Coronamaatregelen RBZ
Gepubliceerd op: 18-03-2020
Geprint op: 03-06-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
Spring naar het artikel

Ondernemers kunnen de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo (Tozo 2) aan.

Inkomensondersteuning kan ook aangevraagd worden over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. U kunt op korte termijn een aanvraag voor Tozo 2, het vervolg op Tozo 1 doen. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze webpagina.

Tozo 1 gold tot 1 juni. U kunt geen Tozo 1 meer aanvragen.

U kunt bij RBZ terecht als u woont in Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Rotterdam en Zuidplas.

 • Woont u in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Stroomopwaarts doen. Ook voor broodnood kunt u bij Stroomopwaarts terecht.
 • Woont u in de Drechtsteden? Dan kunt u een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden doen. Ook voor broodnood kunt u bij de Drechtsteden terecht. Wilt u alleen een lening bedrijfskapitaal aanvragen of een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning én een lening bedrijfskapitaal (Tozo)? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina. Tozo 1 gold tot 1 juni en kunt u niet meer aanvragen. U kunt op korte termijn een aanvraag voor Tozo 2, het vervolg op Tozo 1 doen.
 • Woont u in Gouda? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Gouda doen. Ook voor broodnood kunt u bij Gouda terecht.
 • Woont u in Zoetermeer? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Zoetermeer doen. Ook voor broodnood kunt u bij Zoetermeer terecht.
 • Woont u in Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Pijnacker-Nootdorp doen. Ook voor broodnood kunt u bij Pijnacker-Nootdorp terecht.

 • Woont u in Westvoorne? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Westvoorne doen. Ook voor broodnood kunt u bij Westvoorne terecht. Heeft u Tozo 1 bij gemeente Rotterdam aangevraagd en u wilt Tozo 2 aanvragen? Ook dan kunt u in Westvoorne terecht.

 • Woont u in Midden-Delfland? Dan kunt u een aanvraag Tozo via deze webpagina doen. De afhandeling gebeurt door Midden-Delfland of Westvoorne zelf. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Dan kunt u bij uw woongemeente terecht.

Status aanvraag

Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van uw aanvraag. Heeft u meer dan 4 weken geleden een aanvraag gedaan en nog geen voorschot ontvangen? Bel hierover naar 010 - 498 47 77. Geef aan dat u meer dan 4 weken geleden aanvraag heeft gedaan en dat u nog geen voorschot hebt ontvangen. Een medewerker onderzoekt de status van uw aanvraag.

Aanvraag Tozo 2: tijdelijke inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal

Voor de Tozo 2 gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening en/of een eigen huis geen invloed op de tegemoetkoming. Wel telt het inkomen van uw eventuele partner mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, kunt u geen aanspraak op Tozo 2 maken. Als u een lening voor bedrijfskapitaal aan wil vragen, dient u te verklaren dat er bij uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement. 

Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

De Tozo bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
 • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet u terugbetalen. Het rentepercentage is twee procent. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Ondernemers die vóór 1 juni al een lening voor bedrijfskapitaal aanvroegen, kunnen geen tweede lening aanvragen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doorloop dan onderstaande beslisboom. U kunt dezelfde beslisboom doorlopen op de website van de Rijksoverheid. De beslisboom van de Rijksoverheid opent niet in de browser Internet Explorer.

Uitbreiding doelgroep

De doelgroep van de Tozo is uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigden. Bent u:

 • AOW-gerechtigd zelfstandig ondernemer? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Woont u in een van bovengenoemde gemeenten? Vul uw gegevens in op dit formulier.
 • Zelfstandig ondernemer die in Nederland woont, en een bedrijf heeft in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? Dan kunt u een tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen. Hiervoor moet u uw inschrijving in het handelsregister aantoonbaar kunnen maken. U kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving van het handelsregister in het land waar u uw bedrijf heeft. Woont u in een van bovengenoemde gemeenten? Vul uw gegevens in op dit formulier.
 • Zelfstandig ondernemer die in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, en een bedrijf in Nederland heeft? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de website van gemeente Maastricht.

