Argonautenweg 55
Gepubliceerd op: 21-06-2018
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/argonautenweg-55/
Spring naar het artikel
Foto: DP6 Architectuurstudio

Gemeente Rotterdam bouwt de komende jaren aan twee nieuwe schoolgebouwen aan de Argonautenweg. De gebouwen komen op de plek waar nu het Wolfert Dalton college staat. Dit is op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg.

Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd. Het past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Daarom maakt het bestaande gebouw plaats voor twee nieuwe schoolgebouwen. Deze kunnen niet alleen jaren mee, maar zijn ook een stuk duurzamer en energiezuinig. Naast het Wolfert Dalton krijgen ook de VSO-vmbo/mavo/havo/vwo van Mytylschool De Brug onderdak in het nieuwe gebouw. Ook komen er gymvoorzieningen bij de gebouwen.

Het Primair speciaal onderwijs van Mytylschool de Brug krijgt onderdak in het nieuwe schoolgebouw aan de Hazelaarweg.

Ontwerp

In mei 2019 heeft de gemeente een architect en een schetsontwerp geselecteerd. Het ontwerp van DP6 Architectuurstudio en Bureau B+B toont een aantrekkelijke campus met twee moderne schoolgebouwen. De gebouwen hebben ieder een eigen karakter, die samen in de groene omgeving één geheel vormen. De groene buitenruimte biedt alle ruimte voor allerlei activiteiten voor de leerlingen en medewerkers. Van ontmoetingen tot sporten, van tuinieren tot ontspannen. Het parkeren en de verkeersafhandeling vindt plaats aan de oostelijke rand van het terrein, rekening houdend met de bewoners en het verkeer van de omliggende woonwijken. Bekijk meer impressies van het ontwerp op de website van DP6. 

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de bouw is er tijdelijke huisvesting nodig voor het Wolfert Dalton. Deze tijdelijke leslokalen worden op het huidige schoolterrein geplaatst. Hier is ruimte voor, omdat het schoolgebouw in fasen wordt gesloopt en gebouwd. Deze oplossing beperkt ook de overlast voor de omgeving. Voor het tijdelijke gymlokaal wordt nog gezocht naar een geschikte locatie op of buiten het schoolterrein.

Kunstwerken

In en om de school is een aantal kunstwerken aanwezig. De bekendste werken zijn die van Louis van Roode: het kunstwerk aan de gevel van de school en het raam van glas in beton in het gebouw. Er wordt zorgvuldig met deze en de andere aanwezige kunstwerken omgegaan. Op basis van advies van experts wordt bepaald hoe de kunstwerken het beste kunnen worden gerestaureerd en opgenomen in de nieuwbouw.

Informatiebijeenkomsten

Op 12 juli 2018 heeft de eerste inloopavond voor omwonenden plaatsgevonden. De volgende inloop vindt plaats voor de zomer van 2019 en hierin wordt meer verteld over het ontwerp. Alle brieven en verslagen zijn hieronder te vinden.

Contactinformatie

Argonautenweg 55

Adres
Argonautenweg 55
3054 RP Rotterdam

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op onderwijs010.nl/onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar argonautenweg55@rotterdam.nl.