Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Wifi

Op alle publiekslocaties van de gemeente Rotterdam kunt u gebruik maken van ons veilige en gratis wifi-gastnetwerk via publicroam.

Vraag één keer een publicroam-account aan en u bent voortaan bij alle publiekslocaties van de gemeente Rotterdam automatisch en veilig online.

Stap 1: aanmelden

Gebruik uw mobiele telefoon. U heeft 3 mogelijkheden om de eerste stap te zetten:

1. Scan de QR-code (QR-code met de P) op posters op de locaties
2. Sms RDAM-WIFI naar +31 970 10 260 261
3. Meld u aan via publicroam.nl.

U ontvangt per sms een gebruikersnaam en een wachtwoord. Die gegevens heeft u nodig voor de volgende, laatste stap.

Stap 2: verbinden

Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, volg A of B:

 • A. Met een Iphone, Ipad, Macbook of Windows laptop, volgt u deze stappen:
  1. Ga naar wifi-instellingen. Kies 'publicroam'
  2. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zie sms)
  3. Controleer en accepteer het certificaat. Klik op verbinden.
 • B. Met een Android telefoon of een Chromebook, volgt u deze stappen:
  1. Ga naar wifi-instellingen. Kies 'publicroam'.
  2. Vul in:
   • EAP-Methode: PEAP
   • Verificatie Fase 2: MSCHAPv2
   • CA-certificaat: niet valideren / niet gespecificeerd / standaard
   • Identiteit: gebruikersnaam (zie sms)
   • Anonieme identiteit: leeg laten
   • Wachtwoord: wachtwoord (zie sms)
  3. Klik op verbinden

Installeer zelf het certificaat via publicroam.nl/certificaat.

Hulp nodig?

Ga naar publicroam.nl waar u veelgestelde vragen (FAQ's) kunt vinden, misschien staat uw vraag ertussen. U kunt ook mailen naar support@publicroam.nl  of bellen naar 030 307 44 99.  

Overal veilig online met één account 

De sterke beveiliging zorgt ervoor dat uw gegevens niet zomaar uit de lucht worden gehaald. Publicroam waarborgt bovendien uw privacy. Op die manier heeft u altijd de beste verbinding, zonder zorgen. 

Om aan alle bezoekers van de gemeente Rotterdam veilig en snel internet te kunnen bieden hebben we een aantal spelregels opgesteld. Als u gebruik maakt van ons wifi-gastnetwerk voor bezoekers moet u zich aan deze spelregels houden: 

 1. Er geldt een fair-use policy voor het gebruik van de beschikbare bandbreedte van het wifi-gastnetwerk. Het down- of uploaden van grote bestanden zoals films en -image bestanden is niet toegestaan.
 2. U mag niet op dagelijkse basis gebruik maken van het wifi-gastnetwerk en daarbij het grootste deel van de dag online zijn. Publicroam beoordeelt dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als publicroam van mening is dat u deze regel overtreedt dan wordt u gevraagd uw gebruik aan te passen. In voorkomende gevallen kan een publicroam-account worden beëindigd.
 3. U mag geen misbruik maken van het wifi-gastnetwerk, bijvoorbeeld door handelingen te (laten) verrichten die in strijd zijn met deze spelregels of storingen of overlast te veroorzaken in het wifi-gastnetwerk of in diensten van derden.
 4. U mag niets doen via een wifi-gastnetwerk dat volgens het Nederlands recht niet is toegestaan, een aantal punten staan hieronder beschreven:
  • Het verzenden van spam. Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten met dezelfde inhoud. Het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen internet-nieuwsgroepen.
  • 'Mail bombing'. Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten naar één bepaald e-mailadres of website of account (‘sites’) met een IP-adres (‘mail bombing’).
  • Het openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen, kinderpornografie of andere onwettige content.
  • Stalken en andere ongewenste benaderingswijzen van personen.
  • Hacken. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen of randapparatuur.
  • Het verspreiden van virussen en illegale software.
  • Het zonder toestemming down- of uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden.
  • Het inbreuk maken op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
 5. Als u het wifi-gastnetwerk gebruikt, dan mag u de volgende dingen niet doen:
  • Sites te bezoeken die niet voldoen aan wet- en regelgeving, of als aanstootgevend worden beschouwd.
  • Online gokken.
  • Gamen.
  • Van betaaldiensten gebruik te maken.
  • Om software, illegale films en/of muziekbestanden te downloaden.
 6. U mag derden geen toegang verlenen tot het wifi-gastnetwerk.
 7. U mag alleen gebruik maken van het wifi-gastnetwerk met een apparaat met een vast MAC-adres. U mag het MAC-adres van uw apparaat niet maskeren of faken.
 8. U mag uw inloggegevens op maximaal drie verschillende apparaten gebruiken.
 9. Gemeente Rotterdam mag bepaalde websites en diensten afsluiten of de bandbreedte per gebruiker beperken om ongewenst gebruik van het wifi-gastnetwerk te voorkomen en een optimale gebruikservaring te bevorderen.
 10. U mag alleen e-mail openen van bekende afzenders en/of met een bijlage die u vertrouwt. Twijfelt u of weet u niet zeker of de mail of de bijlage betrouwbaar is? Open deze dan niet.
 11. Gemeente Rotterdam en/of publicroam kunnen in geval van misbruik of vermoeden van misbruik van het wifi-gastnetwerk melding maken of aangifte doen bij de bevoegde instanties.
 12. Gemeente Rotterdam draagt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garanties van de toegankelijkheid en kwaliteit van het wifi-gastnetwerk.
 13. Gemeente Rotterdam garandeert niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden.