Bent u AOW-gerechtigd en wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen? Of ben u zelfstandig ondernemer die in Nederland woont, en een bedrijf heeft in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? En wilt u tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen? Vul dan uw gegevens in dit formulier in. Na achterlaten van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen. Dit formulier is geen Tozo-aanvraag.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Welk bedrag u maximaal krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling. Er zijn maximumbedragen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en maximumbedragen voor gehuwden/samenwonenden.

Voor de Tozo kijken we niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis). Ook telt het inkomen van een eventuele partner niet mee voor het recht op de Tozo.

Gezinssituatie en de daarbij behorende bijstandsnorm

 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: 259,78 euro
 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: 1.052,32 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: 1.503,31 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: 1.011,44 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: 1.312,10 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: 1.594,42 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: 519,56 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: 820,22 euro.
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is ook het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee
 • Een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Hulp bij aanvraag

Let op! Er zijn bedrijven actief die aanbieden om u te helpen bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken om een Tozo-aanvraag te doen. Fraude kunt u melden bij de gemeente. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo? Neem dan contact met ons op.

Aanvraagformulier Tozo 2: tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal

Een tekening van een laptop in de Rotterdamse huisstijl

U kunt op korte termijn een aanvraag voor Tozo 2 doen. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze webpagina. U kunt alleen met DigiD een aanvraag indienen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

Let op: AOW-gerechtigden en grenswerkers komen vanaf nu ook in aanmerking voor tijdelijke inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal.

Formulier aanvullende gegevens Tozo 1-aanvraag

Formulier aanvullende gegevens Tozo 1-aanvraag

Heeft u Tozo 1 aangevraagd en een brief en/of e-mail ontvangen waarin we u vragen om aanvullende gegevens aan te leveren? Klik dan op bovenstaande link. U kunt uw aanvullende informatie alleen via dit formulier met DigiD indienen. Aanvullende informatie die u per post of e-mail naar ons stuurt, nemen wij niet in behandeling. We hebben de aanvullende gegevens nodig om een zorgvuldig en definitief besluit te nemen over uw Tozo 1-aanvraag.

Let op: vanwege de grote toeloop kan het formulier haperen bij verzenden. Sluit het formulier af, sluit vervolgens uw browser en probeer het daarna nog een keer. Sla het formulier tijdens het invullen tussendoor niet op. We roepen u op om het formulier vóór 5 juni in te vullen, maar vanwege de technische hapering blijft het formulier ook na deze datum nog beschikbaar.

Ik heb nu helemaal geen geld meer

Heeft u op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan? En kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat uw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet u een Tozo-aanvraag indienen via bovenstaande link. Bel daarna naar 010 - 498 47 77 en geef aan dat u broodnood wilt aanvragen. Woont u in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met uw eigen gemeente.

Veelgestelde vragen Tozo

Woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo (Tozo 2) aan. Inkomensondersteuning kan ook aangevraagd worden over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Na bekendmaking van de regelgeving kunt u op korte termijn een aanvraag voor het vervolg, Tozo 2 doen. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze webpagina.

Tot 1 juni kon u Tozo 1 aanvragen. Dit is niet meer mogelijk.

U bent verplicht voor het bepalen van de hoogte van uw uitkering veranderingen in uw inkomen aan ons door te geven, op grond van artikel 17 van de Participatiewet. Dit geldt ook voor andere wijzigingen, bijvoorbeeld in uw privé- of woonsituatie. U kunt ook uw Tozo stopzetten, omdat u weer genoeg verdient. U kunt deze veranderingen doorgeven via een e-mail aan rbz.wi@rotterdam.nl. Geef in de e-mail een toelichting op de verandering en vermeld uw persoonlijke gegevens. Vermeld ook het bedrag dat u als inkomen ontvangt. Heeft u al een uitbetaling gekregen voor uw Tozo-aanvraag? Zet het ontvangen voorschot apart, want u ontvangt een verzoek dit bedrag terug te betalen.

