Argonautenweg 55
Gepubliceerd op: 21-06-2018
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/argonautenweg-55/
Ga naar de hoofdinhoud

Na jaren van overleg en voorbereiden gaat de sloop en nieuwbouw van Wolfert Dalton in Hillegersberg nu echt van start. In de zomer van 2020 begint de sloop van (een deel) van de scholengemeenschap aan de Argonautenweg.

In het voorjaar van 2021 gaat de eerste paal de grond in. Op hetzelfde terrein krijgen ook de leerlingen (voortgezet onderwijs) van Mytylschool De Brug een nieuw onderkomen. De bouw van dit pand begint in 2022.

Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd. Het past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Daarom maakt het bestaande gebouw plaats voor twee nieuwe schoolgebouwen. Deze kunnen niet alleen jaren mee, maar zijn ook een stuk duurzamer en energiezuinig. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het nieuwbouwproject. Ze werkt daarbij samen met het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (stichting BOOR).    

Voortgang

Inmiddels is de 1e fase van de sloop achter de rug en gaat in het voorjaar van 2021 eerste paal in de grond. Eind december is de definitieve Omgevingsvergunning aangevraagd. Op dit moment is ook de aanbestedingsprocedure gestart. Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om een informatie inloop te organiseren. Daarom proberen wij via onze nieuwsbrief en pagina u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Eind deze maand zal er op de website een film worden geplaatst waarin u precies kunt zien hoe het definitieve ontwerp is geworden.

Tijdelijke huisvesting

Wethouder Kasmi opende op 13 oktober de tijdelijke huisvesting die in het voorjaar van 2020 geplaatst is. En inmiddels hebben de vleermuizen ook hun vervangende huisvesting gekregen.

Verkeer

Het bouwverkeer zal tijdens de werkzaamheden via de Argonautenweg en Jasonweg gaan en niet via kleinere straten. Bewoners die dichtbij de school wonen, hadden deze voorkeur tijdens eerdere informatiebijeenkomsten aangegeven.

Kunstwerken

De onderzoeken en het restauratieplan voor de gevelbetonplastiek en het glas-in-betonraam van Louis van Roode zijn gereed. De verplaatsing van de kunstwerken zal tijdens de verhuizing van het Wolfert Dalton naar de nieuwbouw plaatvinden in de zomer van 2022.

Kapvergunning

Een handvol bomen is in december extra geïnspecteerd door de Bomenwacht. Na deze inventarisatie is een aanvraag voor de kapvergunning ingediend. Hierin zitten ook de bomen die pas in 2022 worden gekapt. Deze blijven staan totdat nieuwe -ook forse- bomen zijn geplant. Ook zullen de twee platanen op het plein worden verplant en blijven behouden. Zo blijven ook tijdens de bouw de komende jaren bomen op het terrein en het terrein aantrekkelijk voor mens en dier.

Geluidprognose

Om te controleren dat geluidoverlast tijdens de bouw de komende jaren binnen de wettelijke kaders blijft, voert de gemeente een geluidprognose-onderzoek uit. Hierin worden meegenomen de extra overlast bij het heiwerk voor de nieuwbouw Wolfert Dalton, het sloopwerk van het huidige Wolfert Dalton en het heiwerk de nieuwbouw Mytylschool De Brug.

Eerste sloopwerk

Het eerste werk is klaar. De eerste twee paviljoens van Wolfert Dalton zijn gesloopt. Ook de conciërgewoning en de twee gymzalen zijn afgebroken.
Het buitenterrein ligt nu klaar voor de start van de nieuwbouw die in het voorjaar van 2021 plaats gaat vinden.

Tijdelijke huisvesting Wolfert Dalton

Wethouder Kasmi opende op 13 oktober de tijdelijke huisvesting die in het voorjaar van 2020 geplaatst is.

Voortgang

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bestekvoorbereidingen om in januari de aanbestedingsprocedure te kunnen starten.
Gelijktijdig zal de omgevingsvergunning aanvraag worden ingediend.

Bouwverkeer

Het sloop- en bouwverkeer gaat tijdens de werkzaamheden via de Argonautenweg en Jasonweg en niet via kleinere straten. Bewoners die dichtbij de school wonen, hadden deze voorkeur tijdens eerdere informatiebijeenkomsten aangegeven.

Mytylschool De Brug

Na de opening van het nieuwe pand van Wolfert Dalton wordt het hoofdgebouw van Wolfert Dalton gesloopt. Dan kan de aannemer beginnen met de bouw van Mytylschool De Brug (vmbo/havo).

Informatiebijeenkomst

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Wij proberen u zo veel mogelijk te informeren via deze website. Mocht u desondanks nog vragen hebben kunt u ons altijd mailen via onderstaand mailadres.

Zoals al eerder aangekondigd staat het video van Argonautenweg nu ook op de website van DP6. Met een korte toelichting en een paar renders.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op de website Onderwijs010.nl.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar argonautenweg55@rotterdam.nl.