Argonautenweg 55
Gepubliceerd op: 21-06-2018
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/argonautenweg-55/
Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam bouwt de komende jaren aan twee nieuwe schoolgebouwen aan de Argonautenweg. De gebouwen komen op de plek waar nu het Wolfert Dalton college staat. Dit is op de hoek van de Jasonweg en de Argonautenweg.

Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd. Het past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Daarom maakt het bestaande gebouw plaats voor twee nieuwe schoolgebouwen. Deze kunnen niet alleen jaren mee, maar zijn ook een stuk duurzamer en energiezuinig. Naast het Wolfert Dalton krijgen ook de VSO-vmbo/mavo/havo/vwo van Mytylschool De Brug onderdak in het nieuwe gebouw. Ook komen er gymvoorzieningen bij de gebouwen.

Het Primair speciaal onderwijs van Mytylschool de Brug krijgt onderdak in het nieuwe schoolgebouw aan de Hazelaarweg.

Ontwerp

Op dit moment loopt de selectie van de architect voor de nieuwbouw. Inmiddels heeft de voorselectie plaatsgevonden van 5 architectenteams die een ontwerpvoorstel kunnen indienen. In februari 2019 worden de inzendingen verwacht. Na besluit wordt het winnende ontwerp zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de bouw is er tijdelijke huisvesting nodig voor het Wolfert Dalton. Deze tijdelijke leslokalen worden op het huidige schoolterrein geplaatst. Hier is ruimte voor, omdat het schoolgebouw in fasen wordt gesloopt en gebouwd. Deze oplossing beperkt ook de overlast voor de omgeving. Voor het tijdelijke gymlokaal wordt nog gezocht naar een geschikte locatie op of buiten het schoolterrein.

Kunstwerken

In en om de school is een aantal kunstwerken aanwezig. De bekendste werken zijn die van Louis van Roode: het kunstwerk aan de gevel van de school en het raam van glas in beton in het gebouw. Er wordt zorgvuldig met deze en de andere aanwezige kunstwerken omgegaan. Op basis van advies van experts wordt bepaald hoe de kunstwerken het beste kunnen worden gerestaureerd en opgenomen in de nieuwbouw.

Informatiebijeenkomsten

Op 12 juli 2018 heeft de eerste inloopavond voor omwonenden plaatsgevonden. De volgende inloop vindt naar verwachting in het voorjaar van 2019 plaats. Alle brieven en verslagen zijn hieronder te vinden.

Contactinformatie

Argonautenweg 55

Adres
Argonautenweg 55
3054 RP Rotterdam

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op onderwijs010.nl/onderwijshuisvesting.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar argonautenweg55@rotterdam.nl.