Belangrijke data bijstand
Gepubliceerd op: 11-03-2019
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/belangrijke-data-bijstand/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

Wilt u weten wanneer wij uw uitkering uitbetalen? Hieronder vindt u de betaaldata voor 2019. Ook kunt u de betaaldata lezen in de 010werkt-app. U weet dan altijd over hoeveel dagen uw uitkering wordt gestort.

Onderaan deze pagina leest u ook informatie over de banenmarkten die de gemeente Rotterdam regelmatig organiseert.

Maand Geld op rekening
augustus 2019 vrijdag 23 augustus
september 2019 dinsdag 24 september
oktober 2019 donderdag 24 oktober
november 2019 dinsdag 26 november
december 2019 vrijdag 24 december

Post over uw uitkering

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam ontvangt, krijgt u regelmatig post van ons over werk en inkomen. In het overzicht dat hieronder staat, kunt u zien wanneer wij u brieven sturen. U krijgt altijd elke maand een uitkeringsspecificatie van ons. Dit overzicht is niet volledig. U kunt ook andere brieven over werk en inkomen ontvangen.

Let op: u ontvangt deze post alleen als dit onderwerp over uw situatie gaat.

Iedere Rotterdammer die in 2018 een bijstandsuitkering ontvangt of heeft ontvangen, krijgt per post een jaaropgave. Deze jaaropgave is een verklaring van de gemeente Rotterdam over de uitkering die u in het afgelopen jaar heeft ontvangen.

Elke maand reserveert de gemeente voor u een bedrag aan vakantiegeld. In mei betalen we het vakantiegeld uit. Maar let op: is er beslag gelegd op uw uitkering, bijvoorbeeld door een deurwaarder? Dan moet de vakantietoeslag vaak aan de beslaglegger worden betaald. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf. Als het vakantiegeld niet aan u wordt overgemaakt, krijgt u hierover bericht. Op uw uitkeringsspecificatie van mei ziet u precies welk bedrag aan vakantiegeld u krijgt. Ook kunt u iedere maand op uw uitkeringsspecificatie nalezen hoeveel vakantiegeld de gemeente voor u reserveert. U vindt dit bij vakantietoelage/VT.

Is er door een beslaglegger beslag gelegd op uw uitkering dan wordt u hierover in mei nogmaals geïnformeerd. Omdat er beslag is gelegd, wordt het vakantiegeld niet aan u uitgekeerd maar aan uw beslaglegger. Als er na deze inhouding van uw vakantiegeld nog geld overblijft dan wordt dit in juni uitbetaald. Op de uitkeringsspecificatie kunt u zien hoeveel vakantiegeld gebruikt is voor de aflossing van uw beslag. Uw uitkering en uw mogelijk resterende vakantiegeld worden apart uitbetaald.

Op 1 juli gaan de huren van veel woningen omhoog. Als de gemeente de huur van uw uitkering rechtstreeks aan uw huiseigenaar betaalt, ontvangt u eind mei hierover een brief met een formulier Verklaring huurverhoging. Gaat u akkoord met de huurverhoging? Stuur dan de Verklaring huurverhoging ingevuld en ondertekend terug naar de gemeente. Om ervoor te zorgen dat de gemeente het juiste bedrag voor u kan overmaken, heeft de gemeente de verklaring huurverhoging op tijd nodig. Stuur de Verklaring huurverhoging met uw handtekening op tijd terug aan de gemeente. In de brief staat voor welke datum u dat moet doen.

Let op: stuurt u de verklaring niet of te laat terug, dan kunnen achterstanden in de huurbetaling ontstaan.

Banenmarkten

De banenmarkten van het werkgeversservicepunt vindt u op deze kalender.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.