Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Gepubliceerd op: 18-03-2020
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
Ga naar de hoofdinhoud

Ondernemers kunnen sinds 1 maart de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen.

Van 1 oktober tot en met 31 maart 2021 kunt u Tozo 3 aanvragen.

Tozo 3

U kunt met Tozo 3 een uitkering levensonderhoud aanvragen over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. U kunt dus voor maximaal 6 maanden een uitkering aanvragen. Daarnaast kunt u een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De voorwaarden voor Tozo 3 zijn hetzelfde als bij Tozo 2. Voor Tozo 3 moet u een aanvraag indienen. Ook als u eerder een aanvraag voor Tozo 1 of 2 heeft ingediend.

Tot en met 30 september konden ondernemers Tozo 2 aanvragen. Van april tot en met juni 2021 is Tozo 4 van toepassing. Bij Tozo 4 geldt een toets op ‘beschikbare geldmiddelen’. Begin 2021 volgt hierover meer informatie.

U kunt bij gemeente Rotterdam terecht als u woont in Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Rotterdam, Zuidplas.

 • Woont u in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Stroomopwaarts doen. Ook voor broodnood kunt u bij Stroomopwaarts terecht.
 • Woont u in de Drechtsteden? Dan kunt u een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden doen. Ook voor broodnood kunt u bij de Drechtsteden terecht. Wilt u alleen een lening bedrijfskapitaal aanvragen of een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning én een lening bedrijfskapitaal (Tozo)? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina.
 • Woont u in Gouda? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Gouda doen. Ook voor broodnood kunt u bij Gouda terecht.
 • Woont u in Zoetermeer? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Zoetermeer doen. Ook voor broodnood kunt u bij Zoetermeer terecht.
 • Woont u in Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Pijnacker-Nootdorp doen. Ook voor broodnood kunt u bij Pijnacker-Nootdorp terecht.
 • Woont u in Westvoorne? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Westvoorne doen. Ook voor broodnood kunt u bij Westvoorne terecht.
 • Woont u in Midden-Delfland? Dan kunt u een aanvraag Tozo via deze webpagina doen. De afhandeling gebeurt door Midden-Delfland zelf. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Dan kunt u bij Midden-Delfland terecht.

Aanvraag Tozo: tijdelijke inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal

De Tozo bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke uitkering levensonderhoud die het (gezins-)inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
 • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet u terugbetalen. Het rentepercentage is 2 procent.

Voor Tozo 3 geldt onder andere dat:

 • Het inkomen van uw eventuele partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 3.
 • Als u een lening voor bedrijfskapitaal aan wil vragen, u dient te verklaren dat er bij uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement.
 • Er, net als bij Tozo 1 en Tozo 2, geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf.
 • U alleen een lening voor bedrijfskapitaal kunt aanvragen als u niet al de maximale lening van 10.157 euro heeft aangevraagd bij Tozo 1 en/of Tozo 2.

Terugwerkende kracht alleen in oktober en november

U alleen in de maanden oktober en november 2020 de uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht kunt aanvragen. Voorbeeld: U dient op 15 november een aanvraag in, dan kunt u de uitkering vanaf 1 oktober aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Voorbeeld: u dient op 15 januari een aanvraag in, dan kunt u de uitkering vanaf 1 januari aanvragen.

Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tozo?

Doorloop dan onderstaande beslisboom.

U kunt een uitgebreidere beslisboom doorlopen op de website van de Rijksoverheid. De beslisboom van de Rijksoverheid opent niet in de browser Internet Explorer.

 • Bent u AOW-gerechtigd zelfstandig ondernemer en woont u in een van bovengenoemde gemeenten? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 3.
 • Bent u zelfstandig ondernemer die in Nederland woont, en een bedrijf heeft in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? Woont u in een van bovengenoemde gemeenten? Dan kunt u een tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 3. Let op: u kunt Tozo 3 nog niet aanvragen. Houdt u deze webpagina in de gaten.
 • Bent u zelfstandig ondernemer die in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, en een bedrijf in Nederland heeft? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Welk bedrag u maximaal krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling. Er zijn maximumbedragen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en maximumbedragen voor gehuwden/samenwonenden.

Voor de Tozo kijken we niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis). Het inkomen van een eventuele partner telt wel mee voor het recht op de Tozo.

