Hoogte bijstandsuitkering
Gepubliceerd op: 15-05-2018
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/hoogte-bijstandsuitkering/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. De hoogte van uw uitkering hangt af van verschillende zaken.

De hoogte van uw uitkering hangt bijvoorbeeld af van:

 • uw gezins- en leefsituatie
 • of op uw adres kostendelende medebewoners verblijven
 • de leeftijd van uzelf en uw (eventuele) gezinsleden
 • uw woonlasten
 • uw inkomsten en die van uw gezinsleden

U bent ‘alleenstaande’ als u:

 • ongehuwd bent of duurzaam gescheiden leeft.

U bent ‘alleenstaande ouder’ als u:

 • ongehuwd bent of duurzaam gescheiden leeft en u minimaal één kind onder de 18 jaar verzorgt.

U bent een ‘echtpaar’ als u:

 • gehuwd of samenwonend bent, of daarmee gelijkgesteld.

U heeft ‘kostendelende medebewoners’ als u en uw eventuele partner:

 • met huisgenoten van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres woont/wonen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 21 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Dat kan ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft.

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 21 jaar of ouder; de zogenoemde kostendelers. Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten, zoals de huur en energiekosten, kunt delen. Of u de kosten ook daadwerkelijk deelt, is niet van belang.

 • Echtparen zonder kostendelende medebewoners krijgen samen 100 procent van het wettelijk minimumloon.
 • Alleenstaande ouders en alleenstaanden zonder kostendelende medebewoners ontvangen 70 procent van het wettelijk minimumloon.
 • Echtparen en alleenstaanden (ouders) met kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder krijgen minder dan het wettelijk minimumloon.
 • Voor personen jonger dan 21 jaar en voor personen die in een inrichting verblijven, gelden andere normen.

Jongeren die geen (voldoende) inkomsten hebben en hierdoor niet voor zichzelf kunnen zorgen (ook bij bijvoorbeeld parttime werk of een WW uitkering) hebben misschien recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam.

Let op: meld je op tijd aan voor een uitkering. Het kan ongeveer 2,5 maand duren voor je een uitkering ontvangt, als je aan de voorwaarden hiervan voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je waarschijnlijk geen recht op bijstand. Dit wordt alleen in heel bijzondere situaties toegekend.

Heb je vragen over een Bijstandsuitkering? Ga dan naar Jongerenloket.

Woont u in een woning waarvoor u geen woonlasten betaalt? Dan wordt de uitkering in bijna alle situaties met 293,01 euro per maand verlaagd.

In alle situaties geldt dat uw eigen inkomsten en/of die van uw partner op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht.

Het vakantiegeld wordt rond 25 mei van ieder jaar uitbetaald. Op de specificatie van deze maand ziet u welk bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op uw uitkering, dan gaat uw vakantiegeld naar de schuldeiser. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf. Als dat zo is, krijgt u daarvan bericht van de gemeente.

Als de uitkering eerder wordt gestopt, wordt het tot dan gereserveerde vakantiegeld uitbetaald bij het stoppen van uw uitkering.

Onderstaande bijstandsnormen gelden van 1 januari tot en met 30 juni 2019. De bedragen zijn met en zonder de vakantietoelage (VT) genoemd.

Alleenstaande (ouder) met 5 procent VT zonder VT
Alleenstaande (ouder) van 18 t/m 20 jaar 253,17 240,51
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder 1.025,55 974,27
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder, geen woonlasten 732,54 695,91
Gehuwden met 5 procent VT zonder VT
Gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder 1.465,07 1.391,82
Gehuwden, beide partners 21 jaar of ouder, geen woonlasten 1.172,06 1.113,45
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen 506,34 481,02
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, wel kinderen 799,35 759,38
Eén partner 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen 985,71 936,42
Eén partner 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen, geen woonlasten 692,70 658,06
Eén partner 18, 19 of 20 jaar, wel kinderen 1.278,72 1.214,78
Eén partner 18, 19 of 20 jaar, wel kinderen, geen woonlasten 985,71 936,42
Kostendelersnorm (bedrag per persoon, 21 jaar tot AOW-leeftijd) met 5 procent VT zonder VT
Tweepersoonshuishouden (50 procent) 732,54 695,91
Driepersoonshuishouden (43,33 procent) 634,86 603,12
Vierpersoonshuishouden (40 procent) 586,03 556,73
Vijfpersoonshuishouden (38 procent) 556,73 528,89
Zespersoonshuishouden (36,67 procent) 537,19 510,33
Verblijvend in inrichting met 5 procent VT zonder VT
Alleenstaande (ouder) 324,72 308,48
Gehuwden 505,09 479,84
IOAW bruto met 8 procent VT
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar of ouder 1.291,18
Gehuwden 1.657,92
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar of ouder met kostendelende medebewoner 828,97
IOAZ bruto met 8 procent VT
Alleenstaande (ouder) 1.291,18
Gehuwden 1.657,92
Alleenstaande (ouder) met kostendelende medebewoner 828,97

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.