Spring naar het artikel

De ontwikkeling van de Kop van Zuid en de hoogbouw in het centrum trekken veel aandacht in de media. Met de kubuswoningen van Piet Blom zijn ze uitgegroeid tot een toeristische attractie.

Voor de gewone Rotterdammer klinkt het geluid van een heistelling als muziek in de oren. Bouwputten en opgebroken straten zijn een teken van activiteit en vitaliteit. Die stad komt nooit af. Voor de doorsnee bezoeker is Rotterdam als architectuurstad misschien iets nieuws. Het vooroorlogse Rotterdam stond bekend om zijn lelijkheid en slechte woonomstandigheden. In de wederopbouwperiode kreeg Rotterdam vooral een zakelijk imago door de vele hoogbouw.

Rotterdam architectuurstad

Onder architecten had Rotterdam al sinds het begin van de twintigste eeuw een goede naam. De woningbouwprojecten van Michiel Brinkman en J.J.P. Oud. De eerste experimenten met hoogbouw van Van Tijen. De Van Nellefabriek van Brinkman & Van der Vlugt. Al deze projecten maakten Rotterdam de bakermat van het Nieuwe Bouwen. De befaamde Franse architect Le Corbusier was lyrisch over dit modernistische en sociale bedrijfscomplex. Ook de tuinsteden waren vernieuwend.

Wederopbouw

Na de Tweede Wereldoorlog oogstte de wederopbouw van de stad veel bewondering bij stedenbouwkundigen. De radicale vernieuwing van het stadscentrum was bijzonder. In de meeste steden werd namelijk de oude stad gereconstrueerd. Tegenwoordig worden tien naoorlogse wijken onderscheiden.

Van Stadsvernieuwing tot Vinexwijk

Een nieuw aandachtspunt in de jaren zeventig was de aanpak van de Stadsvernieuwing en de infrastructuur. Daarna volgde de transformatie van oude haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woongebieden, zoals het DWL-terrein en de Kop van Zuid. Stadsbewoners die in de buurt van de stad willen wonen kunnen sinds eind vorige eeuw terecht in de Vinexwijken.

De radicale vernieuwing van het stadscentrum tijdens de Wederopbouw was bijzonder. In de meeste steden werd de oude stad gereconstrueerd, in plaats van opnieuw opgebouwd.

(Inter)nationale architectuur

Rotterdam heeft met de culturele en onderwijsinstellingen een vooraanstaande positie in de (inter)nationale architectuur. Denk aan NAi, AIR en ArchiCenter, Academie van Bouwkunst en het Berlage Instituut.

Vele bekende architectenbureaus zijn in Rotterdam groot geworden:

  • Van den Broek & Bakema
  • Maaskant
  • Quist
  • Hoogstad
  • Weeber
  • OMA
  • MVRDV
  • Neutelings Riedijk

Rotterdam had met de sectie architectuur van de RKS en het in 1992 opgerichte ArchiCenter ook de eerste lokale architectuuractiviteiten. De stad was voortrekker bij de jaarlijkse Dag van de Architectuur.

Architect aan zet

Het onderzoeksproject ‘Architect aan zet’ moet helpen de regels en administratieve lasten verminderen. Lees hier meer over op de pagina Architect aan zet.

Architectuurnota

De nota Architectuur en Rotterdam is de eerste stap in de vernieuwing van het architectuurbeleid van de gemeente Rotterdam. De vernieuwing schuilt in het verleggen van de aandacht. Die verschuift van opvallende bouwwerken naar meer aandacht voor cultuurhistorie, stedenbouwkundige samenhang en toekomstgerichtheid van de gebouwen. De nota Architectuur en Rotterdam is op 26 januari 2010 vastgesteld door het college van B&W.

Doel van de nota is een beweging op gang te brengen. Hiermee wil de gemeente het - ook nu al rijke - architectuurklimaat in deze richting te bevorderen en te verbreden. En het (internationale) imago van de stad over architectuur vergroten. Samenwerking en draagvlak bij betrokken partijen is daarbij van groot belang. De nota is in een intensief proces besproken met personen en groeperingen die bijdragen aan de stad. Het enthousiasme en de bijdragen van deze partijen waren een belangrijke voedingsbodem voor ideeën in de nota. Samen met hen is de uitvoeringsagenda Architectuur en Rotterdam omgezet in een actieprogramma. Dit is gericht op versterking van het architectuurklimaat in Rotterdam.