Digitaal stadspanel
Gepubliceerd op: 19-12-2016
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/digitaal-stadspanel/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Dit panel bestaat uit zo'n 7.000 Rotterdammers. De leden van het panel worden met enige regelmaat gevraagd om via internet een vragenlijst in te vullen. De informatie van de panelleden helpt de gemeente Rotterdam om beslissingen te nemen.

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam wordt ook gebruikt om respondenten te werven voor (aanvullend) kwalitatief onderzoek, in de vorm van interviews of groepsgesprekken.

Resultaten

Enkele onderzoeken die met het Digitaal Stadspanel Rotterdam zijn uitgevoerd:

De gemeente Rotterdam wil het voor alle inwoners makkelijker maken om te sporten. Een eerste korte vragenlijst over dit onderwerp is in april 2019 voorgelegd aan de leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam. De resultaten kunt u lezen in de factsheet.

Voetbalwedstrijden en evenementen trekken veel bezoekers naar stadion De Kuip. Deze bezoekers reizen daar op verschillende manieren naartoe. Stadion Feijenoord NV en de gemeente Rotterdam hebben een Mobiliteitsplan opgesteld om deze grote bezoekersstroom zo goed mogelijk te verwerken. Met het plan worden tot het jaar 2023 diverse verbeteringen uitgevoerd.

De verbeteringen zijn uitgewerkt in concrete doelstellingen op het gebied van mobiliteit, waaronder bereikbaarheid, doorstroming, beperking van parkeeroverlast en borgen van verkeersveiligheid in de omgeving van het stadion. Deze doelstellingen worden door middel van monitoring gevolgd. Het onderdeel ‘beperking van parkeeroverlast voor omwonenden’ zal jaarlijks (tot 2024) worden gemeten via het Digitaal Stadspanel van de gemeente Rotterdam.

De resultaten van de eerste meting leest u in onderstaande rapportage.

De gemeente wil dat in 2020 meer Rotterdammers toegang tot eHealth en thuistechnologie hebben en hier gebruik van maken. De huisarts is een van de partijen die eHealth gebruikt ter verbetering en ondersteuning van de zorg. Om de stand van zaken rondom eHealth bij de huisarts en de mening van patiënten hierover te peilen is het Digitale Stadspanel Rotterdam geraadpleegd. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart:

Mobility as a Service (MaaS) is een mobiliteitsconcept waarbij reizigers flexibel en gemakkelijk voor hun reizen gebruik kunnen maken van verschillende vervoerswijzen (fiets, trein, bus, auto, etc.) en vervoersdiensten. In MaaS is (reis)informatie over de verschillende manieren van reizen beschikbaar en is het betalen ook onderdeel van de MaaS-dienst. Het Digitaal Stadspanel Rotterdam is gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek van TNO om een eerste inzicht te krijgen in het verwachte gebruik van MaaS in Nederland. TNO onderzoekt of verschillende typen mensen (leefstijlen) ook verschillend tegen Mobility as a Service aankijken, onder welke omstandigheden ze een MaaS-dienst zouden gaan gebruiken en of mensen bereid zouden zijn hun eigen vervoermiddelen (met name de auto) op te geven als ze MaaS gebruiken. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart.

Panelleden geven hun mening over de parkeersituatie in hun straat en over het eventueel invoeren van betaald parkeren. De resultaten kunt u lezen in de feitenkaart. De vragenlijst en opmerkingen en suggesties van de panelleden vindt u in de bijlage.

De gemeente wil graag weten hoe mantelzorgers ondersteund kunnen worden en wat de gemeente daarin zou kunnen betekenen. Om antwoord te krijgen op deze vragen is het Digitaal Stadspanel Rotterdam geraadpleegd. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in de feitenkaart.

Panelleden geven hun mening over de levendigheid van de binnenstad.

Sinds een paar jaar vindt men het belangrijk om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan technische vaardigheden. Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs leren om te gaan met moderne (maak)technieken zoals 3D-printers, lasersnijders en vinylsnijders. Daarnaast is leren programmeren (digitale vaardigheden) onderdeel van de lesstof. De term ‘Maakonderwijs’ betekent ‘leren door te doen’. De nadruk ligt daarbij op het zelfstandig zoeken naar oplossingen voor (technische) vraagstukken. Maakonderwijs staat in de belangstelling. Van kinderen en jongeren verwachten we meer dan ooit dat ze ‘later’ voldoende creatieve en technische vaardigheden hebben om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. De gemeente Rotterdam wil graag weten of Rotterdammers (en/of hun kinderen) ervaring hebben met dit soort onderwijs. Ze vroeg panelleden uit het Digitaal Stadspanel deel te nemen aan een enquête over dit onderwerp. De resultaten van de enquête zijn samengevat in de feitenkaart.

De Rekenkamer Rotterdam onderzoekt of de gemeente de goede dingen doet en of zij die ook goed doet. Binnenkort bepaalt de Rekenkamer naar welke onderwerpen ze in 2019 onderzoek gaat doen. Panelleden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam konden hierover meedenken. In de feitenkaart zijn de resultaten te lezen.

Inmiddels heeft de Rekenkamer Rotterdam besloten welke onderzoeken zij in 2019 gaat doen. In dit filmfragment bedankt de directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra, de leden van het Digitaal Stadspanel voor hun input.