Onderstaande bijstandsnormen gelden van 1 juli tot en met 31 december 2020.Tot 1 juli golden er andere normen

 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: 261,44 euro
 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: 1.059,03 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: 1.512,90,31 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: 1.017,89 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: 1.320,47 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: 1.606,88 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: 522,88 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: 825,46 euro.
 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is ook het bankrekeningnummer waar u uw uitkering levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben.
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Aanvraagformulier Tozo 3: tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal

Een tekening van een laptop in de Rotterdamse huisstijl.

U kunt via Aanvraag regelingen ondersteuning inkomen Tozo 3 aanvragen. In het aanvraagformulier vragen wij u uw (verwachte) inkomsten uit eigen bedrijf door te geven.

Op pagina Tozo inkomsten vindt u een stappenplan dat u kan helpen bij het berekenen en invullen hiervan.

U kunt alleen met DigiD een aanvraag indienen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem de veelgestelde vragen door op deze webpagina. U kunt ook bellen via 14 010. Heeft u een Tozo-aanvraag via DigiD ingediend? Dan kreeg u na indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de MijnLoket-omgeving dat uw aanvraag ontvangen is. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld, ontving u ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op uw geduld voor verdere afhandeling. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen.

Hulp bij aanvraag

Er zijn bedrijven actief die aanbieden om u te helpen bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken om een Tozo-aanvraag te doen. Fraude kunt u melden bij de gemeente. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen over afwijzingsbesluit Tozo 1 – geen AIV

U heeft een uitkering Tozo 1 aangevraagd. Op een aanvraag voor bijstand volgt een besluit. Dit is de brief met het definitieve besluit over uw aanvraag Tozo 1. U krijgt geen Tozo 1-uitkering.

De reden hiervoor is dat we uw recht op een Tozo1-uitkering niet kunnen vaststellen. We hebben niet de informatie ontvangen, die we nodig hadden om uw aanvraag af te kunnen handelen. We hebben u een aantal keer gevraagd ons deze informatie te geven.

Als u met uw DigiD het formulier ‘Aanvullende informatie Tozo 1 aanvraag’ heeft ingevuld, kreeg u op uw scherm de melding dat uw formulier was ontvangen.

Als u uw e-mailadres heeft ingevuld, dan ontving u een bevestiging per e-mail.

Als u denkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt of u bent het niet eens met dit besluit, dan dient u bezwaar in. Hoe u dit doet, staat onderaan de brief (het besluit) die u van ons gekregen heeft.

Zorg dat we uw bezwaar binnen 6 weken na de datum van de brief hebben ontvangen.

We verwachten deze brief binnen 6 weken na verzending van dit besluit te versturen.

We vragen u toch te wachten op de tweede brief. Daarin staat hoeveel u van ons gekregen heeft en welk bedrag u moet terugbetalen. We verwachten deze brief binnen 6 weken na verzending van dit besluit te versturen.

Als u meer schulden heeft en het lukt u niet om deze op te lossen, neem dan tijdig contact op Regionaal Bureau Zelfstandigen. RBZ heeft afspraken gemaakt met schuldhulpverlener Zuidweg & Partners. Zij zijn gespecialiseerd in het oplossen van bedrijfsschulden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Schulddienstverlening voor ondernemers en zzp’ers.

Tozo 2 is een aparte regeling. Uw Tozo-2-aanvraag handelen we daarom ook apart af.

Veelgestelde vragen over inkomen, wijzigen, stopzetten en uitbetaling Tozo

In de pdf 'Toelichting uitkeringsspecificatie Tozo' vindt u een toelichting op de uitkeringsspecificatie. Op de tweede pagina staat welke gegevens wel of niet meetellen als inkomen voor uw Tozo-aanvraag.

Lees bij Ik wil wijzigingen in mijn inkomsten en/of privé- of woonsituatie doorgeven. Hoe doe ik dat? hoe u wijzigingen in uw inkomsten en/of privé- of woonsituatie door kunt geven.

Heeft u specifiekere vragen? Bel dan naar 14 010. Een medewerker helpt u verder.

U bent verplicht voor het bepalen van de hoogte van uw uitkering veranderingen in uw inkomen en/of privé- woonsituatie aan ons door te geven, op grond van artikel 17 van de Participatiewet.

