Groente-, fruit- en etensresten
Gepubliceerd op: 24-02-2021
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gfe/
Ga naar de hoofdinhoud

Door groente-, fruit- en etensresten (gfe) te scheiden, zetten we een stap dichterbij een gezondere en duurzame leefomgeving. En daar heeft iedereen baat bij. Gooi dus niet zomaar gfe bij de rest van het afval.

Want afval scheiden is het beste, óók voor groente-, fruit- en etensresten.

Gfe in de hoogbouw

De komende jaren gaat voor bewoners van galerijflats, portiekwoningen en appartementen wat veranderen in het scheiden van afval. Wijk voor wijk plaatst de gemeente afvalcontainers voor groente-, fruit- en etensresten. In het kort: een gfe-bak. Bewoners ontvangen tijdig informatie als het scheiden van gfe in hun wijk mogelijk wordt.

Een derde van het afval dat u weggooit bestaat uit groente-, fruit- en etensresten. Het is zonde dat dit bij het restafval terecht komt, terwijl wij er juist iets heel moois mee kunnen doen.  Als u goed uw groente-, fruit- en etensresten scheidt, maken wij er hele gezonde compost van. Deze compost wordt gebruikt om de Nederlandse landbouw mee te bemesten. Zo kunnen bijvoorbeeld bloemen, planten, groenten, kruiden en fruit fantastisch groeien.

Planning

Als eerste kunnen bewoners van Hoek van Holland, Pernis, Blijdorp, een deel van Bergpolder, Prinsenland en 's-Gravenland groente-, fruit- en etensresten scheiden. De gfe-bakken worden in de zomer en in het najaar van 2021 geplaatst. Vlak voordat bewoners de bakken kunnen gebruiken, ontvangen zij een startpakket. In het startpakket krijgen bewoners alle uitleg, handige hulpmiddelen en tips voor het scheiden van groente-, fruit en etensresten.

Locaties gfe-bakken

Bij het bepalen van de locaties van de gfe-bakken is het volgende belangrijk:

 • Dichtbij containers voor restafval, oud papier en karton en/of glas, zodat u meteen ander afval gescheiden weg kunnen gooien
 • In de buurt en zo dicht mogelijk bij de ingang van de woningen (bijvoorbeeld als bewoners in het gebouw in containers weggooien)
 • Niet te dichtbij balkons, deuren en/of ramen om overlast te voorkomen
 • Voldoende gfe-bakken om te voorkomen dat deze snel vol raken.

Bekijk de locaties op de plattegrond hieronder:

Besluit gfe-bakken

Het plaatsen van de gfe-bakken gebeurt niet zomaar, maar volgens een wettelijke procedure. Dat betekent dat de gemeente eerst een ontwerpbesluit moet nemen en publiceren. Daarna kunnen bewoners hun mening (zienswijze) geven over dit ontwerpbesluit. Bewoners die gebruik gaan maken van de gfe-bakken hebben hierover een brief ontvangen. Een zienswijze moet binnen zes weken na datum van deze brief ingediend worden. De brief voor Blijdorp en een deel van Bergpolder is 1 april 2021 verstuurd. De brief voor Prinsenland en ’s-Gravenland is op 3 mei verstuurd. Voor Hoek van Holland en Pernis is de termijn voor een zienswijze verstreken en zijn de definitieve plekken vastgesteld. Deze kunt u vinden in de plattegrond hierboven.

In het ontwerpbesluit en de publicatietekst staat hoe bewoners hun zienswijze kunnen indienen. De zienswijzen worden door de gemeente in behandeling genomen en beantwoord. Daarna wordt een definitief besluit genomen dat ook wordt gepubliceerd. Bewoners ontvangen dit besluit in hun brievenbus. Bewoners ontvangen dan ook informatie welke stappen zij nog kunnen nemen tegen het definitieve besluit. De brieven over het definitieve besluit voor Hoek van Holland en Pernis zijn op 18 mei verstuurd.

Tuinafval

De gfe-bak die in de wijk komt te staan, is niet geschikt voor snoei- en tuinafval. Uitgebloeide bloemen en kleine planten mogen er wel in. Heeft u een grotere hoeveelheid tuinafval? Dat kunt u gratis naar het milieupark brengen of u kunt het gratis op laten halen. Een afspraak voor het ophalen maakt u online via de pagina Tuinafval of u belt ons. Ons telefoonnummer is 14 010.

Belanghebbenden kunnen tegen de voorgenomen locaties binnen zes weken na de datum van bekendmaking op overheid.nl naar keuze mondeling of schriftelijk hun zienswijzen uiten.

Schriftelijke zienswijze

De belanghebbende vermeldt in een schriftelijke zienswijze in ieder geval naam, adres, woonplaats, op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft en de reden van de zienswijze.

De schriftelijke zienswijze wordt gericht aan Stadsbeheer Schone Stad, ter attentie van Hoofd Inzameling en Hergebruik, Postbus 10902, 3004 BC. Of via een e-mail naar zienswijzeSB@rotterdam.nl.

Mondelinge zienswijze

Voor het mondeling indienen van zienswijze kunt u een e-mail sturen naar zienswijzeSB@rotterdam.nl met het verzoek om gebeld te worden.

Sommige laagbouwwoningen hebben niet genoeg ruimte voor een eigen huiscontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). Daarom kunnen bewoners van deze woningen ook gebruik gaan maken van de gfe-bakken voor groente-, fruit- en etensresten en klein tuinafval, zoals kleine planten of uitgebloeide bloemen. Groot tuinafval (snoeiafval) is niet geschikt voor de gfe-bak. Dit kunt u wegbrengen naar een milieupark. U kunt ook een afspraak maken om het op te laten halen, via 14 010.

Het deel tussen de Gordelweg, Schieweg, Bergselaan en Noorderhavenkade.

Overzicht van straten:

 • Abraham Kuyperlaan
 • Bergselaan 271 tot en met 327 (oneven)
 • De Kempenaerstraat
 • Geertsemastraat
 • Gordelweg
 • Groen van Prinstererstraat
 • Heemskerkstraat
 • Kerdijkstraat
 • Luzacstraat
 • Noorderhavenkade
 • Schieweg 140 tot en met 254 (even)
 • Talmastraat
 • Treubstraat.

Het belangrijk dat alleen groente-, fruit- en etensresten in de gfe-bak gegooid wordt. Als er ander afval in wordt gegooid, zoals blikjes, plastic of glas, dan kan het gfe-afval niet goed meer verwerkt worden tot compost. Dat is zonde. Daarom sluiten we de container af en zijn ze alleen te gebruiken met de afvaltag. De afvaltag voor de container staat geregistreerd op het huisadres, niet op naam. Op deze manier kunnen we bijhouden welke huishoudens een afvaltag hebben ontvangen. Het toegangssysteem houdt daarnaast bij hoe vaak de container geopend is, maar legt niet vast door welk huishouden dat is gedaan. De gegevens zijn dus niet te herleiden naar het adres en de gemeente heeft geen inzicht in het gebruik van de container door individuele huishoudens.

Meer over uw privacy staat in het privacyprotocol project afval scheiden in hoogbouw (pdf) en op de pagina: Rotterdam.nl/privacy.