De landelijke regeling voor afhandeling bedrijfskapitaal is gepubliceerd. Gemeente Rotterdam in inmiddels gestart met afhandeling van de aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal. U krijgt bericht van ons zodra uw aanvraag bedrijfskapitaal is afgehandeld.

U kunt bij RBZ terecht als u woont u in Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Rotterdam en Zuidplas.

Woont u in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen?

Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Stroomopwaarts doen. Ook voor broodnood kunt u bij Stroomopwaarts terecht.

Woont u in de Drechtsteden?

Dan kunt u een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden doen. Ook voor broodnood kunt u bij de Drechtsteden terecht.

Wilt u alleen een lening bedrijfskapitaal aanvragen of een tijdelijke inkomensondersteuning én een lening bedrijfskapitaal (Tozo)? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina. Tozo 1 gold tot 1 juni en kunt u niet meer aanvragen. U kunt op korte termijn een aanvraag voor Tozo 2, het vervolg op Tozo 1 doen.

Woont u in Gouda?

Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Gouda doen. Ook voor broodnood kunt u bij Gouda terecht.

Woont u in Zoetermeer?

Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Zoetermeer doen. Ook voor broodnood kunt u bij Zoetermeer terecht.

Woont u in Pijnacker-Nootdorp?

Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Pijnacker-Nootdorp doen. Ook voor broodnood kunt u bij Pijnacker-Nootdorp terecht.

Woont u in Westvoorne?

Woont u in Westvoorne? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Westvoorne doen. Ook voor broodnood kunt u bij Westvoorne terecht. Heeft u Tozo 1 bij gemeente Rotterdam aangevraagd en u wilt Tozo 2 aanvragen? Ook dan kunt u in Westvoorne terecht.

Woont u in Midden-Delfland?

Dan kunt u een aanvraag Tozo via deze webpagina doen. De afhandeling gebeurt door Midden-Delfland zelf. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Dan kunt u bij uw woongemeente terecht.

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst. De Tozo is een aanvulling op het inkomen tot de voor u geldende bijstandsnorm. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het aantal uren dat u in uw bedrijf werkte, kunt u een aanvraag indienen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tozo? Vul dan de beslisboom in.

De gemeente verstrekt de uitkering 1 keer aan een huishouden. Welk bedrag u maximaal krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling. Dit geldt ook als beide partners ondernemer zijn. De bijstandsnorm die voor u geldt vindt u op deze pagina. Heeft u of uw partner nog enige inkomsten? Dan telt het inkomen van de meestverdienende partner niet mee bij het bepalen van de hoogte van de tijdelijke inkomensondersteuning.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat u de juiste informatie geeft. Ook bent u verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als u werk vindt of toch nog inkomsten uit uw bedrijf heeft. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in uw privé- of woonsituatie of in uw financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja. U moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2 procent. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Als u een partner heeft, is deze medeaansprakelijk voor het terugbetalen van deze lening.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag is ontvangen. U kunt ook uw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. U ontvangt een bevestiging per e-mail als u uw e-mailadres heeft ingevuld. Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Ja, zorg dat uw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat u voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

U kunt via de Tozo een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal 10.157 euro aanvragen. Deze lening moet u terugbetalen. Het rentepercentage is twee procent. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Daarnaast komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming schade COVID-19 4.000 euro in de vorm van een gift. U vraagt de tegemoetkoming aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Een verlopen paspoort of ID is niet rechtsgeldig. U moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken in uw gemeente. U kunt een bewijs van de aanvraag voor een nieuwe paspoort of ID toevoegen bij uw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud. Dan neemt RBZ uw aanvraag wel alvast in behandeling. Heeft u uw nieuwe geldige paspoort of ID? Stuur dan zo snel mogelijk een kopie naar RBZ.

