Brainpark I
Gepubliceerd op: 18-11-2020
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brainpark-1/
Ga naar de hoofdinhoud

Het kantorenpark Brainpark I verandert de komende jaren in een groene en aantrekkelijke plek waar je kunt wonen, werken, studeren en recreëren. Naast kantoren komen er woningen, (zorg)voorzieningen, horeca, winkels en veel meer groen.

Ook de geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit worden aangepakt.

Ontwerpbestemmingsplan

In februari 2022 is het Masterplan Brainpark I vastgesteld. In dit plan staan de kaders aangegeven voor de ontwikkelingen die plaats zullen vinden in Brainpark I. Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied aan de K.P. van der Mandelelaan  lag van 10 juni tot en met 21 juli 2022 ter inzage.

Levendig stuk stad

Brainpark I ligt tussen de Erasmus Universiteit en de A16 en is nu vooral een kantorenpark. Buiten kantooruren is er weinig te beleven en ligt het er verlaten bij. Best zonde, want het gebied is goed bereikbaar met openbaar vervoer en de fiets én het ligt naast de universiteitscampus. Een ideale plek dus. Daarom gaat de gemeente samen met ontwikkelaars aan de slag om van Brainpark I een levendig stuk stad te maken waar je niet alleen prettig werkt, maar ook woont, studeert en recreëert. De plannen worden nu verder uitgewerkt. Als er niet te veel tegenslagen komen, denk aan juridische procedures, start in 2023 het eerste bouwplan.

Verschillende types woningen en kantoren

Rotterdam is populair en veel mensen zoeken een huis in de stad. Dat is niet altijd makkelijk. Vooral studenten, starters, ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens hebben moeite om een woning te vinden. Brainpark I kan een deel van dit probleem oplossen, want er is ruimte voor zo’n 2.500 tot 3.000 huizen. Er komen daarom verschillende types (sociale) huur-en koopwoningen. Ongeveer 30% is sociale huur, 40% middensegment en 30% hoger segment.

Voor kantoren en bedrijven blijft 90.000 vierkante meter beschikbaar. De al aanwezige kantoorpanden worden omgebouwd tot duurzame werkplekken en/of woningen. Op de begane grond van de kantoren en woongebouwen is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Duurzame woon- en werklocatie

De geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit worden ook aangepakt. Langs de A16 en tussen gebouwen komen schermen waardoor je veel minder merkt van het voorbijrazende verkeer. Ook het centraal gelegen park en de vijvers worden verfraaid en uitgebreid met extra groen en water. Daarnaast houdt de gemeente bij de aanpak van Brainpark I rekening met de komst van een mogelijke nieuwe oeververbinding over de Maas. Zo is Brainpark I over een paar jaar een levendige, gezonde, groene en goed bereikbare woon- en werkwijk.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Brainpark1SO@rotterdam.nl.