Kostendelersnorm
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kostendelersnorm/
Ga naar de hoofdinhoud

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Dat kan ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft.

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 27 jaar of ouder. Dat zijn de zogenoemde kostendelers.
Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering.
De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten, zoals huur en energiekosten, kunt delen.
Het maakt voor ons niet uit of u de kosten ook echt deelt.

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelers niet mee voor de hoogte van uw uitkering.
De kostendelersnorm is anders dan de norm voor mensen die getrouwd zijn of samenwonen. Dan tellen de inkomsten en het spaargeld van beide partners wél mee voor de hoogte van de uitkering.

Niet alle huisgenoten tellen mee als kostendeler. Géén kostendelers zijn:

 • uw partner
 • huisgenoten onder de 27 jaar
 • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering
 • huisgenoten die een voltijdopleiding volgen die recht kan geven op een financiële bijdrage, volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (behalve een lerarenopleiding)
 • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
 • kamerhuurders met een commercieel contract die, net als u, een commerciële huurprijs betalen. Met hen woont u dus wel in één huis, maar u deelt met hen geen kosten
 • kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en die (aan) u een commerciële huurprijs betaalt of betalen. U verhuurt bijvoorbeeld aan hen een deel van uw huis en zij betalen u daarvoor huur. Ook met hen deelt u dus geen kosten.

Bij een commerciële huurprijs gaat de gemeente ervan uit dat uw huurprijs deel uitmaakt van een zakelijke huurovereenkomst.
De hoogte van de huur die u of uw huurder betaalt, past bij de kamerruimte en de voorzieningen die u (ver)huurt.
Het uitgangspunt is dat u de kosten van levensonderhoud niet op dezelfde manier deelt als met kostendelers. Met kostendelers heeft u geen zakelijke relatie.

Voor de hoogte van de kamerhuur gaat de gemeente Rotterdam vanaf € 308,20* per maand uit van een commerciële huurprijs.
Is de prijs per maand lager dan € 308,20*? Dan beoordeelt de gemeente per geval of de hoogte van de huur commercieel is.

*bedragen vanaf 1 januari 2022

Het aantal kostendelers bepaalt de hoogte van de kostendelersnorm: uw bijstandsuitkering. Hoe meer kostendelers van 27 jaar of ouder in dezelfde woning wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt.

Aantal personen van 27 jaar of ouder in een huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%

Ook voor mensen met een IOAW*- of IOAZ**-uitkering geldt de kostendelersnorm. De regels zijn voor hen hetzelfde, alleen de uitkeringsbedragen zijn anders.
Ook zit de regeling in een overgangsfase.
Vanaf 2019 is de norm 50% van het minimumloon. Het maakt daarbij niet uit hoeveel kostendelers u heeft.

* De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
**De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Vanaf 1 juli 2022 loopt de gemeente Rotterdam vooruit op een wetswijziging over de kostendelersnorm. Huisgenoten van 21 tot 27 jaar tellen niet meer mee voor de uitkering van hun medebewoners.

U hoeft hier zelf niets voor te doen. De gemeente beoordeelt zelf alle uitkeringen hierop.

2 voorbeelden:

 1. U bent 27 jaar of ouder en ontvangt een uitkering. Er woont iemand bij u in die tussen de 21 tot en met 26 jaar oud is.
  De kostendelersnorm geldt niet voor u.
 2. U bent tussen de 21 en 26 jaar en ontvangt een uitkering.
  Er woont iemand bij u in die 27 jaar of ouder is. Voor u geldt de kostendelersnorm wel.

In sommige gevallen kunt u als hoofdbewoner een tijdelijke vrijstelling van de kostendelersnorm krijgen.

Voorbeeld: U vangt iemand op die in een noodsituatie zit.
Meld u dan samen met de persoon die u tijdelijk opvangt bij de Vraagwijzer.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.