Hillegersberg-Schiebroek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hillegersberg-schiebroek/
Ga naar de hoofdinhoud

In het noorden van Rotterdam, boven de A20, ligt Hillegersberg-Schiebroek. Een gebied met veel natuur om te ontsnappen aan de stadsdrukte en met een rijke geschiedenis en monumentale panden.

Tot augustus 1941 waren Hillegersberg en Schiebroek zelfstandige gemeenten. Toen werden ze samen met IJsselmonde en Overschie toegevoegd aan de stad Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog ging de bouw van het gebied hard. Tussen 1950 en 1970 zijn de meeste huizen gebouwd. Inmiddels wonen er bijna 45.000 mensen. Voornamelijk gezinnen met (jonge) kinderen. Zij hebben, na de Rotterdammers in het centrum, gemiddeld het hoogste inkomen.

Hillegersberg-Schiebroek heeft vijf wijken:

Er gebeurt veel in Hillegersberg-Schiebroek. Bewoners organiseren evenementen, in de Huizen van de Wijk kunt u altijd terecht voor interessante cursussen en lessen.

In de Le Fèvre de Montignylaan in Hillegersberg worden bomen geplant. Vorige gingen de eerste bomen de grond in: 48 fladderiepen. In totaal planten we er bijna 100 bomen.

Toekomstbestendige bomen

De aanleg van nieuwe riolering was aanleiding om de bomen in de straat te vervangen. De bomen die in de straat stonden waren oud en verkeerden niet meer in goede conditie. Ze zouden de werkzaamheden aan de riolering niet overleven. Daarom is gekozen voor het planten van nieuwe, toekomstbestendige fladderiepen. Deze iepsoort is bestand tegen de iepziekte, waar gewone iepen soms last van hebben. De keuze voor het soort bomen is tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep van bewoners.

94 bomen

Dit plantseizoen (november-april) planten we nog 30 fladderiepen. Als de rioolwerkzaamheden op de Le Fèvre de Montignylaan klaar zijn volgend jaar, planten we de laatste bomen. Dat doen we in het volgende plantseizoen, eind 2021-begin 2022. In totaal staan er dan 94 bomen.

Circulaire steunpalen

De steunpalen bij de bomen zijn gemaakt van hout dat uit het Kralingse Bos afkomstig is. Dat was een nieuw idee van de aannemer die de palen voorheen uit Denemarken haalde. Hout uit eigen stad gebruiken is niet alleen circulair, maar beperkt ook de CO2-uitstoot.

Meer info

Meer weten over bomen? Zie de pagina Bomen.
Lees ook meer over de werkzaamheden op de Le Fèvre de Montignylaan.

Schiebroek is over het algemeen een gewilde wijk om te wonen. Maar niet in alle delen van Schiebroek gaat het goed.

Schiebroek-Zuid loopt in sommige onderdelen achter op de rest van het gebied. In veel opzichten lijkt Schiebroek-Zuid  op wijken uit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Denk aan de staat van de woningen, de buitenruimte, de veiligheid en de sociaal-economische positie van veel bewoners.

Buurtverbeterplan 2020-2023

Na het plan van aanpak 2017-2019 komt er voor de komende periode (2020-2023) een Buurtverbeterplan (BVP) voor Schiebroek-Zuid. Dit BVP houdt de aandacht en prioriteit op de hardnekkigste problemen in Schiebroek-Zuid.

Het college van B&W zet de wijkaanpak voort met het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam'.

Grote rol voor bewoners

De bewoners spelen een belangrijke rol bij het BVP. Dit plan bestaat dóór en vóór bewoners. Alle mensen, bedrijven en verenigingen uit de wijk helpen bij het plan. Want alleen samen maken we Schiebroek-Zuid beter.

Thema’s

In het plan staan de volgende thema’s, of pijlers, centraal:

 1. Bewonersbetrokkenheid/sociale cohesie
 2. Jeugd en Onderwijs
 3. Werk en Inkomen
 4. Buitenruimte en Veiligheid
 5. Wonen
 6. Zorgstructuur rondom kwetsbaren

De pijlers ‘bewonersbetrokkenheid/sociale cohesie’ en ‘de zorgstructuur rondom kwetsbaren’ vullen de andere vier uit het vorige plan van aanpak aan. De inbreng van alle mensen, bedrijven en verenigingen uit de wijk maken dit BVP.

Achtergrond: Plan van Aanpak 2017-2019

Het rapport ‘De schijn bedriegt’ uit 2015 vertoonde verbeterpunten in Schiebroek. Door dit rapport kreeg Schiebroek-Zuid extra middelen voor de aanpak tussen 2017-2019.

Het plan van aanpak richtte zich op vier hoofdthema’s (pijlers):

 • Jeugd en Opvoeden
 • Werk en Activering
 • Buitenruimte en Veiligheid
 • Wonen.

