Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Skills navigator

Het project Skills Navigator wil de verschillen tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havengebieden Antwerp - Bruges, North Sea Port en Rotterdam aanpakken.

De havengebieden in de Vlaams - Nederlandse Delta hebben werk voor meer dan 5 miljoen mensen.

Werkgevers in deze havens zoeken werknemers met de (digitale) kennis die nodig is in hun bedrijf. Deze vaardigheden zijn (nog) niet aanwezig bij studenten en werkzoekenden. Die worden wel steeds vaker gevraagd in de technische (en andere) beroepen. Dat is een grote uitdaging voor de bedrijven.

De mensen die wíllen werken vinden geen werk en bedrijven vinden niet de mensen die genoeg opgeleid zijn voor het werk in hun verdrijf. Het Interreg-project 'Skills Navigator' helpt mee om hier de goede oplossingen voor te bedenken.

We die (digitale) vaardigheden verbeteren van schoolgaande jongeren en (her)intreders op de arbeidsmarkt (in de leeftijd van 16-26 jaar). In de havens in de grensregio. Dit doen we op twee manieren:

 • Door een betere oriëntering van jongeren.
 • Door het ontwikkelen en verder uitwerken van werkgeversarrangementen.

Meer informatie

Programma: Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Link opent een externe pagina

Partners:

 • Stad Gent (projectverantwoordelijke).
 • Stad Antwerpen.
 • Gemeente Rotterdam.
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
 • Gemeente Terneuzen.
 • Skilliant.
 • Artesis – Plantijn Hogeschool.
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen.
 • Kazi nv.
 • Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie.
 • Stichting STC-Group.
 • VDAB.
 • Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
 • Portstream b.v..

Projectwebsite: skillsnavigator.eu. Link opent een externe pagina
Budget: 3.198.968 euro

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma. Het programma krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.