Rechten bij een bijstandsuitkering
Gepubliceerd op: 21-03-2019
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rechten-en-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

U ontvangt tijdelijk een (aanvullende) bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam. Bij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten.

We maken samen afspraken om te zorgen dat u zo snel mogelijk betaald werk vindt en geen uitkering meer nodig heeft. Er zijn regels waar de gemeente zich aan moet houden. Waar heeft u recht op en wat mag u van de gemeente verwachten?

U kunt verwachten dat:

De gemeente vindt goede service erg belangrijk. Gemeentelijke servicenormen geven aan op welke minimale service u mag rekenen. Om u duidelijk te maken wat u van ons mag verwachten zijn gemeentebrede servicenormen geformuleerd.

Ontvangt u een bijstandsuitkering: op de pagina Belangrijke data bijstand kunt u lezen op welke dag uw uitkering op uw rekening staat.

Wordt uw uitkering niet uitbetaald, bijvoorbeeld omdat wij niet kunnen bepalen of u nog recht heeft op een uitkering? Dan ontvangt u hierover bericht.

Heeft u een uitkering aangevraagd?

Nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend, hoort u binnen acht weken of u de uitkering krijgt. U ontvangt hiervan per post een besluit. Als wij meer gegevens van u nodig hebben, dan krijgt u de tijd om die gegevens te zoeken of aan te vragen. Die tijd wordt wel bij de aanvraagtermijn van acht weken opgeteld.

De gemeente Rotterdam wil ervoor zorgen dat u de uitkering ontvangt waar u recht op heeft. Ook wil de gemeente u zo goed mogelijk helpen bij het vinden van werk. Daarom verzamelt de gemeente gegevens over u wanneer u:

  • een (aanvullende) uitkering heeft aangevraagd
  • een (aanvullende) uitkering ontvangt
  • een (aanvullende) uitkering heeft ontvangen en moet terugbetalen

Bij een verzoek om inzage geeft u duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, op die manier kunnen wij uw vraag gericht beantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil mijn persoonsgegevens zien die horen bij de laatste aanvraag bijstandsuitkering die ik heb gedaan.’

Als de gegevens in uw dossier niet juist of volledig zijn kunt u vragen uw gegevens aan te passen. Als wij de gegevens hebben gekregen van anderen, bijvoorbeeld over het bezit van een auto, kunt u de gegevens daar laten aanpassen. Ze worden dan ook bij cluster Werk en inkomen aangepast. Geeft u daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt wijzigen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op de pagina Uw gegevens bij werk en inkomen.

Wilt u naar aanleiding van een besluit van de gemeente Rotterdam de onderliggende wet- en regelgeving inzien? Dan kunt u terecht op de Locatie IJsselmonde of de Locatie Coolsingel. De helpdesk-medewerkers daar ondersteunen u bij het vinden van informatie over het gevraagde onderwerp.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Op de pagina Bezwaar Werk en Inkomen leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft de gemeente een maatregel opgelegd omdat u de arbeidsverplichting(en) niet bent nagekomen? U kunt dan een aanvraag indienen tot herziening van een maatregel. Wij verwachten dan dat u kunt aantonen dat u uw houding en gedrag heeft aangepast en alsnog de regels en arbeidsverplichting(en) bent nagekomen. Deze aanvraag kunt u indienen vanaf de datum van de maatregelbeschikking tot aan het einde van de looptijd van de maatregel. Als na onderzoek blijkt dat de maatregel kan worden herzien, dan gebeurt dit vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Gebruikt u hiervoor het formulier Aanvraag herziening maatregel (pdf).

Deze regeling geldt niet als u een maatregel heeft gekregen, omdat u zich ernstig heeft misdragen of financieel onverantwoordelijk bent geweest.

Ontvangt u een bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering? Dan mag u maximaal 28 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven met behoud van uitkering. Uw verblijf in het buitenland mag uw kans op betaald werk, uw opleiding of uw re-integratietraject niet hinderen. Lees meer op de pagina Vakantie en bijstand.

Voldoen aan de arbeidsverplichting betekent dat u meewerkt aan trajecten via de gemeente om werk te vinden. Bijvoorbeeld WerkLoont of het volgen van een training. Ook zoekt u naar vacatures, solliciteert u, staat u ingeschreven bij uitzendbureaus enzovoort.

Als het niet lukt aan de arbeidsverplichting te voldoen, kunt u een tijdelijke ontheffing vragen. U hoeft dan niet te werken of een prestatie010 te doen. De tijdelijke ontheffing vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan in drie situaties. Lees meer op de pagina Ontheffing van de arbeidsverplichtingen.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.