Vervolg op plan voor 2019-2022

Begin 2020 ging het de eindrapport over het plan van aanpak 2017-2019 naar de gemeenteraad. De periode van het plan van aanpak is voorbij, maar de wijkaanpak gaat verder. In het rapport staat dat een lange adem nodig is om dit deel van de wijk echt te helpen. Dus ook de komende jaren blijft er aandacht voor Schiebroek-Zuid. De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek wijst Schiebroek-Zuid aan als één van de hoofdthema’s in de Wijkagenda 2019-2022.

Aan de eerder gepubliceerde lijst met te rooien onveilige bomen, zijn 3 bomen toegevoegd. Ook worden er nog 3 bomen gekandelaberd. Het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl onder kenmerk OMV.20.04.00322.

Op de locatietekeningen kunt u zien om welke bomen het gaat.

Aan de 69 te rooien bomen zijn 4 nieuwe bomen toegevoegd. Het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl, onder kenmerk OMV.20.03.00505. Ook kunt u op de locatietekeningen zien om welke bomen het gaat.

Jaarlijks controleert de gemeente openbare bomen in het kader van de ‘Boomveiligheidscontrole’ (BVC). Tijdens die controle worden bomen gecheckt op gezondheid en levensvatbaarheid. Bomen die ziek zijn en/of een veiligheidsrisico vormen, worden op deze manier in kaart gebracht.

De afgelopen periode heeft die controle in gebied Hillegersberg-Schiebroek plaatsgevonden. Bij 69 bomen bleek dat ze ziek zijn of een veiligheidsrisico vormen. Daarom moeten deze bomen gerooid worden.

Vergunning

Om de 69 bomen te mogen rooien, heeft Stadsbeheer een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze vergunning is op 30 maart 2020 verleend. Dit besluit met kenmerk OMV.20.03.00012 is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Het besluit bevat een lijst met locaties om welke bomen het precies gaat.

De locaties van de bomen staan ook op de kaarten hieronder:

Planning

Vanaf de datum waarop het besluit is genomen geldt een periode van 6 weken bezwaartermijn. Binnen deze termijn is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning.

Het rooien van de 69 bomen vindt plaats vanaf half mei; na afloop van de bezwaarperiode.

Herplant

Het uitgangspunt is om op zoveel mogelijk plekken waar een boom gerooid wordt, een nieuwe boom te planten. Dit kan echter niet op iedere plek, bijvoorbeeld wanneer de gerooide boom te dicht op een erfgrens stond. De komende periode worden de herplantlocaties geïnventariseerd. Het aanplanten van de nieuwe bomen vindt plaats in het aankomend plantseizoen (in de winter van 2020/2021).

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar de heer M. Bosker op werfhillegersbergschiebroekgw@rotterdam.nl.

Op donderdagavond 19 maart zou een informatieavond plaatsvinden over ‘Meeuwen in Schiebroek’. Hiervoor zijn alle bewoners in het gebied tussen de Wilgenplaslaan, Meidoornsingel, Donkersingel en Wilgenlei via een brief uitgenodigd. In verband met de landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is deze informatieavond helaas geannuleerd.

Om toch de relevante informatie met u te kunnen delen die tijdens de bijeenkomst aan u gepresenteerd zou worden, is alle informatie op deze website geplaatst. Bekijk de pagina Meeuwen in Schiebroek.

In delen van Schiebroek is er de afgelopen jaren overlast door meeuwen ontstaan. Dat komt omdat er steeds meer meeuwen in de stad gaan broeden. Platte (grind)daken in de stad zijn namelijk geschikte en veilige broedplekken voor meeuwen.

Om een goed beeld te krijgen van de ernst van de meeuwenoverlast en de exacte locaties, organiseerde Gemeente Rotterdam tijdens het broedseizoen van 2020 een digitale peiling. Bekijk de uitslag van de peiling op de pagina Meeuwen in Schiebroek.

Veranderingen in uw wijk, onder andere hondenbeleid

Het gemeentebestuur heeft zes aanwijzingsbesluiten van de voormalige deelgemeente gebundeld in het Algemene Aanwijzingsbesluit 30 december 2019. Met dit besluit verandert er ook een en ander in het hondenbeleid. Op enkele plaatsen waar uw hond eerst los mocht lopen, moet u hem nu aanlijnen. Denk aan de groenstrook ten oosten van de metrolijn, tussen de Melanchtonweg en het Wilgenplasplein, en de groenstrook ten zuiden van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Ook worden verschillende losloop- of uitlaatzones verkleind omdat er speeltuinen of sportfaciliteiten zijn aangelegd, bijvoorbeeld bij de geluidswal A20. Er verandert nog meer. U mag niet overal meer vogels voeren. Ook mag u op meerdere locaties, bijvoorbeeld in de buurt van metrostations, uw fiets niet langer dan vier weken onbeheerd laten staan.

