Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Voortgangsrapportage Feyenoord City

Twee keer per jaar, in april en in oktober, rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage  | Raadsinformatie.nl, november 2017. Link opent een externe pagina. De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals die in het kader van de Monitor Grote Projecten.

Let op! Voor gebruik op een mobiel apparaat (de iPad of mobiele telefoon) de PDF eerst openen met/kopiëren/downloaden naar een PDF-lezer (iBooks of bijvoorbeeld Acrobat reader) zodat alle hyperlinks goed werken.

De voortgangsrapportage is vanaf ook beschikbaar in een toegankelijke pdf. Dit is een tekstversie zonder hyperlinks en tabellen.

Voortgangsrapportage Feyenoord City, april 2022

Op 21 april van 2022 heeft de BVO Feyenoord een besluit genomen naar aanleiding van de zogenaamde 'alternatievenvergelijking'. Daarmee maken zij geen onderdeel meer uit van de volgende voortgangsrapportage.

In de alternatieven vergelijking wordt de bouw van het nieuwe stadion afgezet tegen twee verbouwalternatieven voor De Kuip. Daarover is het rapport 'Stadion Feyenoord - Alternatievenvergelijking' verschenen. De conclusie van het rapport is dat de optie voor nieuwbouw beter is dan de opties voor renovatie van De Kuip. Nieuwbouw heeft meer kwaliteit, betere exploitatieperspectieven en past binnen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. Echter, gelet op de dynamiek op de grondstoffen-, energie-, en kapitaalmarkt, wordt tevens in het rapport geconcludeerd dat het niet verstandig is de nieuwbouwvariant (of enige andere variant) nu naar de markt te brengen. Daarom heeft de BVO Feyenoord bekend gemaakt het niet opportuun te vinden de voorbereidingen voor een nieuw stadion door te zetten en zich te willen richten op een langer verblijf in De Kuip.

Naar aanleiding van dit besluit beraadt de gemeente zich samen met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en andere stakeholders op de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling en de stadionontwikkeling. Het college meent dat er geen sprake is van een definitief afstel van het nieuwe stadion en voelt zich daarin gesterkt door de brief die Stadion Feijenoord naar haar aandeelhouders heeft gestuurd. In die brief opteert de eigenaar van De Kuip voor een scenario waarbij gewacht wordt op een stabilisering van de bouw- en kapitaalmarkt om toch een nieuw stadion aan de Maas te gaan bouwen. Immers, de economische levensduur van De Kuip nadert zijn einde en een betere plek voor een nieuw stadion zal niet snel te vinden zijn.