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Neem dan contact op met Stichting Ondernemersklankbord. Door de huidige situatie biedt Stichting Ondernemersklankbord de rest van dit jaar kosteloos ondersteuning en coaching. Ervaren oud-ondernemers staan klaar om u te ondersteunen in bijvoorbeeld het voorkomen van een faillissement, bedrijfsopvolging en financiering. U kunt u aanmelden op de website van Stichting Ondernemersklankbord. Binnen twee werkdagen neemt een coach contact met u op.

Veelgestelde vragen financiële nood

Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van uw aanvraag. Bel hierover naar 010 - 498 47 77. Geef aan dat u meer dan 4 weken geleden aanvraag heeft gedaan en dat u nog geen voorschot hebt ontvangen. Een medewerker onderzoekt de status van uw aanvraag.

Bent u door de coronamaatregelen in financiële nood, dan kunt u een aanvraag voor de Tozo doen via deze webpagina. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 4 weken na aanvraagdatum. Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de inkomensondersteuning. Lukt het ons niet om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan ontvangt u een voorschot. Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De uitkering voor levensonderhoud vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u een bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van uw aanvraag. Heeft u uw aanvraag langer dan 4 weken geleden ingediend en nog niets ontvangen? Bel dan naar 010 - 498 47 77.

Ja, dat kan. U komt dan niet in aanmerking voor de Tozo met versoepelde voorwaarden. U kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen. Uw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvangt u een voorschot. Neem contact op met RBZ en geef aan dat u de gewone aanvraagprocedure wilt volgen.

Veelgestelde vragen bevoorschotting

Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • De komende weken blijven we regelmatig voorschotten overmaken. Dat gebeurt binnen vier weken na uw aanvraag. Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van uw aanvraag. Heeft u uw aanvraag langer dan 4 weken geleden ingediend en nog niets ontvangen? Bel dan naar 010 - 498 47 77.
 • U hebt inkomsten opgegeven bij de aanvraag. Als deze inkomsten hoger zijn dan de bijstandsnorm die voor u geldt, dan heeft u geen recht op de aanvullende uitkering van de Tozo. U krijgt dan ook geen voorschot. U ontvangt nog een beschikking.

Het kan zijn dat u minder hebt gekregen dan 1.052,32 euro voor een alleenstaande of 1.503,31 euro voor een gezin. Dat komt door de inkomsten die u bij de aanvraag hebt opgegeven. Deze inkomsten worden afgetrokken van de bijstandsnorm die voor u geldt. Daarom is het voorschot lager.

Dat kan. U bent verplicht veranderingen in inkomsten aan ons door te geven. Dit geldt ook voor andere veranderingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering. Bijvoorbeeld veranderingen in uw privé- of woonsituatie en in uw financiële situatie. U kunt een e-mail sturen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Geef in de e-mail een toelichting op de wijziging en vermeld uw persoonlijke gegevens. Vermeld ook het bedrag dat u als inkomen ontvangt. Zet het ontvangen voorschot apart, want u ontvangt een verzoek dit bedrag terug te betalen.

Ondernemers uit Rotterdam, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Nissewaard, Oegstgeest en Zuidplas ontvangen een voorschot.

Woont u in de Drechtsteden, Gouda, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne of Zoetermeer? Dan kunt u bij uw eigen gemeente terecht voor een voorschot.

Veelgestelde vragen Aanleveren aanvullende informatie

Het aanvraagformulier voor Tozo is kort na bekendmaking van de regeling online gegaan. De Tozo was toen nog niet helemaal vastgesteld, waardoor niet helemaal duidelijk was welke gegevens we precies nodig hadden. De aanvullende gegevens zijn nodig om een zorgvuldig en definitief besluit op uw Tozo-aanvraag te kunnen nemen. Zonder aanvullende gegevens kunnen wij niet beoordelen of uw Tozo-aanvraag rechtmatig is.

Bij het computericoon op deze pagina vindt u een link naar het webformulier ‘Aanvullende gegevens Tozo-aanvraag’. Klik op de link en u komt vanzelf in de MijnLoket-omgeving terecht. Daar logt u in met DigiD waarna u het formulier in kunt vullen.

