Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie bewegingsonderwijs aanvragen

Met bewegingsonderwijs als gymnastiek en schoolzwemmen verbetert de fitheid en gezondheid van kinderen. Schoolzwemmen vergroot de zwemvaardigheid van Rotterdamse kinderen.

U vraagt de subsidie online via de knop 'Login Onderwijsloket'. Meld u aan met de inloggegevens die u van de gemeente heeft gekregen. U vraagt deze subsidie uiterlijk 15 februari aan voor de start van het schooljaar.

Login Onderwijsloket. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Rotterdam maakt het voor alle Rotterdamse scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs mogelijk om bewegingsonderwijs te geven. Scholen vragen jaarlijks aan via het Onderwijsloket.

Het aantal aan te vragen uren per school hangt af van:

 • de schoolsoort
 • het aantal ingeschreven leerlingen
 • of de school deelneemt aan speciale programma’s
  (zoals het programma Lekker Fit).

Als de afstand tussen schoollocatie en sportfaciliteit te groot is, kunt u ook busvervoer aanvragen.

Op basis van de aanvragen maakt de gemeente voor het begin van het schooljaar het rooster voor de hele stad.

Beschikbaar bedrag

Het beschikbare bedrag wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting. 

Voor wie is het

Rotterdamse schoolbesturen van (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen aanvragen.

Aanvragen voor schoolzwemmen zijn alleen bedoeld voor:

 • leerlingen van de groepen 5 en 6 van het (speciaal) basisonderwijs
 • voor de leerlingen vanaf 8 jaar in het speciaal onderwijs

Schoolbesturen kunnen hun scholen toestemming geven zelf aan te vragen. Maar voor de gemeente blijft het schoolbestuur zelf de verantwoordelijke partij.

Meesturen

 • In december ontvangen de directies van de scholen een brief over het aanvragen van bewegingsonderwijs.
 • Als u inlogt bij het Onderwijsloket staat de conceptaanvraag voor u klaar, met het rooster van het schooljaar dat nu bezig is.
 • U kunt deze gegevens bekijken en waar gewenst aanpassen voor het volgende schooljaar.
 • Wilt u iets wijzigen aan het aantal uren? Stem dan af met de betrokken partijen.
 • Zorg ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 15 februari verzonden is, ook als u niets wijzigt.

Voorwaarden

De gemeentelijke regelgeving voor de berekening van het aantal uren per school leest u in de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam. Link opent een externe pagina'.

Ook is er voor het schoolzwemmen een ‘Protocol schoolzwemmen’ waarin afspraken staan vastgelegd.

Hoelang duurt het

 • Na 15 februari controleert de gemeente de voorgestelde wijzigingen van alle aanvragen. Vragen 2  scholen dezelfde voorziening op hetzelfde moment aan? Dan zoekt de gemeente samen met die scholen naar een ander tijdstip.
 • Voor 1 april ontvangt u een rooster.
 • Tot 1 mei kunt u op dit rooster reageren. De gemeente past daarna als het kan het rooster aan. Deze aanpassingen zijn alleen mogelijk als er vooraf goed overlegd is.
 • Voor 1 juni stelt het College het rooster voor het komende schooljaar definitief vast en krijgt u dit rooster via het Onderwijsloket aangeboden.

Contact

 • Hebt u algemene vragen, bel 14 010.
 • Hebt u vragen over uw aanvraag, neem contact op met uw schoolcontactpersoon van de gemeente Rotterdam.
 • Voor vragen over de werking van de applicatie neemt u contact op met de helpdesk van Pronexus via 040 236 62 00 of support@pronexus.nl.. Link opent een externe pagina