Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie topsport (jaarlijks) aanvragen

De gemeente Rotterdam heeft grote doelen op sportgebied. In een toonaangevende sportstad moet de sportparticipatie namelijk verder omhoog.

De aanvraag voor volgend jaar dient u vóór 1 juni in. Log in met eHerkenning via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Alleen de instellingen Rotterdam Topsport en Topsportcentrum mogen jaarlijks deze subsidie aanvragen.

Meesturen

  • begroting en dekkingsplan
  • beschrijving van de geplande activiteiten
  • statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • een opgave van leden van bestuur
    (staat ook in het uittreksel van de Kamer van Koophandel)

Hoogte subsidie

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze regeling, wordt elk jaar door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

  • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Bent u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Uw vrijwilligers moeten een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden. De verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalig activiteiten doen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.