Verkeersveilige scholen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 13-12-2018
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/verkeersveilige-scholen/
Spring naar het artikel

We vinden het belangrijk dat de middelbare scholieren hun verkeerskennis bijspijkeren. Op de middelbare school zijn verkeerslessen geen verplicht onderdeel meer van het lesprogramma. Totally Traffic brengt hier verandering in.

Door keuzemodules uit het regionale programma Totally Traffic maken we jongeren toch op een leuke manier bewust van hun gedrag in het verkeer.

Bent u docent? Kijk dan voor de modules op totallytraffic.nl/docenten. Wilt u een module bestellen of meer informatie? Mail dan naar verkeersveiligheid@rotterdam.nl.

Basisscholen: Verkeersmenu

In het Actieplan Verkeersveilige Scholen staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen aan de verkeersveiligheid rond basisscholen. Het actieplan maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

We hebben een selectie gemaakt van activiteiten waar scholen gebruik van kunnen maken om de verkeersveiligheid te vergroten, toegespitst op de meest voorkomende problemen. Het gaat hierbij om:

 • Chaos in de schoolspits
 • Parkeerproblemen
 • Onvoldoende praktijkervaring
 • Gevaarlijke oversteeklocaties
 • Snelheid voor de school.

Ons aanbod draagt bij aan meer kennis over en ervaring in het verkeer. Ook maakt het bewuster van de gevolgen van gedrag in het verkeer en stimuleert het juiste verkeersgedrag.
In het Verkeersmenu Veilige Scholen staan de uiteenlopende educatieve maatregelen. Denkt u meer baat te hebben bij een andere activiteit? Samen met u bekijken we hoe we dit in gang kunnen zetten. Ook voor problemen in de omgeving van de school hebben we een pakket aan fysieke maatregelen geselecteerd. Soms is het nodig dat de verkeersveiligheid rondom de school of op de schoolroutes uitgebreider wordt bestudeerd. Dat gebeurt in samenspraak met de gemeente en de politie.

Hoe werkt het?

Wilt u de verkeersveiligheid op en rond uw school verbeteren? En wilt u gebruik maken van ons aanbod uit het Verkeersmenu? Dan gaat u als volgt te werk:

 • Stap 1: Aanmelden
  Aanmelden gaat gemakkelijk online, door het Aanvraagformulier Verkeersveilige scholen in te vullen. We nemen alleen aanmeldingen in behandeling die via dit formulier worden ingediend. 
 • Stap 2: Beoordeling aanvraag
  De gemeente beoordeelt uw aanvraag en laat u per e-mail weten of uw verzoek wordt gehonoreerd.
 • Stap 3: Aanschaffen en declareren
  Als gemeente bestellen we vervolgens de door u gewenste verkeersveiligheidsmodules. Daaropvolgend neemt de aanbieder van die activiteit rechtstreeks contact met u of uw school op, voor de verdere organisatie. Voor de school zijn hier geen kosten aan verbonden.

Budget en voorwaarden

We willen scholen graag aansporen te werken aan de verkeersveiligheid rond hun gebouw en voor hun leerlingen. Hiervoor kunnen scholen activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie inkopen. Deze activiteiten zijn opgenomen in het Verkeersmenu.

De voorwaarden die voor dit budget gelden:

 • Er is tot en met 2018 per kalenderjaar voor maximaal 40 scholen een budget van maximaal € 2.000,- per school beschikbaar. Hierbij hanteert de gemeente het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
 • Het stimuleringsbudget wordt niet aan de scholen uitbetaald. Ook niet een gedeelte ervan. 
 • Als de eerste 40 scholen die gebruik maken van deze regeling niet allemaal de beschikbare € 2.000,- per school hebben aangevraagd, kunnen in dat jaar extra scholen gebruik maken van het stimuleringsbudget. Dit kan totdat het maximale budget van € 80.000,- per kalenderjaar op is. 
 • Scholen die geen budget ontvangen omdat het voor dat kalenderjaar al vergeven is, worden door de gemeente meteen op de aanvraaglijst van het daaropvolgende kalenderjaar geplaatst. 
 • Met het budget kunnen in principe alleen modules worden aangeschaft die zijn opgenomen in het bij deze regeling behorende Verkeersmenu.  
 • De school kan één of meerdere modules uit het Verkeersmenu aanschaffen.
 • De school dient via het aanvraagformulier verkeersveilige scholen een aanvraag bij de gemeente in en vermeldt daarbij welke module(s) zij uit het Verkeersmenu wil aanschaffen. Vervolgens verleent de gemeente rechtstreeks opdracht aan de leverancier van de module en betaalt die leverancier rechtstreeks. 
 • De gemeente neemt alleen aanvragen in behandeling, die via het aanvraagformulier verkeersveilige scholen zijn ingediend.  

Meer informatie

Neem contact op met de collega’s van afdeling Verkeer & Vervoer van gemeente Rotterdam. U kunt mailen naar verkeersveiligheid@rotterdam.nl. U kunt ook op het aanvraagformulier verkeersveilige scholen aangeven dat u gebeld wilt worden.