Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Social return

Bent u ondernemer en heeft de gemeente Rotterdam u een opdracht gegund? Dan kan de gemeente u vragen om bij te dragen aan de arbeidsdeelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat noemen we Social Return.

In sommige gevallen vraagt de gemeente bedrijven die een opdracht voor de gemeente willen doen, om werk of ervaringsplaatsen te maken voor mensen die op andere manieren moeilijk aan het werk kunnen. Bij inkoop- en aanbestedingstrajecten staat dit dan in het contract. Daarin staat dat het bedrijf of de leverancier een bepaald bedrag of percentage van de opdracht moet besteden aan Social Return. Zo krijgen mensen uit kwetsbare groepen meer kans op een baan. 

Er zijn verschillende manieren om uw Social Return-verplichting in te vullen. Een accountmanager van de gemeente kijkt samen met u wat het beste bij uw bedrijf past. De video Social Return voor opdrachtnemers  van het WerkgeversServicepunt Rijnmond laat de mogelijkheden zien die bedrijven hebben om de Social Return in te vullen en hoe dat in zijn werk gaat. 

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Waarom Social Return?

Social Return draagt bij aan een stad die economisch en sociaal gezonder is. De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om Rotterdammers zonder werk, mensen met een (arbeids)beperking en leerlingen eerder aan een betaalde baan te helpen. Zo vergroot Social Return vakmanschap door het creëren van leer-, werk- en stageplaatsen. Door uitstroom naar betaald werk dalen de uitkeringskosten. Daarnaast nemen ook andere sociaal-maatschappelijke kosten af, zoals bijvoorbeeld die voor de gezondheidszorg.

Mogelijkheden 

Social Return invullen is maatwerk. De verschillende mogelijkheden leest u in het document waarderingsmogelijkheden . Link opent een externe pagina(pdf op WSPR.nl, u verlaat de site). 

Er zijn zes mogelijkheden:

  • Werken: u geeft mensen kans op een baan en de mogelijkheid om werkervaring op te doen.
  • Leren: u versterkt de positie van de medewerkers op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een ontwikkeltraject te bieden.
  • Sociaal Inkopen: u koopt in bij bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening.
  • Maatschappelijke activiteiten: u levert een bijdrage (in natura) om arbeidsdeelname te vergroten. Bijvoorbeeld door gastlessen te geven.
  • Sociaal Investeren: u investeert in sociale initiatieven of platforms die bijdragen aan arbeidsdeelname in het algemeen.
  • Open sociale impact-invulling: het kan voorkomen dat u een activiteit heeft die niet goed past in bovenstaande waarderingsmogelijkheden. In dat geval kunt u, onder voorwaarden, gebruikmaken van de open sociale impact-invulling.

Coördinatiepunt Social Return

Het Coördinatiepunt Social Return adviseert en ondersteunt een opdrachtnemer of leverancier bij de uitvoering van hun Social Return-verplichting. Hebt u vragen of wilt u uw mogelijkheden met iemand bespreken? U kunt contact opnemen met het Coördinatiepunt via 010 498 59 93 of socialreturn@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Opdrachtnemers en leveranciers kunnen inloggen in WIZZR. Link opent een externe pagina