Contact Werk en inkomen
Gepubliceerd op: 28-03-2017
Geprint op: 16-12-2018
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/contact-werk-en-inkomen/
Spring naar het artikel

U kunt op verschillende manieren informatie vinden over werk en inkomen bij de gemeente Rotterdam.

Kijk op de pagina Werk en inkomen. Informatie is ook beschikbaar voor uw smartphone. Download de 010 Werkt app. Kunt u daar het antwoord op uw vraag niet vinden? Bel dan naar 14 010.

Persoonlijk gesprek over werk

Woont u in Rotterdam Zuid, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg of Vondelingenplaat? Dan kunt u met uw vragen over werk terecht bij locatie IJsselmonde. Het adres is Herenwaard 23.

Woont u in Rotterdam Noord, West, Oost en Centrum? Ga dan met vragen over werk naar locatie Coolsingel. Het adres is Coolsingel 40.

Persoonlijk gesprek over uw uitkering

Met vragen over uw uitkering kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent. Het e-mail adres staat op de brieven die u van de gemeente ontvangt. Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u een persoonlijk gesprek met uw inkomensconsulent wilt aanvragen.

Werkintake en inspanningstoets

Voor werkzoekenden uit Rotterdam Noord, West, Oost en Centrum worden de gesprekken over de werkintake en de inspanningstoets gehouden op locatie Coolsingel. Het adres is Coolsingel 40.

Inzien wet- en regelgeving

Wilt u na een besluit van de gemeente Rotterdam de onderliggende wet- en regelgeving inzien? Dan kunt u terecht bij de helpdeskmedewerkers van locatie IJsselmonde aan de Herenwaard 23 en locatie Coolsingel aan de Coolsingel 40. Zij helpen u bij het vinden van informatie over het gevraagde onderwerp.

VraagWijzer

Heeft u vragen of problemen, bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven, juridische kwesties, uw gezondheid of met geld? En komt u er zelf niet uit? Dan kunt u terecht bij een van de VraagWijzers in de stad.

Openingstijden

De locaties Herenwaard 23 en Coolsingel 40 zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur. De locaties zijn telefonisch niet bereikbaar. Neem voor vragen contact op met 14 010.

Alle kantoren van de gemeente zijn gesloten op nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag en beide kerstdagen.

Cliëntenraad W en I Rotterdam

De clientenraad Werk en inkomen (W en I) Rotterdam is een onafhankelijk adviesorgaan en zet zich in voor belangenbehartiging van alle Rotterdammers, die een uitkering van gemeente Rotterdam, Werk en Inkomen ontvangen. 

Klachten

De afdeling Klachten Werk en Inkomen van gemeente Rotterdam behandelt meldingen over (bijstands)uitkeringen. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Werk en inkomen? Dan kunt u een klacht indienen.

Wilt u een klacht indienen? Dat kan op verschillende manieren.

 • Online
  Gebruik het reactieformulier van gemeente Rotterdam
 • Brief
  Gemeente Rotterdam Klachten Werk en inkomen
  Antwoordnummer 566
  3000 WB  Rotterdam
 • Bellen
  Geef uw klacht telefonisch door via 14 010.

Gegevens

Om uw klacht goed te kunnen behandelen, zijn de volgende gegevens belangrijk:

 • uw burgerservicenummer
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer

Geef duidelijk aan over wie of wat u klaagt en waarom u dit doet.

Onderstaande voorbeelden geven u een indruk waarover u een klacht kunt indienen:

 • U kunt een afdeling niet bereiken en u wordt ook niet teruggebeld.
 • U hebt geen uitkering ontvangen. U bent hierover niet geïnformeerd.
 • U hebt een aanvraag ingediend, maar u hebt nog geen besluit ontvangen.
 • U vindt dat u niet correct bent behandeld of te woord gestaan (een bejegeningsklacht).
 • U hebt onvoldoende of geen informatie gekregen.
 • U bent niet tevreden over uw re-integratietraject.
 • U wilt een andere klantmanager / consulent.

Als gemeente Rotterdam in een aan u gerichte brief een officieel schriftelijk besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u geen klacht indienen maar wel bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een afwijzing van een aanvraag bijstandsuitkering. Hoe u bezwaar indient, vindt u op de pagina Bezwaar tegen besluit van gemeente.

 • U ontvangt binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging.
  Wij kunnen u uitnodigen om een toelichting te geven op uw klacht. U kunt zelf ook aangeven dat u een toelichting op uw klacht wilt geven
 • Binnen 4 weken ontvangt u een antwoord op uw klacht
  Als uit de behandeling van de klacht blijkt dat de gemeente een fout heeft gemaakt, zorgt klachten Werk en inkomen ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt hersteld.