswal A20. Er verandert nog meer. U mag niet overal meer vogels voeren. Ook mag u op meerdere locaties, bijvoorbeeld in de buurt van metrostations, uw fiets niet langer dan vier weken onbeheerd laten staan.

De complete tekst van het aanwijsbesluit inclusief locaties vindt u op de website Officiële bekendmakingen. Let op: u kunt tegen de veranderingen in het aanwijsbesluit nog tot 10 februari 2020 bezwaar maken. Kijk op officiëlebekendmakingen.nl en op de pagina Bezwaar maken hoe u dat doet.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achterste rij, v.l.n.r. Jaco de Hoog, Bas Weerdmeester, Adriaan Pieterson, Giovani Bernadine, Antoine van den Oever, Dennis Mark, Jan Sytze Bezemer, Ton van Eijsden, Erik van der Kroft, Jiska Schimmelpennink.
Voorste rij, v.l.n.r. Rachid Elouachoun, Jan Pierwijer, Juliette van der Kolk.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Een levendige wijk waar het prettig wonen is, met veel groen en sport- en welzijnsvoorzieningen. Dat is het toekomstbeeld dat de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030, tuinstad van de 21e eeuw’ voor deze wijk laat zien.

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie eind november 2019 goedgekeurd. De visie gaat uit van drie belangrijke punten:

  • meer en beter groen in Schiebroek
  • betere leefbaarheid in Schiebroek-Zuid
  • ontwikkeling van de spoorzone langs de metrostations Melanchtonweg en Meijersplein

Met leefbaarheid bedoelen we de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld: is een wijk rustig en veilig? Zijn er genoeg winkels, kunnen er kinderen spelen, hoe staat het met de bereikbaarheid?

Kijk voor berichtgeving uit 2018 en eerder op Archiefweb.

\