 • Wijzigingen Tozo 2: Stuur een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en per wanneer de verandering ingaat of is ingegaan.
 • Wijziging Tozo 3: U kunt vanaf begin november uw wijzigingen doorgeven via een digitaal formulier op deze pagina.

Heeft u al een uitbetaling gekregen voor uw Tozo-aanvraag en heeft u weer inkomsten? Dan kan het zijn dat u (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen.

Wijzigt uw rekeningnummer waarop de Tozo wordt uitgekeerd? Dan moet u dat doorgeven via een e-mail aan rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld uw naam, Burgerservicenummer en of u Tozo 1, Tozo 2 of een lening bedrijfskrediet heeft aangevraagd.

Inkomsten die voor Tozo meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:

 • loon/salaris      
 • partner- en kinderalimentatie
 • WW-uitkering, WIA-uitkering of een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering en ziektewet-uitkering        
 • uitkering Algemene nabestaandenwet
 • periodieke giften
 • inkomsten uit politieke betrekkingen
 • continuïteitsbijdrage (voor ondernemers in de zorg)      
 • wachtgeld APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
 • TOFA-uitkering (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)
 • ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators
 • pensioenen of uitkering uit een lijfrenteproduct
 • buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis
 • rente over vermogen
 • dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen
 • inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap.

Voor Tozo 2 en 3 wordt ook het inkomen van een eventuele partner meegerekend. Ook het AOW-inkomen van de partner en een eventuele AOW-partnertoeslag worden meegerekend.

Inkomsten die voor Tozo niet meetellen zijn bijvoorbeeld:

 • toeslagen van de Belastingdienst (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag)
 • voorlopige teruggaven van de inkomstenbelasting
 • kindgebonden budget
 • kinderbijslag
 • tegemoetkoming uit de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
 • TVL mkb (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
 • vergoeding voor vrijwilligerswerk tot een maximumbedrag van 170,00 euro per maand.

Als uw inkomsten boven de voor u geldende bijstandsnorm komen, moet u Tozo stopzetten. U kunt uw Tozo 2-uitkering stopzetten door een e-mail te sturen naar rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en per wanneer u de uitkering wilt stopzetten. Het formulier voor het stopzetten of wijzigen Tozo 3 is nog niet beschikbaar.

Heeft u al een uitbetaling gekregen voor uw Tozo-aanvraag en heeft u weer inkomsten? Dan kan het zijn dat u (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen.

Hier vindt u de bijstandsnormen per situatie. Deze bedragen zijn door de Rijksoverheid vastgesteld. Als uw inkomsten boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, moet u de Tozo stopzetten.

Heeft u Tozo ontvangen en bericht gekregen dat u geld terug moet betalen aan de gemeente? Of heeft u niet het hele bedrag van uw lening voor bedrijfskapitaal nodig? Dan verzoeken wij u om het bedrag binnen 6 weken terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro. U kunt het bedrag zonder acceptgiro direct storten op NL31INGB0000055916 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Vermeld daarbij het administratienummer (kenmerk) dat op uw beschikking staat en benoem waar het teruggestort bedrag precies voor bedoeld is (Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 of lening bedrijfskapitaal Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3).

U heeft twee voorschotten ontvangen. Het derde voorschot is eigenlijk geen voorschot, maar wordt een definitieve verrekening van de uitkering waar u volgens onze gegevens recht op heeft. U ontvangt daarvoor een beschikking. Heeft u inkomsten? Dan verrekenen we dit met uw uitkering Als u tot nu toe niets heeft ontvangen, dan is uw verrekening nog in behandeling.

Bij uw aanvraag heeft u bepaalde gegevens opgegeven. Zoals uw gezinssituatie, te verwachten inkomsten gedurende de periode of verwachte winst. Elke gezinssituatie heeft een ander bedrag. Dat zijn bedragen die de Rijksoverheid heeft vastgesteld. De bijstandsnormen vindt u hier terug. Als u inkomsten heeft opgegeven, dan zijn deze ook verrekend. U ontving of ontvangt een uitkeringsspecificatie, waarin uw opgegeven inkomsten opgenomen zijn. Daarin staat ook de verrekening van uw eventueel ontvangen voorschot(ten).

Onderaan de beschikkingsbrief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen. Dien als dat mogelijk is uw bezwaar bij voorkeur digitaal in. In de brief van de regiogemeenten staat de bezwaarclausule van die gemeente zelf. Woont u in Rotterdam? Bekijk dan de pagina Bezwaar besluit gemeente.

