Brainpark I
Gepubliceerd op: 18-11-2020
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brainpark-1/
Ga naar de hoofdinhoud

Een eigentijdse en duurzame locatie waar je kunt wonen, werken, studeren en recreëren. Dat is wat de gemeente Rotterdam en betrokken partijen van plan zijn met Brainpark I.

Het kantorenpark moet binnen enkele jaren uitgroeien tot een groene en aantrekkelijke locatie met woningen, kantoren, onderwijsinstellingen en voorzieningen.

Brainpark I ligt tussen de campus van de Erasmus Universiteit en de A16 en is nu vooral bekend als kantorenpark. Maar omdat Rotterdam flink blijft groeien, stijgt de vraag naar woningen vooral voor studenten, starters, ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens. Het bouwen van woningen op Brainpark I kan een deel van deze vraag opvangen. 

Aandachtspunten

Bij de herontwikkeling van Brainpark I zijn een paar belangrijke aandachtspunten. Zo worden de nu aanwezige kantoorpanden omgebouwd tot of vervangen door duurzame woon- en of werklocaties. Ook de aanpak van de geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit zijn belangrijke onderwerpen. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor een nieuwe oeververbinding over de Maas dat het gebied verbindt met de rest van de stad.

Aantrekkelijk groen

De buitenruimte van Brainpark I wordt een aantrekkelijk groengebied waar bewoners en bezoekers kunnen ontspannen in een natuurlijke omgeving. De grote waterpartijen zorgen voor opvang van overtollig water én verkoeling bij warm weer. Het bestaande groen wordt verder uitgebreid en de geluidsoverlast van de A16 wordt aangepakt. Zo wordt Brainpark I straks een gezonde, groene en duurzame woon-werklocatie.

Besluitvorming

Het college en de gemeenteraad besluiten aan het eind van het tweede kwartaal 2021 of de plannen voor Brainpark I uitgevoerd worden.

Gezamenlijke visie 

Gemeente Rotterdam en betrokken partijen gaan de komende maanden aan de slag met het opstellen van een inrichtingsplan voor Brainpark I. De eerste bijeenkomsten met vastgoedeigenaren en belanghebbenden zijn inmiddels geweest. Ook omwonenden en bewonersverenigingen worden betrokken bij de ontwikkeling van het gebied.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Brainpark1SO@rotterdam.nl.