Spring naar het artikel

Dit panel bestaat uit zo'n 6.000 Rotterdammers. De leden van het panel worden met enige regelmaat gevraagd om via internet een vragenlijst in te vullen. De informatie van de panelleden helpt de gemeente Rotterdam om beslissingen te nemen.

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam wordt ook gebruikt om respondenten te werven voor (aanvullend) kwalitatief onderzoek, in de vorm van interviews of groepsgesprekken.

Resultaten

Enkele onderzoeken die met behulp van het Digitaal Stadspanel Rotterdam zijn uitgevoerd, zijn:

De gemeente wil graag weten hoe mantelzorgers ondersteund kunnen worden en wat de gemeente daarin zou kunnen betekenen. Om antwoord te krijgen op deze vragen is het Digitaal Stadspanel Rotterdam geraadpleegd. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in de feitenkaart.

Panelleden geven hun mening over de levendigheid van de binnenstad.

Sinds een paar jaar vindt men het belangrijk om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan technische vaardigheden. Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs leren om te gaan met moderne (maak)technieken zoals 3D-printers, lasersnijders en vinylsnijders. Daarnaast is leren programmeren (digitale vaardigheden) onderdeel van de lesstof. De term ‘Maakonderwijs’ betekent ‘leren door te doen’ waarbij de nadruk ligt op het zelfstandig zoeken naar oplossingen voor (technische) vraagstukken. Maakonderwijs staat in de belangstelling, omdat van kinderen en jongeren meer dan ooit wordt verwacht dat ze ‘later’ over voldoende creatieve en technische vaardigheden beschikken om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. De gemeente Rotterdam wil graag weten of Rotterdammers (en/of hun kinderen) ervaring hebben met dit soort onderwijs en vroeg panelleden uit het Digitaal Stadspanel deel te nemen aan een enquête over dit onderwerp. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart.
 

Op basis van vragen in straatinterviews en via het Digitaal Stadspanel Rotterdam is zicht gekregen op het beeld van Rotterdammers over de politie. Het gaat daarbij om meningen gebaseerd op eigen ervaringen van Rotterdammers met de politie en om algemene beelden over de politie. Daarnaast zijn klachten die bij de politie zijn ingediend over discriminatie door de politie over de jaren 2013 tot en met 2015 onderzocht om zicht te krijgen op oorzaken voor het ontstaan van het gevoel van burgers gediscrimineerd te worden. Tenslotte is met politiefunctionarissen uit de praktijk en diverse stakeholders gesproken over hun ervaringen met de aanpak van de politieorganisatie om een gevoel van discriminatie bij burgers te verminderen dan wel te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een uitgebreide rapportage en samengevat in een infosheet.

In 2010 is een campagne-uiting ontworpen om Rotterdammers er op te wijzen dat zij zich bij verre reizen kunnen laten vaccineren bij de GGD Reizigerszorg in Rotterdam en hier gezondheidsadvies kunnen krijgen.

Onlangs is de uiting in een nieuwe campagne gebruikt. De GGD wil graag weten of deze uiting gezien is en wat men ervan vindt. Hiervoor zijn panelleden uit het Digitaal Stadspanel gevraagd om hun mening te geven.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering (‘het Rotterdampakket’). Het huidige contract met VGZ loopt eind 2018 af.

De gemeente wil vanaf 2019 graag een nieuwe Collectieve Zorgverzekering samenstellen en vroeg de Rotterdamse panelleden wat zij belangrijk vinden bij een zorgverzekering.

In opdracht van de Gebiedscommissie van Rotterdam Centrum heeft DTV Consultants een onderzoek uitgevoerd over de verkeersveiligheid in Rotterdam Centrum.

Als onderdeel van dit onderzoek werd ook aan de panelleden gevraagd om hun mening te geven. De samenvatting van de resultaten van de panelleden is hier te lezen.

Informatie voor panelleden

Bent u panellid en heeft u vragen over uw privacy of over hoe vaak per jaar u een vragenlijst kunt verwachten? Hieronder vindt u het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen. Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet terug kunt vinden? Neem dan contact met ons op via digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Veelgestelde vragen

Wij heten u van harte welkom als panellid als u 15 jaar of ouder bent en in Rotterdam woont. Op dit moment kunt u zich helaas niet via de site inschrijven. Wilt u zich inschrijven bij het Digitaal Stadspanel Rotterdam, kunt u contact opnemen via digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam wordt beheerd door dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam. Lees meer op de pagina OBI.

