Spring naar het artikel

De gemeente onderzoekt de verzakkingen in Tussenwater om een goede en structurele oplossing te vinden.

Er komt een plan waarin duidelijk staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten. De gemeenteraad beslist of dat plan ook uitgevoerd kan worden.

Schademeldpunt

Bewoners die menen dat zij extra kosten hebben gemaakt aan het onderhoud van hun woning of tuin door de verzakkingen in Tussenwater, kunnen dit melden bij het schadeloket. Dit meldpunt is open vanaf 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018:

De gemeente Rotterdam heeft Dekra opdracht gegeven om de meldingen van schade te inventariseren en een advies op te stellen voor de gemeente. De gemeente besluit naar aanleiding daarvan om wel of niet over te gaan tot vergoeding van (een deel van) de opgegeven kosten.

Lees de brief van de gemeente waarin de schouw van de woningen en de openstelling van het schademeldpunt wordt aangekondigd:

Overlast

Er is nog geen oplossing voor de verzakkingen, dus kan er overlast zijn. Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over dan kunt u de contactpersoon bellen.

Waarschuwing!

Een aantal bewoners kreeg een brief van een bedrijf waarin staat dat het nodig is om eigen grond aan te passen voordat de gemeente gaat werken. Dat bedrijf biedt korting aan. Krijgt u zo'n brief vraag ons dan eerst of wij daar komen werken voor u het bedrijf bijvoorbeeld een offerte vraagt.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze zijn in dit overzicht in rubrieken ingedeeld:

Nieuws en achtergrondinformatie

Na de bewonersavond van 27 oktober 2017 kon iedereen zich aanmelden voor de klankbordgroep Tussenwater. De klankbordgroep is een middel waarmee u als bewoner met ons mee kan denken en kan aangeven wat goed gaat en wat beter kan bij de uitwerking van de aanpak voor Tussenwater.

Op 23 januari 2018 is de klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen. We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de bewoners en gemeente en wat we met elkaar belangrijk vinden om tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten te bespreken. Lees het verslag:

Informatieavond 9 oktober

Het verslag van de informatieavond van 9 oktober en de presentatie die daar gegeven is vindt u hieronder.

Helaas komt een beperkt aantal onbestelbare mailtjes retour. Voor aanwezigen die geen mail ontvangen hebben: wilt u alsnog een bericht sturen naar tussenwater@rotterdam.nl? Dan nemen we uw adres ook op in de verzendlijst.

Het college heeft op 16 juni een brief over Tussenwater naar de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt voor aan de raad om geld te reserveren om de verzakkingen in Tussenwater aan te kunnen pakken. De gemeenteraad bespreekt het voorstel nog vóór de zomervakantie, maar stelt de begroting voor 2018 pas definitief vast in november 2017. In de tussentijd gaat de gemeente door met de onderzoeken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

  • Voor snel herstel, neem contact op met wijkregisseur Nanda Jonker, telefoon 06 30 63 15 08.
  • Voor het plan van aanpak kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 53 80 28 28

Is er op straat iets kapot of vuil, kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.