U kunt de aanvullende informatie alleen via het formulier ‘Aanvullende gegevens Tozo-aanvraag’ indienen. Aanvullende informatie die u per post of e-mail naar ons stuurt, nemen wij niet in behandeling.

Als u per brief van de gemeente Rotterdam al een toekenning hebt ontvangen, hoeft u geen aanvullende informatie aan te leveren. U hoeft geen actie te ondernemen na ontvangst van de brief (en e-mail).

Ja, de gemeente controleert alle gegevens die u aanlevert. Hierdoor kunnen wij een zorgvuldig en definitief besluit nemen op uw Tozo-aanvraag.

Vult u het formulier ‘Aanvullende gegevens Tozo-aanvraag’ via deze webpagina in. Wij nemen contact met u op als blijkt dat u niet alle gegevens aan kunt leveren.

Als u het formulier heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw gegevens ontvangen zijn. U kunt ook uw e-mailadres invullen aan het begin van het formulier. U ontvangt een bevestiging per e-mail als u uw e-mailadres heeft ingevuld.  Wilt u een kopie van het formulier? Die kunt u downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als het niet lukt om voor de deadline in de eerste brief en/of e-mail die u heeft gekregen (25 mei) de aanvullende gegevens aan te leveren, kunnen wij niet beoordelen of uw Tozo-aanvraag rechtmatig is. U krijgt nog een herinneringsbrief waarin u nogmaals opgeroepen wordt om de gegevens aan te leveren. Als u de gegevens na die deadline (vrijdag 5 juni) niet kunt aanleveren, kunnen wij geen definitieve beoordeling doen. Uw aanvraag kan mogelijk afgewezen worden. Ondervind u technische problemen? Lees dan onderstaande vraag.

Vanwege de grote toeloop kan het formulier haperen bij verzenden. Sluit het formulier af, sluit vervolgens uw browser en probeer het daarna nog een keer. Sla het formulier tijdens het invullen tussendoor niet op. We roepen u op om het formulier vóór 5 juni in te vullen, maar vanwege de technische hapering blijft het formulier ook na deze datum nog beschikbaar.

Als u nog een Tozo-aanvraag in moet/wil dienen, hoeft u niet apart het formulier ‘Aanvullende gegevens Tozo-aanvraag’ in te vullen. Wij vragen de gegevens vanaf nu ook uit in het aanvraagformulier Tozo.

Zolang u inkomsten heeft in de maanden dat u een uitkering ontvangt, dient u dit aan ons te melden. Zo bepalen we uiteindelijk de juiste hoogte van uw uitkering.

Voor de dienstverlening van RBZ gelden de volgende maatregelen.

 • Ambtenaren werken zo veel mogelijk vanuit huis, als dat kan.
 • Momenteel richt RBZ zich op ondernemers die vanwege de coronamaatregelen in acute financiële nood zitten. Alle andere dienstverlening en trajecten, waaronder het Starterstraject, zijn voorlopig stilgelegd.
 • De starterscoaches en consulenten van RBZ nemen zelf telefonisch of per e-mail contact op met klanten die al voor 15 maart een afspraak hebben gemaakt. U kunt geen fysieke afspraak maken.
 • De starterscoaches en consulenten van RBZ hebben zo veel mogelijk telefonisch of digitaal contact met klanten in lopende trajecten. U kunt geen fysieke afspraak maken.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem de veelgestelde vragen door op deze webpagina. U kunt ook bellen via 010 - 498 47 77 of 14 010. U kunt nog géén aanvraag voor Tozo 2 doen. Zodra dit wel mogelijk is, vermelden wij dit op deze webpagina. Heeft u eerder een Tozo-aanvraag ingediend (Tozo 1)? Dan kreeg u na indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de MijnLoket-omgeving dat uw aanvraag ontvangen is. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld, ontving u ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op uw geduld voor verdere afhandeling. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen.

U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Daarbuiten wordt u automatisch doorverbonden met 14 010, binnen de openingstijden van 14 010.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur (maandag 1 juni gesloten)
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 juni 2020.

\