Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Voortgangsrapportage Feyenoord City

Twee keer per jaar, in april en in oktober, rapporteert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang van Feyenoord City. Dat is zo vastgelegd in de Regeling Risicovolle Projecten.

De opzet en werkwijze van de rapportages is omschreven in de Basisrapportage  | Raadsinformatie.nl, november 2017. Link opent een externe pagina. De voortgangsrapportages zijn een uitvloeisel van het raadsbesluit op 6 juli 2017 waarbij Feyenoord City is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. De rapportages komen in de plaats van andere rapportages zoals die in het kader van de Monitor Grote Projecten.