Spring naar het artikel

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 21 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft.

Kostendelersnorm in de bijstand

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u dezelfde woning deelt met kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder. Het aantal kostendelende medebewoners bepaalt de hoogte van uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer kostendelende medebewoners in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Het aantal kostendelende medebewoners bepaalt de hoogte van de kostendelersnorm: uw bijstandsuitkering. Hoe meer kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder in dezelfde woning wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt. De bedragen die gelden vindt u in:

Aantal personen van 21 jaar of ouder in een huishouden Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
1 70% 70%
2 50% 100%
3 43,33% 130%
4 40% 160%
5 38% 190%

Niet alle huisgenoten zijn kostendelende medebewoners. De volgende huisgenoten zijn geen kostendelende medebewoners:

 • uw partner
 • huisgenoten onder de 21 jaar
 • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering
 • huisgenoten die onderwijs volgen met recht op een financiële bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
 • kamerhuurders met een commercieel contract en die een commerciële huurprijs betalen net als u
 • kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en waarbij een commerciële huurprijs wordt betaald

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het spaargeld van andere kostendelende medebewoners niet mee.

Kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ

Ja, sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de IOAW en IOAZ. Wanneer u alleenstaand bent en u één of meer huisgenoten heeft van 21 jaar of ouder, kan de kostendelersnorm gelden. Het aantal huisgenoten maakt niet uit.

De kostendelersnorm geldt niet als uw huisgenoten:

 • onder de 21 jaar zijn
 • een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering
 • onderwijs volgen met recht op een financiële bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen
 • net als u kamerhuurders zijn met een commercieel contract en die een commerciële huurprijs betalen
 • bij u een kamer huren of aan u een kamer verhuren en een commercieel contract  hebben en waarbij een commerciële huurprijs wordt betaald.

Tot 1 januari 2019 gaat uw uitkering in stapjes omlaag.

Periode Uitkering
1 januari 2016 tot 1 januari 2017 65% van het wettelijk minimum loon
1 januari 2017 tot 1 januari 2018  60% van het wettelijk minimum loon
1 januari 2018 tot 1 januari 2019  55% van het wettelijk minimum loon
 Vanaf 1 januari 2019 50% van het wettelijk minimum loon