Social return
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-01-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/social-return/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Social return gaat over afspraken die de gemeente maakt met haar leveranciers en opdrachtnemers. Doel van die afspraken is mensen die al lang zonder baan zitten aan werk te helpen.

Als bedrijven een opdracht voor de gemeente willen doen, moeten ze zorgen voor extra (leer)banen of stageplaatsen voor mensen die anders moeilijk aan het werk komen. Zo krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan.

Nieuws

Tijdens het congres over social return van de gemeente Rotterdam stonden een aantal interessante vragen centraal. Hoe werkt het in de praktijk? Wat kunt u er mee, nu en in de toekomst?

Meer dan driehonderd aanwezigen, waaronder veel werkgevers uit de regio, dachten na over deze en andere vragen onder leiding van dagvoorzitter Marlin Huygens, directeur uitvoering bij Werk en inkomen (gemeente Rotterdam).  

Social return staat binnen de gemeente inmiddels als een huis. De volgende stap is het steviger verankeren van social return binnen profit en non-profitorganisaties. Tijdens de plenaire opening op 20 november in Stadion Feyenoord sprak Marcella Westerwoudt hoe zij dankzij social return vast werk had gevonden. Met haar verhaal gaf zij het abstracte begrip een persoonlijk gezicht. Haar boodschap aan de werkgevers in de zaal: kijk verder dan het cv. Kijk naar de mens erachter en naar hun persoonlijke kwaliteiten.

Club als kerk

Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord Rotterdam vergeleek de club Feyenoord met een kerk. De club speelt, net als een kerk, een verbindende rol op Zuid. Met die rol kan de club allerlei partijen verbinden om Zuid en haar bewoners naar een hoger plan te tillen.

Ook oud-premier Jan Peter Balkenende hield een inspirerend verhaal met persoonlijke anekdotes over sociaal ondernemen en de wereld waarin we leven. ‘Sociaal ondernemen gaat niet vanzelf, je moet het wel willen’, vertelde hij de zaal. ‘Daarbij helpt het jezelf en mensen om je heen de vraag te stellen: waar sta je voor als mens en als organisatie? Wil je andere mensen kansen bieden? Blijf jezelf dan de vraag stellen wat draag je zelf bij?

Ontlabelen

Ondernemer Annemarie van Gaal vertelde een mooi en persoonlijk verhaal over het ontlabelen van mensen. Zij nam haar eigen, inmiddels overleden vader als voorbeeld. Hij was blind en had daardoor een perfect gehoor ontwikkeld. Zijn beperking was zijn kracht geworden. Met haar verhaal riep ze de aanwezigen op te stoppen met mensen te labelen en gebruik te maken van hun kracht.

Grote winst van het congres was volgens een aantal deelnemers het feit dat overheden en bedrijfsleven (profit en non-profit) samen waren gekomen om het onderwerp social return te bespreken. Meestal hebben overheid en bedrijfsleven hun eigen congressen. Dagvoorzitter Huygens sloot optimistisch en positief af. Ze zag het congres als een eerste aanzet om gezamenlijk de uitdaging van social return op te pakken en door te ontwikkelen.

Inkoopbeleid gemeente

Gemeente Rotterdam koopt per jaar voor 1 miljard in aan goederen, diensten en projecten. Dit probeert de gemeente, met het oog op de toekomst, zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te doen. Bedrijven die leveren aan de gemeente moeten daarom aan bepaalde criteria voldoen. Uitgangspunt is de inkoop van goederen en diensten effectief en efficiënt inzetten voor maatschappelijke beleidsdoelstellingen, zoals werkgelegenheid en een schone leefomgeving.

Social return is het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bij iedere inkoopopdracht vanaf 50.000 euro wordt er een sociale paragraaf opgenomen in het contract. Daarin staat dat de opdrachtnemer of leverancier een bepaald bedrag / percentage van de opdracht moet besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return draagt bij aan een economisch en sociaal gezondere stad. In Rotterdam woont een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om Rotterdammers zonder werk, mensen met (arbeids)beperking en leerlingen eerder aan een betaalde baan te helpen.

Zo vergroot social return vakmanschap door leer/werk- en stageplaatsen. Door uitstroom naar betaald werk dalen de uitkeringskosten. Daarnaast nemen ook de sociaal-maatschappelijke kosten in brede zin af, zoals bijvoorbeeld die voor de gezondheidszorg.

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor social return:

  • uitkeringsgerechtigden Participatiewet
  • uitkeringsgerechtigden UWV (WW)
  • mensen die onder de banenafspraak vallen. Bijvoorbeeld: mensen in de Wajong die kunnen werken, mensen met een Wsw-indicatie, mensen met een Wiw-baan of ID-baan, leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen tot en met mbo2-niveau

Het invullen van social return is maatwerk. De algemene spelregels voor het invullen van de sociale paragraaf staan beschreven in de bestektekst social return (pdf). Binnen deze regels is de opdrachtnemer vrij de sociale paragraaf naar eigen ideeën in te vullen.

Enkele voorbeelden:

  1. arbeidsparticipatie
  2. opdracht sociale werkvoorziening
  3. maatschappelijke activiteiten

Als opdrachtnemer of leverancier van de gemeente helpt u werkzoekenden, mensen met (arbeids)beperking of leerlingen aan werk of een stageplaats. Ook maatschappelijke activiteiten behoren tot de mogelijkheden. De voorwaarden die de gemeente heeft voor het invullen van de sociale paragraaf staan beschreven in de bestektekst social return (pdf). In sommige gevallen is sprake van een maatwerkbestektekst. Die publiceert de gemeente dan binnen de aanbestedingsprocedure. De gemeente Rotterdam staat ook open voor andere ideeën en initiatieven.

Het coördinatiepunt social return van de gemeente adviseert over de invulling van social return bij inkoopcontracten.

Het coördinatiepunt social return adviseert en ondersteunt een opdrachtnemer of leverancier bij de uitvoering van hun social return verplichting. Ook houdt het coördinatiepunt de voortgang van de verplichting in de gaten met een registratiesysteem (SIRO). Opdrachtnemers en leveranciers kunnen hier inloggen op SIRO.

U kunt contact opnemen met het coördinatiepunt via (010) 498 59 93 of socialreturn@rotterdam.nl.

Uw adviezen en/of creatieve ideeën over social return zijn ook van harte welkom bij het coördinatiepunt.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op via onze contactmogelijkheden.