Veilig op het werk
Gepubliceerd op: 30-08-2018
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/veilig-op-het-werk/
Ga naar de hoofdinhoud

Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt, bijvoorbeeld in de vorm van fysieke, psychische of seksuele mishandeling. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers heeft een betaalde baan.

Huiselijk geweld heeft een enorme impact op slachtoffers, de directe omgeving en de samenleving als geheel. Er heerst nog altijd een taboe op, maar weinig slachtoffers durven erover te praten. Hierdoor blijft het geweld zich soms jaren voortslepen met alle gevolgen van dien. Vaak is het nodig dat de omgeving ingrijpt om het geweld te stoppen. Het helpt als een direct leidinggevende, een bedrijfsarts of een vertrouwenspersoon signalen herkent en ter sprake brengt. Het gaat niet alleen om slachtoffers. Ook plegers van huiselijk geweld hebben een baan. Juist bij plegers kan het stoppen van geweld beginnen met een helpende hand. Gemeente Rotterdam en Augeo Foundation ontwikkelden daarom samen met een aantal bedrijven een e-learning en toolkit. Deze is bedoeld voor HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten.

Impact van huiselijk geweld

Wanneer het thuis niet veilig is heeft dit gevolgen voor het werk. Het uit zich in stress, concentratieproblemen, te laat komen en eerder weggaan, productieverlies, ziekteverzuim en uiteindelijk het verlies van werk of arbeidsongeschiktheid. Meer dan de helft van slachtoffers van huiselijk geweld mist drie of meer werkdagen per maand. Daarnaast kost huiselijk geweld werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro aan verzuim en is verantwoordelijk voor minstens tien procent van het ziekteverzuim.

  • Huiselijk geweld kost werkgevers jaarlijks circa 136 miljoen euro aan verzuim
  • Vijftig tot zeventig procent van de zieke werknemers mankeert medisch niets
  • Huiselijk geweld is verantwoordelijk voor minstens tien procent van het ziekteverzuim
  • 54 procent van slachtoffers van huiselijk geweld mist drie of meer werkdagen per maand
  • Elf procent van de vrouwen maakte seksueel geweld door een partner of ex-partner mee

Telefoonnummer Veilig Thuis

In Nederland kunnen slachtoffers van huiselijk geweld voor hulp en advies terecht bij Veilig Thuis. Vermoedt u een huiselijk geweld situatie bij een collega op uw werk? Bel Veilig Thuis, 0800 - 20 00 (gratis 24/7 bereikbaar). Of u nu vragen of vermoedens heeft, of als u het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf.

Toolkit Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers

De toolkit Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers biedt handvatten aan werkgevers. Zij kunnen hiermee vermoedens bespreekbaar maken en signalen herkennen. De toolkit geeft ook informatie over professionele hulp. Hieronder vindt u de middelen.

Huiselijk geweld is het grootste geweldprobleem in Nederland. Ook uw werknemers kunnen hiermee te maken hebben thuis, als slachtoffer, pleger of getuige. Waarom is het belangrijk dat u als werkgever hier aandacht voor heeft? Dat leest u in deze folder.

In tien stappen een effectief organisatiebeleid: ‘Veilig op het werk, veilig thuis!’. Je veilig voelen op het werk is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers. Geweld dat in de privésfeer van een werknemer plaatsvindt, kan ook gevolgen hebben op het werk. Het is daarom belangrijk dat de werkgevers binnen hun organisatie beleid hebben om huiselijk geweld bij hun medewerkers tijdig te signaleren. Lees in het stappenplan de stappen die u als werkgever kan nemen voor een goed organisatiebeleid.

Vermoedt u als werkgever dat een medewerker te maken heeft met huiselijk geweld? Wees dan alert op de signalen. Deze alertheid is ontzettend belangrijk voor de veiligheid van uw werknemer. In onderstaand handboek vindt u een routekaart die u begeleidt naar hulp. De signaleringskaart helpt u om de signalen te herkennen.Hij geeft u ook tips om het gesprek aan te gaan met uw werknemer.

Om uw collega’s en werknemers te informeren over het organisatiebeleid huiselijk geweld kunt u onderstaande presentatie gebruiken tijdens een overleg.

Om uw collega’s en werknemers te informeren over het organisatiebeleid huiselijk geweld kunt u onderstaand artikel plaatsen op intranet. De werknemersfolder kunt u daarbij als bijlage toevoegen.

Deze werknemersfolder kunt u neerleggen op plaatsen waar uw collega’s komen. Bijvoorbeeld in de kantine of wachtkamer van de Arbo arts. Ook kan het als bijlage bij het intranetartikel.

Augeo Academy ontwikkelt e-learning die zich richt op het herkennen en bespreekbaar maken van signalen van huiselijk geweld. Deze speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkelde cursus helpt HR-managers, P&O- managers, leidinggevenden, casemanagers en verzuimregisseurs arbodiensten met praktische casussen en tips. De cursus is online beschikbaar via de website van Augeo.