Privacy statement gemeente Rotterdam

Welkom bij de gemeente Rotterdam. Binnen deze stadswinkel of bezoeklocatie van de gemeente Rotterdam kunt u gebruik maken van gratis gastwifi via het wifi-netwerk publicroam. Om dit gebruik mogelijk te maken, moeten wij enkele gegevens verwerken. Lees hoe de gemeente met uw gegevens omgaat als u zich aanmeldt bij het wifi-gastnetwerk:

Het wifi-netwerk publicroam wordt u gratis aangeboden door de gemeente Rotterdam, gevestigd te Rotterdam aan de Coolsingel 40, 3011 AD. Gemeente Rotterdam is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt om de verbinding met het wifi-netwerk mogelijk te maken, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om te zorgen dat u veilig en zeer gemakkelijk verbinding kunt maken met ons wifi-gastnetwerk, werkt de gemeente Rotterdam samen met Publicroam B.V. ('Publicroam'), gevestigd in Zeist aan de Driebergseweg 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op nummer 70318433.

Om verbinding te maken met het wifi-gastnetwerk van de gemeente Rotterdam, maakt u een account aan bij Publicroam B.V. Dit 'publicroam-account' is een soort virtuele identiteit, waarmee u veilig en zeer gemakkelijk verbinding kunt maken met het wifi-gastnetwerk. Ook kunt u dit account gebruiken bij de andere stadswinkels binnen gemeente Rotterdam en publieke locaties in andere gemeenten.

Wanneer u een publicroam-account heeft aangemaakt, worden enkele gegevens door publicroam naar gemeente Rotterdam verstuurd om het gebruik van het wifi-gastnetwerk mogelijk te maken. Dit betreft bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Uw publicroam-gebruikersnaam
 • Het MAC-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het wifi-gastnetwerk van de gemeente Rotterdam
 • Tijdstip en duur van uw verbinding met het wifi-gastnetwerk van de gemeente Rotterdam
 • Gegevens over het wifi-gastnetwerk van gemeente Rotterdam waarmee u verbonden bent of verbinding mee heeft gezocht

Publicroam is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens in een publicroam-account ten behoeve van authenticatie. Publicroam is tevens verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens als u contact opneemt met Support van Publicroam. Tot slot zijn Gemeente Rotterdam en Publicroam gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die benodigd zijn om verbinding met en gebruik van het wifi-gastnetwerk mogelijk te maken.

Hoe Publicroam met uw gegevens omgaat, kunt u lezen in hun privacy statement.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om de verbinding met ons wifi-gastnetwerk mogelijk te maken. Hoewel u niet verplicht bent om gegevens te verstrekken, is het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk om u toegang te verlenen tot het wifi-netwerk.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming en om een overeenkomst met u uit te voeren. U kunt uw toestemming altijd intrekken door uzelf af te melden bij het wifi-gastnetwerk, of door uw account bij Publicroam op te zeggen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het mogelijk maken van de verbinding met het wifi-gastnetwerk. Uw persoonsgegevens worden door de gemeente Rotterdam niet gedeeld met anderen dan Publicroam B.V. en haar verwerkers.

De persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dat noodzakelijk is om de genoemde doelen te bereiken, namelijk 6 maanden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om misbruik tegen te gaan, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren. In het geval dat de gegevens langer bewaard moeten worden om misbruik tegen te gaan, worden de gegevens zo lang bewaard als nodig is om tegen het gesignaleerde misbruik op te treden, en anders voor maximaal 6 maanden.

U heeft een aantal rechten. U heeft bijvoorbeeld recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG).
 • Herstel (rectificatie) en aanvulling (artikel 16 AVG).
 • Vergetelheid (uw gegevens te laten wissen) (artikel 17 AVG).
 • Beperking van de verwerking (artikel 18 AVG).
 • Een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 22 AVG).
 • Het maken van bezwaar tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG).
 • Dataportabiliteit (het op uw verzoek doorgeven van persoonsgegevens) (artikel 20 AVG).

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt een verzoek op grond van de AVG indienen:

Aanvraag AVG

Klachten

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens of uw privacy, dan kunt u ons altijd benaderen via de Functionaris gegevensbescherming (FG). Deze is te bereiken via e-mail FG@rotterdam.nl.

Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen over het privacy statement of de spelregels van het wifi-gastnetwerk? De gemeente Rotterdam heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG) benoemd. De FG controleert of de gemeente Rotterdam zich aan de AVG houdt.

Heeft u vragen over de manier waarop de gemeente Rotterdam met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via e-mail FG@rotterdam.nl.

Heeft u vragen over het gebruik van publicroam? Over uw account of het inloggen? Bekijk de veelgestelde vragen op publicroam.nl/support of neem contact op met publicroam.