Belangrijke data bijstand
Gepubliceerd op: 11-03-2019
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/belangrijke-data-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u weten wanneer wij uw uitkering uitbetalen? Hieronder vindt u de betaaldata voor dit jaar. U weet dan altijd over hoeveel dagen uw uitkering wordt gestort.

Onderaan deze pagina leest u ook informatie over de banenmarkten die de gemeente Rotterdam regelmatig organiseert.

Maand (2021) Geld op rekening
september vrijdag 24 september
oktober dinsdag 26 oktober
november woensdag 24 november
december donderdag 23 december
Maand (2022) Geld op rekening
januari dinsdag 25 januari
februari donderdag 24 februari
maart donderdag 24 maart
april vrijdag 22 april
mei dinsdag 24 mei
juni vrijdag 24 juni
juli vrijdag 22 juli
augustus woensdag 24 augustus
september vrijdag 23 september
oktober dinsdag 25 oktober
november donderdag 24 november
december vrijdag 23 december

Post over uw uitkering

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam ontvangt, krijgt u regelmatig post van ons over werk en inkomen. In het overzicht dat hieronder staat, kunt u zien wanneer wij u brieven sturen. U krijgt altijd elke maand een uitkeringsspecificatie van ons. Dit overzicht is niet volledig. U kunt ook andere brieven over werk en inkomen ontvangen.

Let op: u ontvangt deze post alleen als dit onderwerp over uw situatie gaat.

Iedere Rotterdammer die in het afgelopen jaar een bijstandsuitkering ontvangt of heeft ontvangen, krijgt per post een jaaropgave. Deze jaaropgave is een verklaring van de gemeente Rotterdam over de uitkering die u in het afgelopen jaar heeft ontvangen.

Elke maand reserveert de gemeente voor u een bedrag aan vakantiegeld. In mei betalen we het vakantiegeld uit. Maar als een schuldeiser beslag heeft gelegd op uw uitkering, dan gaat uw vakantiegeld meestal naar de schuldeiser. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf. Blijft na deze betaling van uw vakantiegeld aan de beslaglegger nog geld over, dan krijgt u dit in juni. Als dat zo is, krijgt u daarvan bericht van de gemeente. Ook kunt u iedere maand op uw uitkeringsspecificatie nalezen hoeveel vakantiegeld de gemeente voor u reserveert. U vindt dit bij vakantietoelage/VT.

Huurt u een woning van een woningcorporatie? Dan ontvangt u eind maart of eind april bericht wat uw nieuwe huur wordt. Betaalt de gemeente de huur rechtstreeks uit uw uitkering aan uw huiseigenaar? Dan ontvangt u begin april een brief met het formulier Verklaring huuraanpassing. Verandert uw huur en bent u akkoord? Stuur dan de Verklaring huuraanpassing ingevuld en ondertekend terug naar de gemeente. Op het formulier staat voor welke datum u dat moet doen.

Is er door een beslaglegger beslag gelegd op uw uitkering dan wordt u hierover in mei geïnformeerd. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op uw uitkering, dan gaat uw vakantiegeld meestal naar de schuldeiser. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf. Blijft na deze betaling van uw vakantiegeld aan de beslaglegger nog geld over, dan krijgt u dit in juni. Als dat zo is, krijgt u daarvan bericht van de gemeente.

Banenmarkten

De banenmarkten van het werkgeversservicepunt vindt u op deze kalender.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.