Coronamaatregelen RBZ
Gepubliceerd op: 18-03-2020
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
Spring naar het artikel

Ondernemers kunnen sinds 1 maart de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Op 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo (Tozo 2) aan.

U kunt nu ook inkomensondersteuning aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.

Tozo 1 gold tot 1 juni. U kunt geen Tozo 1 meer aanvragen. Het digitale aanvraagformulier voor Tozo 2 vindt u bij het computericoon. Klik op de link als u Tozo wilt stopzetten of als u een wijziging wilt doorgeven.

Aanvullende gegevens Tozo 1 aanvraag

Moet u uw aanvullende gegevens Tozo 1 nog aanleveren? Dit kunt u doen via het formulier ‘Aanvullende gegevens Tozo 1 aanvraag’. De deadline was 31 juli. Heeft u de gegevens nog niet ingeleverd? Doet u dit dan direct zodat we uw gegevens nog kunnen verwerken.

U kunt bij gemeente Rotterdam terecht als u woont in Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Midden-Delfland, Nissewaard, Oegstgeest, Rotterdam en Zuidplas.

 • Woont u in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Stroomopwaarts doen. Ook voor broodnood kunt u bij Stroomopwaarts terecht.
 • Woont u in de Drechtsteden? Dan kunt u een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden doen. Ook voor broodnood kunt u bij de Drechtsteden terecht. Wilt u alleen een lening bedrijfskapitaal aanvragen of een aanvraag tijdelijke inkomensondersteuning én een lening bedrijfskapitaal (Tozo)? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier op deze pagina.
 • Woont u in Gouda? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Gouda doen. Ook voor broodnood kunt u bij Gouda terecht.
 • Woont u in Zoetermeer? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Zoetermeer doen. Ook voor broodnood kunt u bij Zoetermeer terecht.
 • Woont u in Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Pijnacker-Nootdorp doen. Ook voor broodnood kunt u bij Pijnacker-Nootdorp terecht.

 • Woont u in Westvoorne? Dan kunt u een aanvraag Tozo via de website van Westvoorne doen. Ook voor broodnood kunt u bij Westvoorne terecht. Heeft u Tozo 1 bij gemeente Rotterdam aangevraagd en u wilt Tozo 2 aanvragen? Ook dan kunt u in Westvoorne terecht.

 • Woont u in Midden-Delfland? Dan kunt u een aanvraag Tozo via deze webpagina doen. De afhandeling gebeurt door Midden-Delfland zelf. Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Dan kunt u bij Midden-Delfland terecht.

Aanvraag Tozo 2: tijdelijke inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal

De Tozo bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het (gezins)inkomen van ondernemers aanvult tot de bijstandsnorm die voor hen geldt.
 • Een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal (maximaal 10.157 euro) voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dit bedrag moet u terugbetalen. Het rentepercentage is twee procent. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Voor Tozo 2 gelden versoepelde voorwaarden. Zo wordt er geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen, bijvoorbeeld een spaarrekening en/of een eigen huis geen invloed op de tegemoetkoming. Wel telt het inkomen van uw eventuele partner mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, kunt u geen aanspraak op Tozo 2 maken. Als u een lening voor bedrijfskapitaal aan wil vragen, dient u te verklaren dat er bij uw onderneming geen sprake is van uitstel van betaling of een staat van faillissement. 

Als u een tijdelijke inkomensondersteuning heeft aangevraagd en het digitaal aanvraagformulier correct en volledig heeft ingevuld, ontvangt u binnen 4 weken een voorschot. We laten binnen 8 weken weten of we de aanvraag voor tijdelijke inkomensondersteuning voor Tozo 2 definitief goedkeuren of afwijzen.

Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doorloop dan onderstaande beslisboom. U kunt een uitgebreidere beslisboom doorlopen op de website van de Rijksoverheid. De beslisboom van de Rijksoverheid opent niet in de browser Internet Explorer.

AOW-gerechtigden en grenswerkers

 • Bent u AOW-gerechtigd zelfstandig ondernemer en woont u in een van bovengenoemde gemeenten? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 2.
 • Bent u zelfstandig ondernemer die in Nederland woont, en een bedrijf heeft in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland? Woont u in een van bovengenoemde gemeenten? Dan kunt u een tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 2.
 • Bent u zelfstandig ondernemer die in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, en een bedrijf in Nederland heeft? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de website van gemeente Maastricht.

