Marktkooplieden
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/marktkooplieden/
Ga naar de hoofdinhoud

U bent marktondernemer en wil op een Rotterdamse markt staan, dan leest u hier alle informatie.

Zowel over vergunningen, belangrijke documenten, inschrijfmogelijkheden en onderzoeken. Maar ook over de coronamaatregelen op de Rotterdamse warenmarkten.

Verwachte weersverwachting

In verband met de weersverwachting kan er de komende dagen van alles gebeuren dat van invloed is op de normale bedrijfsvoering. Wij zullen u indien nodig per e-mail op de hoogte brengen van relevante ontwikkelingen.

Afdeling Markten

Als ondernemer op de markt kunt u terecht bij de afdeling Markten, onder andere voor informatie over warenmarkten in de gemeente Rotterdam. Of uw vragen over het aanvragen van een vergunning en/of inschrijven op de wachtlijst(en). Ook meldt u aan de afdeling Markten uw afwezigheid bij ziekte en/of vakantie.

Update corona regels: vanaf 15 december tijdelijk verbod op non-food

In het belang van de totale markt zijn alle non-foodkramen per direct verboden. Dit geldt voor non-foodaanbieders op alle Rotterdamse markten. Hierbij geldt een uitzondering voor drogisterij-artikelen en bloemen..

Voor marktkooplieden in de non-food branches (uitgezonderd drogisterij-artikelen en bloemen) betekent dit dat de dagen die u niet mag staan uiteraard worden verrekend met het verschuldigde marktgeld. Die dagen hoeft u niet te betalen.

Het is belangrijk om de markten deels open te houden voor de consument en ook voor u. Het is ook belangrijk om de veiligheid op de markten te kunnen waarborgen. Door het stijgende aantal coronabesmettingen en de extra maatregelen van het kabinet, zijn ook wij genoodzaakt deze maatregelen door te voeren.

Dit verbod geldt per direct, dus per dinsdag 15 december 00.00 uur. En duurt totdat de maatregelen weer worden versoepeld en wij aangeven dat het verbod opgeheven is. Wij beseffen dat het verbod een impact heeft. Het verbod is op 13 april verlengd tot en met 28 april.

Zie onderaan op deze pagina voor de veelgestelde vragen en antwoorden.

Strikte coronaregels voor de marktondernemer

 • Afscherming van de zijkanten van de kramen.
 • Zeilen tussen de kramen, behalve tussen aaneengesloten kramen die tot 1 onderneming behoren.
 • Zorg voor aanduiding van de 1,5 meter afstand voor uw klanten:
  Iedere koopman is verplicht om markeringen voor de 1,5 meter afstand aan te brengen voor zijn kraam.
  Richtlijnen:
  • Markeringen in de buitenruimte zijn een verantwoordelijkheid van de ondernemer individueel of verenigd.
  • Maak bij voorkeur gebruik van markeringstape. Houd daarbij oog voor verwijderbaarheid.
  • Gebruik van ducttape is niet toegestaan, dit laat zeer moeilijk verwijderbare lijmresten achter.
  • Gebruik van verf is niet toegestaan.
  • Als ondernemers bent u zelf verantwoordelijk voor het goed verwijderen van de markering/tape.
  • Eventuele schoonmaakkosten die de gemeente heeft aan het verwijderen van marketing/tape zijn voor rekening van de ondernemer of ondernemersvereniging.
  • Aanwijzingen van handhavers dienen te worden opgevolgd.
  • Meer hierover kunt u lezen op Ondernemen010.nl.
 • Voorkom handcontact met de klanten.
 • Gekochte producten worden verpakt en contactloos meegegeven. De verpakking is bij voorkeur niet van plastic. Houdt u hierbij ook rekening met het landelijk verbod op het gratis verstrekken van plastic zakjes.
 • De marktondernemer laat zijn klanten zoveel mogelijk contactloos (bij voorkeur pinnen) betalen.
 • Inloopkramen zijn tijdelijk verboden voor alle branches.
 • De marktondernemer zorgt voor een goede handhygiëne en neemt hiervoor passende maatregelen.
 • Directe consumptie op de markt is niet toegestaan. U bent verplicht dit ook aan de marktbezoeker te vertellen en u geeft de etenswaren verpakt mee.

Veelgestelde vragen

Andere koopwaren (niet-essentieel, zoals non-food) zorgen ervoor dat een consument langer op de markt is. De strengere maatregelen van het kabinet zijn er juist opgericht om bezoekers zo kort mogelijk op de markt te laten zijn. En dan alleen voor de essentiële inkopen, zoals levensmiddelen. Daarom willen we de Rotterdammers wel betaalbare levensmiddelen aanbieden en levert dit ook een ontlasting van de supermarkten op. Een uitzondering hierop zijn kramen met drogisterij-artikelen en bloemen. Deze mogen wel verkocht worden.

