Taaleis bijstand
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taaleis-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet zich houden aan de Wet taaleis. Dit is een wet waarin staat dat u de Nederlandse taal voldoende begrijpt. U kunt de taal spreken, lezen en schrijven.

De kans is groter dat u werk vindt als u een sollicitatiebrief kunt schrijven of kunt praten met een werkgever.

Het is nodig dat u Nederlands spreekt zoals kinderen aan het einde van de basisschool, van ongeveer 12 jaar oud spreken. U voert simpele gesprekken in het Nederlands en snapt korte, makkelijke teksten en kunt deze schrijven. Dat noemen we taalniveau 1F (A2).

Als u de gemeente een bewijs kunt laten zien van:

 • rapporten of een verklaring van een lagere school (basisschool) in Nederland (tot en met groep 8)
 • een diploma van een middelbare school in Nederland (voortgezet onderwijs)
 • diploma’s van een andere Nederlandstalige opleiding
 • een diploma inburgering

Alle diploma’s moeten zijn behaald in de Nederlandse taal aan een erkend opleidingsinstituut. Vind hier gratis informatie over uw diploma via DUO.

Begrijpt u de Nederlandse taal voldoende? Stuur de gemeente het bewijs.

Dat doet u zo:

 • U stuurt met de post een kopie van het bewijs, bijvoorbeeld een diploma. U maakt een kopie van de voorkant en van de achterkant van uw bewijsstuk
 • U zet uw voor- en achternaam, adres en geboortedatum op de kopie. Als u getrouwd bent, schrijft u ook uw eigen achternaam op
 • U schrijft uw klantnummer op. Dat bestaat uit 7 cijfers en staat rechtsboven op de toelichting van uw uitkering (na ‘ons kenmerk’)

Adres gemeente

Stuur de kopie naar dit adres, een postzegel is niet nodig:

Gemeente Rotterdam
Bewijsstuk Taaleis
Antwoordnummer 566
3000 WB Rotterdam

Heeft u geen diploma, rapport of ander bewijs waarmee u kunt laten zien dat u het Nederlands voldoende kent? Dan krijgt u een uitnodiging voor een taaltoets. De toets is gratis en bestaat uit oefeningen om te testen wat u weet van het Nederlands.

U doet uw toets op vijf onderdelen:

 1. spreken
 2. luisteren
 3. een gesprek voeren
 4. schrijven
 5. lezen

Geslaagd of gezakt

U krijgt een brief of u geslaagd bent voor de taaltoets of niet geslaagd. Bent u geslaagd? Dan heeft u laten zien dat u de Nederlandse taal goed begrijpt.

Haalt u een onvoldoende voor één of meer onderdelen? Dan wordt van u verwacht dat u het Nederlands beter gaat leren. Uw contactpersoon van de gemeente legt uit hoe u uw Nederlands verbetert.

Taaltoets voor werkzoekenden die moeten inburgeren

Wie een baan zoekt en de plicht heeft om in te burgeren, doet ook een taaltoets. Is de score onvoldoende, dan kijkt de gemeente of die persoon voldoende doet om het Nederlands te begrijpen. De deelname aan het inburgeringstraject kan wel worden gelijkgesteld aan het leren van de Nederlandse taal. Er zijn controles bij het leren van de Nederlandse taal, net als bij inburgeren.

Taaltoets voor mensen met verblijfsvergunning

Ontvangt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering en heeft u een verblijfsvergunning? U bent dan nog niet lang in Nederland. De gemeente stuurt u een brief met ‘een redelijk vermoeden niet beheersen Nederlandse taal’. Dit betekent dat u begint met het leren van de Nederlandse taal.

Als u al voor 1 januari 2016 een bijstandsuitkering van de gemeente krijgt, moet u wel laten zien dat u Nederlands beheerst, zoals kinderen van ongeveer 12 jaar oud beheersen. Is er geen bewijs, dan moet u een taaltoets doen. Als u niet slaagt, verwacht de gemeente dat u het Nederlands beter gaat leren.

Wie niet genoeg heeft gedaan om het Nederlands te leren, of weigert, kan een lagere uitkering krijgen.

De korting is:

 • in de eerste zes maanden 20 procent
 • de volgende zes maanden 40 procent
 • na één jaar 100 procent

Bij een zeer dringende situatie, zoals een huisuitzetting, zal de gemeente niet korten op de uitkering.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.