Status aanvraag Tozo 1

Het is nog steeds erg druk waardoor er vertraging kan ontstaan in de afhandeling van uw aanvraag. Heeft u meer dan vier weken geleden een aanvraag gedaan en nog geen voorschot ontvangen? Bel hierover naar 14 010. Geef aan dat u meer dan vier weken geleden een Tozo 1-aanvraag heeft gedaan en dat u nog geen voorschot hebt ontvangen. Een medewerker onderzoekt de status van uw aanvraag.

De derde betaling van de Tozo 1-uitkering is in een aantal gevallen vertraagd. Bij de derde betaling ontvangt u bericht of uw Tozo 1-aanvraag definitief wordt toegekend. Ook worden uw inkomsten die u in de periode van Tozo 1 heeft gehad, met de derde betaling verrekend. Hiervoor hebben we meer tijd nodig dan verwacht. Komt u hierdoor in acute geldnood, bel dan met 14 010. Medewerkers van 14 010 kunnen zien of de betaling onderweg is. Zo niet, dan nemen we binnen 48 uur contact met u op en zoeken we naar een oplossing.

Welk bedrag u maximaal krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling. Er zijn maximumbedragen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en maximumbedragen voor gehuwden/samenwonenden.

Voor de Tozo kijken we niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis). Het inkomen van een eventuele partner telt wel mee voor het recht op de Tozo 2.

Onderstaande bijstandsnormen gelden van 1 juli tot en met 31 december 2020.Tot 1 juli golden er andere normen

 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar: 261,44 euro
 • alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd: 1.059,03 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21 tot AOW-leeftijd: 1.512,90,31 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen: 1.017,89 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen: 1.320,47 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd: 1.606,88 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen: 522,88 euro
 • gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen: 825,46 euro.
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is ook het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee
 • Een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Aanvraagformulier Tozo 2: tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal

Een tekening van een laptop in de Rotterdamse huisstijl

U kunt via deze link Tozo 2 aanvragen. Kies voor het formulier ‘Aanvraag tijdelijke uitkering Tozo’. U kunt alleen met DigiD een aanvraag indienen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

Hulp bij aanvraag

Er zijn bedrijven actief die aanbieden om u te helpen bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken om een Tozo-aanvraag te doen. Fraude kunt u melden bij de gemeente. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo? Neem dan contact met ons op.

Ik heb helemaal geen geld meer

Heeft u op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan? En kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de ‘broodnoodprocedure’. Voordat uw aanvraag voor broodnood beoordeeld kan worden, moet u een Tozo 2-aanvraag indienen. Bel daarna naar 14 010 en geef aan dat u broodnood wilt aanvragen. Woont u in Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, de Drechtsteden, Gouda, Zoetermeer, Westvoorne of Pijnacker-Nootdorp? Neem voor broodnood dan contact op met uw eigen gemeente.

Veelgestelde vragen Tozo

In de pdf 'Toelichting uitkeringsspecificatie Tozo' vindt u een toelichting op de uitkeringsspecificatie. Op de tweede pagina staat welke gegevens wel of niet meetellen als inkomen voor uw Tozo-aanvraag. Lees hier hoe u wijzigingen in uw inkomen en/of privé- of woonsituatie door kunt geven. Heeft u specifiekere vragen? Bel dan naar 14 010. Een medewerker helpt u verder.

U kunt uw aanvullende informatie met DigiD indienen. Ga naar het formulier. Klik op ‘doe aanvraag’ bij 'Aanvullende informatie Tozo 1 aanvraag'.

Heeft u Tozo ontvangen en bericht gekregen dat u geld terug moet betalen aan de gemeente? Of heeft u niet het hele bedrag van uw lening voor bedrijfskapitaal nodig? Dan verzoeken wij u om het beginnen binnen 6 weken terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro. U kunt het bedrag zonder acceptgiro direct storten op NL31INGB0000055916 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Vermeld daarbij het administratienummer (kenmerk) dat op uw beschikking staat en benoem waar het teruggestort bedrag precies voor bedoeld is.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag is ontvangen. U kunt ook uw e-mailadres invullen aan het begin van het aanvraagformulier. U ontvangt een bevestiging per e-mail als u uw e-mailadres heeft ingevuld. Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Als u via deze link met uw DigiD inlogt bij het formulier ‘Aanvullende informatie Tozo 1 aanvraag’, kunt u zien of u het formulier compleet en correct heeft ingevuld. Als dat niet het geval is, kunt u het formulier definitief invullen en verzenden. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld, dan ontvangt u een bevestiging per e-mail. Wilt u een kopie van het formulier, dan kunt u deze downloaden in de Mijn Loket-omgeving.

Nee. Tozo 2 heeft andere voorwaarden dan Tozo 1. Daarom wordt de uitkering niet automatisch verlengd. Tozo 2 moet u opnieuw aanvragen.

