Argonautenweg 55
Gepubliceerd op: 21-06-2018
Geprint op: 02-12-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/argonautenweg-55/
Ga naar de hoofdinhoud

Na jaren van overleg en voorbereiden gaat de sloop en nieuwbouw van Wolfert Dalton in Hillegersberg nu echt van start. In de zomer van 2020 begint de sloop van (een deel) van de scholengemeenschap aan de Argonautenweg.

In het eerste kwartaal van 2021 gaat de eerste paal de grond in. Op hetzelfde terrein krijgen ook de leerlingen (voortgezet onderwijs) van Mytylschool De Brug een nieuw onderkomen. De bouw van dit pand begint in 2022.

Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd. Het past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Daarom maakt het bestaande gebouw plaats voor twee nieuwe schoolgebouwen. Deze kunnen niet alleen jaren mee, maar zijn ook een stuk duurzamer en energiezuinig. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het nieuwbouwproject. Ze werkt daarbij samen met het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (stichting BOOR).    

Tijdelijke huisvesting Wolfert Dalton

De leerlingen van Wolfert Dalton hoeven tijdens de bouwwerkzaamheden niet uit te wijken naar een andere school. Zij krijgen dan les in tijdelijke (éénlaagse) ‘prefab units’. Deze komen te staan aan de achterzijde van het bestaande schoolgebouw op het eigen schoolterrein.

Eerste sloopwerk

In de zomervakantie van 2020 vinden de eerste sloopwerkzaamheden plaats. Dan gaan de eerste twee paviljoens van Wolfert Dalton tegen de vlakte. Dat geldt ook voor de conciërgewoning. In de meivakantie van 2020 vindt de ‘asbestinventarisatie’ plaats. Dit is een onderzoek dat standaard plaatsvindt bij dit soort projecten.

Bouwverkeer

Het sloop- en bouwverkeer gaat tijdens de werkzaamheden via de Argonautenweg en Jasonweg en niet via kleinere straten. Bewoners die dichtbij de school wonen, hadden deze voorkeur tijdens eerdere informatiebijeenkomsten aangegeven.

Mytylschool De Brug

Na de opening van het nieuwe pand van Wolfert Dalton wordt het hoofdgebouw van Wolfert Dalton gesloopt. Dan kan de aannemer beginnen met de bouw van Mytylschool De Brug (vmbo/havo).

Informatiebijeenkomst voor de zomer  

Voor de zomervakantie van 2020 houdt de gemeente een nieuwe informatiebijeenkomst. Dan worden bewoners op de hoogte gesteld van het definitieve ontwerp van de twee gebouwen. En ze krijgen dan ook informatie over de vergunningen die nodig zijn voor het nieuwbouwproject. Omwonenden krijgen de uitnodiging voor de bijeenkomst tijdig in de bus.

Begin februari 2020 is een nieuwe editie van de nieuwsbrief verstuurd over dit bouwproject. Deze is huis-aan-huis verspreid in de omgeving van de Argonautenweg.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op de website Onderwijs010.nl.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar argonautenweg55@rotterdam.nl.