Adoptie
Gepubliceerd op: 08-11-2021
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/adoptie/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Hierdoor wordt de familieband tussen het kind en de biologische ouders verbroken.

De aanvraag voor de adoptie van een kind kunt u niet indienen bij de gemeente. Informatie hierover vindt u op de websites van de Rechtspraak en de Rijksoverheid.

Een kind in Nederland adopteren? Neem contact op met een advocaat.

Een buitenlands kind adopteren? Meld dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

Hieronder in het kort de stappen:

  • Het kind moet in Rotterdam geboren zijn.
  • Uw advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank.
  • De rechter doet uitspraak. Als u aan alle voorwaarden voldoet dan wordt het verzoek tot adoptie toegewezen.
  • Nadat de beroepstermijn van 3 maanden is verstreken stuurt de griffie van de rechtbank een afschrift naar de gemeente Rotterdam met het verzoek de akte van geboorte van het kind aan te passen. Nadat de akte van geboorte en de Basis Registratie Personen (BRP) is aangepast krijgt u hiervan een afschrift.
  • U moet er als adoptieouder zelf voor zorgen dat uw kind een verblijfsvergunning krijgt.
  • Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? U meldt dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. U doet dit door een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010.
  • U komt samen met uw kind persoonlijk naar een Stadswinkel en u neemt alle relevante documenten mee. Informatie hierover ontvangt u op het moment dat u een afspraak maakt.

Voorlopig geen adoptie van buitenlandse kinderen meer

De adoptie van kinderen uit het buitenland is voorlopig stopgezet. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft dit op 8 februari 2021 besloten naar aanleiding van een rapport van de commissie-Joustra over internationale adoptie. In haar onderzoek stuitte de commissie op structurele misstanden, zoals vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude en corruptie.

Er is geen termijn gegeven voor de opschorting. Een nieuw kabinet zal een definitief standpunt moeten innemen over de toekomst van internationale adopties.