Spring naar het artikel

De gemeente onderzoekt de verzakkingen in Tussenwater om een goede en structurele oplossing te vinden. Er is een plan waarin staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten.

De gemeenteraad besloot op 6 juli 2017 dat het plan ook uitgevoerd mag worden en stelde daarvoor financiering beschikbaar. De gemeente is nu bezig met voorbereidingen om dit plan van aanpak te kunnen uitvoeren.

Overleg

Sinds begin 2018 vindt er overleg plaats met een aantal bewoners in de Klankbordgroep Tussenwater. De verslagen vind u onderaan deze pagina.

Werkzaamheden Stedin in deel van de wijk

In oktober 2017 was er een storing in een elektriciteitsleiding. Deze had ook gevolgen voor een aantal gasleidingen. Stedin zorgt voor de reparatie daarvan. Zie ook het artikel dat Stedin hierover liet plaatsen.

De brief die Stedin daarover naar de bewoners die aangrenzend aan het werkgebied wonen heeft uitgestuurd kunt u hier nalezen.

Schademeldpunt

Bewoners die menen dat zij tot op heden extra kosten hebben gemaakt aan het onderhoud eigen terrein door de verzakkingen in Tussenwater, konden deze schade melden bij het schadeloket. Dit meldpunt was open van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018. Het schademeldpunt is sinds 1 maart 2018 gesloten. Het is niet meer mogelijk om schade uit het verleden te melden.

Iedereen die schade heeft gemeld krijgt binnen twee weken na sluiting van het schademeldpunt een brief van de firma Dekra waarin uitgelegd wordt hoe verder omgegaan wordt met die betreffende melding. Per melding komt een advies van Dekra aan de gemeente over de afhandeling van de melding waarin staat of er recht is op vergoeding en zo ja: hoeveel bedraagt deze vergoeding. Voordat het advies door de gemeente overgenomen wordt, heeft iedereen die een melding heeft gedaan de mogelijkheid om dat advies in te zien en  eventuele opmerkingen daarop aan te leveren. Omdat alle meldingen individueel beoordeeld moeten worden, kan het enige tijd duren voordat de laatste melding beoordeeld is.

(partieel) Voorbelasten

Uit vragen en opmerkingen van bewoners blijkt dat nog niet iedereen weet wat partieel voorbelasten inhoudt, dus is hier nog een korte toelichting:

Voorbelasten is het tijdelijk, gedurende een half jaar of soms zelfs langer, extra ophogen van zachte grond zoals klei en veen met een dikke laag zand. De zachte grond wordt zo van tevoren belast (voor-belast), waardoor hij wordt uitgeknepen en samengedrukt en daardoor steviger en compacter wordt. De grond zal dan later niet veel meer inklinken wanneer daarop wegen, trottoirs, tuinen, speelplaatsen e.d. aangelegd worden.

In Tussenwater is er partieel voorbelast. Dat was indertijd een vrij gebruikelijke manier van werken om tegemoet te komen aan de wens om snel te kunnen bouwen. Daarbij werd de voorbelasting van bouwgrond aan de ontwikkelaars en aannemers overgelaten, en zorgde de gemeente voor de voorbelasting van de openbare ruimte.

Uit latere onderzoeken voor dit gebied is echter gebleken dat, vanwege de tijdsdruk door de snelle woningbouw, de meeste openbare ruimte te kort is voorbelast. De combinatie van het (deels slecht) voorbelasten van de openbare ruimte en het niet voorbelasten van de bouwgronden is bij dit project geen gelukkige keuze geweest.

Overlast

Het kost tijd voordat de structurele aanpak voor Tussenwater geheel is uitgevoerd. Heeft u in de tussentijd overlast door de verzakkingen? Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over? Dan kunt u de contactpersoon bellen zoals hieronder vermeld.

Waarschuwing!

Een aantal bewoners kreeg een brief van een bedrijf waarin staat dat het nodig is om eigen grond aan te passen voordat de gemeente gaat werken. Dat bedrijf biedt korting aan. Krijgt u zo’n brief, vraag ons dan eerst of wij bij u in de straat werkzaamheden gaan verrichten, voordat u het bedrijf om een offerte vraagt.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze zijn in dit overzicht in rubrieken ingedeeld:

Nieuws en achtergrondinformatie

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

  • Voor snel herstel, neem contact op met wijkregisseur Nanda Jonker, telefoon 06 30 63 15 08.
  • Voor het plan van aanpak kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 53 80 28 28

Is er op straat iets kapot of vuil, kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.