Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie onderwijshuisvesting aanvragen

De gemeente Rotterdam heeft een verplichting om te zorgen voor de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Login Onderwijsloket' met de inloggegevens die u van de gemeente heeft gekregen. Let op: Uw aanvraag dient u in vóór 16 oktober. Spoedaanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Meer informatie

Het Onderwijsloket is een besloten omgeving voor scholen en schoolbesturen. Hier vraagt u online subsidies aan die door de gemeente Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

Hoogte subsidie

Het beschikbare bedrag voor Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voorwaarden

Nadat het programma is vastgesteld ontvangt u een beschikking op uw subsidieaanvraag. Hierin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Hoelang duurt het

  • aanvragen moeten vóór 16 oktober binnen zijn
  • het programma en overzicht worden uiterlijk 30 april vastgesteld, in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd

Contactinformatie

Voor meer informatie over onderwijshuisvesting kunt u contact opnemen met: ohvalgemeenmo@rotterdam.nl.. Link opent een externe pagina

Voor vragen over de werking van de applicatie e-mailt of belt u met de helpdesk van Pronexus via (040) 236 62 00 of support@pronexus.nl.. Link opent een externe pagina