De meeste ondernemers hebben een inschatting gemaakt van inkomsten en winst. Na afloop van de uitkering kunt u dan precies aangeven wat uw inkomsten en winst zijn geweest.

Veelgestelde vragen over het aanvragen van Tozo

Ga naar pagina Tozo inkomsten voor hulp bij het invullen. Op deze pagina vindt u meer informatie, een stappenplan om uw (verwachte) inkomsten uit te rekenen en een ondersteunende afbeelding.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag is ontvangen. U kunt ook uw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. U ontvangt een bevestiging per e-mail als u uw e-mailadres heeft ingevuld. Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als u in uw aanvraag heeft aangegeven dat u een partner heeft, moet uw partner de aanvraag binnen 14 dagen ook digitaal ondertekenen. Uw partner heeft hiervoor DigiD nodig. Via deze link komt uw partner bij het aanvraagformulier dat u ingevuld heeft. Uw partner klikt vervolgens op de groene button ‘Doe aanvraag’. Nadat uw partner met zijn of haar eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan uw partner op de button ‘Ondertekenen’ klikken. Uw partner loopt nog eenmaal door de aanvraag. Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op ‘Ondertekenen’. Na ondertekening door uw partner is uw aanvraag klaar en komt de aanvraag bij ons binnen. Daarna starten we met het afhandelen van uw aanvraag.

Heeft u op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan? En kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat uw aanvraag voor de broodnoodprocedure beoordeeld kan worden, moet u eerst een Tozo-aanvraag indienen. Bel nadat u een Tozo-aanvraag hebt ingediend naar 14 010 en geef aan dat u broodnood wilt aanvragen. Woont u in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met uw eigen gemeente.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat u de juiste informatie geeft. Ook bent u verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als u werk vindt of toch nog inkomsten uit uw bedrijf heeft. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in uw privé- of woonsituatie of in uw financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja, zorg dat uw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat u voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Een verlopen paspoort of ID is niet rechtsgeldig. U moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken in uw gemeente. U kunt een bewijs van de aanvraag voor een nieuwe paspoort of ID toevoegen bij uw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud. Dan nemen wij uw aanvraag wel alvast in behandeling. Heeft u uw nieuwe geldige paspoort of ID? Mail dan zo snel mogelijk een kopie naar rbz.wi@rotterdam.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer.

Veelgestelde vragen over lening bedrijfskapitaal Tozo

U kunt een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal 10.157 euro aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 en/of Tozo 2 al een maximale lening voor bedrijfskapitaal (10.157 euro) aanvroegen, kunnen nu geen lening meer aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 en/of Tozo 2 een gedeeltelijke lening voor bedrijfskapitaal aanvroegen, kunnen bij Tozo 3 een aanvullende lening tot maximaal 10.157 euro aanvragen.

Als u een hogere lening nodig heeft dan wat u in eerste instantie aanvroeg, dan kunt u een aanvullende lening aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 3. In totaal kunt u binnen de Tozo 1, 2 en 3 voor een maximum bedrag van 10.157 euro een lening bedrijfskapitaal aanvragen.

Als u niet het hele bedrag van uw lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft, heeft u 6 weken de tijd om ons terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro. U kunt het bedrag zonder acceptgiro direct storten op NL31INGB0000055916 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Vermeld daarbij het administratienummer (kenmerk) dat op uw beschikking staat en benoem waar het teruggestorte bedrag voor bedoeld was (lening bedrijfskapitaal Tozo 1, Tozo 2 of Tozo 3).

U kunt bellen naar 14 010 als u uw aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal in wil trekken. Een medewerker helpt u verder.

Ja. U moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2 procent. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Als u een partner heeft, is deze medeaansprakelijk voor het terugbetalen van deze lening. Vraagt u na 1 januari 2021 een lening bedrijfskrediet aan, dan start de terugbetaling op de datum van verstrekking van de lening.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem de veelgestelde vragen door op deze webpagina. U kunt ook bellen via 14 010. Heeft u een Tozo-aanvraag via DigiD ingediend? Dan kreeg u na indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de Mijn Loket-omgeving dat uw aanvraag ontvangen is. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld, ontving u ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op uw geduld voor verdere afhandeling. Houd er rekening mee dat het druk is bij de afhandeling van Tozo. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020.