Jaaropgave bijstand
Gepubliceerd op: 11-07-2018
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/jaaropgave-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente Rotterdam krijgt u in februari een jaaropgave. In een jaaropgave staat hoeveel uitkering u heeft gekregen in een kalenderjaar.

De bedragen op de jaaropgave kunt u onder andere gebruiken om uw belastingaangifte in te vullen, of als u huur- of zorgtoeslag aanvraagt.

Op de jaaropgave staat:

 • wat u totaal aan bruto-uitkering heeft ontvangen
 • de loonheffing die u heeft betaald
 • de bijdrage Zorgverzekeringswet

Partner

Uw partner krijgt ook een jaaropgave als u de uitkering(en) samen met uw partner heeft ontvangen. De bedragen op de jaaropgave kunnen verschillen. Dit kan komen dat één van u een salaris heeft ontvangen. De gemeente draagt dan meer loonheffing af door de algemene heffingskorting van de Belastingdienst.

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst. De jaaropgave krijgt u maar één keer. Bewaar de jaaropgave dus goed.

 • Negatief bedrag
  Als u in het afgelopen jaar meer geld met betrekking tot werk en inkomen heeft terugbetaald aan de gemeente dan u aan uitkering kreeg, staat dit in de jaaropgave.
 • Te laag bedrag
  Is het bedrag op uw jaaropgave te laag, dan kan dat komen omdat op uw uitkering geld is ingehouden. Door alimentatie bijvoorbeeld of omdat u geld verdiende met werk.
 • Hoger bedrag
  De uitkering die u ontvangt is een netto bedrag. Dit is het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt (belastingen zijn eraf gehaald). Op de jaaropgave staat het bruto bedrag. Premies en belastingen zijn er niet afgehaald. Op de achterkant van de jaaropgave leest u meer informatie bij ‘Belastbaar loon’.
 • Niet juist
  Als de bedragen op uw jaaropgave verkeerd zijn, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente.

Alimentatie die de gemeente ontvangt van een ex-partner is al opgenomen in de jaaropgave. Geef het bedrag aan alimentatie dus niet apart door aan de Belastingdienst. Anders krijgt u een belastingaanslag.

Heeft u een (voorlopige) aanslag ontvangen van de Belastingdienst? Lever dan een kopie van uw aangifte en aanslag aan bij uw contactpersoon inkomen.

Als u geen contactpersoon heeft, stuurt u uw gegevens aan:

De gemeente Rotterdam
Team KPK (Kwaliteit Productmanagement en Klachten)
Ter attentie van medewerker Jaaropgaven
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Heeft u in de maand februari geen jaaropgave ontvangen, of bent u de jaaropgave kwijt? Neem dan contact op met uw contactpersoon inkomen bij de gemeente.

Vraagt de Belastingdienst of andere organisatie een overzicht van uw loon? Stuur dan een kopie van de jaaropgave. Bewaar de originele jaaropgave altijd zelf.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.