Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergoeding extra kosten door ziekte of handicap aanvragen

Hebt u extra kosten door medische klachten? U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld beddengoed, kleding, verwarming of aangepaste schoenen. Uw inkomen en bezit bepalen of u bijzondere bijstand krijgt. De gemeente kijkt of u recht hebt op bijzondere bijstand. En of alles wordt vergoed, of een gedeelte.

Aanvragen

Open het formulier 'Aanvraag bijzondere bijstand'.
Op het formulier staat welke gegevens u moet invullen en hoe u de aanvraag doet.

Aanvragen voor iemand anders

Iemand anders mag voor u een aanvraag doen als u toestemming geeft.
U moet toestemming geven met het formulier Machtiging aanvraag uitkering.
Vul het in, onderteken het en voeg het bij uw aanvraag bijzondere bijstand.

Advies van een arts

Is uw aanvraag bij de gemeente? Dan krijgt u eerst een afspraak bij een arts van team Sociaal Medische Advisering (SMA).
Deze arts bepaalt of de extra kosten nodig zijn. Dat heet een ‘sociaal medisch advies’. De arts vertelt de gemeente niet wat uw medische klachten zijn.

Let op: Het is belangrijk dat u naar de afspraak gaat.
De gemeente kan alleen uw extra kosten vergoeden als de arts zegt dat de kosten nodig zijn.

Voor wie is het

 • U woont in Rotterdam.
 • U hebt de kosten niet langer dan 6 maanden geleden gemaakt.
 • De rekening is niet ouder dan 3 maanden.
 • U bent een Nederlander of hebt dezelfde rechten en plichten.

Hoelang duurt het

 • Binnen 8 weken krijgt u een brief.
  In de brief staat of u bijzondere bijstand krijgt of niet.
  Als uw aanvraag niet compleet is, dan staat dat in de brief.
  Dan staat er in wat u nog moet inleveren. Uw aanvraag duurt dan langer.
 • Bent u het niet eens met de brief?
  Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar Werk en Inkomen.
 • Hebt u na 8 weken nog niets heeft gehoord? 
  Meld dit per post met het formulier Ingebrekestelling. Dit formulier en meer informatie vindt u op de pagina Melden van te late beslissing.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om toch nog te beslissen.
  Doet de gemeente dat niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag.

Contact

Hebt u vragen, bel dan 14 010.