Wanneer u lid wordt van het Digitaal Stadspanel Rotterdam, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze zijn bedoeld om te bepalen in hoeverre het panel een goede afspiegeling is van de Rotterdamse bevolking. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om vragenlijsten naar de juiste doelgroepen te sturen, bijvoorbeeld wanneer er onderzoek is onder jongeren of onder mensen met een koopwoning. De gegevens worden ook gebruikt om onderzoeksresultaten uit te kunnen splitsen naar kenmerken van de bevolking (bv. naar leeftijd of gebied). De onderzoeksresultaten zijn nooit tot individuele personen te herleiden; er worden alleen uitspraken gedaan over groepen bewoners (bijvoorbeeld studenten, ouderen of personen die in een bepaald gebied wonen).

Voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam worden alleen personen uitgenodigd die in Rotterdam wonen en 15 jaar en ouder zijn.

We stellen het natuurlijk op prijs als u aan alle onderzoeken meewerkt maar dat hoeft niet. Mocht u een keer geen tijd hebben om een vragenlijst in te vullen of daar geen zin in hebben dan is dat geen probleem. U krijgt wel altijd een herinneringsmail, voor het geval u de eerste uitnodiging over het hoofd heeft gezien of alsnog wilt meedoen aan het onderzoek.

Wanneer uw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld door een verhuizing of een nieuw e-mailadres) is het voor ons prettig als u dat zo snel mogelijk doorgeeft. U kunt dit doen door een mail te sturen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl. Ook kunt u via een link onderaan elke uitnodigingsmail aangeven dat u iets wilt veranderen in uw persoonlijke gegevens.

U wordt ongeveer vijf keer per jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

We geven bij elke uitnodiging aan hoe lang het ongeveer duurt om een vragenlijst in te vullen. In de regel duurt dit, afhankelijk van de lengte van de vragenlijst, tussen de 5 en 20 minuten. U kunt de vragenlijst op elk gewenst moment afbreken en er, zolang het veldwerk loopt, op een later tijdstip mee verder gaan.

De onderwerpen zijn in de regel zaken waar gemeente Rotterdam of gebiedscommissies zich mee bezighouden en waar de mening van de bewoners van belang zijn. Voorbeelden zijn evenementen in de stad, bezuinigingen op cultuur, het kijk- en luistergedrag van regionale media en verkeer en vervoer in de stad.

Nee. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u vragenlijsten toe te sturen. U ontvangt geen andere mails over gemeente Rotterdam. Uw e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Nee. Het is van belang dat u zelf de vragenlijst invult omdat de resultaten gebruikt worden om groepen te vergelijken, bijvoorbeeld mannen en vrouwen.

Zodra een onderzoek is afgerond en de opdrachtgever van het onderzoek toestemming heeft gegeven om de resultaten te publiceren, dan kunt u de resultaten terugvinden op deze website.

Voordat er een herinnering wordt verstuurd, kijken we wie de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. Het kan gebeuren dat u na onze controle de vragenlijst heeft ingevuld. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen.

Controleer eerst of u verbinding heeft met internet. Het kan zijn dat de link in uw e-mailbericht niet doorklikbaar is. Kopieer de link in dit geval naar de adresbalk van uw internetbrowser. Werkt de link ook vanuit de adresbalk niet? Stuur dan een mail naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Het kan zijn dat er sprake is van een technisch probleem. Probeer op een later tijdstip nogmaals of u de vragenlijst kunt invullen. Als u op een later tijdstip de vragenlijst invult, gaat u verder bij de vraag waar u was gebleven op het moment van de foutmelding.

Nee, dat maakt niet uit. U kunt met elke browser (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) de vragenlijsten van het Digitaal Stadspanel Rotterdam invullen. U kunt de vragenlijst ook invullen op een tablet of smartphone.

U kunt zich uitschrijven door een mail te sturen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl. Vermeld altijd het mailadres waarmee u bekend bent bij het panel zodat u kunt worden uitgeschreven. Ook vindt u onderaan elke uitnodigingsmail een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

 

 

Informatie voor opdrachtgevers

Wilt u onderzoek laten doen via het Digitaal Stadspanel Rotterdam? De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) kent een keur aan onderzoeksmethoden om in de informatiebehoefte van haar opdrachtgevers te voorzien. Met de informatie die OBI levert, kunnen opdrachtgevers onderbouwd beleid ontwikkelen, volgen of evalueren. Het Digitaal Stadspanel Rotterdam is één van de onderzoeksmethoden van OBI. In de productfolder hieronder vindt u meer informatie over het panel.