Spring naar het artikel

De gemeente onderzoekt de verzakkingen in Tussenwater om een goede en structurele oplossing te vinden. Er is een plan waarin staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten.

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 besloten dat het plan ook uitgevoerd mag worden en heeft daarvoor financiering beschikbaar gesteld. De gemeente is nu bezig met voorbereidingen om dit plan van aanpak uit te kunnen voeren.

Schademeldpunt

Bewoners die menen dat zij tot op heden extra kosten hebben gemaakt aan het onderhoud eigen terrein door de verzakkingen in Tussenwater, konden deze schade melden bij het schadeloket. Dit meldpunt was open van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018. Het schademeldpunt is 1 maart gesloten. Het is niet meer mogelijk om schade uit het verleden te melden.

Iedereen die schade heeft gemeld krijgt binnen twee weken na sluiting van het schademeldpunt een brief van de firma Dekra waarin uitgelegd wordt hoe verder omgegaan wordt met die betreffende melding. Per melding komt een advies van Dekra aan de gemeente over de afhandeling van de melding waarin staat of er recht is op vergoeding en zo ja: hoeveel bedraagt deze vergoeding. Voordat het advies door de gemeente overgenomen wordt, heeft iedereen die een melding heeft gedaan de mogelijkheid om dat advies in te zien en  eventuele opmerkingen daarop aan te leveren. Omdat alle meldingen individueel beoordeeld moeten worden, kan het enige tijd duren voordat de laatste melding beoordeeld is.

Overlast

Het kost tijd voordat de structurele aanpak voor Tussenwater geheel is uitgevoerd. Heeft u in de tussentijd overlast door de verzakkingen? Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over? Dan kunt u de contactpersoon bellen zoals hieronder vermeld.

Waarschuwing!

Een aantal bewoners kreeg een brief van een bedrijf waarin staat dat het nodig is om eigen grond aan te passen voordat de gemeente gaat werken. Dat bedrijf biedt korting aan. Krijgt u zo’n brief, vraag ons dan eerst of wij bij u in de straat werkzaamheden gaan verrichten, voordat u het bedrijf om een offerte vraagt.

Een aantal bewoners kreeg een brief waarin een bedrijf korting aanbiedt. Krijgt u zo'n brief, doe dan eerst navraag bij de gemeente, voor u een offerte aanvraagt bij dat bedrijf.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze zijn in dit overzicht in rubrieken ingedeeld:

Nieuws en achtergrondinformatie

De brief waarin de uitbreiding van de schouw aangekondigd is en een herhaalde oproep voor het eventueel melden van schades uit het verleden.

Na de bewonersavond van 27 oktober 2017 kon iedereen zich aanmelden voor de klankbordgroep Tussenwater. De klankbordgroep is een overleg waarin bewoners meedenken en aangeven wat goed gaat en wat beter kan bij de uitwerking van de aanpak voor Tussenwater.

Op 23 januari 2018 is de klankbordgroep voor het eerst bijeengekomen. We hebben afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de bewoners en gemeente en wat we met elkaar belangrijk vinden om tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten te bespreken. Lees het verslag:

Informatieavond 9 oktober

Het verslag van de informatieavond van 9 oktober en de presentatie die daar gegeven is vindt u hieronder.

Helaas komt een beperkt aantal onbestelbare mailtjes retour. Voor aanwezigen die geen mail ontvangen hebben: wilt u alsnog een bericht sturen naar tussenwater@rotterdam.nl? Dan nemen we uw adres ook op in de verzendlijst.

Het college heeft op 16 juni een brief over Tussenwater naar de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt voor aan de raad om geld te reserveren om de verzakkingen in Tussenwater aan te kunnen pakken. De gemeenteraad bespreekt het voorstel nog vóór de zomervakantie, maar stelt de begroting voor 2018 pas definitief vast in november 2017. In de tussentijd gaat de gemeente door met de onderzoeken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

  • Voor snel herstel, neem contact op met wijkregisseur Nanda Jonker, telefoon 06 30 63 15 08.
  • Voor het plan van aanpak kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 53 80 28 28

Is er op straat iets kapot of vuil, kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.