Bodycams
Gepubliceerd op: 14-11-2018
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bodycams/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Handhavers in Rotterdam moeten veilig kunnen werken. Meestal lukt dat ook, maar soms ontstaan er onveilige situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.

Om de veiligheid te vergroten zijn half november 2018 in een verlengde pilot 50 handhavers met een bodycam uitgerust.

De bodycam is een kleine draagbare camera die door de handhavers aan het uniform worden gedragen. Na de pilot wordt besloten of de bodycam standaard aan de uitrusting van elke handhaver zal worden toegevoegd.

Wie dragen de bodycams?

In de eerste maanden van de pilot dragen 50 handhavers in Rotterdam Zuid en een aantal handhavers uit het bikersteam een bodycam. Later in de proef gaan ook de handhavers in de andere delen van de stad de bodycam uittesten. Alleen handhavers met opsporingsbevoegdheid dragen een bodycam.

Over de pilot

Na een eerdere test met overwegend positieve resultaten is door de gemeenteraad opdracht gegeven een verlengde pilot uit te voeren. Deze verlengde pilot loopt van het vierde kwartaal van 2018 tot en met eind 2019. Binnen de pilot testen we onder andere de technische prestaties en het gebruiksgemak en kijken we naar de langetermijn effecten van bodycams op het gevoel van veiligheid van handhavers. Ook wordt onderzocht hoe vaak opnames zijn gebruikt en voor welke doelen. Na de pilot bepaalt het college van B&W aan de hand van de onderzoeksresultaten of de bodycams standaard aan de uitrusting van alle handhavers worden toegevoegd.

'Wij vinden het van groot belang dat onze handhavers veilig op straat kunnen werken.'

Bert Wijbenga - wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven

Werkwijze bodycams

De handhaver start alleen de opname als een situatie escaleert. Daarbij geeft hij altijd eerst een mondelinge waarschuwing en start pas daarna de opname. De bodycam staat wel altijd stand-by.

Privacy en beveiliging van de beelden

Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Tenzij de opnames veilig zijn gesteld voor het afhandelen van een incident of een klacht, worden ze na 28 dagen automatisch verwijderd.

Veelgestelde vragen

Ja, de opnames kunnen worden gebruikt voor de behandeling van klachten. Hiervoor gelden de normale regels van de klachtenprocedure van de gemeente Rotterdam. Op de pagina Geef een klacht door kunt u daar meer over lezen of een klacht indienen.

Als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit, mag de politie die opname gebruiken voor opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook als bewijsmateriaal worden gebruikt in een rechtszaak.

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de personen die in beeld komen.

Alle beelden worden op de bodycam zelf met encryptie beveiligd: ze zijn dus onleesbaar. Na elke dienst worden de beelden automatisch opgeslagen op een beveiligde server waar een klein aantal geautoriseerde personen toegang toe heeft. Zij mogen de opnames uitsluitend gebruiken voor de doelen die vooraf zijn vastgesteld (opsporingsonderzoek, afhandeling klacht of inzageverzoek betrokkene). Alle bewerkingen met de opnames worden gelogd waardoor altijd kan worden achterhaald op welk moment en voor welk doel de opname is opgevraagd.

De gemeente Rotterdam gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels voor persoonsgegevens en respecteren de privacy van alle bewoners. Als u zelf bent gefilmd met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Op de pagina Aanvraag AVG staat informatie over het privacybeleid van de gemeente Rotterdam. U kunt daar ook een verzoek voor inzage indienen.