U bent verplicht voor het bepalen van de hoogte van uw uitkering veranderingen in uw inkomen en/of privé- woonsituatie aan ons door te geven, op grond van artikel 17 van de Participatiewet. Ook als u een wijziging in uw rekeningnummer heeft, waarop de Tozo uitgekeerd wordt, moet u dat doorgeven. U kunt deze wijzigingen doorgeven via het formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’. Let op! U kunt via dit formulier alleen wijzigingen over uw Tozo 2-aanvraag doorgeven.

Heeft u uiterlijk 4 augustus nog wijzigingen per e-mail doorgegeven? Dan worden deze verwerkt. Vanaf 5 augustus nemen we alleen wijzigingen in behandeling die via het digitale formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’ zijn ingevuld. U kunt geen wijzigingen per post of per e-mail doorgeven.

Heeft u al een uitbetaling gekregen voor uw Tozo-aanvraag en heeft u weer inkomsten? Dan kan het zijn dat u (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen. 

Inkomsten die voor Tozo meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:

 • loon/salaris      
 • partner- en kinderalimentatie
 • WW-uitkering, WIA-uitkering of een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering en ziektewet-uitkering        
 • uitkering Algemene nabestaandenwet
 • periodieke giften
 • inkomsten uit politieke betrekkingen
 • continuïteitsbijdrage (voor ondernemers in de zorg)      
 • wachtgeld APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
 • TOFA-uitkering (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)
 • ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators
 • pensioenen of uitkering uit een lijfrenteproduct
 • buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis
 • rente over vermogen
 • dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen
 • inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap

Voor Tozo 2 geldt ook het inkomen van een eventuele partner als inkomen. Ook het AOW-inkomen van de partner en een eventuele AOW-partnertoeslag worden meegerekend.

Inkomsten die voor Tozo niet meetellen als inkomen, zijn bijvoorbeeld:

 • toeslagen van de Belastingdienst (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag)
 • voorlopige teruggaven van de inkomstenbelasting
 • kindgebonden budget
 • kinderbijslag
 • tegemoetkoming uit de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
 • TVL mkb (Tegemoetkoming Vaste Lasten)
 • vergoeding voor vrijwilligerswerk tot een maximumbedrag van 170,00 euro per maand

Als uw inkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, moet u Tozo stopzetten. U kunt uw Tozo 2-uitkering stopzetten via het formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’. Let op! U kunt via dit formulier alleen uw Tozo 2-aanvraag stopzetten.

Heeft u uiterlijk 4 augustus uw Tozo 2-uitkering nog stopgezet per e-mail? Dan wordt dit verwerkt. Vanaf 5 augustus nemen we verzoeken om Tozo 2 stop te zetten alleen in behandeling als dit via het digitale formulier ‘Wijzigingsformulier Tozo 2’ is ingevuld. U kunt uw Tozo-aanvraag niet stopzetten per post of per e-mail.

Heeft u al een uitbetaling gekregen voor uw Tozo-aanvraag en heeft u weer inkomsten? Dan kan het zijn dat u (een gedeelte van) de Tozo-uitkering moet terugbetalen. 

Als u in uw aanvraag heeft aangegeven dat u een partner heeft, moet uw partner de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Uw partner heeft hiervoor DigiD nodig. Via deze link komt uw partner bij het aanvraagformulier dat u ingevuld heeft. Uw partner klikt vervolgens op de groene button ‘Doe aanvraag’. Nadat uw partner met zijn of haar eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag en kan uw partner op de button ‘Ondertekenen’ klikken. Uw partner loopt nog eenmaal door de aanvraag. Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op ‘Ondertekenen’. Na ondertekening door uw partner is uw aanvraag klaar en komt de aanvraag bij ons binnen. Daarna starten we met het afhandelen van uw aanvraag.

U heeft twee voorschotten ontvangen. Het derde voorschot is eigenlijk geen voorschot, maar wordt een definitieve verrekening van de uitkering waar u volgens onze gegevens recht op heeft. U ontvangt daarvoor een beschikking. Heeft u inkomsten? Dan verrekenen we dit met uw uitkering Als u tot nu toe niets heeft ontvangen, dan is uw verrekening nog in behandeling.

U kunt bellen naar 14 010 als u uw aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal in wil trekken. Een medewerker helpt u verder.

U kunt een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal 10.157 euro aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 al een maximale lening voor bedrijfskapitaal (10.157 euro) aanvroegen, kunnen nu geen lening meer aanvragen. Ondernemers die bij Tozo 1 een gedeeltelijke lening voor bedrijfskapitaal aanvroegen, kunnen bij Tozo 2 een aanvullende lening tot maximaal 10.157 euro aanvragen.