De complete tekst van het aanwijsbesluit inclusief locaties vindt u op de website Officiële bekendmakingen. Let op: u kunt tegen de veranderingen in het aanwijsbesluit nog tot 10 februari 2020 bezwaar maken. Kijk op officiëlebekendmakingen.nl en op de pagina Bezwaar maken hoe u dat doet.

De bewoners van Hillegersberg-Schiebroek worden vertegenwoordigd door de gebiedscommissie. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Giovani Bernadine

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ggd.bernadine@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan Sytze Bezemer

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail jsb.bezemer@gebiedscommissierotterdam.nl

Ton van Eijsden

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail ap.vaneijsden@gebiedscommissierotterdam.nl

Rachid Elouachoun

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail r.elouachoun@gebiedscommissierotterdam.nl

Jaco de Hoog

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 422 119 63

E-mail j.dehoog@gebiedscommissierotterdam.nl

Juliette van der Kolk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail jaml.vanderkolk@gebiedscommissierotterdam.nl

Erik van der Kroft

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail em.vanderkroft@gebiedscommissierotterdam.nl

Dennis Mark

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail d.mark@gebiedscommissierotterdam.nl

Antoine van den Oever

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ja.vandenoever@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan Pierweijer

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail j.pierweijer@gebiedscommissierotterdam.nl

Adriaan Pieterson

Gebiedscommissielid (februari 2019)

Telefoon 06 - 121 083 64

E-mail a.pieterson@gebiedscommissierotterdam.nl

Jiska Schimmelpennink

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail jd.schimmelpennink@gebiedscommissierotterdam.nl

Bas Weerdmeester

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail js.weerdmeester@gebiedscommissierotterdam.nl

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Ogen en oren van de wijk

In Hillegersberg-Schiebroek is wijkconciërge Jolanda van der Molen een bekende verschijning. Ze is de ogen en oren van haar wijk en weet wat er speelt. ‘Overal waar een deur openstaat, ga ik naar binnen.’

Jolanda van der Molen: ‘Als wijkconciërge bemoei ik me overal tegenaan. Ik informeer en stimuleer bewoners om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Soms help ik mensen door met mijn elektrische wagen grofvuil weg te brengen. Maar ik ga altijd met hen in gesprek, zodat ze het een volgende keer zelf doen. Dus als je een blikje ziet liggen, gooi het dan even in de prullenbak. Veeg je eigen straat aan en hou de speeltuin schoon.’

Altijd bereikbaar

‘Regelmatig verwijs ik mensen door naar 14 010 of de MeldR-app, maar ze mogen mij ook altijd bellen. Zo heb ik ervoor gezorgd dat er speciale afvalbakken voor brood in de wijk zijn geplaats. Dit brood wordt omgezet in groene energie. Ik heb contacten in de hele wijk, ook met diverse organisaties. Ik kijk altijd wat ik voor iemand kan betekenen. Ik ben bereikbaar via: 06 51 69 48 59.’
Kijk op deze pagina voor meer wijkconciërges in Rotterdam.

Binnen het gebied gebeuren er veel leuke dingen. Deze worden regelmatig door medebewoners georganiseerd. Denk aan buurtbarbecues, Sinterklaasintochten, feestjes tijdens Koningsdag of vuilprikdagen om de buurt schoon te maken. Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Huis van de wijk

In Hillegersberg-Schiebroek zijn twee Huizen van de Wijk. In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten. En er is ruimte voor initiatieven van bewoners.
Wijk Hillegersberg: Huis van de wijk Arcadia, Apollostraat 207-213, 3054 TA Rotterdam, Tel. 010 - 727 11 13
Wijk Schiebroek: Huis van de wijk Aafje/Schiehoven, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam, Tel. 06 - 388 246 75
Lees meer op de pagina Huizen van de Wijk.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Een levendige wijk waar het prettig wonen is, met veel groen en sport- en welzijnsvoorzieningen. Dat is het toekomstbeeld dat de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030, tuinstad van de 21e eeuw’ voor deze wijk laat zien. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie eind november 2019 goedgekeurd. De visie gaat uit van drie belangrijke punten:

 • meer en beter groen in Schiebroek
 • betere leefbaarheid in Schiebroek-Zuid
 • ontwikkeling van de spoorzone langs de metrostations Melanchtonweg en Meijersplein

Met leefbaarheid bedoelen we de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de bewoners. Bijvoorbeeld: is een wijk rustig en veilig? Zijn er genoeg winkels, kunnen er kinderen spelen, hoe staat het met de bereikbaarheid?

Kijk voor berichtgeving uit 2018 en eerder op Archiefweb.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het tabblad gebiedscommissie vindt u staan de leden met hun contactgegevens.