Uw medische gegevens en bijstand
Gepubliceerd op: 17-09-2018
Geprint op: 22-06-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/uw-medische-gegevens-en-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Het kan zijn dat werken of een baan zoeken niet gaat omdat u lichamelijke klachten heeft. Kunt u laten zien dat u om medische redenen niet aan de slag kunt, dan gelden deze regels.

Ja dat mag. U bent niet verplicht om deze informatie te delen met uw contactpersoon bij de gemeente. Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Het is privacygevoelige informatie. U hoeft de gegevens dus niet te laten zien.

Uw contactpersoon bij de gemeente mag alleen algemene informatie opschrijven. Bijvoorbeeld dat u voor een bepaalde periode niet kunt werken of dat u deelneemt aan een programma om werk te vinden. De contactpersoon mag geen informatie zoals namen van ziektes of informatie over therapieën registreren.

Nee, een behandelend arts heeft beroepsgeheim. Hij mag geen informatie over u geven aan uw contactpersoon bij de gemeente. Daar geeft u eerst zelf toestemming voor.

Uw huisarts geeft geen verklaring met een oordeel of kunt werken of niet. Wel kunt u uw huisarts vragen om een kopie van uw medisch dossier. Hierin staat belangrijke informatie over uw gezondheid. Bijvoorbeeld de uitslag van een looptest of de uitslag van een meting van uw ogen. Deze verklaring kunt u (vrijwillig) opsturen aan de instantie die een medische verklaring vraagt.

Uw contactpersoon bij de gemeente kan u aanmelden voor een arbeidsdeskundig onderzoek. U bent verplicht aan dit onderzoek mee te werken. De arbeidsdeskundige adviseert u en uw contactpersoon of u kunt werken of geschikt bent om een baan te zoeken.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.