Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie voorschoolse educatie aanvragen

De subsidie voorschoolse educatie (VE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van deze subsidie is Rotterdamse peuters spelenderwijs voor te bereiden op een goede start op de basisschool.

Dien uw aanvraag voor volgend jaar in vóór 1 oktober dit jaar. Vraag de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meesturen

U hebt 2 documenten nodig:
1. Het Aanvraagformulier Subsidie voorschoolse educatie 2024.

2. U moet het Aanvraagformulier subsidie 2024 toevoegen. Dit is een Excel-bestand.

Vraag dit formulier aan per e-mail via subsidieVVEMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Voor wie is het

Voor houders van kindercentra die in het Landelijk Register Kinderopvang staan en die in de gemeente Rotterdam een voorschoolse voorziening (willen gaan) uitvoeren.

Voorwaarden

De kwaliteit die aanbieders van voorschoolse educatie moeten bieden, is vastgelegd in het document Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2022, Rotterdamse kwaliteit in voorschoolse voorzieningen.

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Hoelang duurt het

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • In maximaal 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.