Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie onderwijshuisvesting aanvragen

De gemeente Rotterdam heeft een verplichting om te zorgen voor de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Login Onderwijsloket' met de inloggegevens die u van de gemeente hebt gekregen. Let op: Uw aanvraag dient u in vóór 16 oktober. Spoedaanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Login Onderwijsloket. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Het Onderwijsloket is een besloten omgeving voor scholen en schoolbesturen. Hier vraagt u online subsidies aan die door de gemeente Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

Hoogte subsidie

Het beschikbare bedrag voor Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voorwaarden

Nadat het programma is vastgesteld ontvangt u een beschikking op uw subsidieaanvraag. Hierin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Hoelang duurt het

  • aanvragen moeten vóór 16 oktober binnen zijn
  • het programma en overzicht worden op zijn laatst  30 april vastgesteld, in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd

Contact