Coolhaveneiland
Gepubliceerd op: 24-05-2019
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coolhaveneiland/
Ga naar de hoofdinhoud

Op Coolhaveneiland gaat de komende jaren veel gebeuren. Dit heeft veel impact op de omgeving. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang van de volgende ontwikkelingen.

  • herinrichtingsplan Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg
  • verkeersproef éénrichtingsverkeer Willem Buytewechstraat
  • bouwontwikkeling Kavel de Machinist
  • herinrichting speelplekken Heiman Dullaertplein en Coloniastraat

Actueel: Participatie herinrichtingsplan Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg

In mei 2020 was er een digitaal participatiemoment. Vanwege het coronavirus was het niet mogelijk een bewonersbijeenkomst te organiseren. Verschillende bewoners hebben gereageerd op het Programma van Eisen Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg. Deze reacties zijn verwerkt en worden meegenomen in de verdere planvorming.

Nu stelt men een voorlopig ontwerp op. Wanneer deze fase is afgerond, is er weer een participatiemoment. Waarschijnlijk is dit in oktober/november 2020.

Participatie

De gemeente en gebiedscommissie Delfshaven willen bewoners graag betrekken bij alle plannen. Hiervoor hebben in 2019 twee informatiemarkten plaatsgevonden:

  • Op 12 en 13 juni heeft de gemeente samen met de gebiedscommissie in de wijk gestaan om ideeën op te halen voor de wijk en de huidige knelpunten in kaart te brengen. Ook hebben wij veel reacties mogen ontvangen op de vragenlijst die van 13 juni tot 28 juni online heeft gestaan op onze webpagina. Hier vindt u een overzicht met alle reacties die wij hebben opgehaald onderverdeeld per straat waar de deelnemers aan de informatiemarkt en online vragenlijst woonachtig zijn.
  • Op 23 november heeft een tweede informatiemarkt plaats gevonden. Hierbij is door ambtenaren van de gemeente Rotterdam een terugkoppeling gegeven over de eerste ideeën voor de herinrichting Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg, het bouwplan bij de Machinist en de herinrichting van de speelplekken op het Heiman Dullaertplein en Coloniastraat. Daarnaast is er ook met de bewoners gesproken over de verkeersproef éénrichtingsverkeer Willem Buytewechstraat.

Verdere informatie per onderwerp vindt u hieronder.

Herinrichtingsplan Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg

In 2021 wordt gestart met de herinrichting van deze straten. Aanleiding hiervoor is de vervanging van het riool. U gaat daar als bewoner veel van merken. Wij betrekken u graag bij verschillende fases van de herinrichting.

Bekijk de fasering:

Verkenningsfase: samen met u als dagelijks gebruiker van deze twee straten, brengen wij graag de knelpunten en behoeften in kaart. Vervolgens gaan wij een Programma van Eisen opstellen.

Ontwerpfase: met uw ideeën, wensen en oplossingen opgehaald uit de verkenningsfase gaan onze ontwerpers aan de slag. U als hoofdgebruiker geeft uw mening over de mogelijke oplossingen die wij voordragen in verschillende schetsontwerpen.

Voorbereiding op de uitvoering: in de tweede fase hebben wij het draagvlak getoetst voor verschillende oplossingen. Zorgvuldig wegen wij al uw reacties hierop af wat uiteindelijk zal leiden tot een definitief ontwerp. Hierna start de voorbereiding van de uitvoering.

Uitvoeringsfase: In verschillende fases zal het riool van de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg vervangen worden en daarmee ook de straat opengebroken en opnieuw aangelegd worden. Terwijl er druk gewerkt wordt aan uw straat proberen wij voor zo min mogelijk overlast te zorgen.

Tijdens de tweede informatiemarkt Coolhaveneiland is een schetsontwerp/ praatprent gepresenteerd. U kunt deze opvragen via e-mail: coolhaveneiland@rotterdam.nl. Medewerkers van de gemeente Rotterdam gaven op deze dag, met hulp van beeldende panelen, VR brillen en 3D beelden, een toelichting op dit schetsontwerp. Ook is tijdens deze bijeenkomst bewoners gevraagd naar hun mening en was er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor het schetsontwerp kwam een duidelijke mening naar voren over het belang van verkeersveiligheid voor fietsers en behoud van de vrijliggende fietspaden en de rotonde. Andere thema’s, zoals meer ruimte voor groen en mogelijke invoering van de 30-km-zone, werden positief ontvangen.