De overheid heeft voor de buitenverkoop van bloemen een uitzondering gemaakt.

 • Niet: non-food, kramerij, gebruikt en ongeregeld, standwerkers en boeken.
 • Wel: food, levensmiddelen, verse vis, bloemen, drogisterij-artikelen en seizoenplaatsen met etenswaren.

Ja, voor de food artikelen is dit mogelijk.

Nee, op alle markten mogen de vaste plaatshouders met hun foodkraam staan.

Ja, zowel de reguliere als de verzelfstandigde markten.

Nee, op dit moment niet. Alle lege en dagplaatsen blijven vrij. ‘Meelopers’ en standwerkers kunnen op dit moment niet op de markt staan.

Ja, snackkarren mogen wel. Het nuttigen van de snacks is niet toegestaan voor de kar. Dit om te voorkomen dat de consument te lang op de markt blijft.

Ja, het verbod op inloopkramen blijft gelden.

Zoals de afgelopen periode blijft er toezicht op onder andere de naleving van de 1,5 meter. Mocht er sprake zijn van te veel bezoekers of een situatie waarbij de anderhalvemeterregel niet nageleefd kan worden, dan kan de gemeente overgaan op het (tijdelijk) sluiten van de markt.

Tijdens de marktdag zijn er handhavers aanwezig om te controleren op naleving van de 1,5 meter en de controle op de afwezigheid van non-food- en inloopkramen.

Ja, ook de verkoper is verantwoordelijk. Als de drukte bij zijn kraam te groot wordt, moet hij of zij ingrijpen.

Nee. Als u niet mag staan op de markt, hoeft u ook geen marktgeld te betalen.

Algemene informatie

De wachtlijsten op de markten moeten worden teruggedrongen.

Dit is bepaald in het Meerjarenperspectief Uitvoeringsprogramma 2013-2017 Rotterdamse Warenmarkten, onder Uitvoeringsprogramma 4.1. Deze actie is in beweging  en heeft al voldoende effect gehad om leegstand op de markt opnieuw aan te pakken. Zo is het mogelijk gemaakt weer voor nieuwe artikelen in te schrijven.
Inschrijven kan, onder voorwaarden, voor de volgende markten:

Dag Marktnaam
Dinsdag Biologische markt *
Woensdag Ommoord
Donderdag
IJsselmonde
Vrijdag Asterlo
Alexanderpolder
Schiebroek
Zondag Zondagsmarkt Binnenrotte

* Voor de Biologische Markt geldt dat ondernemers zich alleen kunnen inschrijven wanneer zij in het bezit zijn van een erkend keurmerk Biologische Waren.

Wilt u zich inschrijven met een nieuw artikel? Voor inschrijving wordt het nieuwe artikel getoetst aan de artikelenlijst die voor de Rotterdamse warenmarkten wordt gehanteerd. De lijst voor gesaneerde markten kunt u hieronder inzien. Let wel: u kunt zich enkel inschrijven met artikelen die niet op de wachtlijst van de betreffende markt voorkomen.

Wilt u zich inschrijven op de wachtlijst? Dan moet u persoonlijk het inschrijfformulier invullen bij de balie Markten aan Kleinpolderplein 5 te Rotterdam. Telefonisch en/of schriftelijk reserveren is dit niet mogelijk. Vanwege de RIVM-richtlijnen is de balie op dit moment beperkt open en is onze dienstverlening aangepast. De balie is alleen op afspraak geopend. Uiteraard bezoekt u de balie alleen als u geen gezondheidsklachten vertoont. Iedereen dient 1,5 meter afstand te houden. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Voor inschrijving moet u in het bezit zijn van een Rotterdamse marktvergunning. Als u nog geen marktvergunning heeft, kunt u deze bij de balie Markten direct aanvragen. Een marktvergunning kost 64,80 euro. Neem voor het verkrijgen van een marktvergunning (-pas) de volgende stukken mee:

 • inschrijving KvK, niet ouder dan 1 maand
 • uittreksel Basis Registratie Personen, niet ouder dan 1 maand
 • WA-verzekering als koopman/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • een geldig legitimatiebewijs.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven van een meeloper op een wachtlijst van een markt kost 16,80 euro per inschrijving per markt.

 • Onderzoeksrapportage omwonenden van Rotterdamse markten
 • Rapportage Denion onderzoek markten 2019
 • Rotterdamse Warenmarkten – Plan van aanpak afval 2020

Wilt u een van deze documenten ontvangen, stuur dan een e-mail naar marktenstz@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Markten, telefoon 010 - 267 61 50.