Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Sociaal Medische Advisering

Heeft u een aanvraag ingediend voor een gehandicaptenparkeerkaart, huisvestingurgentie of bijzondere bijstand? Of kan u niet meer (volledig) werken?

De artsen van het team Sociaal Medische Advisering (SMA) geven op verzoek van de gemeente, een organisatie of bewindvoerder hierover onafhankelijk sociaal-medisch advies. Dit doet SMA zo’n vijfduizend keer per jaar voor de inwoners van de  gemeente Rotterdam. Uiteraard zijn deze adviezen afgestemd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde wetgeving.

Meer informatie

Het medisch onderzoek vindt meestal plaats tijdens een spreekuur, maar wanneer nodig kan het ook tijdens een huisbezoek. Tijdens het spreekuur/telefonisch consult/huisbezoek onderzoekt de arts of u in aanmerking komt voor de aangevraagde voorziening.
Wilt u een afspraak maken? Het team van Sociaal Medische Advisering (SMA) is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

  • van 8.30 tot 11.30 uur
  • van 14.00 tot 16.30 uur

U bereikt het team SMA via telefoonnummer 010 433 98 86 of per e-mail. Link opent een externe pagina. Hier kunt u ook terecht voor uw vragen over sociaal-medische adviezen en indicatie.

Lees op de pagina Uw gegevens hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat.