Tozo
Gepubliceerd op: 18-03-2020
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
Ga naar de hoofdinhoud

Het kabinet is per 1 oktober 2021 gestopt met de Tozo-coronasteun. U kunt geen Tozo-uitkering of Tozo-lening bedrijfskapitaal meer aanvragen.

Op deze webpagina vindt u nog informatie over de afhandeling van Tozo-aanvragen.
Het is niet meer mogelijk om een 'Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf' digitaal in te dienen.
Iets nalezen hierover? Ga dan naar Tozo inkomsten uit bedrijf.

Heeft u toch nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u een Bbz-uitkering aanvragen.
De tijdelijk versoepelde Bbz-uitkering geldt niet meer. Vanaf 1 april gaat de gewone Bbz-regeling weer in en gelden er andere voorwaarden.
Kijk op de pagina Bbz voor informatie, veelgestelde vragen en het aanvraagformulier.

Heeft u vragen over Tozo?

Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat.

Vragen en antwoorden Tozo algemeen

U hoeft de uitkering niet terug te betalen. Belangrijk hierbij is wel dat u altijd de juiste informatie gaf, ook als u de uitkering al ontving. Dit staat in artikel 17 van de Participatiewet.
U was verplicht om veranderingen over uw inkomen door te geven voor de maanden dat u Tozo ontving, bijvoorbeeld als u werk in loondienst had gevonden of een andere uitkering ontving.
Veranderingen in uw privé- of woonsituatie moest u ook doorgeven, bijvoorbeeld als u ging samenwonen.
Misschien moe(s)t u door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen.

Had u inkomsten uit eigen bedrijf tijdens de uitkeringsperiode? Of had u meer of minder inkomsten uit eigen bedrijf dan u opgaf in uw aanvraagformulier?
U ontving na afloop van Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 een brief waarin we u vroegen om de definitieve inkomsten door te geven.
Daarna is de definitieve hoogte van uw uitkering berekend.

Het is niet meer mogelijk om een 'Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf' in te dienen.
Heeft u een vraag hierover? Bel dan met 14 010 of stuur een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl.
Of kijk op de pagina Tozo inkomsten.

Heeft u Tozo ontvangen en bericht gekregen dat u geld terug moet betalen aan de gemeente?
Dan vragen we u om het bedrag binnen 6 weken terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro.

U kunt het bedrag ook zonder acceptgiro direct storten op NL 31 INGB 0000 0559 16 ten name van Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen.
Zet het kenmerk dat op uw beschikking staat erbij.
Zet er ook bij waar het teruggestorte bedrag voor bedoeld was: uitkering levensonderhoud Tozo 1, 2, 3, 4 of 5, lening bedrijfskapitaal Tozo 1, 2, 3, 4 of 5.

Lukt het u op dit moment niet om het (hele) bedrag terug te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken.
Stuur hiervoor een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl.
Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • of het om een uitkering Tozo 1, 2, 3, 4 en/of 5 gaat
 • welk bedrag u terug moet betalen
 • in hoeveel termijnen u terug kunt betalen.

U kunt ook bellen naar 14 010.

Wilt u wijzigingen over  de Tozo-periode doorgeven, die nu nog van belang zijn?
Stuur dan een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • dat het om Tozo gaat
 • of het om een uitkering levensonderhoud en/of een lening bedrijfskapitaal gaat
 • per wanneer de verandering ingaat of is ingegaan.

U kunt geen wijzigingen in inkomsten uit eigen bedrijf meer aan ons doorgeven.
U ontving eerder van ons een brief waarin we u vroegen om deze inkomsten door te geven.

Verandert uw rekeningnummer waarop de Tozo werd uitgekeerd? Geef dit door via een e-mail aan rbz.wi@rotterdam.nl.
Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • dat het om Tozo gaat
 • of het om een uitkering levensonderhoud en/of een lening bedrijfskapitaal gaat
 • per wanneer de verandering ingaat of is ingegaan.

Bij uw aanvraag heeft u bepaalde gegevens opgegeven. Zoals uw gezinssituatie, te verwachte inkomen of verwachte inkomsten uit eigen bedrijf gedurende de periode.
Elke gezinssituatie heeft een ander bedrag. De Rijksoverheid heeft deze bedragen vastgesteld. De bijstandsnormen vindt u in dit bericht van de Rijksoverheid.

U ontving een uitkeringsspecificatie. Daarin staan de inkomsten die u heeft opgegeven.
U ziet daarin ook welke opgegeven inkomsten en eventueel ontvangen voorschot(ten) verrekend zijn.

Onderaan de beschikkingsbrief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen. Maak digitaal bezwaar, als dat kan.

Ondernemers die niet in Rotterdam wonen, maken bezwaar bij hun eigen gemeente.
Woont u in Rotterdam? Kijk dan op Bezwaar maken bij de gemeente Rotterdam.

Ja. U moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2% per jaar.
Tot juli 2022 hoeft u niet af te lossen.
Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022 berekenen we geen rente. U bouwt dus geen hogere schuld op.
Heeft u een partner? Dan is uw partner medeaansprakelijk voor het terugbetalen.

Vroeg u na 1 januari 2021 een lening bedrijfskrediet aan?
Ook dan begint u na 1 juli 2022 met afbetalen.
U ontvangt daarover een brief van ons. U kunt natuurlijk ook eerder beginnen met aflossen.

Vragen en antwoorden over jaaropgave 2021 Tozo

In deze opgave staat:

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
 • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief).

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst.
U ontvangt deze jaaropgave éénmalig op papier. Bewaar deze goed.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.
Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave.
De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft de gemeente al afgedragen aan de Belastingdienst.
De gemeente is wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is.
Leest u goed de achterkant van de opgave door.

Op de jaaropgave 2021 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2021.
Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2021 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.
Wanneer u in 2022 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2021 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2021.
De terugbetalingen die u in 2022 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2022. Deze jaaropgave ontvangt u in 2023.

Als u getrouwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering.
Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave.
Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting.
Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend.
Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2021.
U moet bij de belastingaangifte over 2021 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.
Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje 'Pensioen en andere uitkeringen'. Controleer ze goed.

Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje 'Pensioen en andere uitkeringen'.
Uit de lijst die dan volgt kiest u 'Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daar staat de hoogte en de ingehouden loonheffing. Controleer ze goed. Gebruik hiervoor uw jaaropgave.
De Tozo-uitkering is geen omzet uit onderneming. U moet de uitkering daarom apart opgeven.

Dat kan. Houd er rekening mee dat u misschien belasting moet (na)betalen. Wij adviseren u een bedrag opzij te zetten voor een eventuele (na)betaling.
Had u in 2021 naast uw Tozo-uitkering ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte? Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht. Dit komt doordat u over uw totale inkomen in 2021 te weinig loonbelasting heeft betaald.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2022.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen via 14 010. Of stuur een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur
 • op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden.

Heeft u vragen over de Bbz-uitkering levensonderhoud? Kijk op www.rotterdam.nl/bbz of bel met 010 - 433 96 00, kies 1.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen.