Hillegersberg-Schiebroek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-schiebroek/
Spring naar het artikel

In het noorden van Rotterdam, boven de A20, ligt Hillegersberg-Schiebroek. Een gebied met veel natuur om te ontsnappen aan de stadsdrukte en met een rijke geschiedenis en monumentale panden.

Tot augustus 1941 waren Hillegersberg en Schiebroek zelfstandige gemeenten. Toen werden ze samen met IJsselmonde en Overschie toegevoegd aan de stad Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog ging de bouw van het gebied hard. Tussen 1950 en 1970 zijn de meeste huizen gebouwd. Inmiddels wonen er bijna 45.000 mensen. Voornamelijk gezinnen met (jonge) kinderen. Zij hebben, na de Rotterdammers in het centrum, gemiddeld het hoogste inkomen.

Hillegersberg-Schiebroek heeft vijf wijken:

Er gebeurt veel in Hillegersberg-Schiebroek. Bewoners organiseren evenementen, in de Huizen van de Wijk kunt u altijd terecht voor interessante cursussen en lessen.

Als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een aantal skateparken, voetbalkooien en andere locaties in Rotterdam gesloten.

Op donderdagavond 19 maart zou een informatieavond plaatsvinden over ‘Meeuwen in Schiebroek’. Hiervoor zijn alle bewoners in het gebied tussen de Wilgenplaslaan, Meidoornsingel, Donkersingel en Wilgenlei via een brief uitgenodigd. In verband met de landelijke maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus is deze informatieavond helaas geannuleerd.

Om toch de relevante informatie met u te kunnen delen die tijdens de bijeenkomst aan u gepresenteerd zou worden, is alle informatie op deze website geplaatst. Bekijk de pagina Meeuwen in Schiebroek.

Veranderingen in uw wijk, onder andere hondenbeleid

Het gemeentebestuur heeft zes aanwijzingsbesluiten van de voormalige deelgemeente gebundeld in het Algemene Aanwijzingsbesluit 30 december 2019. Met dit besluit verandert er ook een en ander in het hondenbeleid. Op enkele plaatsen waar uw hond eerst los mocht lopen, moet u hem nu aanlijnen. Denk aan de groenstrook ten oosten van de metrolijn, tussen de Melanchtonweg en het Wilgenplasplein, en de groenstrook ten zuiden van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Ook worden verschillende losloop- of uitlaatzones verkleind omdat er speeltuinen of sportfaciliteiten zijn aangelegd, bijvoorbeeld bij de geluidswal A20. Er verandert nog meer. U mag niet overal meer vogels voeren. Ook mag u op meerdere locaties, bijvoorbeeld in de buurt van metrostations, uw fiets niet langer dan vier weken onbeheerd laten staan.

De complete tekst van het aanwijsbesluit inclusief locaties vindt u op de website Officiële bekendmakingen. Let op: u kunt tegen de veranderingen in het aanwijsbesluit nog tot 10 februari 2020 bezwaar maken. Kijk op officiëlebekendmakingen.nl en op de pagina Bezwaar maken hoe u dat doet.

De bewoners van Hillegersberg-Schiebroek worden vertegenwoordigd door de gebiedscommissie. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Ogen en oren van de wijk

In Hillegersberg-Schiebroek is wijkconciërge Jolanda van der Molen een bekende verschijning. Ze is de ogen en oren van haar wijk en weet wat er speelt. ‘Overal waar een deur openstaat, ga ik naar binnen.’

Jolanda van der Molen: ‘Als wijkconciërge bemoei ik me overal tegenaan. Ik informeer en stimuleer bewoners om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Soms help ik mensen door met mijn elektrische wagen grofvuil weg te brengen. Maar ik ga altijd met hen in gesprek, zodat ze het een volgende keer zelf doen. Dus als je een blikje ziet liggen, gooi het dan even in de prullenbak. Veeg je eigen straat aan en hou de speeltuin schoon.’

Altijd bereikbaar

‘Regelmatig verwijs ik mensen door naar 14 010 of de BuitenBeter-app, maar ze mogen mij ook altijd bellen. Zo heb ik ervoor gezorgd dat er speciale afvalbakken voor brood in de wijk zijn geplaats. Dit brood wordt omgezet in groene energie. Ik heb contacten in de hele wijk, ook met diverse organisaties. Ik kijk altijd wat ik voor iemand kan betekenen. Ik ben bereikbaar via: 06 51 69 48 59.’
Kijk op deze pagina voor meer wijkconciërges in Rotterdam.

Binnen het gebied gebeuren er veel leuke dingen. Deze worden regelmatig door medebewoners georganiseerd. Denk aan buurtbarbecues, Sinterklaasintochten, feestjes tijdens Koningsdag of vuilprikdagen om de buurt schoon te maken. Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Huis van de wijk

In Hillegersberg-Schiebroek zijn twee Huizen van de Wijk. In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten. En er is ruimte voor initiatieven van bewoners.
Wijk Hillegersberg: Huis van de wijk Arcadia, Apollostraat 207-213, 3054 TA Rotterdam, Tel. 010 - 727 11 13
Wijk Schiebroek: Huis van de wijk Aafje/Schiehoven, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam, Tel. 06 - 38 82 46 75
Lees meer op de pagina Huizen van de Wijk.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Een levendige wijk waar het prettig wonen is, met veel groen en sport- en welzijnsvoorzieningen. Dat is het toekomstbeeld dat de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030, tuinstad van de 21e eeuw’ voor deze wijk laat zien.

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie eind november 2019 goedgekeurd. De visie gaat uit van drie belangrijke punten:

  • meer en beter groen in Schiebroek
  • betere leefbaarheid in Schiebroek-Zuid
  • ontwikkeling van de spoorzone langs de metrostations Melanchtonweg en Meijersplein

Met leefbaarheid bedoelen we de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld: is een wijk rustig en veilig? Zijn er genoeg winkels, kunnen er kinderen spelen, hoe staat het met de bereikbaarheid?

Kijk voor berichtgeving uit 2018 en eerder op Archiefweb.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het tabblad gebiedscommissie vindt u staan de leden met hun contactgegevens.

\