Verkeersbesluit

Naar aanleiding van de verkeersproef éénrichtingsverkeer op de kruising Willem Buytewechstraat – Puntegaalstraat konden automobilisten niet meer vanaf de Puntegaalstraat en het Droogleever Fortuynplein de Willem Buytewechstraat inrijden. Het uitrijden, vanuit de Willem Buytewechstraat naar de Puntegaalstraat, bleef wel mogelijk.

Op basis van de positieve evaluatie op de verkeersproef, zal deze gedeeltelijke afsluiting van de Willem Buytewechstraat worden voortgezet. Om dit formeel te regelen heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen. Dit besluit zal geldig zijn tot 1 januari 2022 en hangt samen met de afronding van verschillende werkzaamheden. U vindt het verkeersbesluit op deze webpagina van Overheid.nl.

Bouwwerk Kavel de Machinist

Tussen het gebouw de Machinist en het gemaal van het Hoogheemraadschap Delfland (in de buurt van de Parksluizen) wil de gemeente een bouwplan mogelijk maken. Het gaat om een slanke toren van ongeveer 55 meter hoog met ongeveer 50 woningen. Daaronder is ruimte voor aantrekkelijke voorzieningen. De openbare ruimte tussen het gebouw De Machinist en het te ontwikkelen gebied kan worden ingericht als openbaar plein met daaronder parkeergelegenheid. Tijdens de informatiemarkt is een maquette gepresenteerd aan de omgeving.

In het algemeen werd het bouwplan positief ontvangen door de aanwezige bezoekers. Ook de gebiedscommissie Delfshaven was positief over deze ontwikkeling.

Op basis van de vastgestelde zogenaamde Nota van Uitgangspunten is in december 2019 gestart met een tender. Het tenderproces/het selectie- gunningtraject duurt ruim 7 maanden. Dit betekent dat in augustus 2020 bekend is wie de winnende partij is waaraan de ontwikkeling van de kavel wordt gegund. Dit is dan ook het moment waar we u hiervan op de hoogste stellen en informeren over het verdere vervolg. De start van de bouwwerkzaamheden is gepland voor het 4e kwartaal 2021.

Speelplekken Heiman Dullaertplein en Coloniastraat

De speelelementen op deze twee plekken zijn versleten en worden in 2020 vervangen.

  • Het Heiman Dullaertplein is een centraal stenig plein in de wijk waarvan de uitstraling beter kan. Na een inventarisatie van wensen tijdens de eerste informatiemarkt is op de tweede informatiemarkt aan de hand van sfeerbeelden een kijkje gegeven van het plein er in de toekomst mogelijk uit komt te zien. Uitgangspunt is dat de basketbalkooi weg gaat en het hele plein een groene inrichting krijgt gericht op verblijven.
    Aan de hand van de sfeerbeelden en de terugkoppeling van de bewoners bleek dat we in de goede richting zitten en dat wij verder kunnen gaan met een schetsontwerp. Dit verwachten we in het voorjaar aan bewoners te kunnen presenteren. Start uitvoering is eind 2020. Indien u geïnteresseerd bent in de sfeerbeelden kunt u mailen naar: coolhaveneiland@rotterdam.nl.
  • Voor de verbetering van het trapveldje tussen de kerk en sporthal aan de Coloniastraat zijn al een aantal wensen van omwonenden bekend. Voor het speelveldje aan de Coloniastraat worden de huidige functies behouden (u kunt een overzicht opvragen via e-mail coolhaven@rotterdam.nl) en aantal onderdelen verbeterd. Een kunstenaar uit de wijk heeft aan de hand van uw ideeën inspiratie opgedaan voor een nieuwe muurschildering. Planning uitvoering is ook hier eind 2020.

Meer informatie

Deze webpagina zal constant bijgehouden worden om u van de laatste informatie te voorzien. Ook kunt u ook op de hoogte blijven van de verschillende ontwikkelingen via de Facebookpagina Coolhaveneiland.

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met wijkmanager Joeri Viergever, telefoon 06 - 831 347 02.