Bodycams
Gepubliceerd op: 14-11-2018
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bodycams/
Ga naar de hoofdinhoud

Handhavers in Rotterdam moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.

De gemeente Rotterdam vindt de veiligheid van haar handhavers erg belangrijk. Uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de bodycams het veiligheidsgevoel van onze handhavers vergroten. Om die reden heeft het college besloten om alle handhavers uit te rusten met een bodycam.
De bodycam is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform worden gedragen.

Eind 2020 zijn bijna alle handhavers van de afdeling Toezicht en Handhaving uitgerust met een bodycam. Ook is besloten om de boswachters uit te rusten met een bodycam. Zij hebben ook de status van buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Wie dragen de bodycams?

Alle handhavers hebben een persoonlijke bodycam. Ook een aantal medewerkers van het klemteam van de afdeling Fiscale Controle (Parkeren) en de boswachters hebben een bodycam. Dit moet het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen hen verminderen.

Video 'Bodycam voor Rotterdamse handhavers' (november 2018)

Over het onderzoek

Tijdens een proef is onderzocht of het dragen van een bodycam het veiligheidsgevoel van onze handhavers vergroot. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodycam door de handhavers als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Ook zorgt de bodycam er volgens de handhavers voor dat er minder agressie wordt getoond tegen hen. Daarmee heeft de bodycam een zogenaamde preventieve en de-escalerende werking. De handhavers zijn van mening dat de bodycam een zinvolle aanvulling is op de standaarduitrusting. Dit is voor het college van B&W de belangrijkste reden geweest om de handhavers uit te rusten met een bodycam.

'Wij vinden het van groot belang dat onze handhavers veilig op straat kunnen werken.'

Bert Wijbenga - wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven

Werkwijze bodycams

De handhaver start alleen de opname als een situatie escaleert. Daarbij geeft hij altijd eerst een mondelinge waarschuwing en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd stand-by.

Privacy en beveiliging van de beelden

Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Tenzij de opnames veilig zijn gesteld voor het afhandelen van een incident of een klacht, worden ze na 28 dagen automatisch verwijderd.

Veelgestelde vragen

Ja, de opnames kunnen worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Hiervoor gelden de normale regels van de klachtenprocedure van de gemeente Rotterdam. Op de pagina Geef een klacht door kunt u daar meer over lezen of een klacht indienen.

Als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie die opname gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de personen die in beeld komen.

Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Zij mogen de opnames uitsluitend gebruiken voor de doelen die vooraf zijn vastgesteld (opsporingsonderzoek, afhandeling klacht of inzageverzoek betrokkene). Alle bewerkingen met de opnames worden gelogd waardoor altijd kan worden achterhaald op welk moment en voor welk doel de opname is opgevraagd.

De gemeente Rotterdam gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle bewoners. Als u zelf bent gefilmd met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Op de pagina Aanvraag AVG staat informatie over het privacybeleid van de gemeente Rotterdam. U kunt daar ook een verzoek voor inzage indienen.