Verkeersveilige scholen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 14-05-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeersveilige-scholen/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente vindt het belangrijk dat zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren hun verkeerskennis bijspijkeren. Daarom kunnen scholen gebruikmaken van School op Seef 010, het Verkeersmenu en Totally Traffic.

Klik op de kopjes hieronder voor meer informatie over de verschillende lespakketten.

Sinds 1 januari 2019 werkt de gemeente samen met het ROV Zuid Holland. Basisscholen kunnen een Verkeersleerkracht inzetten via het School op Seef 010-programma. Deze Verkeersleerkracht organiseert het eerste jaar in overleg met de schooldirectie en het schoolteam alle verkeerslessen. Daarnaast werkt hij of zij in de school aan een basis van structureel verankerde verkeerslessen. Na drie jaar heeft de school een stevig verankerd programma verkeerslessen. De organisatiestructuur waarborgt dat de lessen onderdeel blijven van het curriculum.

School op Seef is hét programma in Zuid-Holland voor een goede integrale aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer.

School op Seef 010

School op Seef 010 gaat er vanuit dat verkeersveiligheid wordt bereikt door een veilige weg én door het juiste gedrag en een veilig voertuig.

Het School op Seef 010-programma draagt bij aan meer kennis over en ervaring in het verkeer. Ook maakt het programma bewuster van de gevolgen van gedrag in het verkeer en stimuleert het juiste verkeersgedrag.

Hoe werkt het?

U vindt de website van School op Seef meer informatie over het programma. Voor het inzetten van een verkeersleerkracht kunt u contact opnemen met de coördinator Inzet Verkeersleerkrachten.

Budget en voorwaarden

Aan de verkeersleerkrachten zijn geen kosten verbonden. Na inzet van dit programma hebben scholen een structuur om verkeerslessen te blijven geven. De gemeente verwacht van hen dat de verkeerslessen een blijvend deel worden van het lesprogramma.

Basisscholen en de verkeersleerkrachten van het SOS-programma kunnen, naast de middelen die School op Seef biedt, ook kiezen uit de lessen uit het Verkeersmenu Veilige Scholen. Dit is een menu met uiteenlopende educatieve maatregelen.

Voor problemen in de omgeving van de school is er een pakket aan fysieke maatregelen. Soms moet de verkeersveiligheid rondom de school of op de schoolroutes uitgebreider bestudeerd worden. Dat gebeurt in samenspraak met de gemeente en de politie.

Hoe werkt het?

Wilt u gebruik maken van ons aanbod uit het Verkeersmenu? Bekijk het lesaanbod op de pagina Verkeersmenu Veilige Scholen en meld u aan met het online aanvraagformulier.

Budget en voorwaarden

De voorwaarden en het beschikbare budget voor het Verkeersmenu vindt u op de pagina aanvraag verkeersmenu.

Op de middelbare school zijn verkeerslessen geen verplicht onderdeel meer van het lesprogramma. Gemeente Rotterdam vinden het echter belangrijk dat middelbare scholieren hun verkeerskennis bijhouden en bijspijkeren. Jongeren op het voortgezet onderwijs vinden verkeersonderwijs nogal eens overbodig. Totally Traffic brengt hier verandering in.

Programma

Het programma bestaat uit een mix van gastlessen op school door een externe partij en doe-het-zelf-lessen die de eigen docent in de klas kan geven. De interactie met de jongeren staat centraal. Het doel is dat de jongeren zich bewust worden van hun eigen rol, de mogelijke gevaren en risico’s in het verkeer.

Op de website totallytraffic.nl vindt u een overzicht van de gastlessen en doe-het-zelf-lessen die beschikbaar zijn in Zuid-Holland. U kunt de modules direct aanvragen via de website.

Meer informatie

Neem contact op met de medewerkers van afdeling Verkeer & Vervoer van gemeente Rotterdam. U kunt mailen naar verkeersveiligheid@rotterdam.nl. U kunt ook op het aanvraagformulier verkeersveilige scholen aangeven dat u gebeld wilt worden.