Lerarenbeurs
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/lerarenbeurs/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam investeert in de Rotterdamse Leraren CAO. Deze is er als blijk van waardering voor de inzet. En om werken in het Rotterdamse onderwijs nóg aantrekkelijker te maken.

CAO staat voor Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs. De regeling bestaat uit verschillende onderdelen:

 • de Rotterdampas
 • de Rotterdamse Lerarenbeurs
 • de Broedplaats010
 • de Welkomstpremie

Dit zijn voorwaarden met leuke en nuttige extra’s voor onderwijsprofessionals in Rotterdam die in hun werk een directe bijdrage leveren aan het leerproces van peuters, leerlingen of studenten. Deze extra's zijn een blijk van waardering. Omdat Rotterdam de tomeloze inzet en bijdrage koestert van deze groep mensen die dagelijks aan de toekomst van jonge Rotterdammers werken. In deze stad maken deze onderwijsprofessionals het verschil. Met succes, want dankzij hen halen leerlingen betere onderwijsresultaten, hogere diploma's en vallen zij minder vaak uit. Een knappe prestatie in een stad waar de opdracht voor het onderwijs groot is. Met de Rotterdamse Leraren CAO willen de gemeente en de (onderwijs)bestuurders de aantrekkelijkheid van Rotterdam als vernieuwende onderwijsstad bevorderen, nu en in de toekomst.

Professionals in het Rotterdamse onderwijs krijgen een gratis Rotterdampas. Deze pas is niet alleen voor leraren en pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie. Ook onderwijsassistenten en conciërges in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en de instructeurs van het mbo krijgen de pas. Met de Rotterdampas kun je gratis of met korting meer dan 750 activiteiten doen in en om Rotterdam. Zo leer je de stad ook beter kennen.

De Rotterdamse Lerarenbeurs is er voor alle Rotterdamse onderwijsprofessionals die:

 • in hun werk direct bijdragen aan de bevordering van het leerproces bij peuters, leerlingen of studenten
 • werken in Rotterdam
  • in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair, voortgezet, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of
  • bij de pabo en/of lerarenopleidingen van de hogescholen Thomas More, InHolland vestiging Rotterdam en Hogeschool Rotterdam
 • bij bovengenoemde po, vo, v(s)o en hbo instellingen een vaste aanstelling hebben van ten minste 0,575 fte en 0,5 fte voor vve
 • voor docenten en instructeurs in het mbo geldt een aanstelling van ten minste een half jaar.

Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen professionals de ruimte om zich verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s. Deze investering moet wel een bijdrage leveren aan de bevordering van het directe leerproces van peuters, leerlingen of studenten. De beurs bedraagt maximaal 2.000 euro per persoon. Lees meer over de Rotterdamse Lerarenbeurs en hoe je die kunt aanvragen.

Het beste onderwijs in Rotterdam door het aantrekken van specifieke categorieën leraren aan wie (in Rotterdam) het grootste tekort is. Om leraren naar Rotterdam te trekken, stelt de gemeente de Welkomstpremie beschikbaar. De premie heeft als doel om leraren, die gaan lesgeven op een school in Rotterdam of elders, over de streep te trekken en te laten kiezen voor Rotterdam. Deze premie onderstreept ook het belang dat Rotterdam hecht aan bevoegde docenten. Voor de Welkomstpremie komen de volgende leraren in aanmerking:

 • leraren op basisscholen, met lesbevoegdheid en een afgeronde academische opleiding (universitaire master)
 • leraren in het speciaal onderwijs met een lesbevoegdheid
 • leraren in het voortgezet onderwijs met lesbevoegdheid in de tekortvakken en daarin lesgeven: eerste- en tweedegraads Frans, Duits, Nederlands, aardrijkskunde, wiskunde, scheikunde, natuurkunde en informatica
 • leraren in het praktijkonderwijs met lesbevoegdheid ongeacht het vak
 • leraren in het voortgezet speciaal onderwijs met een lesbevoegdheid ongeacht het vak.

De Welkomstpremie bedraagt 5.000 euro bij een fulltime aanstelling en wordt uitgekeerd naar rato van de werktijdfactor. De premie vraagt u aan via uw schoolbestuur. Download de pdf Factsheet Leraren cao voor meer informatie en de voorwaarden.

Rotterdam introduceert nóg een reden om als onderwijsprofessional in deze stad in het onderwijs te werken: de Broedplaats010, een programma voor onderwijsinnovatie.

Sinds 2016 gaan in Broedplaats010 onderwijsprofessionals samen aan de slag met concrete opdrachten om het onderwijs in Rotterdam te vernieuwen. De dynamiek van de stad komt aan bod, waarbij de focus ligt op de bijbehorende uitdagingen in het onderwijs. De ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap krijgt ook een prominente plek in de Broedplaats010. Elementen die nodig zijn om vernieuwingen in gang te zetten. In anderhalf jaar tijd word je uitgedaagd om je kennis en innovatief vermogen uit te breiden, om die vervolgens in de praktijk te brengen.

Deelnemers van Broedplaats010 zijn allemaal onderwijsprofessionals uit Rotterdam. Ze komen uit alle onderwijssectoren, van de voor- en vroegschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs. Door intensief met elkaar samen te werken, ontdekken zij wat nodig is en hoe het Rotterdamse onderwijs in beweging kan worden gebracht. Inschrijven? Kijk op Broedplaats010.