Informatie voor panelleden

Bent u panellid en heeft u vragen over uw privacy? Of over hoe vaak per jaar u een vragenlijst kunt verwachten? Hieronder vindt u het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen. Heeft u een vraag waarop u het antwoord niet terug kunt vinden? Neem dan contact met ons op via digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Veelgestelde vragen

Wij heten u van harte welkom als panellid als u 15 jaar of ouder bent en in Rotterdam woont. U kunt zich vrijblijvend inschrijven bij het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Het Digitaal Stadspanel Rotterdam wordt beheerd door dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam. Lees meer op de pagina Onderzoek.

Wanneer u lid wordt van het Digitaal Stadspanel Rotterdam, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze zijn bedoeld om te bepalen in hoeverre het panel een goede afspiegeling is van de Rotterdamse bevolking. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om vragenlijsten naar de juiste doelgroepen te sturen. Bijvoorbeeld wanneer er onderzoek is onder jongeren of onder mensen met een koopwoning. De gegevens worden ook gebruikt om onderzoeksresultaten uit te kunnen splitsen naar kenmerken van de bevolking (bijvoorbeeld naar leeftijd of gebied). De onderzoeksresultaten zijn nooit tot individuele personen te herleiden. Er worden alleen uitspraken gedaan over groepen bewoners (bijvoorbeeld studenten, ouderen of personen die in een bepaald gebied wonen).

Voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam worden alleen personen uitgenodigd die in Rotterdam wonen en 15 jaar en ouder zijn.

We stellen het natuurlijk op prijs als u aan alle onderzoeken meewerkt maar dat hoeft niet. Heeft u een keer geen tijd of geen zin om een vragenlijst in te vullen? Dat is geen probleem. U krijgt wel altijd een herinneringsmail, voor als u de eerste uitnodiging over het hoofd heeft gezien. Of alsnog wilt meedoen aan het onderzoek.

Veranderen uw gegevens (bijvoorbeeld door een verhuizing of een nieuw e-mailadres)? Het is voor ons prettig als u dat zo snel mogelijk doorgeeft. U kunt dit doen door een mail te sturen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl. Ook kunt u via een link onderaan elke uitnodigingsmail aangeven dat u iets wilt veranderen in uw persoonlijke gegevens.

U wordt ongeveer vijf keer per jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

We geven bij elke uitnodiging aan hoe lang het ongeveer duurt om een vragenlijst in te vullen. In de regel duurt dit, afhankelijk van de lengte van de vragenlijst, tussen de 5 en 20 minuten. U kunt de vragenlijst op elk gewenst moment afbreken. Zolang het onderzoek loopt kunt u er op een later moment mee verder gaan.

De onderwerpen zijn in de regel zaken waar gemeente Rotterdam of gebiedscommissies zich mee bezighouden. En waar de mening van de bewoners van belang is. Voorbeelden zijn:

  • evenementen in de stad
  • bezuinigingen op cultuur
  • het kijk- en luistergedrag van regionale media
  • verkeer en vervoer in de stad

Nee. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u vragenlijsten toe te sturen. U ontvangt geen andere mails over gemeente Rotterdam. Uw e-mailadres wordt dus alleen gebruikt voor het Digitaal Stadspanel Rotterdam.

Nee. Het is van belang dat u zelf de vragenlijst invult. De resultaten worden namelijk gebruikt om groepen te vergelijken, bijvoorbeeld mannen en vrouwen.

Zodra een onderzoek is afgerond en de opdrachtgever van het onderzoek heeft toestemming gegeven om de resultaten te publiceren, dan vindt u de resultaten terug op deze pagina.

Voordat er een herinnering wordt verstuurd, kijken we wie de vragenlijst nog niet heeft ingevuld. Het kan gebeuren dat u na onze controle de vragenlijst heeft ingevuld. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen.

Controleer eerst of u verbinding heeft met internet. Het kan zijn dat de link in uw e-mailbericht niet doorklikbaar is. Kopieer de link in dit geval naar de adresbalk van uw internetbrowser. Werkt de link ook vanuit de adresbalk niet? Stuur dan een mail naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl.

Het kan zijn dat er sprake is van een technisch probleem. Probeer op een later tijdstip nogmaals of u de vragenlijst kunt invullen. Vult u op een later tijdstip de vragenlijst in? Dan gaat u verder bij de vraag waar u was gebleven op het moment van de foutmelding.

Nee, dat maakt niet uit. U kunt met elke browser (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) de vragenlijsten van het Digitaal Stadspanel Rotterdam invullen. U kunt de vragenlijst ook invullen op een tablet of smartphone.

U kunt zich uitschrijven door een mail te sturen naar digitaalstadspanel@rotterdam.nl. Vermeld altijd het mailadres waarmee u bekend bent bij het panel zodat u kunt worden uitgeschreven. Ook vindt u onderaan elke uitnodigingsmail een link waarmee u zich kunt uitschrijven.

 

 

Informatie voor opdrachtgevers

Wilt u onderzoek laten doen via het Digitaal Stadspanel Rotterdam? De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) kent een keur aan onderzoeksmethoden. Zo kan ze goed in de informatiebehoefte van haar opdrachtgevers voorzien. Met de informatie die OBI levert, kunnen opdrachtgevers onderbouwd beleid ontwikkelen, volgen of evalueren. Het Digitaal Stadspanel Rotterdam is één van de onderzoeksmethoden van OBI. In de productfolder hieronder vindt u meer informatie over het panel.