Marktkooplieden
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-10-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/marktkooplieden/
Ga naar de hoofdinhoud

U bent marktondernemer en wil op een Rotterdamse markt staan, dan leest u hier alle informatie.

Zowel over vergunningen, belangrijke documenten, inschrijfmogelijkheden en onderzoeken. Maar ook over de coronamaatregelen op de Rotterdamse warenmarkten.

Afdeling Markten

Als ondernemer op de markt kunt u terecht bij de afdeling Markten, onder andere voor informatie over warenmarkten in de gemeente Rotterdam. Of uw vragen over het aanvragen van een vergunning en/of inschrijven op de wachtlijst(en). Ook meldt u aan de afdeling Markten uw afwezigheid bij ziekte en/of vakantie.

Strikte coronaregels voor de marktondernemer

 • Afscherming van de zijkanten van de kramen.
 • Zeilen tussen de kramen, behalve tussen aaneengesloten kramen die tot 1 onderneming behoren.
 • Zorg voor aanduiding van de 1,5 meter afstand voor uw klanten:
  Iedere koopman is verplicht om markeringen voor de 1,5 meter afstand aan te brengen voor zijn kraam.
  Richtlijnen:
  • Het inrichten van de directe buitenruimte zijn een verantwoordelijkheid van de ondernemer individueel of verenigd.
  • Maak bij voorkeur gebruik van bijvoorbeeld plastic kratten, met een maximale diepte van 60 centimeter. Verder kunt u in de rijen bijvoorbeeld pionnen, bakken of paaltjes neerzetten om zo de 1,5 meter afstand tussen de bezoekers aan te geven. Matten en belijning zijn niet meer voldoende.
  • Gebruik van ducttape is niet toegestaan, dit laat zeer moeilijk verwijderbare lijmresten achter.
  • Gebruik van verf is niet toegestaan.
  • Eventuele schoonmaakkosten die de gemeente heeft aan het verwijderen van markeringen zijn voor rekening van de ondernemer of ondernemersvereniging.
  • Aanwijzingen van handhavers dienen te worden opgevolgd.
  • Meer hierover kunt u lezen op Ondernemen010.nl.
 • Voorkom handcontact met de klanten.
 • Gekochte producten worden verpakt en contactloos meegegeven. De verpakking is bij voorkeur niet van plastic. Houdt u hierbij ook rekening met het landelijk verbod op het gratis verstrekken van plastic zakjes.
 • De marktondernemer laat zijn klanten zoveel mogelijk contactloos (bij voorkeur pinnen) betalen.
 • De marktondernemer zorgt voor een goede handhygiëne en neemt hiervoor passende maatregelen.
 • Directe consumptie op de markt is niet toegestaan. U bent verplicht dit ook aan de marktbezoeker te vertellen en u geeft de etenswaren verpakt mee.

Veelgestelde vragen

Ja, nu het verbod op non-food kramen is opgeheven, zijn alle Rotterdamse markten weer voor zowel food als non-food kramen open.

Nee, op alle markten mogen de vaste plaatshouders met hun food- en non-foodkraam staan.

Ja, zowel de reguliere als de verzelfstandigde markten.

Ja, sinds 28 april mogen de standwerkers ook weer op de markten staan.

Ja, snackkarren mogen wel. Het nuttigen van de snacks is niet toegestaan voor de kar. Dit om te voorkomen dat de consument te lang op de markt blijft.

Nee, het verbod op inloopkramen is per 24 juni 2021 opgeheven.

Zoals de afgelopen periode blijft er toezicht op onder andere de naleving van de 1,5 meter. Mocht er sprake zijn van te veel bezoekers of een situatie waarbij de anderhalvemeterregel niet nageleefd kan worden, dan kan de gemeente overgaan op het (tijdelijk) sluiten van de markt.

Tijdens de marktdag zijn er handhavers aanwezig om te controleren op naleving van de 1,5 meter.

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Als de drukte bij zijn kraam te groot wordt, moet hij of zij ingrijpen.

Nee. Als u niet mag staan op de markt, hoeft u ook geen marktgeld te betalen.

Algemene informatie

De wachtlijsten op de markten moeten worden teruggedrongen.

Dit is bepaald in het Meerjarenperspectief Uitvoeringsprogramma 2013-2017 Rotterdamse Warenmarkten, onder Uitvoeringsprogramma 4.1. Deze actie is in beweging  en heeft al voldoende effect gehad om leegstand op de markt opnieuw aan te pakken. Zo is het mogelijk gemaakt weer voor nieuwe artikelen in te schrijven.
Inschrijven kan, onder voorwaarden, voor de volgende markten:

Dag Marktnaam
Dinsdag Biologische markt *
Woensdag Ommoord
Donderdag
IJsselmonde
Vrijdag Asterlo
Alexanderpolder
Schiebroek
Zondag Zondagsmarkt Binnenrotte

* Voor de Biologische Markt geldt dat ondernemers zich alleen kunnen inschrijven wanneer zij in het bezit zijn van een erkend keurmerk Biologische Waren.

Wilt u zich inschrijven met een nieuw artikel? Voor inschrijving wordt het nieuwe artikel getoetst aan de artikelenlijst die voor de Rotterdamse warenmarkten wordt gehanteerd. De lijst voor gesaneerde markten kunt u hieronder inzien. Let wel: u kunt zich enkel inschrijven met artikelen die niet op de wachtlijst van de betreffende markt voorkomen.

Wilt u zich inschrijven op de wachtlijst? Dan moet u persoonlijk het inschrijfformulier invullen bij de balie Markten aan Kleinpolderplein 5 te Rotterdam. Telefonisch en/of schriftelijk reserveren is dit niet mogelijk. Vanwege de RIVM-richtlijnen is de balie op dit moment beperkt open en is onze dienstverlening aangepast. De balie is alleen op afspraak geopend. Uiteraard bezoekt u de balie alleen als u geen gezondheidsklachten vertoont. Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Voor inschrijving moet u in het bezit zijn van een Rotterdamse marktvergunning. Als u nog geen marktvergunning heeft, kunt u deze bij de balie Markten direct aanvragen. Een marktvergunning kost 64,80 euro. Neem voor het verkrijgen van een marktvergunning (-pas) de volgende stukken mee:

 • inschrijving KvK, niet ouder dan 1 maand
 • uittreksel Basis Registratie Personen, niet ouder dan 1 maand
 • WA-verzekering als koopman/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • een geldig legitimatiebewijs.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven van een meeloper op een wachtlijst van een markt kost 16,80 euro per inschrijving per markt.

 • Onderzoeksrapportage omwonenden van Rotterdamse markten
 • Rapportage Denion onderzoek markten 2019
 • Rotterdamse Warenmarkten – Plan van aanpak afval 2020

Wilt u een van deze documenten ontvangen, stuur dan een e-mail naar marktenstz@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Markten, telefoon 010 - 267 61 50.