Ontheffing van de arbeidsverplichtingen
Gepubliceerd op: 05-03-2019
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/ontheffing-arbeidsverplichtingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een bijstandsuitkering, dan heeft u ook de verplichtingen die hierbij horen. Bijvoorbeeld om mee te werken bij het vinden van werk. Dit noemen we de arbeidsverplichtingen. De gemeente kijkt altijd wat er in uw situatie mogelijk is.

Vanuit de Participatiewet wordt altijd gekeken naar wat iemand naar vermogen wél kan. Soms lukt het niet om aan de arbeidsverplichtingen te voldoen.

Voldoen aan de arbeidsverplichtingen betekent dat u er alles aan doet om werk te vinden. U zoekt naar vacatures, solliciteert, staat ingeschreven bij uitzendbureaus enzovoort. In uitzonderlijke situaties kan de gemeente hiervoor een tijdelijk ontheffing geven.

Redenen voor ontheffing

Als het niet lukt aan de arbeidsverplichtingen te voldoen, kunt u een tijdelijke ontheffing krijgen. U hoeft dan niet te werken of een prestatie010 te doen. De tijdelijke ontheffing vraagt u aan bij de gemeente. Dit kan in drie situaties:

  • u kunt om medische redenen niet werken
  • u kunt om sociale redenen niet werken, bijvoorbeeld bij problemen in de familie of zorg voor een zieke
  • u kunt niet werken want u bent alleenstaande ouder met (een) kind(eren) jonger dan vijf jaar.

Wel re-integratieverplichting

Als u ontheffing krijgt van uw arbeidsverplichtingen, moet u voor uw uitkering nog wel voldoen aan uw re-integratieverplichting. Dat betekent dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk wel weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, deel te nemen aan een onderzoek naar uw participatiemogelijkheden of trajecten via de gemeente om werk te vinden. Als u deze re-integratieverplichting niet nakomt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Scholingsverplichting bij de ontheffing voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf jaar

Na de ontheffing van de arbeidsverplichtingen gaat u zo snel mogelijk weer aan het werk. Scholing en een opleiding spelen hierbij een belangrijke rol, want het vergroot uw kans op het vinden van betaald werk. Heeft u geen startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een diploma op mbo2-niveau of hoger), dan bent u verplicht scholing te volgen. Heeft u wel een startkwalificatie, dan mag u een opleiding volgen. Als u geen opleiding gaat volgen dan wordt uw re-integratieverplichting ingevuld door deelname aan trajecten via de gemeente om werk te vinden. Een verzoek tot scholing (op maximaal mbo-4 niveau) dient u in bij uw contactpersoon. Heeft u kinderen, dan zorgt u zelf voor hun opvang tijdens uw opleiding. De gemeente biedt u hierbij hulp.

Duur van de ontheffing

De ontheffing van de arbeidsverplichtingen om medische of sociale redenen duurt maximaal twee jaar. Hierover maakt u afspraken met uw contactpersoon bij de gemeente.

De ontheffing voor een alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan vijf jaar, duurt maximaal vijf jaar. U kunt dit één keer aanvragen. Het kan zijn dat uw kind vijf jaar wordt en u de ontheffing van vijf jaar nog niet helemaal heeft gebruikt. Dan kunt u de resttijd gebruiken als u opnieuw zorgt voor een kind onder de vijf jaar.

Het aanvragen van de ontheffing

Ontheffing van uw arbeidsverplichtingen vraagt u altijd schriftelijk aan. Als dat nodig is, kunt u hiervoor via uw contactpersoon bij de gemeente een formulier aanvragen. Bij de beoordeling van uw aanvraag is soms een arbeidsmedisch onderzoek nodig.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.