Als u een hogere lening nodig heeft dan wat u in eerste instantie aanvroeg, dan kunt u een aanvullende lening aanvragen via het aanvraagformulier Tozo 2. In totaal kunt u binnen de Tozo 1 en 2 voor een maximum bedrag van 10.157 euro een lening bedrijfskapitaal aanvragen.

Als u niet het hele bedrag van uw lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft, heeft u 6 weken de tijd om ons terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro. U kunt het bedrag zonder acceptgiro direct storten op NL31INGB0000055916 ten name van Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Vermeld daarbij het administratienummer (kenmerk) dat op uw beschikking staat en benoem waar het teruggestort bedrag precies voor bedoeld is.

Nee, dit is een gift. Belangrijk is wel dat u de juiste informatie geeft. Ook bent u verplicht om veranderingen door te geven, bijvoorbeeld als u werk vindt of toch nog inkomsten uit uw bedrijf heeft. Ook andere veranderingen die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in uw privé- of woonsituatie of in uw financiële situatie. Die verplichting geldt op basis van artikel 17 van de Participatiewet.

Ja. U moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2 procent. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Als u een partner heeft, is deze medeaansprakelijk voor het terugbetalen van deze lening.

Ja, zorg dat uw aanvraag compleet is en stuur alle gevraagde bijlagen mee. Laat ook zien dat u voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uur per jaar als zelfstandige heeft gewerkt en de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Stuur een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019 mee. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Een verlopen paspoort of ID is niet rechtsgeldig. U moet een nieuw identiteitsbewijs aanvragen bij Burgerzaken in uw gemeente. U kunt een bewijs van de aanvraag voor een nieuwe paspoort of ID toevoegen bij uw aanvraag voor de uitkering levensonderhoud. Dan nemen wij uw aanvraag wel alvast in behandeling. Heeft u uw nieuwe geldige paspoort of ID? Mail dan zo snel mogelijk een kopie naar rbz.wi@rotterdam.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer.

Veelgestelde vragen ontvangen beschikking

Bij uw aanvraag heeft u bepaalde gegevens opgegeven. Zoals uw gezinssituatie, te verwachten inkomsten gedurende de periode of verwachte winst. Elke gezinssituatie heeft een ander bedrag. Dat zijn bedragen die de Rijksoverheid heeft vastgesteld. De bijstandsnormen vindt u hier terug. Als u inkomsten heeft opgegeven, dan zijn deze ook verrekend. U ontving of ontvangt een uitkeringsspecificatie, waarin uw opgegeven inkomsten opgenomen zijn. Daarin staat ook de verrekening van uw eventueel ontvangen voorschot(ten).

Hier vindt u de bijstandsnormen per situatie. Deze bedragen zijn door de Rijksoverheid vastgesteld. Als uw inkomen boven de voor u geldende bijstandsnorm komt, moet u de Tozo stopzetten.

Wij sturen nog een formulier om winst uit uw onderneming op te vragen. Bij dit formulier kunt ook uw gewenste ingangsdatum doorgeven als deze anders is dan 1 maart. Wij passen dit daarna voor u aan.

De meeste ondernemers hebben een inschatting gemaakt van inkomsten en winst. Na afloop van de uitkering kunt u dan precies aangeven wat uw inkomsten en winst zijn geweest.

Onderaan de beschikkingsbrief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen. Dien als dat mogelijk is uw bezwaar bij voorkeur digitaal in. In de brief van de regiogemeenten staat de bezwaarclausule van die gemeente zelf. Woont u in Rotterdam? Bekijk dan de pagina Bezwaar besluit gemeente.

Heeft u (financiële) problemen, ondanks de financiële coronaregelingen van de Rijksoverheid? RBZ kan u misschien ondersteunen en adviseren. Kijk op de webpagina van RBZ wat voor u van toepassing is. Let op: Voor vragen over Tozo belt u 14 010 of mailt u naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem de veelgestelde vragen door op deze webpagina. U kunt ook bellen via 14 010. Heeft u een Tozo-aanvraag via DigiD ingediend? Dan kreeg u na indienen van het Tozo-aanvraagformulier een melding in de Mijn Loket-omgeving dat uw aanvraag ontvangen is. Als u uw e-mailadres heeft ingevuld, ontving u ook per e-mail een ontvangstbevestiging. Hierna doen wij een beroep op uw geduld voor verdere afhandeling. Houd er rekening mee dat het druk is bij de afhandeling van Tozo. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur

Meer informatie

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2020.

\