Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie topsport (jaarlijks) aanvragen

De gemeente Rotterdam heeft grote doelen op sportgebied. In een toonaangevende sportstad moet de sportparticipatie namelijk verder omhoog.

De aanvraag voor volgend jaar dient u vóór 1 juni in. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven). Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Hoogte subsidie

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze regeling, wordt elk jaar door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Meesturen

  • begroting en dekkingsplan
  • beschrijving van de geplande activiteiten
  • statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • een opgave van leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de Kamer van Koophandel)

Hoe lang duurt het

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Geselecteerde instellingen vragen jaarlijks subsidie aan voor activiteiten met een duurzaam karakter:

  • Rotterdam Topsport
  • Topsportcentrum

Voorwaarden

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.